Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 20541
Mărime: 85.77KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr.Dobrescu Mihail
UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE

Cuprins

REZUMAT 5

CAPITOLUL 1. Consideraţii generale 6

1.1. Protecţia socială – dimensiuni şi structuri 6

1.2. Concepte privind protecţia socială 8

1.3. Necesitatea, conţinutul şi rolul protecţiei sociale 9

1.4. Principalii indicatori ai protecţiei sociale 12

1.5. Structura familială 13

1.6.Scurt istoric privind protecţia socială a şomerilor 15

1.7 Reforme în sistemul de protecţiei sociale în România 17

CAPITOLUL 2. Sistemul de protecţie socială din România 19

2.1.Considerente privind comparaţia globalizată 19

2.2. Politicile macroeconomice - Influenţa asupra sistemului de protecţie socială din România 20

2.3. Strategia naţională de dezvoltare economică a României 21

2.4. Politica angajării forţei de muncă 22

2.5. Menţinerea echilibrului macroeconomic 24

2.5.1. Limitarea salariilor absolute 24

2.5.2. Politicile pe termen mediu 24

2.6. Sărăcia - Măsurare şi coordonate în România 25

2.7. Şomajul În România 27

2.8. Integrare şi excludere socială 27

CAPITOLUL 3. Costurile protecţiei sociale, realitatea societăţii româneşti în procesul de integrare în Uniunea Europeană 29

3.1. Programul economic-social al Comunităţii Europene 29

3.2. Gestiunea costurilor 31

3.3. Indexarea şi protecţia socială 36

3.4. Rolul sindicatelor în realizarea protecţiei sociale 37

CAPITOLUL 4. Sistemul de asigurări sociale de sănătate 39

4.1. Importanţa asigurărilor sociale de sănătate 39

4.2. Structura sistemului de asigurări sociale de sănătate 39

4.3. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate 40

4.4. Finanţarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi organizarea financiară a acestuia 41

4.4.1. Contribuţiile la asigurările sociale de sănătate 41

4.4.2. Finanţarea de către stat a asigurărilor de sănătate 43

4.5. Persoanele cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate 44

4.6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor 45

CONCLUZII 48

BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

REZUMAT

Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători, statul, salariaţi, fundaţii, biserica, sindicatele etc.), în vederea asigurării unui venit minim celor aflaţi în dificultate şi/sau prestarea unor servicii de natură personală, întreţinerea, asistenţă medicală, educaţie, transport etc.

Structura sistemului de protecţie socială este alcătuit din diverse beneficii (în bani sau în natură) şi servicii cu scopul de a asigura tuturor categoriilor defavorizate (handicapaţi, minori abandonaţi, tineri fără sprijin material şi nematerial, populaţia vârstnică fără sprijin de ajutor, tinere mame cu situaţie familială nereglementată legal etc.) un nivel de trai decent.

Capitolul întâi este destinat unei prezentări generale a protecţiei sociale ce cuprinde dimensiuni şi structuri, concepte, necesitatea, conţinutul şi rolul protecţiei sociale. Am analizat principalii indicatori şi structura familială a protecţiei sociale. Am sintetizat un scurt istoric legat de protecţia socială a şomerilor.

În cadrul capitolului al doilea am aprofundat sistemul protecţiei sociale din România care constă în politici macroeconomice legat de menţinerea echilibrului macroeconomic, strategia naţionala de dezvoltare economică, politica angajării forţei de muncă. Am analizat sărăcia şi şomajul din ţara noastră.

Capitolul al treilea prezintă costurile protecţiei sociale, realitatea societăţii româneşti în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, programul economic – social al Comunităţii Europene şi ţinerea în frâu a costurilor. Rolul sindicatelor în realizarea protecţiei sociale reprezintă o problemă importantă a acestui capitol.

Capitolul al patrulea relatează sistemul de asigurări sociale de sănătate. În cadrul acestui capitol se vorbeşte despre importanţa lor, structura sistemului şi principiile acestor asigurări, finanţarea sistemului şi organizarea financiară a acestuia. Se analizează persoanele care iau parte la sistemul de asigurări de sănătate, împreună cu drepturile şi obligaţiile lor.

În ultimul capitol se aprofundează un studiu sociologic privind şomajul de lungă durată şi fenomenele de excludere socială.

Cuvinte cheie: Protecţia socială, sărăcia, şomajul, asigurări sociale.

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE

Gradul de civilizaţie al societăţii este în mare măsură determinat de atitudinea faţă de persoane Crearea condiţiilor pentru educaţie şi învăţământ, adaptare socio-profesională şi integrare socială a persoanelor constituie un obiectiv principal al oricărui stat şi a comunităţii mondiale în general.

Fiecare persoană trebuie să înveţe să îndeplinească anumite roluri în societate în conformitate cu statutul pe care îl are.

Acest proces de socializare începe din copilărie, când se formează o anumită atitudine faţă de rolurile şi statusurile aferente.

În procesul de socializare, fiecare individ se raportează la mediul social, la sistemul normativ al societăţii şi, în cursul dezvoltării sale prin mai multe etape ale cunoaşterii, interiorizării şi transformării propriului comportament, a cerinţelor practicii sociale, a regulilor de conduită, precum şi a diferitelor valori sociale.

Procesul de formare şi de afirmare socială a individului este caracterizat prin raportarea personalităţii sale la societate, la sistemul normativ şi valoric al acesteia.

Pentru a aplica normele sociale, a fost nevoie, în decursul timpului, de realizarea unui instrument necesar reglementării raporturilor dintre individ şi societate.

Norma juridică apare ca instrumentul de aplicare precisă, sub forma legilor, a tuturor dezideratelor umane: ordine, dreptate, securitate.

Preview document

Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 1
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 2
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 3
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 4
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 5
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 6
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 7
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 8
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 9
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 10
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 11
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 12
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 13
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 14
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 15
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 16
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 17
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 18
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 19
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 20
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 21
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 22
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 23
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 24
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 25
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 26
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 27
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 28
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 29
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 30
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 31
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 32
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 33
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 34
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 35
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 36
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 37
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 38
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 39
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 40
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 41
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 42
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 43
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 44
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 45
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 46
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 47
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 48
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 49
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 50
Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania
    • coperta.doc
    • somajul si asigurarile sociale de sanatate forme de protectie sociala in romania.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Public de Pensii

REZUMATUL LUCRĂRII Reforma în domeniul pensiilor în România era nu numai necesară, dar şi urgentă întrucât numai astfel puteau fi înlăturate...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Metode de Combatere a Coruptiei in Romania

„Corupţia, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul public fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Problema 27 - Tehnologie Hoteliera si de Restaurant

1. Rezervarea 1.1. – notarea gresita, incompleta - verificarea rezervarii prin contactarea clientului Responsabil: hostess 1.2. – telefonul...

Modele care au Stat la Baza Dezvoltarii Constructiei Europene

Tema 1. Modele care au stat la baza dezvoltarii constructiei europene Cand ne gandim la modul in care functioneaza sistemul global si la locul...

Ai nevoie de altceva?