Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 51 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr.Dobrescu Mihail

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Asigurari, Sociologie

Cuprins

REZUMAT 5
CAPITOLUL 1. Consideraţii generale 6
1.1. Protecţia socială – dimensiuni şi structuri 6
1.2. Concepte privind protecţia socială 8
1.3. Necesitatea, conţinutul şi rolul protecţiei sociale 9
1.4. Principalii indicatori ai protecţiei sociale 12
1.5. Structura familială 13
1.6.Scurt istoric privind protecţia socială a şomerilor 15
1.7 Reforme în sistemul de protecţiei sociale în România 17
CAPITOLUL 2. Sistemul de protecţie socială din România 19
2.1.Considerente privind comparaţia globalizată 19
2.2. Politicile macroeconomice - Influenţa asupra sistemului de protecţie socială din România 20
2.3. Strategia naţională de dezvoltare economică a României 21
2.4. Politica angajării forţei de muncă 22
2.5. Menţinerea echilibrului macroeconomic 24
2.5.1. Limitarea salariilor absolute 24
2.5.2. Politicile pe termen mediu 24
2.6. Sărăcia - Măsurare şi coordonate în România 25
2.7. Şomajul În România 27
2.8. Integrare şi excludere socială 27
CAPITOLUL 3. Costurile protecţiei sociale, realitatea societăţii româneşti în procesul de integrare în Uniunea Europeană 29
3.1. Programul economic-social al Comunităţii Europene 29
3.2. Gestiunea costurilor 31
3.3. Indexarea şi protecţia socială 36
3.4. Rolul sindicatelor în realizarea protecţiei sociale 37
CAPITOLUL 4. Sistemul de asigurări sociale de sănătate 39
4.1. Importanţa asigurărilor sociale de sănătate 39
4.2. Structura sistemului de asigurări sociale de sănătate 39
4.3. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate 40
4.4. Finanţarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi organizarea financiară a acestuia 41
4.4.1. Contribuţiile la asigurările sociale de sănătate 41
4.4.2. Finanţarea de către stat a asigurărilor de sănătate 43
4.5. Persoanele cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate 44
4.6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor 45
CONCLUZII 48
BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

REZUMAT

Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători, statul, salariaţi, fundaţii, biserica, sindicatele etc.), în vederea asigurării unui venit minim celor aflaţi în dificultate şi/sau prestarea unor servicii de natură personală, întreţinerea, asistenţă medicală, educaţie, transport etc.

Structura sistemului de protecţie socială este alcătuit din diverse beneficii (în bani sau în natură) şi servicii cu scopul de a asigura tuturor categoriilor defavorizate (handicapaţi, minori abandonaţi, tineri fără sprijin material şi nematerial, populaţia vârstnică fără sprijin de ajutor, tinere mame cu situaţie familială nereglementată legal etc.) un nivel de trai decent.

Capitolul întâi este destinat unei prezentări generale a protecţiei sociale ce cuprinde dimensiuni şi structuri, concepte, necesitatea, conţinutul şi rolul protecţiei sociale. Am analizat principalii indicatori şi structura familială a protecţiei sociale. Am sintetizat un scurt istoric legat de protecţia socială a şomerilor.

În cadrul capitolului al doilea am aprofundat sistemul protecţiei sociale din România care constă în politici macroeconomice legat de menţinerea echilibrului macroeconomic, strategia naţionala de dezvoltare economică, politica angajării forţei de muncă. Am analizat sărăcia şi şomajul din ţara noastră.

Capitolul al treilea prezintă costurile protecţiei sociale, realitatea societăţii româneşti în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, programul economic – social al Comunităţii Europene şi ţinerea în frâu a costurilor. Rolul sindicatelor în realizarea protecţiei sociale reprezintă o problemă importantă a acestui capitol.

Capitolul al patrulea relatează sistemul de asigurări sociale de sănătate. În cadrul acestui capitol se vorbeşte despre importanţa lor, structura sistemului şi principiile acestor asigurări, finanţarea sistemului şi organizarea financiară a acestuia. Se analizează persoanele care iau parte la sistemul de asigurări de sănătate, împreună cu drepturile şi obligaţiile lor.

În ultimul capitol se aprofundează un studiu sociologic privind şomajul de lungă durată şi fenomenele de excludere socială.

Cuvinte cheie: Protecţia socială, sărăcia, şomajul, asigurări sociale.

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE

Gradul de civilizaţie al societăţii este în mare măsură determinat de atitudinea faţă de persoane Crearea condiţiilor pentru educaţie şi învăţământ, adaptare socio-profesională şi integrare socială a persoanelor constituie un obiectiv principal al oricărui stat şi a comunităţii mondiale în general.

Fiecare persoană trebuie să înveţe să îndeplinească anumite roluri în societate în conformitate cu statutul pe care îl are.

Acest proces de socializare începe din copilărie, când se formează o anumită atitudine faţă de rolurile şi statusurile aferente.

În procesul de socializare, fiecare individ se raportează la mediul social, la sistemul normativ al societăţii şi, în cursul dezvoltării sale prin mai multe etape ale cunoaşterii, interiorizării şi transformării propriului comportament, a cerinţelor practicii sociale, a regulilor de conduită, precum şi a diferitelor valori sociale.

Procesul de formare şi de afirmare socială a individului este caracterizat prin raportarea personalităţii sale la societate, la sistemul normativ şi valoric al acesteia.

Pentru a aplica normele sociale, a fost nevoie, în decursul timpului, de realizarea unui instrument necesar reglementării raporturilor dintre individ şi societate.

Norma juridică apare ca instrumentul de aplicare precisă, sub forma legilor, a tuturor dezideratelor umane: ordine, dreptate, securitate.

Fisiere in arhiva (2):

  • Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania
    • coperta.doc
    • somajul si asigurarile sociale de sanatate forme de protectie sociala in romania.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE