Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 27724
Mărime: 290.92KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Acest proiect a fost prezentat in cadrul facultatii de administratie publica, la cursul Deontologia functionarului public.

Extras din document

I. INTRODUCERE

În introducerea proiectului nostru vom evidenţia, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită de noi sub forma unei cercetari în urma căreia sperăm să evidenţiem, bazându-ne pe o analiza obiectivă, cum se reflectă în practică, prevederile deontologice cuprinse în Statutul Funcţionarilor Publici dar şi în Codul de Conduită. De asemenea un punct important al proiectului nostru îl reprezintă şi redarea principalelor caracteristici ale celor două acte normative de maximă importanţă pentru conduita funcţionarilor publici dar şi analiza principalelor prevederi pe care acestea le conţin.

În realizarea proiectului nostru se impune să conturăm şi câteva obiective pe care urmează să le atingem.

Vom începe cu prezentarea unui mic istoric al celor două documente, în care se vor regăsi aspecte ce ţin atât de data apariţiei cât şi a importanţei prevederilor cuprinse în Statut şi în Codul de Conduită.

În continuare, vom realiza distincţia între cele două documente a căror caracter se distinge clar prin faptul că în Statut, pe lângă prevederile referitoare la conduita funcţionarilor sunt inserate şi elemente generale cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, mai precis se pune accent pe raporturile juridice care au loc între funcţionarii publici şi autorităţile administraţiei publice locale sau centrale şi care sunt denumite raporturi de serviciu. Se impune aşadar sublinierea acestei distincţii şi axarea apoi strict asupra prevederilor cuprinse în cele două documente.

Pentru mai buna conturare a acestei distincţii, în conţinutul proiectului vom realiza nişte comentarii amănunţite a prevederilor cuprinse în cele două documente de o reală importanţă pentru tematica noastră. Această analiză amănunţită a prevederilor este importantă nu numai pentru evidenţierea distincţiilor între aspectele conţinute de Statutul Funcţionarilor Publici şi cele ale Codului de Conduită dar şi pentru familiarizarea cu aceste prevederi legislative şi stabilirea coordonatelor între pura teoretizare a acestora şi aplicarea lor concretă.

Un alt obiectiv al cercetarii noastre, menţionat şi în paragrafele anterioare, se bazează pe fundamentul real în care membrii echipei, pe baza cercetării, fie directă în instituţii publice specifice fie indirectă, consultând articole din presa, studii de caz, cărţi de specialitate, vor observa modul de aplicare efectiv a prevederilor deontologice cuprinse în cele două documente.

Observarea aplicării prevederilor din Statut se poate baza şi pe lecturarea unor acte specifice, a unor studii de specialitate, articole din presă care evidenţiază comportamentul funcţionarilor publici.

Rezumând toate aceste idei putem spune că obiectivul major pe care ne propunem să-l atingem prin prezenta lucrare este să expunem într-o manieră clară şi realistă prevederile deontologice descrise în cele două legi şi modul în care ele sunt aplicate de funcţionarii din administraţia publică românească.

II. Abordare şi metodologie

Referatul va fi abordat, aşadar, din prisma unei metodologii ce vizează o analiză comparativă între prevederile deontologice cuprinse în documentele sus-enumerate şi care sunt importante dar şi relevante atât pentru studiul comportamentului funcţionarilor publici cât şi a drepturilor şi îndatoririlor acestora, şi modul în care ele se aplică în practică. Mai exact în ce masură funcţionarii care lucrează în administraţia publică respectă prevederile cuprinse în Legea 188/1999, ce face referire la Statutul funcţionarilor publici, luând în considerare şi conţinutul stabilit în Codul de Conduită al acestora.

Ne propunem prin întocmirea acestui proiect să redăm printr-o viziune realistă şi bazată pe documente dar şi situaţii concrete (gen observarea directă a comportamentului funcţionarilor prin interacţiunea directă cu aceştia, în cadrul unor anumite instituţii publice) elemente ce ţin de conduita funcţionarilor publici. Pentru sublinierea acestui aspect vom face referire şi la perioada în care studenţii au efectuat un stagiu de practică în cadrul instituţiilor în care au fost repartizaţi de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Perioada de practică a fost un bun prilej pentru noi, studenţii de a interacţiona cu angajaţii instituţiilor respective, şi de aceea, pe baza prevederilor din Lege şi Cod, la care se vor adăuga şi părerile noastre subiective formate în urma colaborării cu aceştia vom putea contura o scurtă analiză care să reflecte în ce măsură conduita acestora se armonizează sau corespunde cu cea impusă de Cod.

Pentru ca proiectul nostru să se încadreze în liniile unei analize cât mai obiective şi realiste vom ţine cont în primul rând, în realizarea lui de principalele aspecte prevăzute de Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici şi de Codul de Conduită al funcţionarilor publici.

2.1. Definirea conceptelor utilizate

În continuare vom defini conceptele şi noţiunile în sensul în care intenţionăm să le utilizam în prezenta lucrare:

Abatere - orice îndepărtare de la o regulă, normă de conduită sau direcţie prestabilită.

Abatere administrativă - fapta ilicită a persoanei care încalcă normele de procedură, comite fapte sau emite acte administrative neconforme cu normele dreptului administrativ.

Abatere disciplinară - forma de abatere administrativă manifestată prin fapta ilicită comisă de către o persoană care are calitatea de salariat în legătură cu sarcinile sale de serviciu. Abaterile disciplinare sunt sancţionate în funcţie de gravitatea lor (măsura în care afectează instituţia) şi caracterul repetat al faptelor.

Abuz de drept - forma ilicită de exercitare a unui drept subiectiv de către o persoană, având ca scop prejudicierea intereselor altor persoane.

Abuzul de putere - reprezintă fapta persoanei care a fost investită cu o funcţie publică, dar a fost folosită dincolo de limitele stabilite prin actul de investitură. Actul unei autorităţi sau instituţiilor publice prin care încalcă competenţa, ori regulile de funcţionare stabilite prin lege.

Acord - act administrativ prin care se exprimă manifestarea unilaterală de voinţă a mai multor autorităţi publice de a se asocia, de a colabora sau de a coopera în scopul realizării unui obiectiv de interes comun.

Actul administrativ - manifestarea unilaterală de voinţă a unei autorităţi a administraţiei publice cu scopul de a naşte, modifica sau stinge raporturi juridice în regim de putere publică. Actele administrative pot avea caracter intern, produc efecte în interiorul instituţiilor sistemelor administrative sau extern, produc efecte în afara sistemului.

Act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală.

Administraţia publică - folosirea teoriilor şi proceselor manageriale, politice şi juridice în vederea realizării mandatelor guvernării legislative, executive şi judecătoreşti, pentru a asigura reglementările şi serviciile pentru societate în ansamblu, cât şi pentru segmentele acesteia.

Angajament – actul prin care se constituie o anumită obligaţie în raport cu terţii, ansamblul obligaţiilor contractate care nu au fost încă executate; actul prin care o autoritate publică creează sau constată o obligaţie ce urmează a se stinge prin plata ulterior încheierii actului.

Aprobare – este o condiţie de valabilitate a actului administrativ atunci când legea prevede confirmarea lui de către o autoritate publică ierarhic superioară.

Preview document

Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 1
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 2
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 3
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 4
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 5
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 6
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 7
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 8
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 9
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 10
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 11
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 12
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 13
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 14
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 15
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 16
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 17
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 18
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 19
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 20
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 21
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 22
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 23
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 24
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 25
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 26
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 27
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 28
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 29
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 30
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 31
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 32
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 33
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 34
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 35
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 36
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 37
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 38
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 39
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 40
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 41
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 42
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 43
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 44
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 45
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 46
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 47
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 48
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 49
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 50
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 51
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 52
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 53
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 54
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 55
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 56
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 57
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 58
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 59
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 60
Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Standardele Deontologice ale Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Deontologia Profesională a Funcționarului Public

CAPITOLUL 1 : Funcționarul public - elementul central al Administrației Publice Administraţia este o activitate veche, întâlnită în toate ţările...

Program Monitorizare a Climatului Etic din Primaria Municipiului Iasi

I. Introducere I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile...

Etica în Administrația Publică

Capitolul I. Aspecte specifice ale noţiunii de etică 1.1.Conţinutul noţiunii de etică „Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este...

Asigurarea Standardelor Etice in Strategiile de Reforma a Administratiei

I. INTRODUCERE: I.1. ABORDARE: Avand in vedere faptul ca tema prezentei lucrari este” Asigurarea standardelor etice in strategiile de reforma...

Prevederile deontologice cuprinse în statutul funcționarilor publici și în codul de conduită al funcționarilor publici

INTRODUCERE ABORDAREA Acest proiect se bazeaza atat pe experienta si cunostintele academice acumulate de-a lungul timpului, cat si pe trairile de...

Coruptia in Administratie - Semnificatia Publica a Fenomenului Coruptiei, Cauze si Metode de Combatere

I. SEMNIFICATIA FENOMENULUI CORUPTIEI Tribut.Bacsis.Pesches.Haraci.Probabil multi au auzit acesti termeni dar nu au facut legatura cu ceea ce...

Corupția - fenomen social grav

Introducere Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Te-ar putea interesa și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Deontologia funcționarului public

Functionarul public este persoana numita intr-o functie publica Asa cum este prevazut tot in Legea 188/1999,functia publica este „ansamblul...

Prevederi Deontologice privind Magistratii, Profesorii, Cadrele Medicale si Politistii - Analiza Comparativa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Ai nevoie de altceva?