Statutul Functionarului Public în România

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4818
Mărime: 28.25KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

I. Functia publica si functionarul public 2

- Trasaturile functie public 4

- Conditii de acces în functiile publice 4

II. Clasificare functiilor publice. Categorii de functionari publici 5

III. Drepturi si îndatoriri 7

- Drepturile functionarilor publici 7

IV. Cariera functionarilor publici 8

V. Acorduri colective. Comisii paritare 9

- Acorduri colective 9

- Comisii paritare 10

VI. Managementul functiilor publice si al functionarilor publici 10

- Agentia Nationala a Functionarilor publici 11

- Evidenta functiilor si a functionarilor publici 12

Extras din document

1. Functia publica si functionarul public

Mijloacele prin care se realizeaza administratia publica sunt resursele umane, cele materiale si cele financiare, precum si competenta. În prezent este unamin recunoscut ca valoarea si eficienta administratie publice sunt date nu atât de mijloacele materiale si cele financiare cat mai ales de potentialul uman. Resursele umane reprezentate de persoanele fizice organizate intr-o institutie sunt esentiale pentru administratia publica deoarece prin natura activitatii lor contribuie la îndeplinirea misiuni cesteia, beneficiind de drepturi, dar si de îndatoriri. Aceste persoane îsi asuma anumite riscuri si sunt supuse la anumite presiuni interne si externe si de aceea ei trebuie sa beneficieze de stabilitate pe post si continuitate pe post atâta timp cat îsi îndeplinesc sarcinile administrative cu profesionalism. Se doreste deci sa i se ofere funcionarului public, ca si administratorului sau managerului, perspectiva functiei administrative a conducerii,a laturii decizionale a procesului de exercitiu,cat si orientarea de ansamblu, viziunea globala a complexelor sale atributii,ca si ale organului sau serviciului unde munceste, cat si aptitudinea, capacitatea de actiune in propunzimea fiecarui domeniu si fiecarei sarcini. Astfel, s-a impus ca activitatea desfasurata de functionarii publici sa fie reglementa printr-o serie de legi printre care cele mai importante sunt Legea 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici revizuita si republicata in 2003 si Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

Conform actului normativ aflat în discutie functia publica reprezinta ansamblul de atributii si responsabilitati, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.

În ceea ce priveste functia publica în prezente exista doua sisteme. Primul este cel al functiei publice de cariera, expresie a principiului specificitatii administratiei publice, a carei functionare implica existenta unui personal care este dotat cu competentele speciale si care isi consacra viata profesionala serviciului public. Intr-un asemene sistem, functia publica este structurata potrivit unei conceptii ierarhice.

Cel de-al doilea sistem este cel lucrativ(functia publica de ocupatie) în care functionarii sunt clasati în functie de nivelul calificarii cerute, de capacitatea dovedita si de nivelul remuneratiei. Ei sunt recrutati pentru o profesie precisa si nu beneficiaza de garantii suplimentare de securitate e muncii. Caliatea functionarului este legata de existenta activitatii respective si de evolutia acesteia. În unele conseptiii, sistemul permite recrutarea de specialisti si, în paralel, economie de mijloace.

În domeniul dreptului public, insa, exista doua acceptiuni ale termenului „functie”. În acest sens, exista-potrivit Constitutiei- functia de Presedinte al Romaniei, functia de prim-ministru al Romaniei, functia de judecator si altele.

Continutul fiecarii functii este stabilit prin insasi actul care o infiinteaza-Constitutia sau legea- ori în baza acestora, prin Hotarari ale Guvernului, ordine si instructiuni ale ministrilor, hotarari ale consiliilor judetene sau locale. Astfel, rezulta ca, atunci cand se orgamnizeaza a administratie publica se stabilesc functii, clasificate în ordine de subordonare ierarhica, prevazandu-se pentru fiecare, atributii de putere publica intr-un anumit domeniu de competenta.

Tot prin act normativ functia publica poate fi desfiintata, atunci cand autoritatea competenta considera ca ea nu mai este necesara sau ca acele atributii pot fi realizate în cadrul altei functii. La regii autonome, functiile publice sunt create prin actul de cnstituire a acestora.

Conform aceleasi legi 188/1999 privind Statutul functionarului public, revizuita in 2003 , art.2. alin. 2, functionarul public este persona, „numita” intr-o functie publica. Este cunoscut ca, în ceea ce priveste conferirea statutului de functionar public, de-a lungul timpului au fost utilizate în practica si teoretizare în doctrina mai multe modalitati:alegere, numirea si chiar tragerea la sorti. Statutul actual însa prevede ca singura modalitate „numirea” intr-o functie publica, modalitate intalnita în majoritatea statelor membre al Uniunii Europene. De asemenea legea romaneasca precizeaza ca persoana careia i-a încetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei îsi pastreaza calitatea de functionar public, continuând sa faca parte din corpul de rezerva al functionarilor publici.

- Trasaturile functie public

Din definitia data în cadrul legii rezulta ca functi apublica are urmatoarele trasaturi:

o Functia publica este creata prin lege sau alte acte normative emise pe baza si în exercitarea legii;

Preview document

Statutul Functionarului Public în România - Pagina 1
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 2
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 3
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 4
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 5
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 6
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 7
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 8
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 9
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 10
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 11
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 12
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 13
Statutul Functionarului Public în România - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Statutul Functionarului Public in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ privind Cariera Funcționarilor Publici în State Membre ale Uniunii Europene

1. Functia publica si functionarii publici în reglementarea româneasca Notiunea de functie publica, traditional, s-a impus ca o notiune...

Prezentarea Generală a Sistemului Administrației Publice din România

1.Clarificări terminologice Conform Constituţiei1, România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil ce se organizează...

Functionari Publici

Consideratii generale Functionarul public este investit cu atributiile care îi determina competenta, nu de catre cel care l-a numit, ci de catre...

Imbunatatirea Calitatii Serviciilor si Cresterea Satisfactiei Cetatenilor in Administratie Publica din Romania

1. Serviciile publice 1.1. Notiuni generale privind serviciile publice În limbaj curent, notiunea de serviciu public este utilizata pentru a...

Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România

Rolul controlului administrativ în procesul decizional al Administraţiei Publice din România 1. Aspecte generale În complexitatea noţiunii de...

Migratia Functionarului Public

Administratia publica presupune indiferent de natura sistemului administrativ , responsabilitatea exercitarii actului in sine si directionarea lui...

Categorii de Manageri si Functionari in Adminisratia Publica

I. Functia publica si functionarul public Conform Legii 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici revizuita si republicata în M.Of. nr....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

INTRODUCERE Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Studiu Comparativ privind Statutele Functionarilor Publici din Ungaria si Romania

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Statutul Moral - Juridic al Functionarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Avantaje și Dezavantaje ale Carierei în Administrația Publică

CAP I: Conceptul de carieră 1.1 Definirea conceptului de carieră Deşi în limbajul curent noţiunea de carieră este larg folosită, conceptul de...

Ai nevoie de altceva?