Strategia de modernizare a administrației publice locale

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 7121
Mărime: 49.94KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Strategia de modernizarea a administratiei publice locale.

Extras din document

1. CONTEXTUL INTERN. DIAGNOZA DOMENIULUI:

Aspiratia României de a se integra în Uniunea Europeana este expresia fireasca a identitatii de idealuri, valori si principii, a vocatiei sale de tara democrata, profund ancorata prin traditii, cultura si civilizatie, în spatiul unic european.

Dobândirea statutului de membru al UE, într-un orizont de timp cât mai apropiat (2007), constituie o prioritate absoluta a politicii românesti (Parteneriatul de aderare cu România, Programul National de Aderare la UE,

Foaia de Parcurs a procesului de aderare a României, Raportul de tara al Comisiei Europene - 2002), implicând îndeplinirea urmatoarelor cerinte:

- stabilitatea institutiilor ce garanteaza democratia, statul de drept,

drepturile omului;

- capacitatea tarii de a-si asuma obligatiile ce decurg din calitatea de

membru al UE, inclusiv aderarea la telurile uniunii politice.

Obiectivele majore, în perspectiva accederii în structurile comunitare:

- consolidarea sistemului politic si a institutiilor democratice;

- crearea unui climat administrativ care sa ofere maximum de satisfactie si beneficii cetatenilor;

- eficientizarea structurilor administrative locale;

- întarirea cooperarii politice, economice si culturale cu statele membre ale Uniunii Europene;

- consolidarea statului pe scena europeana .

“Strategia de modernizarea a administratiei publice locale.”

Atingerea acestor obiective este un deziderat national, ele constituind o necesitate obiectiva si nu doar simple premize pentru integrarea în structurile europene. Uniunea Europeana constituie un cadru destinat sa faciliteze statelor membre realizarea obiectivelor de politica interna si externa, cu respectarea si aplicarea consecventa a unor principii fundamentale comune, pe care România si le asuma în totalitate:

- principiul statului de drept si al respectarii legii, cu stabilirea unui sistem

legislativ uniform si asigurarea protectiei drepturilor derivând din

reglementarile comunitare;

- principiul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omuluinorma juridica având valoare universala;

- principiul statului-social;

- principiul pluralismului cultural;

- principiul subsidiaritatii.

În consonanta cu demersurile sustinute ale României vizând apropierea graduala de institutiile comunitare, se impune definirea precisa a prioritatilor, a caror expresie fireasca o constituie integrarea deplina si într-un orizont de timp cât mai apropiat în Uniunea Europeana. Acestea sunt:

- realizarea proceselor de reforma;

- ajustarea structurala la cerintele interne ale Uniunii si la politicile comune UE;

- dezvoltarea durabila;

- accelerarea ajustarii structurale pentru a recupera întârzierile în domeniul transformarilor administrative;

- dezvoltarea regionala si locala, cresterea solidaritatii si coeziunii sociale;

- atenuarea consecintelor defavorabile în plan social ale reformelor administrative;

- relansarea dialogului social, la nivel local;

“Strategia de modernizarea a administratiei publice locale.”

- stimularea consolidarii si dezvoltarii în continuare a societatii civile;

- armonizarea legislativa, preluarea si implementarea acquis-ului

comunitar;

- alinierea la principiile, normele si actiunile Politicii Europene;

- ajustarea institutionala si operationala si întarirea cooperarii cu statele membre si candidate in domeniul administratiei publice;

- o reforma structurala si functionala a administratiei publice, în vederea cresterii supletei, eficientei si coerentei actului administrativ, reducerii birocratiei, eliminarii disfunctionalitatilor si suprapunerilor de competente si sporirii gradului de compatibilitate cu administratiile locale din tarile comunitare.

Preview document

Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 1
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 2
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 3
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 4
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 5
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 6
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 7
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 8
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 9
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 10
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 11
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 12
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 13
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 14
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 15
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 16
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 17
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 18
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 19
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 20
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 21
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 22
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 23
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 24
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 25
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 26
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 27
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 28
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 29
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 30
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 31
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 32
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 33
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 34
Strategia de modernizare a administrației publice locale - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Strategia de Modernizare a Administratiei Publice Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității unei instituții publice - Primăria Municipiului Vaslui

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Vaslui. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Consiliului Județean Iași

I. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Consiliului Județean Neamț

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității Consiliului Județean Neamț CAP. I. ORGANIZAREA ȘI FUNCTIONALITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Modalități de îmbunătățire a performanțelor funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Buzău

Performanta obtinerea unui rezultat bun. Conditiile ca un serviciu public sa functioneze bine sunt : functiile lui sa fie ocupate de persoane cu...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome

1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE Strategia este un termen care îşi are originea în grecescul strategia, care înseamnă ,,comanda generalului”. În domeniul...

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Managementul Fondurilor Comunitare

ARGUMENT Procesul integrării europene afectează în prezent întregul continent, care, la rândul lui, face parte dintr-o lume în evoluţie rapidă şi...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Lucrare de cercetare științifică

1. Tema : Metoda Delphi utilizata în institutiile publice 2. Prezentarea si explicarea a cel putin doua puncte de vedere ale unor autori din...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Proiect de practică Primăria Comunei Mărăcineni

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INCARE SE REALIZEAZA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Denumirea...

Reformarea managementului administrației publice în etapele pre și post integrării României în UE

CAPITOLUL 1. CONCEPTE ŞI STRATEGII ÎN REFORMAREA ÎN CONSENS CU CERINŢELE UNIUNII EUROPENE 1.1.CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL ADMINISTRAŢIEI...

Ai nevoie de altceva?