Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3203
Mărime: 44.68KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA AL.IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

CAPITOLUL.I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 3

CAPITOLUL.II. CONSTITUIREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

2.1 Principiile constituţionale ce stau la baza funcţionării administraţiei publice locale 5

2.2 Descentralizarea şi autonomia locală 5

CAPITOLUL.III. STRUCTURA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI ATRIBUŢIILE ORGANELOR LOCALE

3.1Consiliul local 7

3.2 Atribuţiile consiliului local 7

3.3 Primarul 9

3.4 Atribuţiile primarului 10

CAPITOLUL.IV. ABORDARE COMPARATIVĂ ÎNTRE SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ROMÂNE ŞI SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE GERMANE 12

Concluzii 14

Bibliografie 15

Extras din document

CAP.I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile romaneşti în domeniu ne conduc la concluzia că apariţia şi evoluţia instituţiei administraţiei publice locale în ţara noastră s-au desfăşurat intr-o relaţie directă cu complexul economic şi politico-juridic al societăţii româneşti.

Originile administraţiei locale se pierd undeva în istoria îndepărtată, iar autorii lucrării cu titlul ,,Administraţia publică locală în România’’, afirmă că ,,apariţia vieţii administrative locale a precedat cu mult pe aceea a celei generale pentru că, în ordinea istorică a lucrurilor, comuna cu nevoile ei proprii a apărut înainte de naşterea statului’’ De altfel, este umanimă părerea specialiştilor în istorie şi drept în a recunoaşte că bazele organizării administrative moderne sunt puse de legile pentru înfiinţarea consiliilor judeţene şi de organizare comunală din 1864 promulgate de domnitorul Al. Ioan Cuza.

Un moment crucial pentru evoluţia administraţiei publice locale îl constituie apariţia legii pentru înfiinţarea consiliilor judeţene precum şi a legii comunale care situiayă pentru prima oară în istoria Ţărilor Române, judeţul şi comuna ca personae juridice. La fel de important este însă, şi momentul instuţionalizării structurilor moderne ale administraţiei publice locale în România prin adoptarea Constituţiei din 1866 care în articolul 4 stabileşte că: ,, Teritoriul României este împărţit în judeţe, plăşi şi commune care nu pot fi modificate decât prin lege’’.

Totodată, Constituţia din 1866 statuează nu numai descentralizarea administrativă completă ci şi independenţa comunală.

Cele mai importante hotărâri ale consiliului comunal sunt supuse aprobării reprezentantului local al guvernului, respectiv prefectul judeţului. Primarul apare ca o dublă calitate de şef al executivului communal şi de reprezentant al administraţiei central la nivelul comunii.

Mai întâi, primarul este ales de membri cu drept de vot ai comunii, în perioada 1874-1882 este numit de prefect urmând ca din 1882 să fie ales de consiliul comunei şi confirmat ulterior de prefect.

Ulterior, în plan legislativ apar o serie de reglementări care vin să întarească principiul descentralizării pe de o parte, iar pe de altă parte să adâncească caracterul democrat al eligibilităţii organelor locale prin Constituţia din 1923 care proclamă aceleaşi principii pentru organizarea administraţiei locale ca şi constituţia de la 1866, însă acestea sunt mai clare exprimate şi mai bine precizate de către contextuantul de la 1923. Constituţia de la 1923 precizează ca legile aferente administraţiei publice locale să aibă la bază descentralizarea.

Prefectul era reprezentantul guvernului în judeţ, şeful administraţiei la nivelul judeţului şi şeful serviciilor publice descentralizate, adică serviciile descentralizate ale ministerilor. Însă, Constituţia din 1938 îşi pune aprenta perioadei istorice prin care trecea ţara şi asupra administraţiei locale, astfel comuna era administrată de consiliul comunal şi de primar.

În ceea ce priveşte Constitiţia din 1965 cu reglementările ce decurgeau din aceasta, se prevedea că organele locale ale puterii de stat, Consiliile populare, erau alese prin vot universal, iar organele locale ale administraţiei de stat sau birouri executive ale consiliilor populare alese de acestea, erau răspunzătoare în faţa comitetelor sau birourilor executive superioare şi a Consiliului de Miniştri.

Aşadar, intervine aici aşa zisul centralism democratic, ce asigură la nivelul administraţiei publice locale un sistem strict centralizat de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, iar ,,ideea declarată a autonomiei locale nu era alceva decăt o aplicare a rolului conducător al partidului unic în plan local’’

Apoi, odată cu apariţia legii 69/1991, privind administraţia publică locală s-au organizat primile alegeri libere din februarie 1992 ce au permis constituirea autorităţilor administraţiei proprii colectivităţilor locale din România, pe principiul autonomiei locale şi descentralizării.

CAP.II. CONSTITUIREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

2.1 Principiile constituţionale ce stau la baza funcţionării administraţiei publice locale

La baza constituirii şi funcţionării administraţiei publice locale stau trei principii constituţionale:

1. eligibilitatea autorităţilor;

2. autonomia locală;

3. descentralizarea serviciilor publice

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în oraşe, comune şi municipii sunt Consiliile locale şi primarii, ambele autorităţi fiind organe alese. De altfel, ambele consilii sunt autorităţi deliberative, primarii, atât cei de la comune cât şi cei de la oraşe sunt autorităţi executive.

Preview document

Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 1
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 2
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 3
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 4
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 5
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 6
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 7
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 8
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 9
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 10
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 11
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 12
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 13
Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Structura si Rolul Organelor Publice Locale ale Administratiei Publice Locale din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Veniturilor la Primaria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui

Cap 1. Organizarea si functionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui 1.1. Scurt istoric Judetul Vaslui, cu resedinta la Vaslui, a fost înfiintat...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

Serviciile Publice

Capitolul I Noţiune şi definiţie Graţie organizării sale, statul este instrumentul de protecţie a vieţii şi muncii cetăţenilor său, dar el este...

Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei

1. Scurt istoric al formării sistemului administrativ german Aflată în postura de țară învinsă în al Doilea Război Mondial, Germaniei i s-a oferit...

Te-ar putea interesa și

Dosar raport de practică la Consiliul Județean Bihor - 2011

I. Obiectivele stagiului de practica • familiarizarea studenţilor cu mediul economic, identificarea legăturilor dintre cunoştinţele teoretice şi...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

1.1.IMPORTANŢA ŞI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI. Administraţia publică, în orice societate , fie ea clasică , fie...

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor...

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia...

Management Public Practica - Primarie Sector 3

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE ÎN CARE SE DESFASOARA PRACTICA Denumirea institutiei Practica s-a efectuat la institutia publica Primaria...

Importanța Formelor de Control în Procesul Decizional în Administrația Publică din România

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Administraţia publică, parte a puterii executive, asigură executarea legilor şi în general are menirea de a satisface...

Consiliul Local

Evoluţia instituţiei în materie Primele organe colegiale de administrare a treburilor comunelor le întâlnim reglementate în Regulamentele...

Ai nevoie de altceva?