Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 5465
Mărime: 349.75KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea:Administraţie Publică

Cuprins

Capitolul.1 Organizarea şi funcţionarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului

1.1 Cadrul general de înfiinţare şi organizare 3

1.2 Misiunea şi obiectul de activitate 4

1.3 Structura organizatorică si structura de personal 6

1.4 Pregătirea profesională 9

1.5 Fluxul documentelor in institutie 10

1.6 Situaţia financiară 14

Capitolul 2 Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a celui instituţional

2.1 Relaţiile de muncă si procesul decizional 20

2.2 Analiza punctelor forte si punctelor slabe ale DGASPC Vrancea 21

2.3 Obiective prioritare si recomandari 22

2.4Utilizarea tehnologiei informationale 25

Concluzii: 26

Bibliografie: 27

Extras din document

Capitolul.1 Organizarea şi funcţionarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului

1.1 Cadrul general de infiintare si organizare

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a fost infiintata in baza H.G. 1434/2004 si a Hotararii nr. 115/2004 a Consiliului Judetean Vrancea, reorganizata in baza Hotararii nr. 91/2005 a Consiliului Judetean Vrancea si a Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 128/14.12.2006. Ea este institutie publică de interes judetean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea autoritătii publice deliberative.

Prin cele trei direcţii de specialitate Direcţia de Protecţie a Copilului, Direcţia pentru Protecţia Persoanelor Adulte cu Handicap Aflate în Nevoie şi Direcţia Economică coordonează activitatea de asistenţă socială la nivelul judeţului, colaborează cu autorităţile publice locale, structurile deconcentrate şi descentralizate cu atribuţii în domeniul social şi ONG-urile din sectorul social.

D.G.A.S.P.C. Vrancea asigură secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a Comisiei de Expertiză Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Grija permanentă pentru copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora a facut din D.G.A.S.P.C. principalul ofertant de servicii sociale primare şi specializate de la nivelul judeţului, acestea adresându-se unui număr de 1250 de copii separaţi temporar de familii, şi celor 1600 de copii cu handicap aflaţi în comunitate, celor peste 16000 de persoane adulte cu handicap aflate în comunitate şi celor aprox.500 de persoane adulte cu handicap ocrotite în sistem rezidenţial. Remarcabile sunt serviciile oferite prin intermediul celor 326 de asistenţi maternali, servicii menite să redea copiilor ambianţa familiei şi căldura mediului parental.

În vederea realizării atributiilor prevăzute de lege, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea îndeplineste, în principal, in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror personae aflate în nevoie următoarele functii:

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistentă socială, a planului de asistentă socială pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale, precum si a programelor de actiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judetean;

b) de coordonare a activitătilor de asistentă socială si protectie a copilului la nivelul judetului Vrancea;

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au

responsabilităti în domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistentă socială, precum si cu reprezentantii societătii civile care desfăsoară activităti în domeniu;

e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru

implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea si combaterea marginalizării sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului;

f) de reprezentare a Consiliului Judetean, pe plan intern si extern, în domeniul asistentei

sociale si protectiei copilului.

1.2 Misiunea si obiectul de activitate

Misiunea DGASPC Vrancea constă în :

- protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială;

- menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depaşirea unei situaţii de nevoie, cronice sau de urgenţă, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă singură să o soluţioneze ;

- dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, in funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar;

- coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Preview document

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 1
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 2
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 3
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 4
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 5
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 6
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 7
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 8
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 9
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 10
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 11
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 12
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 13
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 14
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 15
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 16
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 17
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 18
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 19
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 20
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 21
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 22
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 23
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 24
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 25
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 26
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Vrancea.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 1.1. Cadrul general de înfiinţare...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?