Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22288
Mărime: 90.13KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Ciocan
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Ionel Nicu Sava
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Master Studii de Securitate

Cuprins

 1. Introducere
 2. I. Delimitarea domeniului
 3. 1.1. Conceptul de neutralitate
 4. 1.2. Tipuri de neutralitate
 5. 1.3. Aspecte ale politicii de neutralitate
 6. II. Evoluţia procesului de apărare comună
 7. 2.1. Tratatul de la Bruxelles – baza înfiinţării UEO
 8. 2.2. Comunitatea Europeană de Apărare
 9. 2.3. Cooperararea Politică Europeană
 10. 2.4. PESC din perspectiva Tratatului de la Maastricht
 11. 2.5. Tratatul de la Amsterdam şi influenţa asupra PESC
 12. 2.6. Tratatul de la Nisa – noi evoluţii ale PESC
 13. 2.7. Constituţia UE – o nouă etapă în dezvoltarea PESC
 14. 2.8. Strategia de securitate „Solana”
 15. 2.9. Concluzii privind PESC/PESA
 16. III. Atitudinea ţărilor neutre europene faţă de PESC
 17. 3.1. Cazul ţărilor neutre membre UE
 18. 3.1.1. Austria
 19. 3.1.2. Finlanda
 20. 3.1.3. Irlanda
 21. 3.1.4. Suedia
 22. 3.2. Cazul Elveţiei - ţară neutră ne-membră UE
 23. Concluzii şi recomandări
 24. Bibliografie

Extras din proiect

Introducere

Securitatea se pare că poate fi mult mai uşor înţeleasă în prezenţa unei ameninţări

concrete şi directe. Faptul că Războiul Rece s-a sfârşit la începutul anilor ‘90 a dus la dispariţia unei asemenea ameninţări. Astfel, statele europene care s-au declarat neutre,

majoritatea din cauza situaţiei lor geopolitice dintre Est şi Vest, se aflau în acea perioadă

într-o situaţie de reevaluare a politicii lor de neutralitate. Acest tip de politică a jucat diverse roluri în diferite perioade istorice dar de fiecare dată a fost adaptată unui anume

mediu de securitate şi astfel este de la sine înţeles că fiecare ţară declarată neutră are motivele ei istorice, geografice şi politice pentru a adopta o astfel de politică. Politica de neutralitate din timpul Războiului Rece se diferenţiază în mod semnificativ faţă de politica de neutralitate de astăzi tocmai prin faptul că atunci ţările neutre acţionau pentru a supravieţui prin forţe proprii. Noul mediu de securitate a provocat aceste ţări să-şi schimbe propriile politici de apărare prin sporirea participării lor la operaţiuni de menţinere a păcii în afara teritoriului lor şi prin modernizarea tehnologiei militare. Această schimbare de atitudine notifică faptul că a apărut nevoia de cooperare militară; astfel, ţările neutre europene şi-au dat seama că în cadrul noului mediu de

securitate nu mai pot acţiona singure. O dovadă clară este aceea că toate cooperează cu

UE dar şi cu NATO, această cooperare reflectând în mod vădit necesitatea asigurării

securităţii în regiunea căreia aparţin dar şi o dorinţă de participare la menţinerea

securităţii întregului continent.

Prin analizarea situaţiilor actuale de neutralitate se poate demonstra că, în acest

moment, fundamentul acestui statut este cel de nealiniere militară, adică neparticipare la

alianţe militare. Acest lucru se pare că decurge din angajamentele luate de către toate

statele neutre pentru a sprijini pacea şi securitatea în lume.Eficienţa politicii externe şi de securitate comună poate contribui la garantareaunui pilon european mai puternic şi, în consecinţă, la o Uniune Europeană mai puternică.Ţinta principală este aceea de a furniza mijloace de acţiune pentru a face faţă crizelorinternaţionale atunci când NATO nu este angajat militar în totalitatea sa.Pentru că în urma Summit-ului Franco-Britanic din Saint-Malo, s-a decis caatributele de securitate şi apărare ale UEO să fie transferate către UE, ţările tradiţional neutre - Austria, Suedia, Irlanda, Finlanda – observatori ai UEO - s-au văzut implicate drept consecinţă, în deciziile de securitate şi apărare ale UE.

Se pare că Europa traversează o perioadă dificilă după eşecul referendumurilor organizate în Franţa şi Olanda pe tema ratificării Constituţiei Europene. De la 1 ianuarie

2006, Austria a preluat preşedinţia semestrială a Uniunii Europene. Într-o şedinţă plenară

desfăşurată la Strasbourg, cancelarul austriac Wolfgang Schussel a declarat : “Puterea

Europei constă în diversitate, nici o ţară nu pierde dacă se alătură UE, ci câştigă

libertate, securitate, pace şi şansa de prosperitate; aşadar, de ce există întrebări şi

scepticism?” 1 referindu-se la perioada de criză prin care UE a trecut după ultimul val de

aderare de la 1 mai 2004. Într-adevăr, „şase luni de preşedinţie austriacă nu pot

schimba Europa pentru totdeauna” dar statutul de neutralitate al Austriei poate da un

suflu nou Uniunii Europene şi ar putea înlătura scepticismul legat de aceasta.

Prezenta lucrare încearcă să analizeze în special atitudinile statelor neutre,

membre UE, faţă de PESC, poziţiile şi perspectivele acestora în Europa şi în lume; va fi

examinată în detaliu, de asemenea, şi poziţia Elveţiei, ca stat ne-membru UE, faţă de

acest pilon al Uniunii Europene. Dar pare necesar să începem cu o lămurire a conceptului

de neutralitate şi, evident, cu o prezentare de ansamblu a politicii externe şi de securitate

comună.

I. DELIMITAREA DOMENIULUI

1.1. Conceptul de neutralitate

Provenit din latina medievală, conceptul de neutralitate -“ne uter”- defineşte

situaţia statelor care în timp de război nu iau parte la ostilităţi dar continuă să întreţină în

mod imparţial relaţii paşnice cu toate ţările, inclusiv cu ţările beligerante.

Dicţionarele de specialitate definesc neutralitatea ca fiind “poziţia de neamestec a

unui stat şi menţinerea unor raporturi de pace cu părţile angajate în conflicte armate”.2

Neutralitatea, se pare că este cel mai bine definită de contrastul cu alianţele militare, care

implică obligaţia apărării colective.3

Neutralitatea creează drepturi şi îndatoriri speciale care, de regulă, nu există în

timp de pace şi care iau sfârşit odată cu încheierea războiului sau în momentul în care

statul neutru hotărăşte să intre în război.4

Preview document

Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 1
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 2
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 3
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 4
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 5
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 6
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 7
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 8
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 9
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 10
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 11
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 12
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 13
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 14
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 15
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 16
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 17
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 18
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 19
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 20
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 21
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 22
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 23
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 24
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 25
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 26
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 27
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 28
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 29
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 30
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 31
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 32
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 33
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 34
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 35
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 36
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 37
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 38
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 39
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 40
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 41
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 42
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 43
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 44
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 45
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 46
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 47
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 48
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 49
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 50
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 51
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 52
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 53
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 54
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 55
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 56
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 57
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 58
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 59
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 60
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 61
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 62
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 63
Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Tarile Neutre Europene si Politica Externa si de Securitate Comuna.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale politicii externe și de securitate comună

Istoria Uniunii Europene se întinde de la declaratia lui Robert Schumann, din anul 1950 (crearea Comunitatii Europene a Carbunelui), pâna la...

Comunitățile europene

Comunitatile Europene sunt organizatii economice care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au pregatit terenul pentru integrarea...

Politică externă și de securitate comună - Identitatea europeană de apărare

Introducere Pe măsură ce UE s-a extins și a inițiat noi domenii politice, aceasta și-a intensificat eforturile pentru a juca un rol diplomatic...

Aderarea Turciei la Uniunea Europeană și Problemele pe care Aceasta le Ridică

O abordare geografică şi istorică Localizată la graniţa dintre Europa şi Asia, constituind un pod între două civilizaţii diferite, Turcia încearcă...

Procesul de Integrare Politică în Europa

Introducere Crearea Uniunii Europene a urmărit ca integrarea economică să fie asociată cu o integrare politică ce se baza pe o reformă a...

Politica externă a Uniunii Europene

I. ARGUMENT Uniunea Europeana al carei membre spera si Romania sa faca parte incepand cu 1 ianuaria 2007, se confrunta cu pericolul...

Integarare economică europeană

Introducere Caracteristica cea mai pregnantă a economiei mondiale postbelice o constituie intensificarea fără precedent a interdependenţei...

Istoria și Politicile Uniunii Europene

T E M A III UNIUNEA EUROPEANĂ – ACTOR SAU SPECTATOR ÎN PROCESUL DE GLOBALIZARE ? 1. Ce este globalizarea ? 2. Principalele caracteristici ale...

Ai nevoie de altceva?