Transparența Decizională în Administrația Publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 21669
Mărime: 90.15KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE CRAIOVA

Extras din document

Introducere

Implicarea cetăţenilor în administrarea localităţii în care trăiesc este nu numai benefică, dar şi necesară. Cei aleşi în administraţia publică pot lua cunoştinţă atât de nevoile şi grijile cetăţenilor, cât şi de eventualele sugestii privind modul de rezolvare a unor probleme, numai printr-o permanentă şi strânsă legătură cu aceştia. Pe de altă parte, dialogul dintre reprezentanţii administraţiei publice şi cetăţeni poate oferi celor dintâi ocazia să-şi justifice unele acţiuni şi să explice care sunt cauzele anumitor neîndepliniri. Prin aceasta, administraţia unei localităţi poate obţine nu numai înţelegerea cetăţenilor din respectiva localitate vis-a-vis de unele demersuri şi, mai cu seamă, de unele nereuşite ale sale, dar şi sprijinul în rezolvarea anumitor probleme.

Pentru ca dialogul să fie însă eficient, trebuie ca cetăţenii să cunoască atribuţiunile diferiţilor factori ai administraţiei locale, cât mai exact. Aceasta le va da posibilitatea să ridice în faţa administraţiei publice numai probleme ce sunt de competenţa ei şi să înţeleagă limitele cu privire la atribuţiunile acesteia.

Autoritatea publică este cea care pune în practică hotărârile luate în folosul comunităţii, de interes pentru comunitate şi prin consultarea comunităţii. Ideea de bază ar trebui să fie aceea a colaborării interdependente în sensul profitului bidirecţional autoritate - cetăţean. Cetăţenii îşi prezintă opţiunile şi priorităţile prin intermediul sesizărilor şi observaţiilor aduse proiectelor de hotărâri prezentate de autoritate, iar aceasta din urmă este obligată, conform legii, să ia în considerare respectivele observaţii în vederea corelării viitoarelor decizii cu necesităţile comunităţii.

Toţi membrii comunităţii au, la rândul lor, obligaţii faţă de autorităţile publice, dar în primul rând faţă de comunitate şi, implicit, faţă de ei înşişi. Legea transparenţei decizionale nu prezintă obligaţii care revin doar autorităţilor publice, ci trasează foarte clar şi obligaţiile membrilor comunităţii. Aceştia trebuie, înainte de toate, să-şi asume responsabilităţile care le revin ca cetăţean, astfel încât să poată cere acelaşi lucru de la autorităţile locale sau centrale.

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

I.1. Conceptul de administraţie publică

Termenul de administraţie publică provine din limba latină “administer” traducându-se prin: agent, ajutător, servitor, sau într-un alt sens, instrument. Verbul “administro” înseamnă a da o mână de ajutor, de a conduce sau a dirija. Cuvântul “administer” aproape sinonim cu “minister” – care înseamnă: servitor, îngrijitor, ajutător – s-a format din rădăcina “minus”- “monor” care înseamnă mai puţin şi din prefixul “ad”, care arată direcţia, “sensul” şi subliniază starea de inferioritate în raport cu “magister”, ce se traduce prin cel care comandă, superiorul, şeful – cuvânt care s-a format din “magis”, care însemnă mai mult.

Dicţionarul limbii române reţine pentru verbul “ a administra” explicaţia: a conduce, a cârmui, iar pentru “adminitraţie” – totalitatea autorităţilor administrative existente într-un stat, secţie sau serviciu, care se ocupă de problemele administrative ale unei instituţii sau agent economic.

“Dictionary of American Government and Politics” editat la “The Dorsey Press”- Chicago, Illinois, în anul 1988, sub îngrijirea prof. Jay M. Shafritz de la University of Pittsburgh, reţine pentru cuvântul “administration” mai multe sensuri, şi anume:

1. Conducerea şi îndrumarea afacerilor guvernelor şi instituţiilor;

2. Termen colectiv pentru toţi oficialii din aparatul guvernamental;

3. Executarea şi implementarea politicii publice;

4. Timpul în care se află în funcţie un şef executiv, precum preşedinte, guvernator sau primar. Astfel, administraţia Carter înseamnă acei ani (1977- 1981), când Jimmy Carter a fost preşedintele Statelor Unite.

5. Supravegherea averii unei persoane decedate pentru a se plăti taxele si a se repartiza bunurile şi averea către moştenitori.

În limbajul curent termenul “administraţie” este utilizat în mai multe sensuri. Astfel, prin administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic sau instituţii social culturale, un compartiment (direcţie, secţie, sector, serviciu, birou) din unităţile direct productive sau instituţii social- culturale, care au desfăşurat nemijlocit o activitate direct productivă .

Preview document

Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 1
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 2
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 3
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 4
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 5
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 6
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 7
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 8
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 9
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 10
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 11
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 12
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 13
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 14
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 15
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 16
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 17
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 18
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 19
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 20
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 21
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 22
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 23
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 24
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 25
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 26
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 27
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 28
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 29
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 30
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 31
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 32
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 33
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 34
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 35
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 36
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 37
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 38
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 39
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 40
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 41
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 42
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 43
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 44
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 45
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 46
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 47
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 48
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 49
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 50
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 51
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 52
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 53
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 54
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 55
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 56
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 57
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 58
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 59
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 60
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 61
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 62
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 63
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 64
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 65
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 66
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 67
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 68
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 69
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 70
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 71
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 72
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 73
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 74
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 75
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 76
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 77
Transparența Decizională în Administrația Publică - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Transparenta Decizionala in Administratia Publica
    • Lucrare Licenta Ana Maria Radulescu.doc
    • prima pagina lucrare Ana.doc

Alții au mai descărcat și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România

INTRODUCERE Administraţia publica reprezintă acea activitate care constă în principal în organizarea şi executarea prevederilor Constituţiei, a...

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Proiect de practică la Primăria Sectorului 2

PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 Primaria sectorului 2 este o institutie publica din sectorul administratiei locale de stat. Primaria nu se...

Etică și transparență în administrația publică

Introducere Administratia Publica este un serviciu orientat catre cetatean, acesta fiind aspectul central al fiecarei institutii administrative....

Guvernarea electronică și serviciile publice electronice

Introducere Guvernarea electronică reprezinta utilizarea informatiei si telecomunicatiilor, si indeosebi a Internetului, in toate domeniile...

Transparență în procesul decizional. Studiu de caz - Județul Cluj

Capitolul I. I.1.Contextul actual Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Cu un PIB/locuitor de 7.743 euro în...

Rolul procesului decizional în administrația publică

I.1. Decizia administrativa Administratia publica reprezinta un sistem care functioneaza dupa o serie de principii, dar care este influentata si...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică Primărie Poșta Câlnău, Buzău

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI POŞTA CÎLNĂU 1.1. Denumirea institţtiei, profil, obiect de activitate profesională Primarul, Viceprimarul, Secretarul,...

Practică Ministerul Mediului

Prezentarea institutiei publice 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Ministerul Mediului se organizează şi...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal

1.Prezentarea Primariei Municipiului Caracal 1.1. Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala Practica s-a efectuat la...

Agenția Națională a funcționarilor publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Practică - Primăria Comunei Malu

1. Prezentarea institutiei publice 1.1.Denumirea institutiei, date generale, profil, obiect de activitate Alegerea institutiei in care sa imi...

Practică la ministerul culturii

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala....

Primăria Târgoviște - proiect practică

TÂRGOVISTE, VECHE CETATE DE SCAUN Resedinta domneasca si capitala intre 1396 si 1714, Târgovistea a detinut mai bine de trei secole statutul de...

Ai nevoie de altceva?