Instalații Termice cu Energie Solară

Proiect
7/10 (5 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 15718
Mărime: 6.60MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Tane
INSTALAŢII TERMICE CU ENERGIE SOLARĂ

Cuprins

INTRODUCERE

1. Introducere 5

STUDIUL SOLUŢIILOR EXISTENTE

2. Surse de energie 6

2.1. Tipuri de energii 9

2.1.1. Energia eoliană 9

2.1.2. Energia apei 11

2.1.3. Energia geotermală 12

2.1.4. Energia nucleară 13

2.1.5. Biomasa 14

2.1.6. Plasma 15

2.1.7. Energia solară 15

3. Energia solară – scurt istoric şi generalităţi 16

3.1. Argumente pentru utilizarea energiei solare 18

4. Premise ale utilizării energiei solare 20

4.1. Radiaţia solară 20

4.1.1. Radiaţia globală 20

5. Transformarea radiaţiei solare în alte forme de energie 21

5.1. Tipuri de conversii 22

6. Valorificarea energiei solare prin instalaţii termice 23

Sisteme solare termice 23

6.1.1. Captatoare solare 25

6.1.2. Componentele instalaţiei de transport fluid tehnic 29

7. Centrale solare 30

7.1. Centrale solare cu concentrarea radiaţiei solare directe 32

7.2. Centrale solare fără concentrarea radiaţiei solare directe 32

7.3. Centrale solare pe bază de panouri solare fotovoltaice 33

ALEGEREA SOLUŢIEI CONSTRUCTIVE PENTRU PROIECTARE

8. Descrierea soluţiilor tehnice posibile pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere utilizând energia solară 34

8.1. Schema şi funcţionarea unei instalaţii solare pentru prepararea apei calde

menajere de consum 34

8.2. Utilizarea energiei solare prin colectoare cu tuburi vidate 37

8.2.1. Colectoare cu tuburi vidate 38

8.3. Colectoare solare de uz general cu transfer direct 39

9. Prepararea apei calde menajere 41

10. Calculul de dimensionare a boilerelor pentru prepararea apei calde 44

10.1. Încălzirea apei menajere 45

10.2. Volumul boilerului 46

MONTAREA, FUNCŢIONAREA, ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR

11. Boilerul 48

11.1. Principiu de funcţionare 49

11.2. Modul de lucru 49

11.3. Punerea în funcţiune a boilerului 50

11.4. Curăţarea şi întreţinerea boilerulu 51

11.5. Reguli de bază pentru prevenirea izbucnirii incendiilor la instalare 52

12. Panouri solare cu tuburi vidate 53

12.1. Constructia panoului solar 54

12.2. Instalarea panourilor solare 55

12.3. Caracteristici 56

12.4. Componente 57

12.5. Tubul vidat 57

12.5.1. Componentele tubului vidat 59

12.6. Instalare 60

12.7. Puncte de atenţie 64

12.8. Defecţiuni şi remedieri 65

12.9. Principiu de funcţionare 66

13. Surse alternative de încălzire 67

ELEMENTE DE CALCUL ECONOMIC

14. Scopul analizei ecnomice 69

15. Calcule 70

CONCLUZII

PĂRŢI DESENATE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1. Introducere

Producţia de energie este preocuparea de bază a societaţii industriale în secolul 21. În marea lor majoritate, problemele noastre ecologice sunt pricinuite de utilizarea combustibililor fosili. Numai o schimbare radicală a perspectivei poate preveni "infarctul ecologic" al planetei noastre în deceniile ce urmează.

Dacă dorim să împiedicăm încălzirea atmosferei, provocată de milioane de tone de dioxid de carbon pe care le producem, să oprim distrugerea ultimelor peisaje şi să păstrăm nealterate rezervele de apă potabilă, trebuie să abordăm cu totul alte strategii de obţinere a energiei. Utilizarea acesteia trebuie să fie economică, ecologică şi raţională, pornind de la o bază adaptabilă şi descentralizată prin apelul la sursele inepuizabile de energie ale naturii.

În momentul de faţă, la nivel mondial, principala sursă energetică (aproximativ 70%) se obţine din arderea combustibililor: cărbune, petrol, gaze naturale (însă acestea sunt epuizabile iar arderea lor produce mari cantităţi de CO2) o altă parte constituind-o energia obţinută în centralele nucleare şi hidrocentrale. Doar treime însă din energia produsă este utilizată pentru încălzire şi producerea de apă caldă menajeră.

În ritmul actual de creştere al consumului de combustibili clasici este nevoie să găsim surse energetice cât mai ieftine. Totodata începe să se vada efectul negativ al utilizării

combustibililor clasici (emisiile de noxe, efectul de sera). Este important să ne preocupam de găsirea şi promovarea de noi tehnologii şi aplicaţii privind utilizarea resurselor energetice neconventionale, dar în acelaşi timp, să ne asigurăm şi confortul termic necesar fiecăruia.

Confortul termic se referă la suma de condiţii ale mediului înconjurător, în cadrul cărora percepţia mentală şi fizică este de confort, fără eforturi din partea organismului pentru compensarea termică. Datorită faptului că majoritatea oamenilor îşi petrece mai mult de 70% în clădiri (incinte închise), realizarea şi menţinerea confortului termic reprezintă sarcinile de bază pentru inginerii specialişti în microclimat interior. Clădirile de locuit trebuie să asigure posibilitatea efectuării în condiţii optime a muncii fizice, cele intelectuale, a recreării, odihnei, cu o eficienţă energetică ridicată. Noţiunea de confort termic implică atât microclimatul dintr-o încăpere, cât şi factori de natură psihologică şi mentală. Realizarea unui confort termic adecvat este foarte importantă, deoarece afectează întregul moral uman. Chiar dacă organismul uman se adaptează la mediul înconjurător prin strategii adaptive de genul îmbrăcare, dezbrăcare, schimbare de poziţie, mutarea în alte zone din incintă de alt nivel termic, etc., acestea nu sunt de durată. Evaluarea confortului este subiectivă şi include satisfacţia, acceptarea, caracterul plăcut sau reacţii negative.

În proiectul nostru, colega mea şi cu mine urmează să prezentăm instalaţiile termice solare necesare producerii apei calde menajere, pentru o pensiune de 20 de camere din zona litorală. Dat fiind amplasamentul pensiunii, nu am acordat o mare importanţă producerii de căldură, întrucât am considerat ca pensiunea va fi folosită pe perioada de vară. Menţionăm totuşi că ne-am gândit să amplasăm si o centrală pe gaz, pentru a evita eventualele inconvenienţe.

În urmatoarele pagini, vom prezenta generalităţile necesare pentru înţelegerea termenilor utilizaţi, studiul soluţiilor existente şi alegerea soluţiei optime, calcule economice şi de dimensionare, precum şi modul de funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor.

2. Surse de energie

Din punct de vedere ştiinţific, energia este o mărime care indică capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic când trece printr-o transformare din starea sa într-o altă stare aleasă ca stare de referinţă.

Este necesară folosirea unor surse de energie care au un impact minim asupra mediului secolului al XXI-lea, pentru că arderea combustibililor fosili nu numai că sărăceşte resursele, dar creează şi emisii de bioxid de carbon care înainte erau reţinute în scoarţa terestră.

Resursele inepuizabile sunt surse de energie care nu scad vizibil odată cu folosirea lor. Astfel de surse de energie includ radiaţiile solare, forţa vântului, a valurilor şi a fluxurilor, forţa de cădere a apei şi căldura Pământului.

Soarele controlează clima ţinând în mişcare continuă mase enorme de aer. Atracţia gravitaţională a Lunii mişcă mari cantităţi de apă pe pământ, iar căldura reziduală de la formarea Pământului este emanată pe măsură ce acesta se răceşte. Generarea electricităţii din aceste surse reduce semnificativ poluarea, comparativ cu sursele de combustibili fosili.

Sursele de energie se împart în:

- surse naturale (surse de energie primară)

- surse artificiale (surse de energie secundară)

Dupa durata de exploatare şi posibilităţile de refacere, sursele naturale pot fi:

- epuizabile (combustibili fosili,nucleari)

Preview document

Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 1
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 2
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 3
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 4
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 5
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 6
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 7
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 8
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 9
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 10
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 11
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 12
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 13
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 14
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 15
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 16
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 17
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 18
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 19
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 20
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 21
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 22
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 23
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 24
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 25
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 26
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 27
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 28
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 29
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 30
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 31
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 32
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 33
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 34
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 35
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 36
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 37
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 38
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 39
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 40
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 41
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 42
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 43
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 44
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 45
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 46
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 47
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 48
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 49
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 50
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 51
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 52
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 53
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 54
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 55
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 56
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 57
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 58
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 59
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 60
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 61
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 62
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 63
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 64
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 65
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 66
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 67
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 68
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 69
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 70
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 71
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 72
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 73
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 74
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 75
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 76
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 77
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 78
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 79
Instalații Termice cu Energie Solară - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Instalatii Termice cu Energie Solara.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Stiinta Materialelor

Metalurgia Pb – Zn-lui are ca scop asigurarea necesarului de plumb si zinc sub forma de lingouri, în cantitati si la calitatea corespunzatoare,...

Proprietatile Fizico-Mecanice si de Exploatare ale Fontei cu Grafit Nodular

Prin determinarea proprietăţilor mecanice în condiţii de exploatare s-a constatat că proprietăţile mecanice ale fontei cu grafit nodular sînt pe...

Caracteristici Materiale Conductoare

Tabelul 1 Principalele caracteristici ale cuprului Denumirea caracteristicii Unitatea Valori de măsură Cupru recopt Cupru ecruisat Densitatea...

Manipulator

Sudarea este procedeul cel mai raspindit in industria constructoare de masini, prin care se obtin imbinari nedemontabile, pentru executarea...

Tehnologia Procesarii prin Sudare

FENOMENE FIZICO-CHIMICE LA SUDARE 1. ARCUL ELECTRIC Descarcarea electrica între doi electrozi aflati într-un mediu gazos se poate produce sub...

Metode Numerice

¡ Cursul 2 Rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice ¡ Rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice ¡ metoda injumatatirii intervalului ¡...

Tehnologia Turnarii

Cap.I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ALEGEREA MATERIALELOR ŞI PROIECTAREA PIESELOR TURNATE Turnarea reprezintă metoda tehnologică de fabricaţie a unei...

Tehnologii Curate

1. Caracteristici generale privind resursele secundare 1.1 Introducere Se poate spune ca istoria civilizatiei umane poate fi descrisa si prin...

Te-ar putea interesa și

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a...

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

CAPITOLUL 1. POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA 1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR...

Conversia Energiei Solare în Energie Termică

1. Generalităţi Energia solară este energia radiantă produsă în soare ca rezultat al reacţiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe Pământ...

Energia verde - panourile fotovoltaice din Județul Olt

Surse de energie regenerabilă Condiţii energetice actuale care impun utilIzarea energiilor regenerabile Progresul rapid al tehnologiei reprezinta...

Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție

INTRODUCERE În aceastã tezã am vrut sã solutionez astfel de probleme cum ar fi climatizarea blocului pediatric cu ajutorul surselor regenerabile...

Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energia Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Studiul privind încălzirea heliotermică a piscinelor

Tema proiect: Se considera o piscina in aer liber cu dimensiunile: lungimea L=20m, latimea l=10m, inaltimea h=1.5m. Se considera urmatoarele...

Ai nevoie de altceva?