Toate proiectele din domeniul Stiinte Politice

 • Constructivism si Identitate Europeana in Tratatul de la Lisabona

  Constructivism şi identitate europeană în Tratatul de la Lisabona 1) Conceptul de identitate. Tipologie După cel de-al doilea război mondial, Europa a pierdut supremaţia pe care o deţinea la nivel mondial în favoarea Statelor Unite. Statele europene nu mai sunt actori puternici, capabili să influenţeze jocul internaţional. Aflaţi în această situaţie, „ei încearcă să compenseze această slăbiciune relativă prin crearea unei Europe unificate – un efort ce le absoarbe multe energii ”. Statele...

 • Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la SC Azomures SA

  Cap. I. Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează societatea AZOMURES S.A. 1.1 Scurt istoric AZOMUREȘ S.A. a fost fondată în anul 1962 sub denumirea de Combinatul de Îngrășăminte Azotoase Târgu Mureș. Societatea s-a constituit prin HG nr. 1200/12.11.1990. Obiectul de activitate al societății constă în producerea și comercializarea următoarelor produse: îngrașaminte chimice cu azot, fosfor și potasiu, melamină, materiale fotosensibile. Ulterior obiectul de activitate a fost...

 • Strategii Indirecte de Politica Monetara si Aplicabilotatea lor

  Introducere Politica monetară este o componentă de bază a politicii economice, alături de alte componente, în principal, politica bugetară şi politica fiscală având un rol important în realizarea obiectivelor principale ale acesteia, şi anume: asigurarea unei creşteri economice echilibrate, ocuparea deplină a forţei de muncă, stabilitatea preţurilor şi asigurarea echilibrului balanţei de plăţi externe. Echilibrul de pe piaţa monetară, obţinut numai prin mecanismul cerere-ofertă de monedă,...

 • Aspecte ale Geografiei Umane in Balcani

  Abstract: The matter of islamic fundamentalism has become a modern fact after the terrorist attempts in New York, September 11th due to the discovery of the bands between the islamic terrorists groups from all over the word, including the Balcans, regions where can be found serious tendencies towards the forming, in the “center of Europe”, of a pure islamic state. It is still required the maintenance of military force in the area, ment to realise a buffer in front of the menace of terror...

 • Strategia Primariei Comunei Ion Creanga de Dezvoltare Rurala

  I. Introducere Cunoaşterea dar mai ales dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, prin dimensiunea spaţiului rural, ca suprafaţă deţinută şi ca pondere a populaţiei ocupate în activităţi productive, servicii socio-culturale şi de turism Este cunoscut faptul că spaţiul rural al Europei reprezintă aproximativ 85% din suprafaţa sa totală şi afectează, direct sau indirect, mai mult de jumătate din populaţia europeană. Spaţiul rural românesc cuprinde...

 • Euroregiunea Dunare - Cris - Mures - Tisa (DKMT)

  1. Cadrul General “Precum cele patru râuri se unesc absorbind razele soarelui, preluând comorile munţilor şi câmpiilor, astfel se adună laolaltă aspiraţiile şi voinţele românilor, maghiarilor şi sârbilor de pe aceste meleaguri, ca după atâta vrajbă şi suferinţă să se unească, să colaboreze şi să construiască un viitor comun, aici la poalele Carpaţilor şi în plinul câmpiei, la poarta de est a Europei.” Scopul cooperarii regionale constă în lărgirea relațiilor dintre autoritățile locale,...

 • Spatiile Litorale in Politicile de Amenajare si Dezvoltare Teritoriala a Tarilor UE

  Introducere Luarea în considerare a dimensiunii continentale a Europei deschide noi perspective pentru politica amenajării teritoriului și o plasează în același timp în fața unor noi provocări. Într-o lume aflată într-un proces de globalizare crescândă continental European trebuie să își afirme întâietatea. Principalele potențialități ale Europei pe care e important să le valorifice rezidă în diversitatea peisajelor și culturilor care au dat caracter teritoriului, în dezvoltarea...

 • Tratatul de la Nisa si Afirmarea Identitatii Europene

  „Dacă vrem să construim o uniune de solidaritate de durată, avem nevoie să investim de asemenea în identitatea europeană. Avem nevoie să înţelegem istoria ca istoria europeană, şi nu doar ca o compilaţie de istorii naţionale.” Klaus Welle, secretarul general al Parlamentului European, declaraţie făcută la Centrul de Studii Politice Europene, 29 martie 2012. Context Întrunirea de la Nisa a reprezentat o fază necesară în procesul evoluţiei construcţiei europene în vederea îndeplinirii...

 • Comparison of Austrian and Romanian Defence System

  1 ROMANIAN ARMY 1.1 Brief historical facts The Romanian Army entered the World War I late, the Romanian government signing a treaty with the Allies on August 17 1916, and declaring war on the Central Powers on August 27. The Romanian campaign was part of the Balkan theatre of World War I, fighting along with Russia against the armies of the Central Powers. Romania entered the war in an attempt to seize Transylvania, a historical province of Hungary with a majority-Romanian population....

 • Finantarea Masurilor de Dezvoltare Rurala in UE

  Majoritatea populaţiei celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) îşi duce traiul în zone rurale, zone care acoperă 90% din teritoriul european. Acest fapt face care dezvoltarea rurală să fie un domeniu extrem de important, prioritar pentru UE. Creşterea animalelor şi silvicultura sunt factorii de bază în folosirea şi utilizarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE. Programul Naţional Strategic este orientat pe trei aspecte-cheie: 1. uşurarea şi modernizarea organizării...

 • Parlamentul European

  Parlamentul European Aleşi prin vot direct de cetăţenii europeni, o dată la 5 ani, membrii Parlamentului European sunt reprezentanţii popoarelor Uniunii. Parlamentul este una dintre principalele instituţii europene cu puteri legislative, alături de Consiliul Uniunii Europene („Consiliul”). Parlamentul are trei roluri esenţiale: 1. dezbate şi adoptă legislaţia UE, împreună cu Consiliul 2. monitorizează alte instituţii europene, în special Comisia, pentru a se asigura că acestea...

 • Euroregiunea Pirinei - Mediterana

  Introducere Dezvoltarea Uniunii Europene a fost asociată şi influenţată de perspectiva influenţelor regionale cu privire la diversitatea problemelor de natură politică, economică şi socială. Europa Regiunilor sugerează că regiunile sunt un loc vital al competitivității economice, al guvernării democratice și al identităţii culturale. Uniunea Europeană a dezvoltat într-adevăr un cadru sofisticat al politicii de dezvoltare, care include regiunile în calitate de parteneri. Cu toate acestea,...

 • Coruptia in Sistemul Politic

  Secolul XX a reprezentat o perioadă interesantă de zbucium politic, istoria consemnând o diversitate a regimurilor, de la totalitare, către cele mai pure forme de democraţie. Însă democraţia a reuşit treptat să fie asimiliată drept singura opţiune capabilă să asigure drepturi şi libertăţi, oferind fundamentul necesar conceptului de cetăţean şi asigurând totodată mediul propice desfăşurări de politic economice viabile, care să confere un trai decent. Prin urmare ce este democraţia? Cu...

 • Cultura Postmoderna si Caracteristicile Sale

  Cultura postmodernă este un concept impus de teoreticieni pentru a exprima şi delimita universul cultural contemporan faţă de cel din perioada modernă. Cultura postmodernă ar fi echivalentul cultural al societăţiilor postindustriale, al societăţilor informaţionale, cu o economie bazată pe cunoaştere, societăţi dominate de noile mijloace electronice de informare şi comunicare. Aşadar, ar exista o relaţie organică între cultura postmodernă şi postmodernitate ca structură de ordin...

 • Monografia unei Institutii Publice

  I. Oragnizarea si functionarea institutiei publice 1. Institutia- Primaria comunei Probota 1.1 Asezare geografica Comuna Probota este situata in partea de nord-est a teritoriului judetului Iasi, pe malul drept al raului Prut, localitate de frontiera si se invecineaza cu: - la nord- comuna Trifesti; - la est- comuna Victoria si Republica Moldova; - la sud- comuna Tiganasi; - la vest- comuna Vladeni; Comuna Probota are o suprafata de 7.866 ha, 3.681 locuitori si cuprinde trei...

Pagina 7 din 50