Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri

Proiect
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 36192
Mărime: 152.11KB (arhivat)
Publicat de: Aurelia Negru
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bencheci Dumitru, Racu Ion

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Analiza teoretico – metodologică a globalizării: tendinţe şi riscuri
 3. 1.1. Definirea conceptului de globalizare. Evoluţia istorică a acestuia 12
 4. 1.2. Aprecieri generale ale tendinţelor actuale şi a riscurilor globalizării 24
 5. Capitolul II. Analiza principalelor aspecte ale globalizării
 6. 2.1. Tendinţele actuale specifice globalizării economice şi politice 38
 7. 2.2. Aprecierea evoluţiilor actuale din cadrul componentelor sociale,
 8. culturale şi juridice ale globalizării 55
 9. Capitolul III. Studiu analitic al riscurilor pe care le provoacă
 10. globalizarea
 11. 3.1. Perceperea consecinţelor negative şi a riscurilor globalizării. Mişcarea antiglobalistă 71
 12. 3.2. Perspectivele şi riscurile integrării Republicii Moldova în procesul
 13. de globalizare 83
 14. Încheiere
 15. Bibliografie

Extras din proiect

Introducere

Actualitatea cecetării. La hotarele mileniilor lumea a căpătat o nouă imagine, imagine ce se remarcă prin schimbarea substanţială a sistemului de relaţii internaţionale, o creştere a integrităţii şi interdependenţei acestuia. Această schimbare poartă denumirea de „globalizare”.

Procesul de globalizare devine din ce în ce mai actual drept urmare a creşterii interdependenţei lumii condiţionată de prăbuşirea sistemului bipolar, revoluţia tehnologică, liberalizarea comerţului şi investiţiilor. Această interdependenţă a generat procese economice, sociale, politice şi culturale ce depăşesc hotarele statelor şi se orientează pe axa „local-regional-global”.

Pe lîngă creşterea interdependenţei, globalizarea se caracterizează printr-un şir de alte schimbări. Printre schimbările pozitive pot fi menţionate: răspîndirea păcii, a prosperităţii şi democraţiei. Dar acestora li se adaugă şi alte schimbări care, însă, au o natură nefasta, remarcăndu-se prin: creşterea inegalităţilor economice şi sociale la nivel de state şi regiuni; marginalizare ţărilor, popoarelor, grupurilor; creşterea ameninţărilor la adresa securităţii sub diferite aspecte; creşterea instabilităţii sociale etc.

În prezent are loc o acutizare a fenomenelor negative condiţionate de globalizare şi o transformare a acestora în adevărate probleme globale. Acest fapt generează necesitatea studierii aprofundate şi multilaterale a esenţei acestui proces pe care îl numim globalizare, a tendinţelor, perspectivelor şi riscurilor pe care acesta le presupune.

Analizînd caracteristicile, originea, legităţile, direcţiile de evoluţie ale globalizării putem să diminuăm, cel puţin, consecinţele negative ale acesteia.

Anume aprecierea tendinţelor proprii principalelor aspecte ale globalizării (economic, social, politic, cultural, juridic) face posibilă determinarea esenţei acestui proces şi efectuarea unor aprecieri veridice referitoare la viitorul lumii.

În cea ce priveşte riscurile ce ţin de procesul globalizării, o evaluare propice a lor poate elimina obstacolele din calea dezvoltării umanităţii şi reorienta globalizarea pe calea potrivită. De asemenea o cunoaştere a naturii acestor riscuri, a originii şi a rolului lor pot diminua impactul pe care acestea le au asupra societăţii.

De asemenea limitarea suveranităţii statal de către noile forţe promotoare ale globalizării determină necesitatea „reinventării statului”, adică redefinirea funcţiilor vechi şi atribuirea unor funcţii şi prerogative noi. Toate acestea devin posibile numai în condiţiile în care sînt analizate şi evaluate tendinţele actuale şi riscurile procesului de globalizare, precum şi influenţa acestora asupra statului.

În condiţiile creşteri interconectării şi dependenţei la nivel global fiecare stat a lumii devine mai mult sau mai puţin implicat în procesul globalizării. Republica Moldova nu este o excepţie în acest sens. Totuşi pentru a putea obţine cît mai multe avantaje de pe urma acestui proces şi pentru a nu fi marginalizată (cum s-a întîmplat cu statele „Lumii a III-a”) se impune necesitatea perceperii şi evaluării tendinţelor şi riscurilor globalizării pentru a elabora şi implimenta strategii eficiente de afirmare a sa pe plan internaţional.

Una din căile Republicii Moldova spre globalizare este integrarea în U.E. Această integrare va facilita accesul statului nostru pe piaţa europeană şi chiar globală, va încuraja dezvoltarea infrastructurii economice, atragerea investiţiilor străine, libera circulaţie a cetăţenilor Republicii Moldova. Aderarea României şi Bulgariei în UE constituie încă o şansă pentru Republica Moldova pentru integrare.

De asemenea se impune necesitatea evaluării riscurilor globalizării în scopul creării şi realizării unor mecanisme de asigurare a Republicii Moldova şi a populaţiei sale împotriva acestora.

Gradul de cercetare a temei. Globalizarea este astăzi unul din cele mai cercetate subiecte în cadrul diverselor discuţii, întruniri, conferinţe internaţionale, discursuri, publicaţii. Cercetători din diverse ţări şi regiuni ale lumii şi-au exprimat şi continuă să îşi exprime opiniile vizavi de procesul de globalizare, tendinţele şi riscurile acestea. Deşi opiniile acestora deseori variază, o importanţă deosebită o prezintă cercetarea publicaţiilor din domeniu în cadrul literaturii occidentale (în special americane), ruse şi autohtone (inclusiv a celei române).

În cadrul literaturii occidentale o analiză originală a tendinţelor şi riscurilor actuale ale globalizării o efectuează cercetătorii americani. Astfel, în procesul crcetării, a fost deosebit de utilă lucrarea lui David Held în care globalizarea şi tendinţele proprii acesteia sunt percepute ca un set de procese ce reflectă apariţia reţelelor şi a sistemelor de interacţiune interegionale, fiind de asemenea descrise transfromările globale din diverse domenii (politic, economic, cultural, militar şi ecologic). Alţi cercetători americani, lucrările cărora au fost utilizate în procesul cercetării sunt: Paul Hirst şi Grahame Thompson John Tomlinson , Samuel Huntington , George Sorros , Richard Mansbach , Joseph Stiglitz etc.

În cadrul literaturii de provinienţă occidentală utilizate în cadrul lucrării putem menţiona cercetătorii germani Zygmunt Bauman ce remarcă caracterul nedefinit, dezorganizat al globalizării şi Ulrich Beck , în lucrarea căruia este accentuată ideea percepţiei greşite a globalizării şi rolului statului în cadrul procesului de globalizare.

Cercetătorii ruşi vin şi ei cu o analiză referitoare la problema globalizării şi a tendinţelor şi riscurilor acesteia, remarcînd rolul pe care îl au statele înalt dezvoltate cum este SUA în promovarea globalizării. Astfel cercetătorul A. Ciumakov remarcă agravarea problemelor globale, problemă pentru care societatea nu a reuşit să se pregătească şi evidenţază schimbările din domeniul tehnic şi ştiinţific ce au dus la avansarea globalizării şi a globalisticii. Considerăm importante pentru cercetarea problemei globalizării, tendinţelor şi riscurilor specifice şlucrările cercetătorilor Aleksandr Neclessa , Andrei Zuev şi Ludmila Miasnikova , Maria Vşivţeva , Zagainov E. , Vladimir Zaemskii , Merkuşev V. , Medvedev etc.

Preview document

Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 1
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 2
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 3
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 4
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 5
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 6
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 7
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 8
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 9
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 10
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 11
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 12
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 13
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 14
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 15
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 16
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 17
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 18
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 19
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 20
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 21
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 22
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 23
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 24
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 25
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 26
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 27
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 28
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 29
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 30
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 31
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 32
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 33
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 34
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 35
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 36
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 37
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 38
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 39
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 40
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 41
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 42
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 43
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 44
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 45
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 46
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 47
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 48
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 49
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 50
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 51
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 52
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 53
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 54
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 55
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 56
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 57
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 58
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 59
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 60
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 61
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 62
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 63
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 64
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 65
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 66
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 67
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 68
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 69
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 70
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 71
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 72
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 73
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 74
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 75
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 76
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 77
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 78
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 79
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 80
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 81
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 82
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 83
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 84
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 85
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 86
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 87
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 88
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 89
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 90
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 91
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 92
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 93
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 94
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 95
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 96
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 97
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 98
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 99
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 100
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 101
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 102
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 103
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 104
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 105
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 106
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 107
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 108
Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Analiza Teoretico - Metodologica a Globalizarii - Tendinte si Riscuri.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea și Provocările Capitalismului

Introducere Lucrarea de faţă face referire la problemele cu care se confruntă întreaga lume. Globalizarea înseamnă dezvoltarea pieţelor...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Ai nevoie de altceva?