Conceptul si Valorile Democratiei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Conceptul si Valorile Democratiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cezar Minascurta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

Introducere 2
Capitolul I:
Conceptul de democraţie-ca promotor de valori 4
§1. Valorile politice-cultura politică 4
§2. Esenţa democraţiei 7
Capitolul II:
Valorile democraţiei 11
§1. Declaraţia Universală a Dreptului Omului - garant a demnităţii umane 11
§2. Egalitatea şi interesul general 14
§3. Libertatea – ca valoare a democraţiei 17
§4. Esenţa contravalorilor democratice 22
Concluzii 27
Anexe 29
Bibliografie 33

Extras din document

Introducere

La sfîrşitul secolului XX democraţia se bucură de o popularitate mai mare ca oricînd. Idealurile democratice îi inspiră şi îi stimulează pe liderii şi regimurile din întreaga lume.

Sita prin care e de cernut democraţia s-ar putea numi egalitatea. Democraţia înseamnă acea doctrină politică după care suveranitatea trebuie să aparţină mulţimii, cetăţenilor poporului, într-o organizare politică – în general de tip republică – pe care-o putem analiza din antichitatea pînă azi, de la greci pînă la americani. Democraţia înseamnă, cum subliniază dicţionarele şi etimologiile, respectarea libertăţii şi egalităţii cetăţenilor, a voinţei poporului.

Astăzi problema respectării valorilor democraţiei şi analizarea profundă a contravalorilor numite ,,paradoxuri ale democraţii’’ este tot mai mult studiată. Valorile au un caracter normativ, ele joacă rolul de reguli ale vieţii sociale. Deasemeni unele valori devin idealuri, în sensul că pot marca distanţa dintre ceea ce este şi ce dorim să fie. Cînd una sau mai multe valori sunt însuşite, devenind convingeri ele structurează în mod deosebit conduita individului, se instituie ca un autentic for dirighuitor al acţiunilor şi modului de a fi al acestuia şi a societăţii în ansamblu.

Oamenii sunt mereu alţii, nevoile, trebuinţele lor se pot schimba şi obiectivele care să le satisfacă pot să dispară. Rămîne între acestea însă ceva permanent şi anume valoarea ca expresie ideală a unui acord între om şi lume care poate fi realizat şi-l ajută pe om să se înalţe pe scara omenescului, spre o societate progresivă dar nu invers, ferindu-l de nonvalorile sau chiciuri ca pseudo-valoare.

Gradul de cercetare a acestei teme este din ce în ce mai mare, reprezentînd un interes sporit pentru cercetători. Studierea societăţii democratice în profunzime este foarte actuală. La acest capitol există extrem de multă literatură de specialitate, care pe lîngă funcţia academică o are şi pe cea de instruire a oamenilor în ceea ce priveşte democraţia şi implementarea ei. Dintre autorii care au abordat această temă în lucrările sale sunt Marin Voiculescu ,,Tratat de Politologie’’, Francis Fukuyama ,,Sfîrşitul istoriei şi ultimul om’’, Chantal Millon-Delsol ,,Ideile politice ale secolului XX’’. Anthony Arblaster examenează în volumul ,,Democraţia’’ istoria teoriei şi a practicii democratice, opoziţia înverşunată pe care a provocat-o democraţia adesea. Am enumerat doar unele dintre culegerile ce au stat la baza acestei lucrări.

În această lucrare eu mi-am propus să examinez în detalii conceptul de valoare şi contravaloare a democraţiei contemporane şi să obsev evoluţia acestuia în timp. Unul din obiectivele de bază ale acestei teze de an va fi identificarea condiţiilor necesare şi obligatorii pentru existenţa unei societăţi democratice în sensul contemporan al cuvîntului. Voi cerceta, pe cît este posibil, rolul fiecăruia dintre aceste elemente şi voi încerca să determin originea lor. Alt obiectiv, este studierea paralelei dintre valori pe o parte şi pe cealaltă contravalori, interacţiunea dintre ele şi efectul lor asupra societăţii contemporane.

În primul capitol am studiat conceptul de cultură şi valoare politică, dezvoltarea şi înţelegerea conceptului de democraţie în societatea. În capitolul doi, al acestei lucrări, am cercetat în parte unele din cele mai importante valori şi efectul invers asupra societăţii în cazul transformării lor în contravalori.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conceptul si Valorile Democratiei.doc