Constituirea Sistemului European de Securitate

Proiect
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 28086
Mărime: 138.08KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor NEACSU

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. Abordări teoretico-metodologice a fenomenului de securitate 9

§1. Conceptul de securitate în relaţiile internaţionale 9

§2. Evoluţia sistemului contemporan de securitate 18

§3. Noi ameninţări la adresa securităţii internaţionale - perspectiva europeană 25

CAPITOLUL II. Sistemul de securitate european 35

§1. Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) 35

§2. Mecanisme şi proceduri de garanţie a securităţii în cadrul sistemului euroatlantic 44

CAPITOLUL III. Republica Moldova în sistemul de securitate european 55

§1. Evoluţia conceptului de securitate naţională a Republicii Moldova 55

§2. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării în spaţiul european şi euroatlantic 65

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 77

BIBLIOGRAFIE 80

ANEXE 87

REZUMAT 88

LISTA ABREVIERILOR 90

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar negociată, în cadrul tuturor actorilor mediului internaţional este asigurarea securităţii, fie este vorba de asigurarea securităţii la nivel internaţional, fie la nivelul fiecărei persoane.

Securitatea este necesară tuturor şi întotdeauna. În lipsa ei, viaţa oamenilor nu mai corespunde nici măcar normelor elementare ale unei convieţuiri normale. A devenit clar că pacea şi stabilitatea pot fi obţinute numai în rezultatul cooperării strînse a comunităţii internaţionale, în special prin valorificarea dialogului dintre state şi activizarea rolului pe care cele mai influente organizaţii internaţionale îl deţin în definitivarea stării de securitate a lumii.

Globalizarea a intensificat interdependenţa dintre state, inclusiv în sectorul de securitate. Astăzi, ameninţările la adresa securităţii pot să influenţeze cu uşurinţă statele vecine şi să destabilizeze o regiune întreagă sau pacea mondială. Această nouă realitate, alături de lărgirea agendei de securitate, a impulsionat cooperarea internaţională în domeniul securităţii.

Instaurarea unei noi ordini democratice internaţionale, ca garanţie a securităţii eficiente la diferit nivel, a devenit o sarcină primordială pentru toate popoarele. Perioada de pace şi stabilitate fără precedent pe care o traversează Europa la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se datorează existenţei Uniunii Europene. Ea este cea care a generat nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică pe continent, ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe soluţionarea paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală prin intermediul unor instituţii comune. În prezenta lucrare s-a întreprins o tentativă de a analiza una dintre problemele cu care se confruntă actualmente comunitatea europeană şi anume constituirea sistemului european de securitate.

Republica Moldova, la fel ca şi celelalte noi state, promovează insistent linia spre asigurarea securităţii şi stabilităţii. Aceasta nu are o strategie coerentă de securitate naţională, de consolidare şi dezvoltare a unui proces stabil de democratizare. În acest context, o mare problemă pentru societatea moldovenească este aceea de a revizui atît strategia securităţii, cît şi întregul sistem de apărare şi garantare a securităţii naţionale. Nu mai poate fi pus la îndoială faptul că stabilitatea economică şi obţinerea investiţiilor strategice din exterior sînt direct dependente de climatul general de securitate, de garantare a securităţii aceloraşi investiţii, de integritate teritorială şi de soluţionare a conflictului transnistrean, de calitatea şi eficienţa sistemului de garantare a securităţii şi apărării naţionale. Putem afirma că principalele obiective strategice ale Republicii Moldova sînt: integrarea în Uniunea Europeană, intensificarea dialogului şi aprofundarea relaţiilor cu structurile euroatlantice.

În legătură cu cele expuse devine tot mai actuală şi necesară cercetarea mai profundă a sistemului european de securitate.

Gradul de cercetare a temei. Securitatea se numără printre problemele principale cu care se confruntă umanitatea şi de aceea a fost cercetată de mulţi autori. Merită a fi menţionate lucrările mai multor savanţi şi cercetători străini, lucrări care contribuie la elucidarea problematicii respective. Prin urmare, sunt evidenţiate acele lucrări care au servit în calitate de suport teoretic pentru subiectul trasat cum ar fi: Carr E.H., Morghentau H., Buzun B., Michael H. H. Louw, Waever O. şi J. de Wilde

În Rusia analiza sistemului European de securitate a fost efectuate de către savanţii Baranovschii V. , Utkin S. , Voinikov V. , Danilov V. , Jurkin V. , Rotfelid A. etc.

Fenomenul a căpătat un teren foarte larg de investigaţie, reprezentând şi un interes vădit pentru cercetători din România. Astfel, ar putea fi remarcate elaborările interdiscipliniare ale lui Pirnea V., Popa V., Dolghin N., Prisecaru P., Mureşan L., Pop A., Bonciu F. şi alţii.

Preview document

Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 1
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 2
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 3
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 4
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 5
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 6
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 7
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 8
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 9
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 10
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 11
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 12
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 13
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 14
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 15
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 16
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 17
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 18
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 19
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 20
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 21
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 22
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 23
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 24
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 25
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 26
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 27
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 28
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 29
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 30
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 31
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 32
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 33
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 34
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 35
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 36
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 37
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 38
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 39
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 40
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 41
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 42
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 43
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 44
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 45
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 46
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 47
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 48
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 49
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 50
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 51
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 52
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 53
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 54
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 55
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 56
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 57
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 58
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 59
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 60
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 61
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 62
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 63
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 64
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 65
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 66
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 67
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 68
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 69
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 70
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 71
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 72
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 73
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 74
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 75
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 76
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 77
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 78
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 79
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 80
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 81
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 82
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 83
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 84
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 85
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 86
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 87
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 88
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 89
Constituirea Sistemului European de Securitate - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Constituirea Sistemului European de Securitate.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă

Introducere Capitolul 1 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT 1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare...

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Securitatea Internațională

1.1. Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

Revoluțiile din 1989

Anul 1989, prin complexitatea evenimentelor antrenate odată cu prăbușirea regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est, construiește un...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Sistemul European de Protecție al Drepturilor Omului

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Izvoarele Drepturilor Omului

Lucrarea de faţă prezintă, în ansamblu, conceptul de „drepturile omului” care au fost încă din antichitate şi până în prezent o temă aflată în...

Globalizarea și securitatea

„România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a...

Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009

CADRUL LEGAL - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu...

Tratatul de la Varșovia

Statele membre ale Tratatului de la Varşovia Membru Perioada Republica Populară Albaneză 1955-retrasă oficial din Pact în anul 1968 din cauza...

Normele europene de securitate socială - principii și domenii de aplicare

Carta socială europeană (1961) si Carta socială europeană revizuită (1996) În vederea garantării drepturilor economice si sociale, au fost...

Grupări de forțe pe plan regional și internațional

CAPITOLUL I 1.1 CURENTE DE GÂNDIRE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE Literatura românească de specialitate se află încă în aşteptarea unei...

Ai nevoie de altceva?