Diferentele Interculturale in Procesul Negocierilor Politice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Diferentele Interculturale in Procesul Negocierilor Politice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Stiinte Politice, Negociere

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate.Negocierile interculturale reprezinta defapt o tema din ce in ce mai studiata.Actualitatea temei date constand in faptul ca anume capacitate de a depsi diferntele culturale e un pas mare spre a obtine un scor favorabil in procesul de negocieri.Aceasta demonstranduse prin faptul ca din ce in ce mai mult se intalnesc negocieri la scara internationala a caror specific implica inevitabil necesitatea studierii de catre negociator al specificului national al fiecarui concurent aflat la masa de negociatori.Deasemenea reprezinta un interes deosebit intercularitatea si influienta acestia asupra procesul derularii unei negocieri politice.

Studierea stilurilor nationale ale negociatorilor dar si a elementelor de intercultururalitae devin un factor indespensbil in cadrul stintelor politice deoarece prezinta modalitaţi eficiente in organizarea si desfaşurarea unei negocieri politice in conditiele in care au evoluat si mai mult institutiele internationale in cadrul carora negocierile purtate demonstreaza caracterul profund de interculturalitate a negocierilor.

Gradul de studiere a temei.Diferenţele culturale in procesul de negocieri este subiect de stuidu al multor monografii si dicursurii ştinţifice de ordin social, poltic si psihologic.Un rol aparte in studierea diferentelor culturale in procesul de negocieri politice o are Василенко И.А. ce incerca de indetenfica studiul negocierilor politice din perspectiva stilurilor nationale de negocieri referinduse la principalele stiluri de negocieri ce se indentifica printr-un specific cu totu aparte.

Reprezintă interesa deasemenea şi studiul a Лебедева М.М ce demonstreazăa în lucrarea sa specificul negocierilor şi prezintă cum ar trebui sa fie atitudinile in etapa prenegociatorica in care negociatorul trebuie să aibă în consideraţie aspectul de interculturalitae a negocierilor politice.

In studiele lui BOURHIS.R se accentuiază studiul stereotipurilor şi a relaţielor intergrupuri ce dau posibilitatea de îndentifica specificul naţional fiecarui negociator si de a lichida în procesul de negocieri stereotipurile ce de multe ori pot provoca aparatia unor desensiuni majore.

În studiele realizate de către Elena Marinela Porumb se indentifica cercetari destul de valoroase datorită unei prezentări a implicatielor culturale in procesul de negocieri şi indicand importanţa factorilor culturali.

Un studiu important este ralizat şi de către S.Prutianu ce studiază cultura in negocieri si valoarea culturii pentru negociatorul ce doreste sa obtina victoria intr-un proces de negocieri.

E de menţionat şi activitatea cercetatorilor Zartman,I.W. Buman.M ce demonstrează cum ar trebui sa actioneze un negociator internaţional demonstrănd intens rolul coinştentizării diferenţelor culturale.

Scopul şi obiectivele lucrării.Scopul studierii acestei teme este analiza conceptului de negocieri politice si implicaţiele pe care le au factorii culturali în procesul derulării negocierilor politice.Pentru realizarea acestui studiu s-au realizat următoarele sarcini:

1.Studierea aspectlor generali privind negocierile poilitice.

2.Identificarea principalelor criterii de deferintiere culturală în procesul de negocieri.

3.Studierea pricipalelor stiluri naţionale de negocieri.

4.Identificarea influienţei factorilo culturali în procesul de negocieri.

Abordarea acestei teme imi permite sa analizez interactiunile culturii cu elementele de negocierea politcă astfel studiin rolul primordial pe care il are specificul national de la o cultură la alta.

Baza metodologica a cercetarii. Există numeroase metode de abordare a fenomenului în cauză. Am încercat în această lucrare să abordez acele aspecte pe care le consider esenţiale în înţelegerea semnificaţiei, scopului şi elementelo şi particularitţilor definitorii ale defereţelor culturale in procesul de negocieri

Pentru abordarea complexa a interactiunilor cultura ‚negocieri poliutice fost utilizată metoda sistemica, care ne-a permis să analizăm doferentele culturale in procesul de negocieri politice ca un fenomen integru Totodata, s-a recurs la utilizarea metodei comparative pentru a vedea dinamica acestui proces in dependenta de stilurile naţionale.

Un suport metodologic conştient l-a constituit metoda dialectica de cercetare, axată pe relaţii de „cauza-efect”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Diferentele Interculturale in Procesul Negocierilor Politice.doc