Diplomația

Proiect
7.7/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 28587
Mărime: 96.96KB (arhivat)
Publicat de: Aureliana Timofte
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. Introducere……………………………………………………………………………….4
 2. Capitolul I. Consideraţii generale despre diplomaţie 8
 3. I.1 Origine şi definiţie 8
 4. I.2 Şcoli diplomatice 9
 5. I.3 Metode de rezolvare diplomatică 12
 6. I.4 Tipuri de diplomaţie 14
 7. I.4.1 Diplomaţia informală 14
 8. I.4.2 Diplomaţia culturală 14
 9. I.4.3 Diplomaţia parlamentară 14
 10. I.4.4 Diplomaţia ad-hoc si diplomaţia prin misiuni speciale 15
 11. Capitolul al II-lea. Misiunile diplomatice la începutul secolului XXI 18
 12. II.1 Misiunile diplomatice- Forme de reprezentare externă a statelor 18
 13. II.2 Tipuri de misiuni diplomatice permanente 21
 14. II.3 Înfiinţarea unei misiuni diplomatice permanente 22
 15. II.4 Structura unei misiuni diplomatice permanente 26
 16. II.5 Funcţiile unei misiuni diplomatice permanente 27
 17. II.6 Încetarea activităţii unei misiuni diplomatice permanente 31
 18. Capitolul al III-lea. Diplomaţii şi imunitatea 32
 19. III.1 Meseria de diplomat 32
 20. III.2 Imunităţile si privilegiile diplomatice 36
 21. III.3 Imunităţile si privilegiile misiunilor diplomatice si agenţilor diplomatici conform Convenţiei de la Viena din anul 1961 41
 22. III.4 Începutul şi sfârşitul imunităţilor şi privilegiilor 42
 23. Capitolul al IV-lea. Modalităţi de acţiune şi demers diplomatic 44
 24. IV.1 Elementele acţiunii diplomatice 44
 25. IV.2 Mijloacele orale ale acţiunii diplomatice 49
 26. IV.3 Mijloacele scrise ale acţiunii diplomatice 57
 27. Studiu de caz 65
 28. Concluzii 73
 29. Bibliografie 77

Extras din proiect

Introducere

Orice societate, orice organism social, pentru a evolua, trebuie să se supună unor reguli, fie şi numai din dorinţa de a evita dezordinea. O formă de ierarhie există, după cum se ştie, în orice societate organizată. Într-o societate evoluată, ordinea devine o necesitate inevitabilă şi imperioasă, întrucât complexitatea infinită a raporturilor umane impune respectarea unor reguli indispensabile desfăşurării paşnice a vieţii în comun.

Mutatis mutandis, raporturile dintre state nu pot fi fructuoase decât dacă se desfăşoară în cadrul unei forme de organizare acceptată de toţi şi care comportă respectul reciproc al legilor şi cutumelor altor ţări. Pompa tradiţională şi ceremonialul pitoresc de altădată s-au diminuat, desigur, mult. Dar bunele maniere sunt, întocmai ca şi în trecut, necesare între state. Drept rezultat, diplomaţia guvernează relaţiile între state. Ea este arta de a atrage simpatii pentru ţara ta şi de a o înconjura de prietenii care să-i protejeze independenţa, precum şi de a reglementa pe cale paşnică diferendele internaţionale. Ea este în acelaşi timp tehnica răbdătoare care guvernează dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Arta şi ştiinţa au şi ele convenţiile lor, regulile lor şi, în egală măsură, constrângerile lor. Cu toate acestea, aspectul de ritual al activităţilor diplomatice au frapat întotdeauna observatori politici şi de marele public. Se ignoră astfel faţa nevăzută a acţiunilor întreprinse pentru apărarea interesului naţional. În timp ce statele, guvernele şi organizaţiile internaţionale acţionează şi-şi confruntă interesele în cursul evenimentelor internaţionale, diplomaţii care le reprezintă, făcând uz de metode tradiţionale care le permit să-şi confrunte fără pasiune instrucţiunile, caută împreună soluţii armonioase, făcând parte dreaptă intereselor şi -dacă este cazul- amorului propriu. Nu greşim dacă susţinem că diplomaţia este o artă specială care nu se confundă, nici prin obiect, nici prin metode cu alte activităţi umane şi, ca atare, are nevoie de specialişti care să se consacre cu pasiune şi dăruire totală acesteia - diplomaţii.

Pentru multe persoane, diplomaţii promovează obiectivele guvernului lor prin stratageme subtile şi cu o disimulare rafinată, înşelându-şi interlocutorii: şefi de stat, miniştri, colegi. Adesea se repetă cu plăcere şi cu un aer serios de glumă şi anume că "diplomatul este un om cinstit care minte în serviciul ţării sale". Desigur, aceasta este doar o glumă, care îşi păstrează actualitatea.

Meseria de diplomat este foarte veche. Unele tratate de pace şi de alianţă se numără într-adevăr printre cele mai vechi monumente ale epigrafiei (studiul inscripţiilor). Însă, foarte mult timp, raporturile între triburi, iar mai apoi cele feudale, care luau în mod progresiv un caracter naţional, nu au fost decât sporadice.

O revoluţie în metodele care guvernau relaţiile între state s-a produs atunci când acestea au luat obiceiul de a întreţine misiuni permanente în capitale străine. Această practică, inaugurată în sec. al XV-lea, s-a impus pe măsură ce statele naţionale puternice şi unificate înlocuiau suveranităţile feudale. Ea s-a generalizat în Europa în sec. al XVII-lea când, după Tratatul de la Westphalia (1648), dezvoltarea relaţiilor paşnice a multiplicat problemele care trebuiau soluţionate. Cardinalul Richelieu a fost, în al său "Testament politic", marele teoretician al "negocierii permanente". Aceasta constituie actul de naştere al diplomaţiei moderne. Când termenul "diplomaţie" a intrat în limbaj, la sfârşitul sec. al XVIII-lea, el viza ştiinţa care permitea regăsirea drepturilor înscrise în vechile charte şi pe care suveranii puteau să-şi susţină revendicările.

De atunci, termenul a căpătat mai multe sensuri, Noi vom întrebuinţa acest termen pentru a desemna tehnica care guvernează dezvoltarea relaţiilor internaţionale, denumită cândva "negociere", cuvânt care defineşte mai bine acţiunea ambasadorilor, ca şi termenul "negociator", înlocuit apoi de "diplomat", care caracterizează mult mai exact profesiunea acestora.

Un moment de referinţă în istoria diplomaţiei l-au constituit Congresele de la Viena din 1815 când inamicii şi invingătorii lui Napoleon au încercat să impună Franţei o pace distrugătoare. Talleyrand a probat calităţi diplomatice greu de egalat şi a reuşit prin impunerea unor norme de ceremonial şi protocol ca şi prin adoptarea, pentru prima dată, a noţiunilor de mare şi mică putere nu numai să salveze Franţa nu numai de la o pace ruşinoasă şi… dar să o şi includă printre marile puteri. Viena a intrat în istorie pentru adoptarea la cele două Congrese din 1815 a unora dintre normele de protocol şi ceremonial valabile şi astăzi (ex. sistemul alfabetic pentru conferinţa ordinea de precădere după criteriul vechimii etc.).

Se cunoaşte ca până în 1914, Europa făcea, practic, singură jocul politicii internaţionale. Se promova atunci pe scară largă o politică a Curţilor. Raporturile personale între suverani exercitau o influenţă puternică asupra relaţiilor internaţionale. Cercurile conducătoare care se ocupau de relaţiile externe erau restrânse, iar secretul constituia regula. Negocierile erau purtate prin intermediul misiunilor diplomatice. Ambasadorii primeau instrucţiuni generale, lăsându-li-se latitudinea indispensabilă pentru a manevra cât mai bine, în funcţie de circumstanţe, iar guvernele îşi acordau timpul necesar pentru a interpreta evenimentele. Se întâmplă rar ca un prim-ministru sau un ministru de externe să se deplaseze pentru o negociere. Asemenea călătorii, care urmăreau întotdeauna un obiectiv politic excepţional, erau pregătite cu mult timp înainte, iar rezultatele pe care întrevederea trebuia să le consacre sau să le dea publicităţii erau, în general, obţinute anterior deplasării respective.

Preview document

Diplomația - Pagina 1
Diplomația - Pagina 2
Diplomația - Pagina 3
Diplomația - Pagina 4
Diplomația - Pagina 5
Diplomația - Pagina 6
Diplomația - Pagina 7
Diplomația - Pagina 8
Diplomația - Pagina 9
Diplomația - Pagina 10
Diplomația - Pagina 11
Diplomația - Pagina 12
Diplomația - Pagina 13
Diplomația - Pagina 14
Diplomația - Pagina 15
Diplomația - Pagina 16
Diplomația - Pagina 17
Diplomația - Pagina 18
Diplomația - Pagina 19
Diplomația - Pagina 20
Diplomația - Pagina 21
Diplomația - Pagina 22
Diplomația - Pagina 23
Diplomația - Pagina 24
Diplomația - Pagina 25
Diplomația - Pagina 26
Diplomația - Pagina 27
Diplomația - Pagina 28
Diplomația - Pagina 29
Diplomația - Pagina 30
Diplomația - Pagina 31
Diplomația - Pagina 32
Diplomația - Pagina 33
Diplomația - Pagina 34
Diplomația - Pagina 35
Diplomația - Pagina 36
Diplomația - Pagina 37
Diplomația - Pagina 38
Diplomația - Pagina 39
Diplomația - Pagina 40
Diplomația - Pagina 41
Diplomația - Pagina 42
Diplomația - Pagina 43
Diplomația - Pagina 44
Diplomația - Pagina 45
Diplomația - Pagina 46
Diplomația - Pagina 47
Diplomația - Pagina 48
Diplomația - Pagina 49
Diplomația - Pagina 50
Diplomația - Pagina 51
Diplomația - Pagina 52
Diplomația - Pagina 53
Diplomația - Pagina 54
Diplomația - Pagina 55
Diplomația - Pagina 56
Diplomația - Pagina 57
Diplomația - Pagina 58
Diplomația - Pagina 59
Diplomația - Pagina 60
Diplomația - Pagina 61
Diplomația - Pagina 62
Diplomația - Pagina 63
Diplomația - Pagina 64
Diplomația - Pagina 65
Diplomația - Pagina 66
Diplomația - Pagina 67
Diplomația - Pagina 68
Diplomația - Pagina 69
Diplomația - Pagina 70
Diplomația - Pagina 71
Diplomația - Pagina 72
Diplomația - Pagina 73
Diplomația - Pagina 74
Diplomația - Pagina 75
Diplomația - Pagina 76
Diplomația - Pagina 77
Diplomația - Pagina 78
Diplomația - Pagina 79
Diplomația - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Diplomatia.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul negocierilor diplomatice în soluționarea diferendelor internaționale

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale evoluţii, omenirea a fost şi este marcată la o scară spaţială sau temporală mai mică sau mai mare, de...

Politica externă a României - perspective pentru a deveni membră OCDE

„Din cele mai vechi timpuri, diplomatia – in formele ei clasice, << deschisa>> si <<secreta>> - a fost si continua sa fie unul dintre cele mai...

Misiuni diplomatice permanente

Diplomaţia, ca disciplină specifică şi ca profesiune distinctă este asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre...

Funcțiile și activitatea misiunilor diplomatice - studiu de caz Republica Moldova și România

NOŢIUNEA DE MISIUNE DIPLOMATICĂ Variatele şi multiplele probleme şi activităţi care apar în sfera Relaţiilor Internaţionale nu pot fi rezolvate...

Știința Politică

1. scrutinul uninominal în unul sau doua tururi – este acel scrutin în care pentru fiecare circumscriptie exista un singur mandat pus în joc si...

Dreptul Diplomatic și Consular

1. Dreptul Diplomatic Organizarea si desfasurarea activitatii diplomatice au trebuit sa fie, in decursul timpului, reglementate; unele din aceste...

Politica Externă a României

România împărtăseşte valorile fundamentale ale Uniunii Europene şi ale statelor membre: democraţia, statul de drept, respectul pentru drepturile...

Diplomația multilaterală, diplomația prin conferințe și locul acestora în diplomația moldovenească

Diplomaţia multilaterală - Noţiuni Generale După cel de al doilea război mondial, organizaţiile internaţionale capătă noi forţe devenind astfel...

Te-ar putea interesa și

Azilul Politic și Diplomatic

Unul dintre elementele de noutate ale prezentei lucrări îl constituie faptul că, tema abordată este de o stringentă actualitate, datorită...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană

INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Imunitățile și privilegiile diplomatice - natura lor juridică

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Imunități, privilegii și facilitați diplomatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de...

Caracteristici ale Protocolului Diplomatic în Canada

INTRODUCERE Protocol provine din doua cuvinte din greaca veche prôtos: primul şi kollào: adică ceea ce este lipit mai intâi. Termenul se referea...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Ai nevoie de altceva?