Dreptul în Concepția Romanilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6296
Mărime: 47.47KB (arhivat)
Publicat de: Iustin Giurgiu
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gorincioi Irina
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea:RIŞPA

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. I. Izvoarele formale ale dreptului roman
 3. §1. Cutuma 5
 4. §2. legea 5
 5. §3. Edicatele magistraţilor 7
 6. §4. Hotărîrile Senatului 8
 7. §5. Constituţiile Imperiale 9
 8. §6. Jurisprudenţa 10
 9. §7. Doctrina juridică 10
 10. II. Diviziunile Dreptului Roman
 11. §1.Dreptul civil şi dreptul ginţilor 12
 12. §2.Dreptul natural 12
 13. §3. Dreptul pretorian 13
 14. §4.Dreptul public şi privat 13
 15. III. Codificarea lui Iustinian
 16. §1. Istoricul codificării 15
 17. §2. Interpolaţiile în opera lui Iustinian 16
 18. Concluzii 17
 19. Bibliografie 18
 20. Anexe 19

Extras din proiect

Introducere

Dreptul roman este ansamblul de norme de conduită , care exprimă voinţa clasei dominante , instituite şi sancţionate de către stat.

Periodizarea istorică. Dreptul roman cunoaste patru importante perioadede dezvoltare , fiecare marcată de trăsături caracteristice atît pe planul izvoarelor materiale ,cît şi pe planul izvoarelor formale. Dreptul roman se imparte în conformitate cu concepţia romană , în drept privat (care ocroteşte interesele private ale diferitor persoane) şi drept public ( care ocroteşte interesele întregii societăţi).

Prima perioadă a dreptului roman debutează odată cu fondarea cetăţii Roma şi se incheie în anul 450 î. Cr. , cînd apre prima lege scrisă – Legea celor XII table. În această perioadă dreptul roman era în exclusivitate consuetudinar , caracterizat prin rigiditate şi formalism , dar nu de natură de a impiedica încheierea raporturilor juridice şi obstacularea iniţiativelor , deoarece la acea epocă , acestea nu erau atît de extinse şi intense. În fapt , la nivelul dezvoltării conştiinţei din epocă , dreptul roman urmărea protecţia proprietăţii prin accentuarea importanţei şi atenţionarea asupra consecinţelor patrimoniale ale actului juridic ce urma afi încheiat.

A doua mare perioadă în dezvoltarea dreptului roman o constituie epoca veche a dreptului , cuprinsă între anul 450 î. Cr. Şi inceputul primului secol î. Cr. Izvoarele acestui vechi drept roman sunt , prin excelenţă , consuetitudinare ; dar, alături de ele şi în mod subsecvent , apare legea. Iată ca alături de normele tradiţionale şi rigide , se afirmă şi dreptul scris , prin legi mai bine adaptate condiţiilor social-economice în plină transformare , deşi păstrează un puternic caracter naţionalist , romanii înşişi desemnîndu-le cu numele semnificativ Jus Civile

Utilitarist , pragmatic, vechiul drept roman constituie , la început , un apanaj al potenţialilor vremii , dreptul de a-i interpreta normele fiind o prerogativă exclusivă a preoţilor patricieni , ceea ce în fapt a constituit o permanentă sursă de tensiuni sociale , pînă cînd categoria plebeilor bogaţi a reuşit să obţină nu doar secularizarea dreptului scris, dar şi posibilitatea interpretării lui.

Perioada clasică a dreptului roman se întinde între anii de început ai secolului I î.Cr. şi sfîrşitul domniei lui Diocleţian(305 d.Cr.). Transformările radicale din sistemul economic prin trecerea de la o economie naturală , cu schimburi mult îngreunate de normele de drept formaliste , la o ecomie a liberului schimb , de piaţă , pe baza consensualismului şi bunei credinţe nu puteau să nu se oglindească în planul dreptului şi jurisprudenţei.

Sfîrşitul epocii , dominat de liberalism şi filosofia greacă , apariţia creştinismului, spirit mistic oriental , înflorirea economică şi comercială, masivele eliberări de sclavi , concomitent cu preluarea de către liberţi a variatelor şi marilor afaceri economice , propensiunea tot mai scăzută a vîrfurilor societăţii romane asupra problemelor economice datorită interesului major faţă de viaţa militară care îi solicită tot mai intens , astfel încît problemele economice erau lăsate mai mult pe seama păturilor inferioare şi a sclavilor , decadenţa moravurilor şi moralei – acestea fiind cîteva elemente ale tablolui societăţii romane , impregnate puternic şi în caracteristicile dreptului din epoca clasică. Astfel , formalismul este înlocuit cu consensualismul , primind acum , la încheierea actelor juridice , elementul internaţional.

Epoca postclasică a dreptului roman cuprinde , în fapt , întreaga perioadă a dominatului , dar şi domnia lui Justinian (deci , de la anul 305 d.Cr. – moartea lui Diocleţian , pînă la 565 d.Cr. – moartea lui Justinian).

Degringolada generalizată a Imperiului atrage după sine o lipsă de respect pentru normele juridice şi puterea legii. De altfel , în această perioadă , ca efect al absolutismului monarhic , singurul izvor de drept în fiinţă îl prezentau constituţiile imperiale. În domeniul juridic , practicismul ingust , cazuistic vulgar înlocuieşte originalitatea , elaborarea creatoare, argumentaţia ştiinţifică. Practic, şi sfera juridicului suferă acelaşi proces coroziv , decadent , ca şi alte sfere ale culturii , spiritualităţii , ca şi literatura şi arta.

Pe acest fond , marea compilaţie justiniană , salvatoarea perenilor valori juridice romane , reprezintă şi un ultim act reflex de a încerca revigorarea unui imperiu defunct , ţel utopic , însă apărat cu cerbicie de Iustinian.

Importanţa studierii: Două argumente se aduc în mod uzual pentru a fixa importanţa studiului dreptului roman:

1) originea romanică a Codului civil român, întocmai ca şi a modelului său francez;

2) este bine să se studieze această materie pentru dezvoltarea inteligenţei şi spiritului juridic. În textele jurisconsulţilor găsim fineţe în analiză şi simţ practic.

Actualitatea temei: studiul dreptului roman îi oferă studentului o perspectivă istorică, înţelegerea regulilor juridice contemporane nu poate fi desprinsă de cunoaşterea originii şi evoluţiei lor.

Preview document

Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 1
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 2
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 3
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 4
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 5
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 6
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 7
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 8
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 9
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 10
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 11
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 12
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 13
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 14
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 15
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 16
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 17
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 18
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 19
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 20
Dreptul în Concepția Romanilor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Dreptul in Conceptia Romanilor.docx

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Femeia - victimă a traficului de persoane

CAP.I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND FEMEIA 1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE Femeia face parte din categoria persoanelor ce prezintă un grad mare de...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP. I. FUNCTIA PUBLICA. NOTIUNE SI EVOLUTII NORMATIVE I.1. NOTIUNEA DE FUNCTIE PUBLICA IN DREPTUL ADMINISTRATIV ROMAN SI IN DREPTUL COMPARAT Ca...

Ai nevoie de altceva?