Dreptul in Conceptia Romanilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dreptul in Conceptia Romanilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gorincioi Irina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Stiinte Politice, Drept

Cuprins

Introducere 3
I. Izvoarele formale ale dreptului roman
§1. Cutuma 5
§2. legea 5
§3. Edicatele magistraţilor 7
§4. Hotărîrile Senatului 8
§5. Constituţiile Imperiale 9
§6. Jurisprudenţa 10
§7. Doctrina juridică 10
II. Diviziunile Dreptului Roman
§1.Dreptul civil şi dreptul ginţilor 12
§2.Dreptul natural 12
§3. Dreptul pretorian 13
§4.Dreptul public şi privat 13
III. Codificarea lui Iustinian
§1. Istoricul codificării 15
§2. Interpolaţiile în opera lui Iustinian 16
Concluzii 17
Bibliografie 18
Anexe 19

Extras din document

Introducere

Dreptul roman este ansamblul de norme de conduită , care exprimă voinţa clasei dominante , instituite şi sancţionate de către stat.

Periodizarea istorică. Dreptul roman cunoaste patru importante perioadede dezvoltare , fiecare marcată de trăsături caracteristice atît pe planul izvoarelor materiale ,cît şi pe planul izvoarelor formale. Dreptul roman se imparte în conformitate cu concepţia romană , în drept privat (care ocroteşte interesele private ale diferitor persoane) şi drept public ( care ocroteşte interesele întregii societăţi).

Prima perioadă a dreptului roman debutează odată cu fondarea cetăţii Roma şi se incheie în anul 450 î. Cr. , cînd apre prima lege scrisă – Legea celor XII table. În această perioadă dreptul roman era în exclusivitate consuetudinar , caracterizat prin rigiditate şi formalism , dar nu de natură de a impiedica încheierea raporturilor juridice şi obstacularea iniţiativelor , deoarece la acea epocă , acestea nu erau atît de extinse şi intense. În fapt , la nivelul dezvoltării conştiinţei din epocă , dreptul roman urmărea protecţia proprietăţii prin accentuarea importanţei şi atenţionarea asupra consecinţelor patrimoniale ale actului juridic ce urma afi încheiat.

A doua mare perioadă în dezvoltarea dreptului roman o constituie epoca veche a dreptului , cuprinsă între anul 450 î. Cr. Şi inceputul primului secol î. Cr. Izvoarele acestui vechi drept roman sunt , prin excelenţă , consuetitudinare ; dar, alături de ele şi în mod subsecvent , apare legea. Iată ca alături de normele tradiţionale şi rigide , se afirmă şi dreptul scris , prin legi mai bine adaptate condiţiilor social-economice în plină transformare , deşi păstrează un puternic caracter naţionalist , romanii înşişi desemnîndu-le cu numele semnificativ Jus Civile

Utilitarist , pragmatic, vechiul drept roman constituie , la început , un apanaj al potenţialilor vremii , dreptul de a-i interpreta normele fiind o prerogativă exclusivă a preoţilor patricieni , ceea ce în fapt a constituit o permanentă sursă de tensiuni sociale , pînă cînd categoria plebeilor bogaţi a reuşit să obţină nu doar secularizarea dreptului scris, dar şi posibilitatea interpretării lui.

Perioada clasică a dreptului roman se întinde între anii de început ai secolului I î.Cr. şi sfîrşitul domniei lui Diocleţian(305 d.Cr.). Transformările radicale din sistemul economic prin trecerea de la o economie naturală , cu schimburi mult îngreunate de normele de drept formaliste , la o ecomie a liberului schimb , de piaţă , pe baza consensualismului şi bunei credinţe nu puteau să nu se oglindească în planul dreptului şi jurisprudenţei.

Sfîrşitul epocii , dominat de liberalism şi filosofia greacă , apariţia creştinismului, spirit mistic oriental , înflorirea economică şi comercială, masivele eliberări de sclavi , concomitent cu preluarea de către liberţi a variatelor şi marilor afaceri economice , propensiunea tot mai scăzută a vîrfurilor societăţii romane asupra problemelor economice datorită interesului major faţă de viaţa militară care îi solicită tot mai intens , astfel încît problemele economice erau lăsate mai mult pe seama păturilor inferioare şi a sclavilor , decadenţa moravurilor şi moralei – acestea fiind cîteva elemente ale tablolui societăţii romane , impregnate puternic şi în caracteristicile dreptului din epoca clasică. Astfel , formalismul este înlocuit cu consensualismul , primind acum , la încheierea actelor juridice , elementul internaţional.

Epoca postclasică a dreptului roman cuprinde , în fapt , întreaga perioadă a dominatului , dar şi domnia lui Justinian (deci , de la anul 305 d.Cr. – moartea lui Diocleţian , pînă la 565 d.Cr. – moartea lui Justinian).

Degringolada generalizată a Imperiului atrage după sine o lipsă de respect pentru normele juridice şi puterea legii. De altfel , în această perioadă , ca efect al absolutismului monarhic , singurul izvor de drept în fiinţă îl prezentau constituţiile imperiale. În domeniul juridic , practicismul ingust , cazuistic vulgar înlocuieşte originalitatea , elaborarea creatoare, argumentaţia ştiinţifică. Practic, şi sfera juridicului suferă acelaşi proces coroziv , decadent , ca şi alte sfere ale culturii , spiritualităţii , ca şi literatura şi arta.

Pe acest fond , marea compilaţie justiniană , salvatoarea perenilor valori juridice romane , reprezintă şi un ultim act reflex de a încerca revigorarea unui imperiu defunct , ţel utopic , însă apărat cu cerbicie de Iustinian.

Importanţa studierii: Două argumente se aduc în mod uzual pentru a fixa importanţa studiului dreptului roman:

1) originea romanică a Codului civil român, întocmai ca şi a modelului său francez;

2) este bine să se studieze această materie pentru dezvoltarea inteligenţei şi spiritului juridic. În textele jurisconsulţilor găsim fineţe în analiză şi simţ practic.

Actualitatea temei: studiul dreptului roman îi oferă studentului o perspectivă istorică, înţelegerea regulilor juridice contemporane nu poate fi desprinsă de cunoaşterea originii şi evoluţiei lor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul in Conceptia Romanilor.docx

Alte informatii

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea:RIŞPA