Drepturi de Alocare Transgaz SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 20091
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Vasile
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA AFACERI INTERNAŢIONALE FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I 4 – 12

Bursa : Definire şi caracteristici

1.1. Ce este bursa ? 4

1.2. Caracteristicile pieţelor bursiere 4

1.2.1. Piaţa de mărfuri 5

1.2.2. Piaţa simbolică 5

1.2.3. Piaţa organizată liberă 6

1.2.4. Piaţa reprezentativă 6

1.2.5. Contractele bursiere 7

1.2.5.1. Contractul spot 8

1.2.5.2. Contractul forward 8

1.2.5.3. Contractul futures 9

Capitolul II 13 - 33

2.1. Bursa monetar – financiară şi de mărfuri de la Sibiu 13

2.1.1. Prezentare generală BMFMS 13

2.1.1.1. Primele burse de mărfuri din lume 14

2.1.1.2. Bursa Monetar – Financiară de la Sibiu 17

2.1.1.3. Produse tranzacţionate la BMFMS 18

2.1.1.4. Rezultate şi perspectivă 21

2.1.2. Casa de compensaţie a BMFMS 22

2.1.2.1. Rolul Casei de Compensaţie 23

2.1.2.2. Funcţiile Casei de Compensaţie 24

2.1.3. Membru Compensator 24

2.1.4. Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei Naţionale a Operatorilor la Termen din România 25

2.2. Bursa de Valori Bucureşti 26

2.2.1. Prezentare generală 26

Capitolul III. 34 - 47

Piaţa de gaze naturale din România

3.1. Istoria gazelor naturale din România 34

3.2. Piaţa gazelor naturale 37

3.2.1. Consumul de gaze naturale în România 39

3.2.2. Importurile de gaze naturale 41

3.3. Proiectul Nabucco 43

3.3.1. Istoria proiectului 43

3.3.2. Pieţe ale conductei Nabucco 45

Capitolul IV. 48 - 50

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.

4.1. Informaţii generale 48

4.1.2. Structura acţionariatului 49

4.1.3. Infrastructura SNTGN Transgaz S.A. 51

4.1.4. Misiunea Transgaz S.A. 52

4.2. Acţiunile Transgaz S.A. aşteptate la bursă 54 4.3. Drepturi de alocare Transgaz S.A. 57

4.3.1. Motivele ofertei drepturilor de alocare şi utilizarea fondurilor 58

4.3.2. Factori de risc legaţi de drepturile de alocare 59

4.3.2.1. Riscul anulării majorării capitalului social 60 4.3.2.2. Riscul încheierii ofertei fără succes 60

4.3.2.3. Riscul de timp 60

4.3.2.4. Riscul neadmiterii la tranzacţionare 60

4.3.2.5. Risc valutar 61

4.4. Evoluţia drepturilor de alocare Transgaz S.A. 61

4.5. Performanţele financiare Transgaz S.A. în anul 2007 70

Incheiere 71

Bibliografie 72

Extras din document

INTRODUCERE

„Bursele sunt instituţii publice create în scopul de a reuni pe comercianţi, industriaşi, producători, armatori şi asiguratori în vederea negocierii valorilor publice şi private, monedelor, devizelor, mărfurilor, productelor, închirierii vaselor şi acoperirii riscurilor de tot felul" – afirmă Legea Madgearu.

Datorită acestei afirmaţii mi-am ales acestă temă de lucrare.

Bursa este locul unde foarte multe persoane din lume şi-au făcut avere într-o perioadă foarte scurtă, fiind o piaţă cu foarte multe posibilităţi, dar în acelaşi timp este piaţa care a distrus foarte multe societăţi de succes respectiv foarte multe brokeri de succes.

Întotdeauna mi s-a părut un domeniu foarte interesant în care nu este de ajuns să ai cunoştinţe teoretice foarte aprofundate ci este nevoie şi de o intuiţie foarte bună, idei bune şi un “dar “ de a observa posibilităşile.

Pentru a putea prezenta această “lume” mi-am ales a societate nouă pe piaţa bursieră, S.N.T.G.N. Transgaz Mediaş S.A., realizându-şi apariţia în data de 26 noiembrie 2007. Pe de o parte mi-am ales să prezint această societate pentru că este nouă pe piaţa bursieră, iar pe de altă parte pentru că în prezent piaţa bursieră din lume este la pământ, singurele societăţi cu acţiuni pe urcare sunt cele din cadrul societăţilor energetice.

Societatea Transgaz S.A. şi-a realizat apariţia pe piaţa de capital pentru a majora capitalul social al societăţii, şi prin intermediul acestuia şi a capitalului propriu prin obţinerea unor venituri foarte mari din drepturile de subscripţii.

Lucrarea se bazează pe cunoştinţele teoretice şi pe o analiză fundamentală, deoarece analiza technică nu se poate realiza din cauză că nu avem date de referinţă pentru aceste drepturi de alocare deoarece este prima oară când Transgaz S.A. îşi lansează oferta pe piaţa bursieră.

Capitolul I.

Bursa: Definire si caracteristici

1.1. Ce este bursa ?

Termenul desemnează o instituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piaţa liberă - bursa - ca formă organizată de schimb pentru mărfuri şi valori.

In esenţă, noţiunea indică locul de intâlnire a negustorilor şi oamenilor de afaceri, în sensul unui spaţiu de concentrare a cererii şi ofertei. Acest conţinut rezultă din definiţiile date în limbajul de specialitate.

Astfel „Legea română asupra burselor" din 1929 - „Legea Madgearu" - arăta că „bursele sunt instituţii publice create în scopul de a reuni pe comercianţi, industriaşi, producători, armatori şi asiguratori în vederea negocierii valorilor publice şi private, monedelor, devizelor, mărfurilor, productelor, închirierii vaselor şi acoperirii riscurilor de tot felul" . Prin urmare bursa este o piaţă, care se particularizează prin obiectul tranzacţiilor şi modul de organizare şi funcţionare.

În domeniul dreptului se apreciază că bursele sunt instituţii unde se negociază (se vând şi se cumpăra) valori mobiliare sau mărfuri, după o procedură anumită şi numai de către anumiţi intermediari, sub supravegherea autorităţilor.

Formarea şi afirmarea bursei exprimă însăşi definirea relaţiilor de schimb, a pieţei ca structura de bază a economiei de piaţă moderne. Odată cu consacrarea bursei, relaţiile de schimb ajung la deplină extindere şi maturizare, primind rolul central în reglarea mecanismului de piaţă.

1.2. Caracteristicile pieţelor bursiere

Natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici ce vor fi prezentate mai pe larg în cele ce urmează.

1.2.1. Piaţa de mărfuri

Bursele sunt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferitele tipuri de hârtii de valoare. Dacă la inceputul lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în egală măsură a mărfurilor şi valorilor, ulterior s-a produs o separare între cele două categorii de burse.

Bursele sunt centre ale vieţii comerciale, pieţe unde se tranzacţionează mărfuri, titluri pe mărfuri, active monetare şi financiare, care au anumite caracteristici:

- sunt generice; se individualizează prin măsurare, numărare sau cântărire

- sunt fungibile; pot fi înlocuite unele prin altele

- au caracter standardizabil; marfa poate fi împărţită pe loturi omogene

- sunt depozitabile; permit executarea obligaţiilor contractuale la o anumită perioadă de la încheierea tranzacţiei

- au un grad redus de prelucrare; menţinerea caracterului de produs de masă, nediferenţiat, omogen.

1.2.2. Piaţa simbolică

Unul dintre principalele obiective ale organizării schimburilor în cadrul bursei îl reprezintă asigurarea operativitaţii tranzacţiilor comerciale şi financiare, realizarea acestora pe o bază standardizată. Necesitatea extinderii şi intensificării schimburilor a generat o tendinţă de dematerializare a mărfurilor, de la bunuri determinate fizic trecându-se la mostre şi eşantioane reprezentative. Pe măsura consacrării de uzanţe comerciale s-a trecut de la eşantion la tipuri şi denumiri uzuale, adică la calităţi abstracte de marfă, pe baza cărora se încheie tranzacţii comerciale. Astfel bursa simplifică la maxim activitatea de tranzacţionare şi reduce negocierea la elementele sale esenţiale: sensul operaţiunii (vânzare sau cumpărare), marfă, cantitatea, preţul şi termenul de livrare.

Bursa nu mai este o piaţă originară, pe care se vând şi se cumpăra mărfuri fizice, ci o piaţă derivată pe care se vând şi se cumpără titluri pe marfă. Dovada existenţei mărfurilor se face cu un document acceptat de comercianţi: recipisa (actul) de depozit pentru mărfurile aflate în antrepozite şi conosamentul pentru mărfurile încarcate pe vas. Transferul proprietaţii asupra mărfii, deci executarea obligaţiilor contractuale de livrare, se realizează prin transmiterea documentului respectiv. Bursa nu îşi asumă rolul de realizare a tranzacţiei în forma sa fizică, mişcarea mărfurilor având loc în afara acestei pieţe.

Preview document

Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 1
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 2
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 3
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 4
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 5
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 6
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 7
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 8
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 9
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 10
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 11
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 12
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 13
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 14
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 15
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 16
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 17
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 18
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 19
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 20
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 21
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 22
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 23
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 24
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 25
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 26
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 27
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 28
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 29
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 30
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 31
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 32
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 33
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 34
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 35
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 36
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 37
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 38
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 39
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 40
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 41
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 42
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 43
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 44
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 45
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 46
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 47
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 48
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 49
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 50
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 51
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 52
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 53
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 54
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 55
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 56
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 57
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 58
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 59
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 60
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 61
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 62
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 63
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 64
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 65
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 66
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 67
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 68
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 69
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 70
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 71
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 72
Drepturi de Alocare Transgaz SA - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Drepturi de Alocare Transgaz SA.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Bursa de Valori București - prezent și perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE SIF 2 şi SIF 5 1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A. 1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF MOLDOVA...

Situația pieței de capital în UE și România

CAPITOLUL 1 SITUAŢIA PIEŢEI DE CAPITAL ÎN UE Uniunea Europeană traversează un proces de integrare financiară al cărui catalizator - moneda unică...

Evaluarea unui proiect de investiții la Transgaz SA

Transgaz S.A. Prezentarea generală a societăţii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a fost înființată în aprilie...

Diagnosticul Financiar-contabil la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA

Capitolul I Cunoașterea generală a întreprinderii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaş și a mediului său de...

Raport de Evaluare Transgaz

CAPITOLUL I – GENERALITATI 1.1. CERTIFICARE Prin limita cunostiintelor si in informatiilor obtinute, certificam ca afirmatiile prezentate si...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF2 și SIF4

Cap I Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A.- SIF 2 1.1. SIF 2- Aspecte introductive Denumirea societăţii este Societatea de Investiţii...

Ai nevoie de altceva?