Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 31027
Mărime: 123.87KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Postică

Cuprins

INTRODUCERE 2

Capitolul I: CONSTITUIREA ŞI CONSOLIDAREA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL

AL COMUNITĂŢII EUROPENE 8

I.1 Instituţiile comunitare ale CECO, CEE şi EURATOM 8

I.2 Modificarea sistemului instituţional comunitar prin Tratatul de la

Bruxelles 1965. Tratatul de fuziune 11

I.3 Actul Unic european şi prevederile lui asupra instituţiilor comunitare 13

Capitolul II: TRATATUL DE LA MAASTRICHT ŞI SCHIMBAREA

INSTITUŢIONALĂ A AUNIUNII EUROPENE 16

II.1 Rolul Instituţiilor UE conform Tratatului de la Maastricht 16

II.2 Consiliul European 30

II.3 Parlamentul European 35

II.4 Consiliul Uniunii Europene 45

II.5 Comisia Europeană 48

II.6 Curtea de Justiţie 53

Capitolul III: EVOLUŢIA INSTITUŢIONALĂ A UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA

POST – MAASTRICHT 57

III.1 Evoluţia Uniunii Europene după intrarea în vigoare a Tratatului

de la Maastricht 57

III.2 Rolul Tratatului de la Masstricht în coordonarea politicii

externe şi de securitate comună 58

III.3 Colaborarea în domeniul politicii interne şi juridice conform

Tratatului de la Maastricht 62

III.4 Instituţiile Uniunii Europene în contextul extinderii de la

12 la 27 membri 66

III.5 Impactul tratatelor de la Amsterdam şi Nisa asupra

Instituţiilor Europene 67

CONCLUZII 72

ANEXE 76

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate: În condiţiile şi împrejurările în care ne aflăm este imposibil să rămânem indiferenţi sau nefamiliarizaţi cu termenul de Uniunea Europeană. Trăim în secolul vitezei, unde toţi îşi expun, mai mult sau mai puţin, propria opinie sau poziţie în raport cu această Uniune, care începând cu 1 ianuarie 2007 s-a extins până la frontierele Republicii Moldova.

Actualitatea temei abordate în prezenta teză de master este strâns legată de ceea ce s-a întâmplat în ultima jumătate a secolului XX, dar mai ales de tendinţa şi procesul de aderare la Uniunea Europeană a statelor din Europa de Est şi Sud-Est. Este cert faptul că printr-un singur val de extindere au fost înglobate zece state fost comuniste, ceea ce marchează o nouă şi importantă politică pentru aceste state, dar şi pentru vecinii lor. Această extindere atât de vastă spre est, este provocată în mare parte de transformarea instituţională a Comunităţii Europene după Tratatul de la Maastricht. Pentru că până la Maastricht Comunitatea Europeană îşi avea alte obiective şi pretenţii de la membrii ei şi deasemenea de la statele care îşi manifestau dorinţa de aderare la Comunităţile Europene.

De ce zicem Comunităţile Europene s-au Comunitatea Europeană, deducem din faptul că până la Tratatul de la Maastricht au existat cele trei Comunităţi CECO înfiinţată în 1951 după Tratatul de la Paris, CEE şi CEEA înfiinţate în 1957 după Tratatul de la Roma. Doar în 1992 în urma Tratatului de la Maastricht, cele trei comunităţi vor fi redenumite şi se va manifesta această Comunitate sub numele de Uniunea Europeană. Începând de la şase state fondatoare, care în 1950 au semnat Tratatul de la Paris, apoi celelalte valuri de aderare, până la cel mai mare val care a avut loc în 2004-2007 când au aderat 12 state la Uniunea Europeană.

Actualitatea temei cercetate este determinată de noile priorităţi şi imunităţi pe care le deţin Instituţiile Uniunii Europene. În pofida faptului că Uniunea Europeană are mai multe instituţii, totuşi unele dintre ele au un coraport deosebit faţă de Uniune şi de statele membre ale UE. Şi nu numai cu statele membre, ci şi cu alte state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană dispune de un şir de instituţii care-i ghidează şi gestionează activitatea, cele mai importante dintre care sunt Consiliul, Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Justiţie, asupra cărora ne vom opri pe parcursul lucrării.

În modul cum activează UE prin instituţiile sale la momentul actual, se evidenţiază acea legătură dintre aceste instituţii, care sunt bine structurate şi într-un mod destul de minuţios colaborând între ele.

Obiectul cercetării l-a constituit transformarea instituţională a Comunităţilor Europene din momentul constituirii lor, accentul fiind pus în mod special pe structura instituţională a Uniunii Europene constituită prin Tratatul de la Maastricht care a adus modificări Uniunii în ansamblul ei din perspectivă economică, politică, socială şi culturală. Deasemenea ne-am propus şi studierea instituţiilor Uniunii Europene în contextul extinderii acesteia de la 15 la 27 de state, extindere care a fost posibilă odată cu sfârşitul războiului rece, cu destrămarea Uniunii Sovietice şi cu slăbirea influenţei ei în estul Europei. În perioada post Maastricht instituţiile Uniunii Europene s-au reformat, dar procesul de consolidare instituţională continuă.

Cadrul cronologic şi geografic al temei. Limitele cronologice ale cercetării corespunde cu perioada evoluţiei Comunităţilor Europene. Limita iniţială vizează anii ’50 ai secolului XX, când şase state vest-europene au semnat tratate de colaborare punând bazele a trei comunităţi europene, fiecare dintre ele dispunând de un şir de instituţii care le gestionau activităţile. Iar limita finală a tezei corespunde cu începutul secolului XXI când are loc cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene prin aderarea a 12 state central- şi est-europene.

Cadrul geografic al studiului reflectă teritoriul Continentului European. Este vorba despre statele membre ale Uniunii Europene la momentul actual şi anume: Germania, Franţa, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria, Italia, Spania, Portugalia, Danemarca, Irlanda, Suedia, Finlanda, Cipru, Grecia, Malta, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, România şi Bulgaria. Toate aceste state colaborează între ele în virtutea statutului de membre ale Uniunii Europene şi prin instituţiile Uniunii.

Gradul de studiere al temei de cercetare: Prin faptul că lucrarea are un caracter fix stabilit asupra transformării instituţionale a Uniunii Europene după Tratatul de la Maastricht 1992, s-a parcurs un şir de paşi pentru a se atinge ţinta dorită pentru Uniune. În mod special devine cumva şi ambiguu subiectul de schimbare instituţională, fiindcă lucrurile acestea nu au loc în fiecare zi.

În cazul dat a fost nevoie de o cercetare minuţioasă a mai multor monografii, surse istorice, culegere de documente, articole, care toate cercetate împreună scoteau în esenţă realitatea despre transformarea instituţională a UE după Tratatul de la Maastricht.

O sursă importantă pentru această cercetare a fost lucrarea lui Fuerea, Augustin. 2003. Drept comunitar european. Partea generală. Bucureşti: Editura ALL BECK. În această monografie am putut analiza acele concepte şi idei ceea ce ţinea de dreptul instituţional al Uniunii Europene.

O alta monografie care am folosit-o în cercetarea dată este lucrarea lui Corina, Leicu, Ioan, Leicu. 1996. Instituţiile comunitare. Bucureşti: Editura: Lumina Lex. Această monografie este ghidată direct de ceea ce ţine de Instituţiile Uniunii Europene şi atribuţiile lor în sistemul comunitar.

În partea ce a ţinut de cercetarea istorică a Comunităţilor europene până la Maastricht, am folosit mult monografia lui Enciu, Nicolae, Enciu, Valentina. 2008. Construcţia europeană (1945-2007) curs universitar. Chişinău: Editura Civitas. Specificul acestei lucrări, este limbajul academic şi bine echilibrat la capitolul consolidarea şi formarea Comunităţilor europene.

Pentru cercetarea dreptului comunitar şi al obiectivelor Uniunii Europene am cercetat lucrările, Mihăilă, Marian, Suciu, Carmen, Stan, Dan. 2002. Drept instituţional comunitar. Bucureşti: Editura Lumina Lex. 4 şi Filipescu, P. Ion. 2000. Drept instituţional comunitar european. Bucureşti: Editura Actami. 5 La ambele lucrări se demonstrează aplicarea dreptului comunitar în paralel cu instituţiile Uniunii Europene.

Pentru o cercetare mai aprofundată asupra caracteristicilor în parte a fiecărei instituţii ale Uniunii Europene m-am folosit de lucrarea Dacian, Cosmin, Dragoş. 2007. Uniunea Europeană Instituţii Mecanisme. Bucureşti: Editura C.H. Beck.6 În această lucrare este bine structurat evoluţia instituţiilor Uniunii Europene până şi post Maastricht.

Preview document

Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 1
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 2
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 3
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 4
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 5
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 6
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 7
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 8
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 9
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 10
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 11
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 12
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 13
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 14
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 15
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 16
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 17
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 18
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 19
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 20
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 21
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 22
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 23
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 24
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 25
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 26
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 27
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 28
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 29
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 30
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 31
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 32
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 33
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 34
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 35
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 36
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 37
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 38
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 39
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 40
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 41
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 42
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 43
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 44
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 45
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 46
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 47
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 48
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 49
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 50
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 51
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 52
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 53
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 54
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 55
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 56
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 57
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 58
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 59
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 60
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 61
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 62
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 63
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 64
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 65
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 66
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 67
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 68
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 69
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 70
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 71
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 72
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 73
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 74
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 75
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 76
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 77
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 78
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 79
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 80
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 81
Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Institutiilor Comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona.doc

Alții au mai descărcat și

Procesul Decizional în Uniunea Europeană

Procesul decizional în Uniunea Europeană „Un lobby eficient se bazează pe cunoaşterea structurilor, procedurilor şi a procesului decizional din...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Integrarea României în politica europeană de amenajare teritorială și de dezvoltare regională

I.CONSTRUCTIA POLITICILOR EUROPEI Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre şi numără aproape 500 de milioane de locuitori, începând...

Mecanisme și instituții ale UE

1. Aspecte introductive Crearea Comunităților Europene în anii ’50 a avut ca element de unitate constituirea unor entităţi numite instituţii...

Drept Comunitar

Declaratia Shuman > se semneaza Tratatul de la Paris 1951 prin care se concretizeaza o comunitate CECO. State semnatare: Franta, Germania, Italia,...

Instituții și mecanisme comunitare

Capitolul 1 – Repere în construcţia europeană 1.1. Premisele apariţiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societăţile din spaţiul...

Ai nevoie de altceva?