Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000

Proiect
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 17617
Mărime: 78.17KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 3

1. Generalităţi privind partidul politic ca fenomen

1.1. Conceptul de partid politic; trăsături şi funcţii 5

1.2. Geneza şi evoluţia istorică a partidelor politice;

partidul politic în sens modern 6

1.3. Sisteme partidiste în epoca modernă şi contemporană.10

1.4. Doctrine politice privind partidismul 14

2. Societatea românească după 1989

2.1. 1989 - punct de cotitură în existenţa şi evoluţia societăţii româneşti 15

2.2. Pluripartidismul românesc în perioada 1990 – 1992 16

2.3. Pluripartidismul românesc în perioada 1992 – 1996 17

2.4. Pluripartidismul românesc în perioada 1996 – 2000 19

3. Alegerile generale din 2000

3.1. Sistemul de partide pentru conducerea democrată a

societăţii 22

3.2. Participanţi şi învingători în cadrul alegerilor

din 2000 23

3.2.1. Polul Social Democrat din România 25

3.2.2. Partidul România Mare 32

3.2.3. Partidul Naţional Liberal 36

3.2.4. Partidul Democrat 39

3.2.5. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 43

3.2.6. Alţi participanţi care nu au reuşit să atingă

pragul de 5% 46

3.3. Rezultate oficiale 50

4. Alegerile locale din 2000 59

5. Situaţia în martie 2003

5.1. Sondaje de opinie cu privire la actuala situaţie a scenei politice româneşti 64

5.2. Alte sondaje de opinie realizate 66

5.3. Internaţionala socialistă 62

Concluzii 69

Anexe 71

Bibliografie 72

Extras din document

INTRODUCERE

Evenimentele din decembrie 1989, în urma cărora regimul comunist s-a prăbuşit, antrenând cu sine şi dispariţia unui întreg sistem de conducere autoritar-birocratică a economiei şi societăţii, au suscitat iniţial o stare de euforie privind perspectivele ca etapa postcomunistă să constituie o tranziţie relativ scurtă şi fără dureri spre economia de piaţă şi democraţia pluralistă. Iluzia eradicării totalitarismului a funcţionat o perioadă de timp ca subsitut al necesarelor transformări structurale ale unei societăţi româneşti aflate în imposibilitatea de a-şi diagnostica maladia de care a suferit.

Experienţa anilor `90 ai veacului trecut ne-a dovedit că trecerea de la totalitarism la democraţie, de la economia centralizată, de comandă, la economia de piaţă liberă, de la societatea uniformizată, strict controlată, la societatea pluralistă nu se realizează fără convulsii. Inerţia vechilor structuri şi a mentalităţilor anacronice continuă să se facă simţită multă vreme, cu efecte devastatoare asupra proceselor schimbării. Relaţiile interumane suferă la rândul lor presiuni deformatoare într-un context ce nu exclude din start inegalităţile de ordin economic, social, etnic, religios şi cultural.

În această lucrare am încercat să prezint viaţa politică românească, aşa cum o percep eu, după anii de guvernare democratică ce au urmat revoluţiei din 1989. Informaţiile din lucrare se referă îndeosebi la doctrinele după care se guvernează fiecare partid în parte, şi la părerile populaţiei cu privire la clasa politică românească.

Câteva sondaje de opinie prezentate în ultimul capitol al acestei lucrări ne vor elucida asupra viziunii celor cu drept de vot asupra clasei politice româneşti în momentul de faţă.

1. Generalităţi privind partidul politic ca fenomen

1.1. Conceptul de partid politic; trăsături şi funcţii

În cadrul oricărei societăţi democratice, partidele politice exercită un rol major în organizarea şi conducerea vieţii social-politice. De regulă, acest rol exprimă, se manifestă prin funcţiile exercitate de partidele politice;

- funcţia politică. Rolul, atributele, prerogativele acestei funcţii nu sunt la fel în cazul tuturor partidelor politice. Partidele politice aflate la putere au rol major în constituirea şi funcţionarea principalelor instituţii statale (parlament, guvern), în luarea deciziilor şi aplicarea acestora, în organizarea şi conducerea vieţii social-politice. În schimb, pentru partidele aflate în opoziţie rolul acestei funcţii este de a monitoriza, de a influenţa puterea, de a prezenta opiniei publice, electoratului, eventualele disfuncţionalităţi şi neîmpliniri ale acesteia sau măsuri, decizii neconstituţionale. Cucerirea sau recucerirea puterii este obiectivul oricărui partid aflat în opoziţie;

- funcţia de organizare şi conducere a activităţii partidului, de menţinere a unei permanente legături, comunicaţii cu propriile organizaţii, membrii şi simpatizanţi. Alături de îmbunătăţirea activităţii organizatorice şi de conducere, această funcţie urmăreşte atragerea unor noi membri şi simpatizanţi politici. Formarea şi pregătirea propriilor cadre pentru activitatea de partid şi de stat în condiţiile aflării, venirii sau revenirii la putere, constituie de asemenea o importantă atribuţie a acestei funcţii.

- funcţia teoretico-ideologică vizează mai multe obiective:

*dezvoltarea şi adaptarea propriei paradigme doctrinare la condiţiile social-istorice, la obiectivele şi sarcinile urmărite de partid;

*elaborarea programului politic, a strategiei şi tacticii politice a partidului;

Preview document

Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 1
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 2
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 3
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 4
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 5
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 6
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 7
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 8
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 9
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 10
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 11
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 12
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 13
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 14
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 15
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 16
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 17
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 18
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 19
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 20
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 21
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 22
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 23
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 24
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 25
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 26
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 27
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 28
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 29
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 30
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 31
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 32
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 33
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 34
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 35
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 36
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 37
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 38
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 39
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 40
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 41
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 42
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 43
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 44
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 45
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 46
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 47
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 48
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 49
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 50
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 51
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 52
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 53
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 54
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 55
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 56
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 57
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 58
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 59
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 60
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 61
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 62
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 63
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 64
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 65
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 66
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 67
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 68
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 69
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 70
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 71
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 72
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 73
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 74
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 75
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 76
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 77
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 78
Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000 - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Partidele Parlamentare si Aliantele Politice dupa Alegerile din 2000.doc

Alții au mai descărcat și

Partidele Politice

INTRODUCERE În cadrul ştiinţelor politice, Politologia ocupă un loc important prin problematica pe care o abordează. Politologia reprezintă una...

Partidele Politice în România după 1990

Nu exista democratie fara partide, dar reciproca insa nu este valabila: caci partidele nu pot garanta prin simpla lor existenta, democratia....

Personalitatea lui Nicolae Ceaușescu în memorialistica postdecembristă

INTRODUCERE Nicolae Ceauşescu şi-a construit şi şi-a justificat ascensiunea prin valorificarea totală a imaginei mitice a eroului, salvatorului, a...

Comportamentul Electoral și Alegerile Parlamentare din Anul 2004

1.Introducere Am ales să prezint această temă datorită faptului că am considerat că unul dintre cele mai importante elemente ale campaniei pentru...

Evoluția sistemului de partide din România

Este foarte bine cunoscut faptul ca inca din cele mai vechi timpuri politica a constituit o preocupare importanta in cadrul oricarui sistem social,...

Campania electorală 2009

Importanta campaniei electorale Campaniile electorale sunt competitii bazate pe idei, reprezinta o suma de actiuni care au drept scop determinarea...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Sisteme electorale și procese de democratizare în spațiul sud est european, analiză comparată în patru state post totalitare - România, Bulgaria, Polonia, Ungaria

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, epicentru acestei lucrări este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemele electorale şi procese...

Regimul politic al României

REGIMUL POLITIC AL ROMANIEI INTRODUCERE De obicei, conceptul de „regim politic” este strâns legat de acela de „forma de guvernământ”. Uneori...

Sistemul Electoral în România

I. Procesul de transformare a României într-un stat de drept democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile...

Marketing Social Politic

PERSOANA - REPERELE OMULUI ADRIAN NASTASE VOCATIE DE LIDER Adrian Nastase are vocatie de lider. Din 1989, când românii si-au recâstigat...

Comportamentul Electoral și Alegerile Parlamentare din Anul 2004

1.Introducere Am ales să prezint această temă datorită faptului că am considerat că unul dintre cele mai importante elemente ale campaniei pentru...

Ai nevoie de altceva?