Planul operațional regional

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 20201
Mărime: 127.11KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

1. Programul Operational Regional – Prezentare generală

Programul Operational Regional 2007-2013 este un program care implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND, contribuind, alături de celălalte Programe Sectoriale, la realizarea obiectivului general al Strategiei Naţional-Regionale, anume diminuarea disparităţilor intre Regiunile României.

Programul regional va fi finanţat in perioada 2007-2013 din Bugetul de Stat şi cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – unul din Fondurile Structurale al Uniunii Europene.

Analiza comparativă a Regiunilor de Dezvoltare evidentiază, după 1990, un proces de creştere a disparitătilor de dezvoltare economică şi socială intre regiuni.Diferentele de dezvoltare dintre cea mai dezvoltata Regiune (Bucuretsi – Ilfov) si cea mai putin dezvoltata (Regiunea Nord-Est), in termini de PIB/locuitor, au crescut de aproape trei ori. In acelasi timp, se constata o crestere a disparitatilor intre regiunile situate in jumatatea vestica a tarii (Nord-Vest, Centru si Vest), cu evolutii economice pozitive si un nivel in crestere a numerosi indicatori ai dezvoltarii economice si sociale, si cele situate in jumatatea estica a tarii (Nord-Est, Sud-Est, Sud si Sud-Vest), mai putin dezvoltate. Urmare a aparitiei si dinamicii acestor procese, puse in evidenta de analizele economice si sociale, a fost stabilit ca obiectiv global al POR sprijinirea regiunilor ramase in urma din punct de vedere al dezvoltarii, iar in cadrul regiunilor intrucatva mai prospere, a zonelor mai slab dezvoltate, prin valorificarea resurselor lor specifice, insuficient exploatate pana in present, in vederea accelerarii cresterii economice a acestor areale. Principala cale identificata pentru atingerea acestui obiectiv o constituie alocarea diferentiata pe Regiuni a fondurilor, in functie de gradul general de dezvoltare a Regiunilor si anume, invers proportional cu marimea PIB/locuitor, astfel incat Regiunile mai putin dezvoltate sa beneficieze, proportional, de o alocare financiara mai mare. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finantarea unor proiecte cu impact major asupra dezvoltarii regionale si locale : reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationale si de sanatate, imbunatatirea mediului de afaceri prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, tehnologice, logistice, de afaceri etc) si sprijinirea initiativelor intreprinzatorilor particulari, valorificarea potentialului turistic si cultural prin sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale in acest domeniu, sprijinirea dezvoltarii centrelor urbane cu potential de crestere economica, pentru a le crea conditii sa actioneze ca motoare ale dezvoltarii regionale si locale.

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltării regionale, modificată prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale. Cele 8 Regiuni de Dezvoltare sunt:

- Regiunea 1: Nord-Est include 6 judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

- Regiunea 2: Sud-Est include 6 judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea

- Regiunea 3: Sud include 7 judeţe: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman

- Regiunea 4: Sud-Vest include 5 judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

- Regiunea 5: Vest include 6 judeţe: Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş

- Regiunea 6: Nord-Vest include 6 judeţe; Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj

- Regiunea 7: Centru include 6 judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

- Regiunea 8: Bucureşti – Ilfov include capitala ţării Bucureşti şi Judeţul Ilfov

Grafic 1

Regiunile de Dezvoltare ale României

Regiunile de Dezvoltare sunt unităţi teritorial - statistice, alcătuite din 4-7 judeţe (cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov), prin asocierea liberă a Consiliilor Judeţene. Ele corespund nivelului NUTS II potrivit clasificării EUROSTAT, şi reprezintă cadrul de colectare a datelor statistice specifice la nivel teritorial NUTS II.

Clasificarea NUTS a României, pe cele trei niveluri teritoriale recomandate de EUROSTAT sunt:

Tabel 1

Nivel corespunzător NUTS Unitate Nr. de unităţi

(iunie 2004)

I România 1

II Regiuni 8

III Judeţe şi Municipalitatea Bucureşti 42

Regiunile de Dezvoltare reprezintă cadrul pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare regională şi a programelor de coeziune economică şi socială prin care aceastea se implementează.

Preview document

Planul operațional regional - Pagina 1
Planul operațional regional - Pagina 2
Planul operațional regional - Pagina 3
Planul operațional regional - Pagina 4
Planul operațional regional - Pagina 5
Planul operațional regional - Pagina 6
Planul operațional regional - Pagina 7
Planul operațional regional - Pagina 8
Planul operațional regional - Pagina 9
Planul operațional regional - Pagina 10
Planul operațional regional - Pagina 11
Planul operațional regional - Pagina 12
Planul operațional regional - Pagina 13
Planul operațional regional - Pagina 14
Planul operațional regional - Pagina 15
Planul operațional regional - Pagina 16
Planul operațional regional - Pagina 17
Planul operațional regional - Pagina 18
Planul operațional regional - Pagina 19
Planul operațional regional - Pagina 20
Planul operațional regional - Pagina 21
Planul operațional regional - Pagina 22
Planul operațional regional - Pagina 23
Planul operațional regional - Pagina 24
Planul operațional regional - Pagina 25
Planul operațional regional - Pagina 26
Planul operațional regional - Pagina 27
Planul operațional regional - Pagina 28
Planul operațional regional - Pagina 29
Planul operațional regional - Pagina 30
Planul operațional regional - Pagina 31
Planul operațional regional - Pagina 32
Planul operațional regional - Pagina 33
Planul operațional regional - Pagina 34
Planul operațional regional - Pagina 35
Planul operațional regional - Pagina 36
Planul operațional regional - Pagina 37
Planul operațional regional - Pagina 38
Planul operațional regional - Pagina 39
Planul operațional regional - Pagina 40
Planul operațional regional - Pagina 41
Planul operațional regional - Pagina 42
Planul operațional regional - Pagina 43
Planul operațional regional - Pagina 44
Planul operațional regional - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Planul Operational Regional.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Politici Europene

Politica regionala a UE – elemente definitorii Politica regionala a Uniunii Europene cuprinde ansamblul instrumentelor si procedeelor aplicate în...

Dezvoltare Locală și Regională

DEZVOLTARE LOCALĂ SI REGIONALĂ Preocuparea pentru dezvoltare locală si regională este una relativ recentă atât la nivelul politicilor publice cât...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Contribuția la strategia de dezvoltare durabilă a comunei Spantov, Județul Călărași

INTRODUCERE Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate,...

Decizia administrativă în contextul politicii de dezvoltare regională

INTRODUCERE Situată în partea central – estică a Europei, România este o ţară carpato – dubiano-pontică, având un relief variat şi armonios...

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Politica rurală a Județului Suceava

INTRODUCERE Conform Constituţiei, teritoriul Romaniei (de 238.391 km2 ) este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În...

Dezvoltarea Regionala în România

Introducere Ţările lumii sunt caracterizate ca entităţi geografice, economice şi sociale care se confruntă cu aceleaşi probleme globale, dar şi cu...

Ai nevoie de altceva?