Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 38155
Mărime: 300.04KB (arhivat)
Publicat de: Valter Dragomir
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. MIHAI BERINDE
UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Definirea succintă a conceptului de politică comercială, a obiectivelor şi instrumentelor ei 5
 2. Subcapitolul 1.1. Politica comercială – definiţie, obiective şi funcţii 5
 3. Subcapitolul 1.2. Tipuri de politică comercială 6
 4. Subcapitolul 1.3. Instrumente de politică comercială 7
 5. Subcapitolul 1.3.1. Instrumente de politică comercială de natură tarifară (vamală) 8
 6. Subcapitolul 1.3.2. Instrumente de politică comercială de natură netarifară
 7. (paratarifară) 16
 8. Subcapitolul 1.3.3. Instrumente de politică comercială promoţională şi de
 9. stimulare a exporturilor de mărfuri 22
 10. CAPITOLUL II: Scurt istoric al relaţiilor comerciale internaţionale ale României; prezentarea cadrului juridic extern al acestor relaţii 26
 11. Subcapitolul 2.1. Apartenenţa României la Organizaţia Mondială a Comerţului 26
 12. Subcapitolul 2.2. Acordul European de Asociere a României la Uniunea Europeană 29
 13. Subcapitolul 2.3. Acordul de aderare a României la CEFTA 30
 14. Subcapitolul 2.4. Acordul de liber schimb dintre România şi ţările AELS 32
 15. Subcapitolul 2.5. Acordul de comerţ liber dintre România şi Turcia 33
 16. Subcapitolul 2.6. Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova 33
 17. Subcapitolul 2.7. Cooperarea economică în zona Mării Negre 34
 18. Subcapitolul 2.8. Participarea României la Sistemul generalizat de preferinţe vamale 35
 19. Subcapitolul 2.9. Participarea României la Sistemul global de preferinţe comerciale între
 20. ţările în curs de dezvoltare (SGPC) 36
 21. Subcapitolul 2.10. Protocolul celor 16 37
 22. Subcapitolul 2.11. Acordurile comerciale bilaterale 37
 23. CAPITOLUL III: Analiza procesului de aderare a României la Uniunea Europeană în ceea ce priveşte domeniul politicii comerciale 38
 24. Subcapitolul 3.1. Abordări conceptuale în privinţa strategiei de integrare economică
 25. europeană 38
 26. Subcapitolul 3.2. Paşi efectuaţi de România pe drumul către îndeplinirea obiectivului
 27. său strategic – aderarea la Uniunea Europeană 42
 28. Subcapitolul 3.3. Efectele principalelor acorduri încheiate cu Uniunea Europeană asupra
 29. politicii comerciale a României 50
 30. Subcapitolul 3.3.1. Acordul European de Asociere la Uniunea Europeană 50
 31. Subcapitolul 3.3.2. Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la UE 53
 32. Subcapitolul 3.3.2.1. Prezentare generală 53
 33. Subcapitolul 3.3.2.2. Structura Tratatului de aderare 54
 34. Subcapitolul 3.3.2.3. Prevederi referitoare la politica comercială a
 35. României 56
 36. CAPITOLUL IV: Prezentare succintă a politicii comerciale comune a Uniunii Europene 57
 37. Subcapitolul 4.1. Evoluţia istorică a politicii comerciale a Uniunii Europene 57
 38. Subcapitolul 4.2. Mecanismul instituţional şi procesul decizional din UE 57
 39. Subcapitolul 4.3. Obiectivele şi principiile de bază ale politicii comerciale comune 60
 40. Subcapitolul 4.4. Prezentarea elementelor de politică comercială din Uniunea Europeană 63
 41. Subcapitolul 4.4.1. Instrumentele politicii comerciale a Uniunii Europene 63
 42. Subcapitolul 4.4.2. Codul vamal al Uniunii Europene 64
 43. Subcapitolul 4.4.3. Teritoriul vamal al Uniunii Europene 65
 44. Subcapitolul 4.4.4. Tariful vamal al Uniunii Europene 65
 45. Subcapitolul 4.5. Programul Customs 2007 66
 46. Subcapitolul 4.6. Schimburile comerciale ale Uniunii Europene cu România
 47. (analiza perioadei 2001 – 2005) 68
 48. CAPITOLUL V: Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra politicii comerciale 78
 49. Subcapitolul 5.1. Identificarea, îndeplinirea şi punerea în aplicare a cerinţelor de acquis
 50. comunitar în domeniul politicii comerciale pentru România 78
 51. Subcapitolul 5.2. Viitoare modificări în politica comercială a României în contextul aderării la
 52. Uniunea Europeană 82
 53. Subcapitolul 5.2.1. Transferul competenţelor naţionale la nivel comunitar în
 54. domeniul politicii comerciale 85
 55. Subcapitolul 5.2.2. Adoptarea Tarifului vamal comun al Uniunii Europene 85
 56. Subcapitolul 5.2.3. Participarea României la Sistemul Generalizat de Preferinţe
 57. (SGP) al Uniunii Europene în contextul iminentei aderări 89
 58. Subcapitolul 5.3. Costuri şi beneficii privind transpunerea şi punerea în aplicare a politicii
 59. comerciale a Uniunii Europene în România 91
 60. Subcapitolul 5.3.1. Costurile participării depline a României la politica comercială a
 61. UE 92
 62. Subcapitolul 5.3.2. Beneficiile participării depline a României la politica comercială
 63. a UE 94
 64. CAPITOLUL VI: STUDIU DE CAZ - „Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra politicii comerciale şi a comerţului cu cereale” 96
 65. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 105
 66. BIBLIOGRAFIE 111

Extras din proiect

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE.

Subcapitolul 1.1. Politica comercială – definiţie, obiective şi funcţii

„Politica comercială reprezintă o parte componentă a politicii economice a unui stat care vizează sfera relaţiilor economice externe ale acestuia.”

În sens mai larg, prin conceptul de politică comercială se poate înţelege totalitatea măsurilor adoptate de către stat cu caracter juridic, administrativ, bugetar, fiscal, financiar, bancar şi valutar în scopul reglementării activităţii de comerţ exterior, al promovării sau al restrângerii schimburilor comerciale externe şi al protejării economiilor naţionale faţă de concurenţa străină.

Analizând cele două concepte, cel de politică comercială şi cel de politică economică generală putem observa deopotrivă asemănări şi deosebiri. Principala asemănare dintre cele două se concretizează prin calitatea lor de atribute ale suveranităţii oricărui stat independent. În ceea ce priveşte deosebirile, politica economică generală se aplică teritoriului statului respectiv, în timp ce politica comercială se referă la relaţiile statului în cauză cu alte state, în acest sens conţinând anumite elemente de incertitudine dependente de aceste state. Pe de altă parte, politica comercială trebuie să aibă în vedere interesele statului partener şi să respecte regulile convenite între ţări prin încheierea de acorduri multilaterale, regionale sau bilaterale.

Având în vedere faptul că relaţiile economice externe au o influenţă notabilă asupra creşterii economice, principalul obiectiv pe termen lung pe care statele îl urmăresc prin intermediul măsurilor şi instrumentelor de politică comercială vizează stimularea dezvoltării economiei naţionale şi protejarea acesteia faţă de concurenţa străină. Pornind de la acest obiectiv principal putem observa că politica comercială trebuie să îndeplinească o serie de funcţii, printre care se află:

- promovarea relaţiilor economice externe şi anume stimularea exporturilor;

- protejarea economiei naţionale faţă de concurenţa străină – în special a unor sectoare considerate de interes strategic – înţelegând prin aceasta o reglementare şi un control al importurilor;

- realizarea şi menţinerea unui echilibru dinamic în balanţa comercială şi de plăţi concomitent cu sporirea rezervei valutare a statului.

În afara obiectivului pe termen lung, politica comercială are şi o serie de obiective pe termen mediu şi scurt în realizarea cărora statele pot folosi instrumentele şi măsurile de politică comercială.

Printre obiectivele pe termen mediu şi scurt ale politicii comerciale se află:

- producerea anumitor modificări în orientarea geografică a schimburilor comerciale (stimularea schimburilor comerciale cu anumite state sau regiuni şi restrângerea cu altele cu luarea în considerare a normelor internaţionale);

- restrângerea sau impulsionarea comerţului cu anumite produse sau grupe de produse;

- îmbunătăţirea raportului de schimb prin sporirea puterii de cumpărare a exporturilor;

- perfecţionarea structurii schimburilor comerciale externe.

Aceste obiective pe termen mediu şi scurt pot diferi atât între state cât şi între perioade în funcţie de anumite condiţii interne şi internaţionale.

Subcapitolul 1.2. Tipuri de politică comercială

În ceea ce priveşte tipurile de politică comercială, se poate distinge existenţa a trei categorii, printre care se află:

- autarhia;

- liberschimbismul;

- protecţionismul comercial.

Autarhia se defineşte ca o stare de izolare economică, de orientare către interior, avantajele ce decurg din relaţiile economice internaţionale fiind ignorate. Acest tip de politică comercială poate fi caracterizată atât printr-o tendinţă pregnantă de dezvoltare cu orice preţ a diferitelor ramuri economice, cât şi prin introducerea anumitor măsuri drastice menite să reducă sau chiar să stopeze importurile.

Liberschimbismul a fost promovat de către statele care au cunoscut primele procesul industrializării, fiindu-le avantajos comerţul fără obstacole în condiţiile în care acestea erau deţinătoarele unei poziţii concurenţiale pozitive comparativ cu celelalte state.

Protecţionismul comercial vizează adoptarea unor măsuri în scopul restricţionării accesului produselor străine pe piaţa naţională. Posibilele restricţii se pot referi la măsuri adoptate în scopul protecţiei mediului; pe motive de asigurarea securităţii naţionale, de sănătate şi morală publică; pe motive de deficit în balanţa de plăţi (sub forma suprataxelor de import); măsuri de apărare comercială (măsuri antidumping şi măsuri de salvgardare) şi măsuri ce vizează protejarea noilor industrii prin intermediul majorării taxelor vamale.

În perioada postbelică, în condiţiile în care interdependenţele economice internaţionale s-au adâncit, o reglementare a relaţiilor economice între state a devenit obiectivă, reglementare prin care s-a urmărit coordonarea modului de acţiune a statelor în domeniul politicii comerciale. Ca urmare, în afara unor reglementări a relaţiilor economice dintre state, în cadru bilateral, subregional sau regional, apare tendinţa de multilateralizare a relaţiilor economice dintre state prin intermediul unor acorduri ce au încercat să codifice anumite principii şi reguli, în ceea ce priveşte folosirea diferitelor instrumente si măsuri de politică comercială în relaţiile reciproce. În acest domeniu, pentru sistemul comercial mondial, o activitate specifică a dezvoltat Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) care, de la 1 ianuarie 1995, a devenit Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).

Preview document

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 1
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 2
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 3
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 4
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 5
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 6
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 7
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 8
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 9
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 10
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 11
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 12
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 13
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 14
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 15
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 16
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 17
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 18
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 19
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 20
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 21
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 22
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 23
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 24
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 25
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 26
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 27
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 28
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 29
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 30
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 31
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 32
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 33
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 34
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 35
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 36
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 37
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 38
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 39
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 40
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 41
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 42
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 43
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 44
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 45
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 46
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 47
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 48
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 49
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 50
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 51
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 52
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 53
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 54
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 55
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 56
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 57
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 58
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 59
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 60
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 61
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 62
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 63
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 64
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 65
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 66
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 67
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 68
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 69
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 70
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 71
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 72
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 73
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 74
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 75
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 76
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 77
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 78
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 79
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 80
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 81
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 82
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 83
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 84
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 85
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 86
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 87
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 88
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 89
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 90
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 91
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 92
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 93
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 94
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 95
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 96
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 97
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 98
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 99
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 100
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 101
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 102
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 103
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 104
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 105
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 106
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 107
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 108
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 109
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 110
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 111
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 112
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 113
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 114
Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Politica Comerciala a Romaniei in Contextul Aderarii la Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Reclama Politică - Element Indispensabil al Vieții Politice Contemporane

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Elemente de reclamă politică, care este o formă a comunicării politice, pot fi regăsite în toate...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Comunicare Politică

Cap. 1. Introducere şi noţiuni generale 1.1. Comunicarea Comunicarea, în general, desemnează un tip aparte de interacţiune sau interdependenţă...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Relațiile României cu Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE DE ANSAMBLU A ROMÂNIEI 1.1. CONTEXT ISTORIC România este prima tara din Europa Centrala si de Est care, înca din anii...

Comerțul Internațional

2 Capitolul I. Comerţul internaţional şi politica comercială în perioada contemporană 1.1 Comerţul internaţional contemporan Participarea tuturor...

Strategii de Marketing în Mediul Concurențial

Introducere Competitia reprezinta un factor motor pentru dezvoltarea societatii economice. În acelasi timp, nu poate fi neglijata importanta...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Acordul de liber schimb între UE și Moldova

INTRODUCERE Sub sprectrul protecţionismului, aşa cum îl numeşte Richard M. Ebeling - ţările se plâng, rând pe rând, că schimburile comerciale...

Integrarea României în Uniunea Europeana

CAP.1 ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA 1.1.Teoria globalizarii Pentru a putea analiza avantajele si dezavantajele aderarii la Uniunea...

Efectele integrării unui stat aderent după 2004 la UE

Prăbușirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, țările foste comuniste din Europa Centrală și de Est de țările Europei...

Ai nevoie de altceva?