Politica Comerciala a Uniunii Europene

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Politica Comerciala a Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 58 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. POLITICA COMERCIALA A UNIUNII EUROPENE 3
1.1.Definirea politicii comerciale europene 3
1.2. Uniunea vamală şi Tariful Vamal Comun 7
1.3.Economia Uniunii Europene 10
CAPITOLUL 2 ROLUL POLITICII COMERCIALE IN CADRUL POLITICI COMERCIALE A UNIUNII EUROPENE 22
2.1. Codul vamal 22
2.1.1. Regimurile vamale definitive in Uniunea Europeană 24
2.1.2. Regimul vamal de export din UE 24
2.1.3.Regimul vamal la importul în Uniunea Europeană 25
2.1.4. Regimurile vamale suspensive în Uniunea Europeană 26
2.1.5. Regimul de tranzit în Uniunea Europeană 28
2.1.6. Regimul de perfecţionare în Uniunea Europeană 29
2.2. Originea mărfurilor 31
CAPITOLUL 3 EXPORTURILE SI IMPORTURILE ROMANIEI CU UNIUNEA EUROPEANA 37
3.1. SNE 2005‐2009 ‐ contribuție pozitivă la exportul românesc de performanță 37
3.2. Principalele destinații pentru exporturi 39
3.3. Performanțele exporturilor naționale de mărfuri 44
3.4.Evolutia importurilor 49
CONCLUZII 54
BIBLIOGRAFIE 57

Extras din document

INTRODUCERE

Politica comerciala este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe.

Înca prin Tratatul de la Roma, politica comerciala comună a fost inclusă între instrumentele principale de realizare a integrării pieţelor naţionale într-o piaţa regională unică cu scopul accelerării creşterii economice, a ridicării eficienţei şi competitivităţii economice şi a creării premiselor de adâncire a integrării interstatale. Pentru Comunitatea Europeană, raţiunea unei politici comerciale comună rezidă din faptul că libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din cadrul Comunităţii nu se poate realiza cu politici comerciale naţionale diferite.

Politica comerciala exprimă totalitatea reglementărilor cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar, valutar, adoptate de către o ţară sau o comunitate de ţări în scopul stimulării sau restrângerii schimburilor comerciale externe, conform intereselor proprii.

De forarte mult timp, practica economică, dar şi teoria, arată că schimburile dintre indivizi, dintre agenţi micro sau macroeconomici confer acestora, în parte, posibilitatea de organizare a producţiei şi de alocare eficace a resurselor.

Motivaţia alegerii acestui subiecte de studiu o reprezintă dorinţa de cercetare, cunoaştere, învăţare şi acumulare de cunoştiinţe a ceea ce înseamnă politica comerciala a unei ţări membre a Uniunii Europne, cum a luat fiinţă uniunea, care sunt statele care o compun şi cum funcţionează aceasta. Un alt lucru care ma determinat să aleg această temă de studiu, este aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, aceasta având loc la 1 ianuarie 2007.

Aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă pentru întreaga societate românească un obiectiv strategic de maximă importanţă, fiind susţinut, în mod constant, de toate instituţiile statului, precum şi de forţele politice parlamentare, de societatea civilă în general.

CAPITOLUL 1. POLITICA COMERCIALA A UNIUNII EUROPENE

1.1.Definirea politicii comerciale europene

De la înfinţarea sa Uniunea Europeană şi-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci şi domeniile în care a dezvoltat o politică comună europeană.

Uniunea Europeană a creat piaţa unică internă printr-un system de legi şi reglementări ce garantează libertatea de circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalurilor. De asemenea a luat măsuri pentru punerea în practică a unei politicii europene pentru dezvoltare regională. UE şi-a întărit poziţia în ceea ce priveşte politica comună externă, justiţia şi afacerile interne.

Prin dimensiunea sa economică, financiară şi comercială, Uniunea Europeană ocupă o poziţie importantă pe scena mondială. Fiind cea mai mare putere comercială din lume, cu o monedă care o situează pe locul al doilea la nivel de putere monetară, UE consacră peste 7 miliarde de euro pe an asistenţei acordate ţărilor în curs de dezvoltare. Uniunea a încheiat acorduri comerciale şi de asociere cu majoritatea ţărilor şi în majoritatea regiunilor lumii.

Uniunea Europeană este cea mai mare putere comercială din lume, deţinând 20% din volumul total de importuri şi exporturi efectuate la nivel mondial. Liberul schimb între statele membre a stat la baza creării Uniunii Europene, în urmă cu 50 de ani. Prin urmare, în prezent, Uniunea conduce eforturile depuse în direcţia liberalizării comerţului mondial, în folosul reciproc al naţiunilor bogate şi al celor sărace.Comerţul stimulează creşterea economică la nivel mondial, în folosul tuturor. Pentru consumatori, înseamnă o ofertă mai bogată de produse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica Comerciala a Uniunii Europene.doc