Politica de securitate a României - oportunități și riscuri

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 10136
Mărime: 54.23KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CUPRINS

1. Introducere pg. 3

2. Capitolul I. Politica de securitate naţională pg.4

2. Subcapitolul I.1. Definirea politicii de securitate naţională pg. 4

3. Subcapitolul I.2. Necesitatea elaborării politicii de securitate naţională pg. 5

4. Capitolul II. Fundamentele politicii de securitate naţională pg. 7

5. Subcapitolul II.1. Mediul de securitate ca şi sistem pg. 7

6. Subcapitolul II.2. Factorii care stau la baza elaborării politicii de securitate pg. 9

7. Capitolul III. Conţinutul şi structura politicii de securitate naţională pg. 11

8. Subcapitolul III.1. Conţinutul politicii de securitate naţională pg. 11

9. Subcapitolul III.1. Structura politicii de securitate naţională pg. 12

10. Capitolul IV. Oportunităţi şi riscuri în politica de securitate a României pg. 13

11. Capitolul V. România,ca stat membru al Uniunii Europene şi politica în materie de securitate naţională pg.14

12. Concluzii pg.16

13. Bibliografie pg.17

Extras din document

ABSTRACT: The world we live an interdependent world is increasingly complex and often dangerous to Romanian citizens are becoming more aware. Increasing threat of terrorism and spread of various infectious diseases on a global scale is a challenge for our society and affects the feeling of security that plays a key role in quality of life. Romania, security, must face the same challenges as other states. It is international terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, organized crime, trafficking in arms, drugs, human beings, etc..

To address these challenges, Romania operates a policy of national security adequate in the sense that the latter is conceived as a strategic framework and action plan for the government to meet current and future threats.

KEYNOTES : national security policy, institutional policies, concept of national security, geopolitical situation, political system, national security strategy

REZUMAT : Lumea pe care o trăim, o lume interdependentă, este din ce în ce mai complexă şi adesea periculoasă, faţă de care cetăţenii români devin tot mai conştienţi. Creşterea terorismului şi ameninţarea cu propagarea rapidă a diverse maladii infecţioase la scară planetară sunt o provocare pentru societatea noastră şi afectează sentimentul de securitate care joacă un rol primordial în calitatea vieţii. România, în materie de securitate, trebuie să facă faţă aceloraşi provocări ca şi celelalte state ale lumii. Este vorba de terorismul internaţional, de proliferarea armelor de distrugere în masă, de criminalitatea organizată, de traficul de armament, de droguri, de fiinţe umane etc.

Pentru a răspunde acestor provocări, România duce o politică de securitate naţională adecvată, în sensul că aceasta din urmă este concepută ca un cadru strategic şi un plan de acţiune pentru ca guvernul să facă faţă ameninţărilor prezente şi viitoare.

CUVINTE CHEIE: politica de securitate naţională, politicile instituţionale, conceptul securitate naţională , situaţia geopolitică, regimul politic, strategie naţională de securitate

INTRODUCERE

Politica de securitate naţională este cadrul în care este descris modul cum o ţară asigură securitatea statului şi a cetăţenilor. Aceasta se elaborează sub forma unui document unic şi structurat, care poate fi numit plan, strategie, concept sau doctrină.

Politica de securitate naţională se referă atât la prezent cât şi la viitor, pentru că defineşte interesele vitale ale naţiunii şi stabileşte liniile de acţiune pentru a face faţă ameninţărilor prezente şi viitoare şi a gestiona evoluţiile favorabile. Ea cuprinde o gamă largă de subiecte pe care le abordează, în încercarea de a defini atât ameninţările interne cât şi externe. În ultimă instanţă, politica de securitate naţională caută să reunească şi să coordoneze contribuţiile tuturor celor responsabili în materie de securitate naţională, în funcţie de interesele şi ameninţările considerate ca cele mai importante.

Există situaţii în care politica de securitate naţională, ca document unic şi structurat, se poate baza pe politicile de apărare sau carta albă care se concentrează doar pe apărarea naţională, precum şi situaţii în care aceste documente nu se dau publicităţii sau care nu se elaborează.

Definirea securităţii naţionale a intrat în preocupările factorilor decizionali ai statelor din spaţiul euroatlantic în perioada „războiului rece”. Prin noua abordare, securitatea naţională a devenit un concept menit să definească, să apere şi să promoveze valorile, interesele şi necesităţile de securitate ale naţiunilor, comunităţilor sociale, statelor naţionale şi cetăţenilor acestora. În ultimul deceniu, datorită schimbărilor profunde produse în plan regional, zonal şi internaţional şi a actorilor care grevează în aceste spaţii, majoritatea statelor naţionale, democratice şi-au reconsiderat doctrinele, politicile, strategiile şi legislaţiile în materia securităţii.

I. POLITICA DE SECURITATE NAŢIONALĂ

I.1. DEFINIREA POLITICII DE SECURITATE NAŢIONALĂ

Securitatea naţională este un proces socio-politic complex întreţinut prin demersuri de natură politică, economică, socială, informaţională, juridică, ecologică, socială, militară, care are drept finalitate starea de securitate fundamentată pe ordinea de drept. Aceasta defineşte lipsa primejdiilor pentru naţiune, comunităţi sociale, statul naţional şi cetăţenii acestuia, fiind exprimată prin următorii indicatori: dezvoltare economică durabilă şi prosperitate pentru cetăţeni; prevenirea şi contracararea agresiunilor socio-politice; exercitarea neîngrădită a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; legalitate, echilibru şi stabilitate socio-politică; libertate de decizie şi de acţiune a statului naţional

În domeniul politicii de securitate este necesară explicarea unor sensuri şi semnificaţii privind unii termeni uzitaţi în domeniu, astfel:

a) Securitatea constituie o formă specială de politică sau, altfel spus, o specie a genului mai general al politicii. Politica de securitate poate fi a statului naţional, a unei organizaţii internaţionale de securitate, alianţe politico-militare sau asocieri de state democratice şi suverane.

Preview document

Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 1
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 2
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 3
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 4
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 5
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 6
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 7
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 8
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 9
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 10
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 11
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 12
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 13
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 14
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 15
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 16
Politica de securitate a României - oportunități și riscuri - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Politica de Securitate a Romaniei Oportunitati si Riscuri.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

România - furnizor de securitate și stabilitate în spațiul pontic-caucazian

Introducere De-a lungul timpului, conceptul „regiunea Mării Negre” a fost folosit în manieră flexibilă, în sens extins incluzând state din...

PESA - Politica europeană de Securitate și Apărare - evoluții și perspective

1. Dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare Ideea unei politici europene de securitate şi apărare autonome a apărut la puţin timp...

Politica externă și de securitate a Uniunii Europene

Odată cu largirea Uniuni europene și evenimentele ce au avut loc la nivel european s-a pus problema securității Uniunii Europene. De aceea este...

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Iniţiat în urma summit-ului franco-britanic de la Saint Malo (1998), procesul de dezvoltare a dimensiunii de securitate şi apărare a...

Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securității și apărării naționale, în condițiile statutului României de membru NATO

1.Introducere Notiunea de terorism este din punct de vedere etimologic un derivat de la “teror- teroris” , cuvant din latina Inca inainte de...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Relațiile Economice dintre România și Franța

Introducere Am considerat ca fiind oportună această temă în vederea susţinerii examenului de licenţă, pentru a evidenţia importanţa şi rolul...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Politica de securitate a României

Perioada de pace si stabilitate fara precedent pe care o traverseaza Europa la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI se datoreaza...

N A T O

Ce este NATO? NATO este o alianta ce s-a angajat sa apere în mod colectiv tarile sale membre, ca element de baza pentru mentinerea pacii si...

Ai nevoie de altceva?