Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8264
Mărime: 52.07KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Prefată 3

1. Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI 5

1.1 Repere generale ale stării actuale de securitate 5

1.2 Noi ameninţări la adresa securităţii internaţionale - perspectiva europeană 6

1.3 Posibile răspunsuri la noile provocări 8

2. Politica Externă şi de Securitate şi Apărare Comună (PESAC) - istorie, evoluţie şi perspectivă 10

2.1 De la Tratatul de la Bruxelles la Actul Unic European 10

2.2 Apariţia conceptului Identitate Europeană de Securitate şi Apărare 11

2.3 Două noi concepte: Politică Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi Politică Europeană şi de Securitate şi Apărare (PESA) 12

2.4 Consolidarea conceptului de Politică Europeană de Securitate şi Apărare 14

2.5 Constituţia Europeană şi Politica de Securitate şi Apărare Comună - PSAC 15

3. Procesul de creare a spatiului de libertate,securitate si justitie. 17

3.1 Cooperarea in materie de Justitie si Afaceri Interne. 17

3.2 Comunitarizarea si cooperarea politienesca si juridiciara in materie penala 18

3.3 Acordul Schengen 20

4. Obiective strategice pentru securitatea europeană 22

Concluzie 25

Bibliografie 27

Extras din document

Prefată

Am ales această temă deoarce în contextul în care ameninţările din estul Europei au dispărut, dezbaterile pe problema securităţii europene au fost caracterizate, o perioadă, de divergenţele istorice dintre membrii fondatori ai Uniunii europene (UE). Astfel, o parte dintre aceştia, chiar dacă recunoştea necesitatea coordonării unitare a politicii externe, se opunea oricărui transfer de competenţe în materie de securitate către Uniunea europeană, iar celelalte sugerau dezvoltarea colaborării militare cu ţările vecine din estul Europei.

Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă schimbare, ca urmare a complexităţii interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi proceselor sociale, economice, politice, militare, demografice şi ecologice din lume. Globalizarea, fenomen complex, multidimensional şi omniprezent, generează efecte pozitive, dar şi negative, care, combinate cu ameninţările de securitate, îndeosebi cele asimetrice, pe care, într-o anumită măsură, le favorizează, creându-le câmp larg de manifestare, reprezintă un asemenea exemplu.

Deoarece globalizarea şi riscurile şi ameninţările de securitate pun probleme tuturor ţărilor, conducerile acestora caută soluţii adecvate pentru a le depăşi. Într-un fel, globalizarea îşi poate găsi răspunsul în promovarea unei politici de dezvoltare durabilă a tuturor ţărilor lumii. Pe de altă parte, o soluţie viabilă împotriva riscurilor şi ameninţărilor de securitate pare a fi integrarea regională. În cadrul acesteia din urmă, statele adoptă o politică de securitate şi apărare comună, folosind resursele umane, materiale, financiare şi informaţionale de care dispune fiecare, într-o manieră colectivă.

În acest sens, un exemplu îl reprezintă Uniunea Europeană, entitate politico-economică interguvernamentală internaţională care dispune de o politică proprie de securitate şi apărare. Aceasta permite, pe de o parte, Uniunii să acţioneze consecvent şi sistematic pentru realizarea securităţii şi apărării comune, şi, pe de altă parte, ţărilor membre să-şi integreze politica naţională de securitate şi apărare în cea a Uniunii Europene. De aici, rezultă o amplificare atât a eficacităţii politicii de securitate şi apărare comună promovată de Uniune, cât şi a celei naţionale.

În acest sens, în februarie 1992, Tratatul de la Maastricht a marcat crearea cadrului juridic pentru problematica securităţii europene, permiţându-i-se o dezvoltare instituţională. S-au creat, astfel, unul din pilonii principali ai politicii comunitare, şi anume: Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC). Prin Tratatul de la Amsterdam, adoptat în anul 1997, PESC a cunoscut noi dezvoltări. În acest context, Uniunea europeană a preluat, pentru început, misiuni de tip „Petersburg" (60.000 de oameni, cu capabilităţile necesare, dislocabile

în 60 de zile şi menţinerea în teatru de operaţii cel puţin 1 an), urmate de o gamă largă de alte misiuni specifice.

Desigur, existenţa politicii europene de securitate şi apărare nu înseamnă că apărarea şi securitatea statelor membre revine în totalitate UE. Aceasta nu-şi propune, şi momentan nici nu are cum, să se substituie politicii de apărare şi securitate naţionale, care continuă să existe şi să fie de competenţa fiecărui stat membru.

1. Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI

1.1 Repere generale ale stării actuale de securitate

Perioada de pace şi stabilitate fără precedent pe care o traversează Europa la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se datorează existenţei Uniunii Europene. Ea este cea care a generat nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică pe continent, ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe soluţionarea paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală prin intermediul unor instituţii comune.

Preview document

Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 1
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 2
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 3
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 4
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 5
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 6
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 7
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 8
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 9
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 10
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 11
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 12
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 13
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 14
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 15
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 16
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 17
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 18
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 19
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 20
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 21
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 22
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 23
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 24
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 25
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 26
Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Politica de Securitate si Aparare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru in Lumea Contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Conceptualizarea Uniunii Europene ca Actor Global

În secolul XXI, ţările care vor înregistra cel mai mare succes vor fi cele care sunt capabile nu numai să se adapteze tendinţelor globale ci să şi...

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Locul și Rolul NATO în Securitatea Europeană

SCURT ISTORIC 0 dată cu terminarea celui de-al doilea război mondial, mediul de securitate a cunoscut schimbări majore, aflându-se într-o...

Mecanisme și Procedee de Asigurare a Securității Internaționale

Introducere Identitatea terorismului este rezultatul procesului de explorare şi structurare a propriilor caracteristici în urma căruia rezultă...

Reconfigurarea Politicii Externe a Statelor Unite ale Americii după Atentatele din 11 Septembrie 2001

I. Introducere S.U.A constituie un model de capitalism, ce vrea la sfârşit de secol XX, a fi cel mai performant. America de la începutul secolului...

Politica externă și de securitate a Uniunii Europene

Odată cu largirea Uniuni europene și evenimentele ce au avut loc la nivel european s-a pus problema securității Uniunii Europene. De aceea este...

Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securității și apărării naționale, în condițiile statutului României de membru NATO

1.Introducere Notiunea de terorism este din punct de vedere etimologic un derivat de la “teror- teroris” , cuvant din latina Inca inainte de...

Riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității României

REZUMAT Eseul cu titlul ,,Riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii şi apărării naţionale a României” este structurat în 4...

Ai nevoie de altceva?