Politica Sociala si de Ocupare a Fortei de Munca in UE

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Politica Sociala si de Ocupare a Fortei de Munca in UE.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Jr. Cozma V.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

Listă figuri şi listă tabele
Introducere pg. 7
Capitolul 1. Politica socială pg. 9
1.1 Noţiunea de politică socială comunitară pg. 9
1.2 Preocupările comunitare privind ocuparea forţei de muncă pg. 10
1.3 Politica socială pentru o creştere inteligentă pg. 15
Capitolul 2. Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă pg. 17
2.1 Agenda Lisabona 2000 pg. 17
2.2 Agenda Lisabona relansată 2005 pg. 18
2.3 Strategia Europa 2020 pg. 19
Capitolul 3. Progrese in realizarea obiectivelor strategiei europene de ocupare a forţei de muncă pg. 22
3.1 Ocuparea integrală a forţei de muncă pg. 22
3.2 Îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii în muncă pg 24
3.2.1 Productivitatea pg. 24
3.2.2 Calitatea muncii pg. 25
3.3 Coeziunea socială si teritorială pg. 25
3.4 Şomajul pg. 26
Capitolul 4. Piaţa forţei de muncă din U.E. în contextul actual pg. 30
4.1 Situaţia ocupării forţei de muncă în Statele Membre pg. 30
4.1.1 Creşterea ocupării forţei de muncă pg. 30
4.1.2 Rata ocupării forţei de muncă pg. 31
4.1.3 Rata de activitate pg. 34
4.2 Şomajul pg. 35
4.3 Aranjamente contractuale pg. 38
Capitolul 5. Ajustarea politicii de ocupare a forţei de muncă la criza economică pg. 41
5.1 Cererea de forţă de muncă pg. 41
5.2 Creşterea ocupării forţei de muncă în perioada de criză pg. 42
5.3 Ajustarea în funcţie de tipul de ocupare a forţei de muncă pg. 43
5.4 Ore de lucru pg. 44
5.5 Analiză comparativă pg. 46
Capitolul 6. Măsuri intreprinse pentru a reduce impactul crizei economice asupra pieţei forţei de muncă pg. 50
6.1 Iniţiative la nivelul U.E. de promovare a ocupării forţei de muncă pg. 50
6.2 Măsuri recente intreprinse de statele membre pentru a combate efectele crizei pg. 51
6.2.1 Menţinerea ocupării forţei de muncă, crearea de locuri de muncă si promovarea mobilităţii pg. 52
6.2.2 Actualizarea competenţelor si de potrivire a nevoilor pieţei muncii pg. 52
6.2.3 Creşterea accesului la locuri de muncă pg. 53
Concluzii pg. 54
Bibliografie

Extras din document

Cuvânt înainte

Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile economii emergente, Europa trebuie să creeze locuri de muncă de care are nevoie o societate dinamică bazată pe cunoaştere.

Pentru aceasta este necesar să se investească în educaţie, precum şi în politicile privind ocuparea forţei de muncă, astfel încât să se ţină pasul cu schimbările survenite.

Calitatea vieţii este un concept greu de conturat dar care poate fi surprins printr-o serie de indicatori, unul dintre aceştia fiind ocuparea forţei de muncă.

În vederea furnizării de locuri de muncă şi creării unei economii mai competitive şi mai durabile, Europa necesită o forţă de muncă înalt calificată capabilă să se confrunte cu provocările actuale şi viitoare. Pentru a garanta acest aspect, se impun investiţii urgente în competenţele adecvate şi îmbunătăţirea alinierii locurilor de muncă şi a competenţelor în cadrul UE prin anticiparea eficientă a viitoarelor tendinţe

Introducere

Domeniul din care mi-am ales tema pentru această lucrare este cel de “Politică Socială”.

Domeniul de Politică Socială se ocupă în mare parte de probleme legate de ocuparea forţei de muncă , oferind măsuri care să asigure libera circulaţie a forţei de muncă, măsuri pentru a proteja calitatea vieţii angajaţilor.

Tema aleasă este „ Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă în Uniunea Europeană”, o temă foarte relevantă pentru realitatea socială în care trăim.

Politicile de ocupare reprezintă un ansamblu de măsuri elaborate de stat pentru a interveni pe piaţa muncii, în scopul stimulării creării de noi locuri de muncă, al ameliorării adaptării resurselor de muncă la nevoile economiei, al asigurării unei fluidităţi şi flexibilităţi eficiente pe piaţa muncii, diminuându-se dezechilibrele şi disfuncţionalităţile.

Am ales această temă deoarece este un subiect de actualitate care are influenţe asupra întregii vieţi economice. Fiecare stat trebuie să acorde o importanţă maximă „ocupării forţei de muncă” deoarece reprezintă unul dintre indicatorii de dezvoltare şi bunăstare ai economiei.

Obiectivele lucrării sunt prezentarea strategiilor la nivelul ocupării forţei de muncă adoptate de către UE pentru creşterea gradului de ocupare, de a prezenta situaţia ocupării forţei de muncă în perioada 2005-2007 şi în perioada de recesiune. Obiectivul principal este compararea celor două evoluţii 2005-2007 şi 2007-2009 şi întreprinderea de măsuri pentru reducerea efectelor crizei. Instrumentul folosit este analiza comparativă.

Pentru a vorbi mai în amănunt despre acest concept mi-am structurat această lucrare în câteva capitole, după cum urmează:

Primul capitol intitulat, „ Politica Socială”, reprezintă o introducere a noţiunii de politică socială comunitară, definirea şi obiectivele acestei politici, ancorarea în timp şi spaţiu a noţiunii şi scopul acesteia în creşterea inteligentă a unei economii.

Lucrarea continuă cu un al doilea capitol intitulat, „Strategia europeană de Ocupare a Forţei de Muncă”, este o prezentare pe scurt a trei strategii care contribuie la consolidarea coeziunii sociale la nivel european, capitol care se încheie cu o comparaţie la nivelul obiectivelor celor trei strategii.

Capitolul al treilea intitulat, „Progrese în realizarea obiectivelor strategiei europene de ocupare a forţei de muncă” este un capitol în care sunt prezentate progresele fiecărui stat membru la nivelul ocupării forţei de muncă 2005-2007. Tratează aspecte precum: ocuparea integrală, îmbunătăţirea calităţii şi a productivităţii în muncă, coeziunea socială şi teritoriala şi şomajul.

Capitolul al patrulea intitulat, „Piaţa forţei de munca din UE în contextul actual” este un capitol în care este prezentată situaţia cea mai reală la nivelul ocupării forţei de muncă, care au fost statele care au înregistrat creşteri sau scăderi la nivelul ratei ocupării forţei de muncă. Capitolul conţine şi o analiză comparativă a celor două perioade de dezvoltare la nivelul ocupării.

În cadrul capitolului al cincilea intitulat, „ Ajustarea politicii ocupării forţei de muncă la criză economică” sunt prezentate efectele care au avut loc asupra ocupării forţei de muncă în urma crizei economice.

Capitolul al şaselea intitulat, „Măsuri întreprinse pentru a reduce impactul crizei economice asupra pieţei forţei de muncă” sunt prezentate iniţiativele la nivel european şi naţional care au fost luate pentru a reduce impactul crizei în rândul statelor şi a consolida activităţile companiilor. Au fost întreprinse priorităţi cheie pentru a aborda situaţia de criză.

Mi-am concluzionat lucrarea printr-o privire de ansamblu, iar concluzia cea mai relevantă a întregii lucrări este faptul că politica socială şi de ocupare a forţei de muncă are ca scop ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de lucru, promovarea egalităţii de şanse şi asigurarea unei protecţii sociale minimale în interiorul spaţiului comunitar. În contextul actual al crizei economice, UE trebuie să răspundă la reducerea pierderilor de locuri de muncă, să prevină şomajul să devină fortificată, să stimuleze crearea de locuri de muncă şi să deschidă calea pentru reînnoirea economică, pentru recuperare şi creştere durabilă, prin măsuri pe care le întreprinde.

Captitolul 1. Politica socială

1.1 Noţiunea de politică socială comunitară.

Politica socială comunitară reprezintă un domeniu în cadrul căruia competenţele sunt partajate între Statele Membre şi Comunitate.

În procesul realizării politicii sociale, rolul Uniunii Europene constă fie în asigurarea coordonării politicilor naţionale, fie în inţierea unor măsuri ale căror modalităţi concrete de aplicare sunt lăsate la aprecierea Statelor Membre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica Sociala si de Ocupare a Fortei de Munca in UE.doc