Pozitia Judetului Iasi in Cadrul Regiunii Nord-Est

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Pozitia Judetului Iasi in Cadrul Regiunii Nord-Est.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prep.univ.drd. Irina Petrescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

A. Descrierea Judetului Iasi.pg. 3
A.1.Caracteristicile generale ale Jdetului Iasi.pg. 3
A.2.Programe de care a beneficiat Judetul Iasi.pg. 4
A.3. Probleme de restructurare industriala in Judetul Iasi.pg. 9
B. Analiza economico-sociala a Judetului Iasi.pg. 11
• Agricultura.pg.11
• Silvicultura.pg.13
• Infrastructura.pg.15
• Resursele umane si forta de munca.pg. 17
• Sectorul serviciilor.pg.19
• Industria.pg.21
• Spatiul rural al Judetului Iasi.pg. 23
C. Analiza SWOT a Judetului Iasi.pg. 24
D. Concluzii si propuneri.pg.26
• Judetul Iasi pentru Europa.pg.26
• Modalitati de dezvoltare a spatiului rural din Judetul Iasi.pg.28
Bibliografie.pg.31

Extras din document

A. Descrierea Judetului Iasi

A.1. Caracteristicile generale ale judetului Iasi

Din punct de vedere geografic, teritoriul judetului Iasi este situat in partea de Nord – Est a Romaniei si Central – Estic a Moldovei, intre paralelele 46°50’ si 47°36’ latitudine nordica si intre meridianele 26°33’ si 28°07’ longitudine estica.

Judetul Iasi are ca vecini judeţele: Botoşani la Nord, Suceava la Nord-Vest, Neamt la Vest si Vaslui la Sud. Spre Est, raul Prut formează graniţta dintre ţtara noastra si Republica Moldova.

Suprafața totala a judetului Iasi este de 5.476 kmp reprezentand 2,3% din suprafata tarii. Asadar, din punct de vedere al marimii,ocupa locul 23 intre celelalte judete ale României.

Teritoriul judetului Iasi se integreaza intru totul ansamblului Podisului Moldovei, cu o alcatuire geologica relativ simpla, cu o mobilitate tectonica redusa, cu structura si litologie destul de uniforme.

Relieful judetului este deluros. Partea centrala şi Nord-Estica este dominata de dealuri şi podisuri interfluviale joase, udate de raurile Bahlui şi Jijia, avand versanti afectati de alunecari de teren si lunci inundabile. Partea de Vest cuprinde culmi deluroase si platouri înalte (de peste

400 m), avand si zone reprezentate de luncile raurilor Siret si Moldova. Partea de Sud are un relief inalt si masiv (350 – 450 m), strabatut de afluentii raurilor Bârlad si Vaslui.

Clima este temperat – continentală, cu variatii ale temperaturii intre -360C + 400C, media anuala în perioada 1901 – 2000 fiind de +9,50C.

Reteaua hidrografica este formata din rauri cu dimensiuni variabile si iazuri rezultate din lucrarile hidroameliorative efectuate pentru evitarea inundatiilor si pentru stocarea excesului de apa necesara in perioadele secetoase.

Resursele naturale ale judetului sunt de interes local (nisipuri, pietrisuri, argile, ape minerale etc.). Vegetatia naturala este specifică silvo – stepei, iar cea silvica este reprezentata de paduri de foioase. Fauna include specii de interes cinegetic: capra roşie, mistretul, lupul, vulpea, iepurele, pasari de penaj ş.a.

* Directia Judeteana de Statistica - Iasi

Bogaţia solului este data de existenta a peste 380 mii ha teren agricol, din care: 67,2% teren arabil; 28,4% pasuni si fanete; 4,4 % vii si livezi; padurile si alte terenuri cu vegetatie forestiera insumează cca. 98 mii ha, iar apele si baltile, 4 mii ha (in anul 2007).

A.2. Programe de care a beneficiat judetul Iasi

• Program PHARE 2005 „Accelerarea Implementarii Strategiei Natonale de imbunatatire a situatiei rromilor”;

• Proiect < Identitate Europeana pentru etnia rroma din Iasi >.

Consiliul Judetean Iasi nu este implicat cu parte financiara in acest proiect

Tabel nr. A.2.1

Obiectiv general Scopul proiectului Rezultate asteptate

Cresterea gradului de incluziune sociala a populatiei de etnie rroma, prin dezvoltarea unui program pilot de reducere a numarului de cetateni de etnie rroma fara acte de identitate si stare civila si facilitarea accesului acestora la serviciile sociale. Realizarea actelor de identitate si stare civila a cetatenilor de etnie rroma din 8 comune iesene, realizarea unei campanii de informare si constientizare privind obtinrea, utilizarea si pastrarea actelor necesare serviciilor publice, campanie care vizeaza cetateni adulti cat si copii de etnie rroma si ne-rroma. 300 de familii de rromi vor beneficia de servicii de informare pe tema drepturilor si obligatiilor sociale si servicii de consiliere si asistenta directa pentru obtinerea actelor de identitate si stare civila.1000 de copii/elevi vor beneficia de servicii educativ-informative extracuriculare specifice varstei lor;1800 de cetateni rromi vor beneficia de servicii de informare pe tema drepturilor si obligatiilor lor.

*www.icc.ro

• Programul Operational Regional (POR)

• Proiect: Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt-Iasi- limita judetului Suceava

Judet: Iasi

Beneficiar: Judetul Iasi

Valoare totala: 60.846.890,55 RON

Valoare POR: 50.015.218,50 RON

Proiectul urmareste imbunatatirea infrastructurii rutiere a zonelor aflate la congruenta judetelor Iasi, Neamt si Suceava. Investitia contribuie la cresterea lungimii drumurilor judetene reabilitate cu 41,520 km, pe traseul Mircesti, Halaucesti, Mogosesti - Siret, Stolniceni-Prajescu, Valea Seaca, Lespezi. Reabilitarea drumului judetean DJ 208 va conduce la fluidizarea traficului prin redirectionarea acestuia de pe rutele supraaglomerate, prin crearea unei alternative pentru transportul de marfuri si persoane, trafic generat prin intensificarea schimburilor comerciale intre judete si cresterea activitatii turistice in zona.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pozitia Judetului Iasi in Cadrul Regiunii Nord-Est.doc

Alte informatii

drr, eam, ase