Principiul Respectarii Drepturilor Omului in Administratia Publica din Romania

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Principiul Respectarii Drepturilor Omului in Administratia Publica din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 115 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
CAPITOLUL II. DREPTURILE OMULUI ŞI LIBERTĂŢILE PUBLICE :
2.1.Noţiune
2.2. Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv
2.3.Un raport corelativ : drept ─ obligaţii
2.4. Categorii de drepturi ale omului
CAPITOLUL III. PRINCIPIILE PE CARE SE FUNDAMENTEAZĂ ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA
3.1. PRINCIPII GENERALE :
3.1.1.Suveranitatea naţionalǎ
3.1.2. Supremaţia Constituţiei
3.1.3. Publicitatea actelor normative
3.1.4. Respectarea drepturilor omului
3.2. PRINCIPII SPECIFICE :
3.2.1. Organizarea şi conducerea unitarǎ
3.2.2. Autonomia de organizare
3.2.3. Adaptabilitatea organizǎrii şi funcţionǎrii administraţiei publice
3.2.4. Simplificarea şi raţionalizarea structurilor
3.2.5. Perfecţionarea stilului, metodelor şi tehnicilor
3.3. PRINCIPIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:
3.3.1. Autonomia
3.3.2 Descentralizarea
3.3.3 Legalitatea
3.3.4 Eligibilitatea
3.3.5 Consultarea cetǎţenilor.
CAPITOLUL IV. REPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA.
4.1. Perspectiva respectǎrii drepturilor omului ( este una dublǎ ) :
a) din partea funcţionarilor publici şi a statului cǎtre cetǎţeni;
b) din partea cetǎţenilor şi a statului cǎtre funcţionarii publici.
4.2. RESPECTAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR
4.2.1 Accesul la informaţiile de interes public
4.2.2. Asigurarea transparenţei
4.2.3. Exercitarea iniţiativei legislative
4.2.4. Conduita şi obligaţiile funcţionarilor publici
4.2.5. Drepturile minoritǎţilor.
4.3. RESPECTAREA DREPTURILOR FUNCŢIONARILOR PUBLICI
4.3.1. Raportul funcţie publicǎ ─ funcţionar public
4.3.2. Principii şi criterii de selecţie
4.3.3. Drepturile funcţionarilor publici
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ : ARE CETĂŢEANUL ÎNCREDERE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ?
CAPITOLUL VI. ÎN LOC DE CONCLUZII ( CÂTEVA ASPECTE PRIVIND REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ).

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Motto:

“Drepturile nu se cer, nu se primesc, se trăiesc ”

Pentru cǎ problematica respectǎrii drepturilor omului constituie una dintre temele dominante ale unei societǎţi modere, la care se încearcǎ sǎ se gǎseascǎ rǎspunsuri de foarte mult timp, vom încerca sǎ abordǎm aceastǎ problemǎ dintr-un unghi nou, acela al respectǎrii drepturilor omului în administraţia publicǎ.

Se vorbeşte foarte mult despre administraţia publicǎ, despre drepturile omului, despre cum administraţia respectǎ sau nu respectǎ drepturile administraţiilor sǎi, aşa cǎ sintetizând toate acestea ne-am hotǎrât sǎ facem în prezenta lucrare o încercare de analizǎ imparţialǎ şi apoliticǎ a unor factori care au generat toate aceste pǎreri.

Vom începe prin a preciza cǎ titlul lucrǎrii ales de noi: respectarea drepturilor omului în administraţia publicǎ se doreşte a fi unul original, concis, informativ, care sǎ sintetizeze conţinutul materialului şi sǎ trezeascǎ interesul celui care citeşte.

Aspectele prezentate în lucrare se pot împǎrţi în douǎ pǎrţi, prima parte constituind o parte teoreticǎ în care vom dezbate doar aspecte de ordin teoretic ale administraţiei publice şi ale ştiinţei drepturilor omului, pentru ca mai apoi a doua parte a lucrǎrii sǎ fie una practicǎ, efectuând un studiu de caz al problemei respectǎrii drepturilor omului în administraţia publicǎ din ţara noastrǎ, pentru a vedea concret dacǎ aceste drepturi sunt sau nu sunt respectate.

Prin urmare obiectivele urmǎrite de noi, le vom prezenta în şase capitole fiecare capitol având la rândul sǎu alte subcapitole, care trateazǎ un grup de probleme cu conţinut diferit, ordinea lor decurgând din problematica logicǎ a lucrǎrii astfel:

În Capitolul II, vom vorbi despre drepturile omului şi despre libertǎţile publice, cu tot ceea ce reprezintǎ acesta: noţiune; drept obiectiv şi drept corelativ; un raport corelativ drept-obligaţii; precum şi despre diferite categorii de drepturi ale omului.

În Capitolul III, vom prezenta principiile pe care se fundamenteazǎ administraţia publicǎ structurate în trei subcapitole: principii generale ale administraţiei publice; principii specifice ale administraţiei publice; şi principiile administraţiei publice locale.

Capitolul IV, este acela care face chiar titulul lucrǎrii noastre, respectarea drepturilor omului în administraţia publicǎ din România, şi vom analiza aici douǎ perspecticve, prima referindu-se la respectarea drepturilor omului din partea funcţionarilor publici şi a Statului cǎtre cetǎţeni, iar cea de a doua se referǎ la respectarea din partea cetǎţenilor şi a Statului a drepturilor funcţionarilor publici, pentru cǎ şi aceştia într-un final sunt oameni şi deci au şi ei drepturi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiul Respectarii Drepturilor Omului in Administratia Publica din Romania.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “ DIMITRIE CANTEMIR ” FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE