Problematica globala contemporana in contextul actualei crize pandemice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Problematica globala contemporana in contextul actualei crize pandemice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 36 de pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ilașciuc A.,

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

Introducere 3
1. Cele mai stringente probleme globale contemporane: ierarhizarea și priotizarea lor 6
2. Problema globală a sănătății, a răspândirii bolilor, inclusiv pandemice. criza actuală legată de pandemia covid 19: caracteristici, particularități, impact 12
3. Măsurile și posibilitățile de combatere: nivel global, regional, local 19
4. Rolul guvernelor, statelor, organizațiilor internaționale (ONU, PNUD, OMS, UE etc.), a populației 23
5. Experiențele, practicile de soluționare, inclusiv colaborarea internațională, asistență, ajutor reciproc 26
6. Situația din Republica Moldova: politici, măsuri de combatere, asistența partenerilor de dezvoltare, colaborare cu organismele internaționale (ONU, PNUD, BM, OMS, UE etc.) 29
Concluzii generale și recomandări 32
Bibliografie: 36

Extras din document

Introducere

Actualitatea și importanța studiului: Efectele epidemiei de coronavirus se fac tot mai resimțite nu doar la nivelul sănătății publice la nivel mondial. În urma măsurilor luate de autoritățile mai multor țări, în scopul gestionării crizei medicale, efectele asupra economiei mondiale nu vor fii cele mai positive.

Astfel pandemia globală merge paralel cu criza mondială, resimțindu-se tot mai mult și mai mult efectele sale. Pe lângă amenințările la adresa sănătății populației, criza Covid-19 aduce noi provocări la nivel macroeconomic. Incertitudinea este prezentă chiar și pe termen scurt și bântuie economia mondială, iar Moldova nu este o excepție. Instituțiile publice, firmele și gospodăriile casnice, toate sunt afectate de încetinirea activității economice. Marea majoritate a sectoarelor se confruntă deja cu o scădere drastică a vânzărilor și a veniturilor din cauza imposibilității de a desfășura activitatea obișnuită. În plus, anumiți actori precum deținătorii de credite, chiriașii, emigranții care se întorc acasă sau lucrătorii din economia informală nu au o protecție socială în situații de criză.

Chiar dacă este temporar, șocul măsurilor de izolare va avea repercusiuni considerabile asupra activității economice. În mod particular, acestea se vor manifesta prin încetinirea activității de producere din cauza perturbării lanțurilor de aprovizionare și reducerii cererii atât interne cât și externe. Pe lângă acestea, creșterea incertitudinilor va exercita o influență nefastă asupra programelor de cheltuieli prognozate de firme și alte investiții private. Având în vedere că nu se cunoaște cât vor dura restricțiile și cum va evolua pandemia în perioadele imediat următoare, nu putem cuantifica cu exactitate acceptabilă impactul economic al pandemiei, însă ne putem aștepta la un șoc chiar mai puternic față de criza din 2009, iar PIB-ul ar putea scădea chiar și cu circa 10% numai în 2020. Prin urmare, răspândirea Covid-19 adaugă o nouă sursă substanțială de riscuri în adresa economiei naționale pentru anul 2020 și nu numai.

Închiderea granițelor și restricțiile de călătorie către statele europene au redus mobilitatea persoanelor, pe toate căile - aerian, terestru sau cu feroviar - și prin urmare, efectele negative pentru aceste domenii s-au făcut imediat resimțite. Turismul, transporturile și domeniul ospitalității și al restaurantelor sunt doar primele sectoare lovite dur de criza provocată de noul coronavirus.

Consecințele pandemiei CODIV-19 asupra economiei Republici Moldova se agravează simțitor, afectând atât populația vulnerabilă cât și afacerile mici și mijlocii. Populația vulnerabilă ca bătrânii, familile numeroase și facerile mici, au de suferit cel mai mult din această criză globală.

Impactul pandemiei de COVID-19 va influența o mare parte a aspectelor vieților noastre. Între acestea se vor putea observa și noi reguli și obiceiuri ale marilor comunități și ale oamenilor din marile metropole. Unele vor ține de decizii voluntare ale fiecăruia dintre noi, în timp ce altele vor veni ca urmare a unor obligații aduse de noile realități post-pandemie

Gradul de investigație a temei: Pentru analiza fenomenului sărăciei în problematica conturată în teză, a fost studiată o amplă literatură de specialitate în domeniu, care a permis a cunoaște și a valorifica aportul gândirii științifice mondiale la înțelegerea originilor, conținutului și evoluției a sărăciei si crizei globale. În cercetarea am dat o importanță deosebită studierii raporturilor oficiale de pe situri-le Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, UNICEF Moldova, PNUD Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Un interes deosebit au prezentat rapoartele și publicațiile organismelor internaționale - Organizația Națiunilor Unite (ONU), United Nations Program for Development (UNDP), UNESCO, Banca Mondială (BM), Comisia Europeană.

Problema și obiectul de cercetare: În domeniul cercetat a fost identificarea cauzelor și efectelor comparate a COVID-19 în diferite domenii de activitate, în aspect național și global, precum și aprecierea rolului diferitor actori în reducerea grizei globale. Cercetarea a făcut posibilă concretizarea conceptului de criză și efectul de colaborare internațională.

Scopul și obiectivele proiectului de cercetare: Cercetarea manifestărilor, impactului și consecințelor actualei crize globale pandemice asupra lumii contemporane, modalitățile și posibilitățile de soluționare, combatere, prevenire.

Metodele cercetării: În cadrul cercetării a fost utilizat un ansamblu de metode de cercetare, precum analiza, sinteza și obsevația.

În primul paragraf am folosit metodele de cercetare analiza și observația, am analizat diagrame și statistici privind creșterea sărăciei pe glob. Efectele sărăcie și cauza ei, la fel am analizat creșterea ei in decursul a mai mulții ani și campaniile de prevenire și ajutor a zonelor afectate de acest fenonem/process.

În a doilea paragrafam folosit metodele de cercetate de analiză și sinteză, am analizat situri-le oficiale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, UNICEF Moldova, PNUD Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale .

În următoarele paragrafe am folosit metodele de cercetare analiza, sinteza și obsevația, am analiza și am făcut sinteza a informației officială, prezentă pe paginile officiale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, UNICEF Moldova, PNUD Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și a lucrărilor științifice, analizând informația adordată și sintezândo.

Noutatea științifică a lucrării: Printre cele mai importante rezultate ale cercetării, ce conțin elemente științifice noi, menționăm următoarele:

- A fost realizată inedit sintetizarea și clasificarea comparativă a cauzelor și efectelor sărăciei și crizei mondiale, la fel și efectele COVID-19, inclusiv în baza cercetării sociologice realizate de autor în spațiul național și internațional, reieșind din condițiile actuale;

- S-a cercetat și s-a sistematizat experiența internațională, precum și aportul organismelor internaționale în lupta cu pandemia COVID-19;

- Efectele pandemiei asupra economiei mondiale;

- Măsurile și posibilitățile de combatere: nivel global, regional, local;

- Analiza situaței din Republica Moldova, politici, măsuri și asistența partenerilor de dezvoltare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Problematica globala contemporana in contextul actualei crize pandemice.docx

Bibliografie

1. Agenția Informațională de Stat - https://www.moldpres.md/news/2020/04/07/20002995Mariana Stanciu - Considerații asupra cercetărilor privind sărăcia extremă
2. Natalia Șonțu - Fenomenul sărăciei - problemă mondială și națională: cauze, consecințe, soluții
3. Focus - Coronavirus: Cu măsuri de izolare împotriva pandemiei- https://www.dw.com/ro/coronavirus-cu-m%C4%83suri-de-izolare-%C3%AEmpotriva-pandemiei/a-52197379
4. Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Republica Moldova - https://ro.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_coronaviroz%C4%83_(COVID-19)_%C3%AEn_Republica_Moldova
5. China-embassy.org - http://md.china-embassy.org/eng/gdxw/t1761258.htm
6. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova -https://www.mfa.gov.md/ro/content/maeie-suportul-acordat-de-bucuresti-demonstreaza-inca-odata-solidaritatea-romaniei-cu
7. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale-https://msmps.gov.md/ro/content/republica-turcia-va-dona-republicii-moldova-mai-multe-echipamente-de-protectie-un-acord
8. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova -https://mfa.gov.md/ro/content/maeie-apreciaza-sprijinul-ue-pentru-republica-moldova-combaterea-pandemiei-covid-19
9. Who we are - Sărăcia și foametea la nivel global - https://www.dw.com/ro/s%C4%83r%C4%83cia-%C5%9Fi-foametea-la-nivel-global/a-40924492?fbclid=IwAR2pm5rDPkVezbPYdkYeP_Xi2y9QAcW2kSoJsZeZ-U07ZGUjetrf4hGLlGA
10. By world data lob - https://worldpoverty.io/headline/
11. Rabontu Cecilia Irina, Niculescu George - Criza alimentara si posibilele repercursiuni asupra romaniei
12. FAO and Agriculture Organization of the United Nations -FAO Food Price Index-
13. RoHealthReview - Cele mai importante amenințări la adresa sănătății publice, în 2019 - https://rohealthreview.ro/cele-mai-importante-amenintari-la-adresa-sanatatii-publice-in-2019/
14. Ministerul Afacerilor Interne - Sancțiuni contravenționale și penale, pentru persoanele care nu vor respecta măsurile de prevenire și combatere a Coronavirusului - https://www.mai.gov.md/news/sanctiuni-contraventionale-si-penale-pentru-persoanele-care-nu-vor-respecta-masurile-de
15. Romania Europa Libera - Coronavirus. Ce restricții au impus statele europene aflate în carantină - https://romania.europalibera.org/a/coronavirus-ce-restric%C8%9Bii-au-impus-statele-europene-aflate-%C3%AEn-carantin%C4%83/30509319.html
16. Comisia Europeană - Călătoriile și transportul în timpul pandemiei de coronavirus - https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_ro
17. Unicef Moldova - Planul global privind răspunsul umanitar în contextul COVID-19- https://www.unicef.org/moldova/comunicate-de-pres%C4%83/planul-global-privind-r%C4%83spunsul-umanitar-%C3%AEn-contextul-covid-19
18. PNUD Moldova- PNUD lansează un parteneriat de comunicare cu Heart17, în lupta cu COVID-19- https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP_partners_with_Heart17_to_fight_COVID19.html
19. Parlamentul European - Solidaritate: cum se ajută reciproc statele UE în combaterea Covid19 https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200402STO76415/solidaritate-cum-se-ajuta-reciproc-statele-ue-in-combaterea-covid-19

Alte informatii

Efectele epidemiei de coronavirus se fac tot mai resimțite nu doar la nivelul sănătății publice la nivel mondial. În urma măsurilor luate de autoritățile mai multor țări, în scopul gestionării crizei medicale, efectele asupra economiei mondiale nu vor fii cele mai positive.