Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură)

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 4073
Mărime: 1.53MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Nicolae Balan
Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Energetică Specializare: Științe Aplicate

Cuprins

I.INTRODUCERE: PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 3

II.SUBPROGRAMUL CULTURA 4

1.Prioritățile subprogramului Cultura: 4

2.Condiții generale de participare in cadrul subprogramului Cultura: 4

3.Condiții specifice de participare 6

3.1.Proiecte de cooperare la nivel European 6

3.2.Rețele europene 8

3.3.Platforme europene 9

3.4.Proiecte de traducere literară 11

III.CONCLUZII 13

IV.BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

I. INTRODUCERE

PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ

Europa Creativă este un program de finanțare al Uniunii Europene care va continua, pentru următorii 7 ani, programele dedicate culturii și audiovizualului: Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus.

Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate aplicațiile.

„Europa Creativă” se bazează pe experiența și succesul programelor Cultura și Media, care au sprijinit sectorul cultural și cel al audiovizualului timp de peste 20 de ani. Noul mecanism de finanțare include un Subprogram Cultura, destinat artelor spectacolului, artelor vizuale, patrimoniului și celorlalte sectoare culturale, precum și un subprogram Media, care va finanța cinematografia și sectorul audiovizualului.

„Europa Creativă” are 3 subprograme: Media, Cultura și o componentă transversală dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începând cu 2016).

Componenta transversală va sprijini cooperarea în materie de politici culturale și va cuprinde și un mecanism de garantare financiară a împrumuturilor bancare pentru operatorii din acest sector. Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european și cele cinci premii europene pentru patrimoniu cultural, arhitectură contemporană, literatură, muzică și premiul Media vor fi și ele sprijinite de „Europa Creativă”.

Subprogramul Cultura al Programului Europa Creativă dispune de un buget total de 454,8 milioane EUR pentru perioada 2014-2020 și va încuraja cu precădere întărirea capacității profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul culturii, întărirea capacității operaționale a organizațiilor care oferă oportunități de dezvoltare profesională la nivel internațional, circulația transnațională a creațiilor culturale și dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru aceste creații culturale europene.

Pentru subprogramul Cultura sunt eligibili toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând ONG-uri, instituții publice și companii private. Toate entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în proiecte în cadrul acestui program trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică.

Programul a fost adoptat de Consiliu European (28 de state membre) și a intrat în vigoare în ianuarie 2014. Primul apel pentru depunerea de proiecte a fost lansat în prima jumătate a lunii decembrie 2013.

II. SUBPROGRAMUL CULTURA

Subprogramul Cultura se bazeaza pe punerea în aplicare a proiectelor de cooperare la nivel european, proiectelor de platforme europene, rețele europene și proiecte de traducere literară.

1. Prioritățile subprogramului Cultura:

Printre prioritățile subprogramului Cultura se numără consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a opera la nivel transnațional și internațional și promovarea circulației și a mobilității transnaționale. Pentru aplicarea priorităților prevăzute în regulament, subprogramul Cultura furnizează sprijin în special pentru:

Proiecte de cooperare la nivel transnațional, care reunesc organizații culturale și creative din diferite țări în scopul întreprinderii de activități sectoriale sau transsectoriale;

Activități desfășurate de rețele europene ale organizațiilor culturale și creative din diferite țări;

Activități desfășurate de organizații cu vocație europeană care stimulează dezvoltarea de noi talente și promovează mobilitatea transnațională a actorilor din sectoarele culturale și creative, precum și circulația producțiilor și care au potențialul de a exercita o influență importantă asupra sectoarelor culturale și creative și de a asigura efecte de durată;

Traducerea literară și promovarea într-o mai mare măsură a operelor traduse.

2. Condiții generale de participare in cadrul subprogramului Cultura:

Țări eligibile

Candidaturile din partea entităților juridice stabilite în una dintre următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din regulament, iar Comisia a inițiat negocieri cu țara respectivă:

Statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia nr. 2001/822/CE2 a Consiliului;

Tările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile de asociere ale Consiliului sau în acordurile similare respective;

Tările AELS care sunt părți la Acordul privind SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;

Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral încheiat cu aceasta;

Tările care fac obiectul politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile definite cu țările respective în urma acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale UE.

Bibliografie

1. Site official Creative Europe: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

2. Punctul de Contact Cultural al Romaniei: http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_129_programul-europa-creativa-2014-2020.htm

3. Direcția Generală Educație și Cultură: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

4. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură: http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

5. Ghid finantare “Europa Creativa” http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//altefinantari/Ghid%Europa%Creativa% 202014-2020.pdf

Preview document

Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 1
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 2
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 3
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 4
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 5
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 6
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 7
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 8
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 9
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 10
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 11
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 12
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 13
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 14
Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură) - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Programul Europa Creativa 2014-2020 (Subprogramul Cultura).docx
  • Programul Europa Creativa 2014-2020 (Subprogramul Cultura).pptx

Alții au mai descărcat și

Actori Politici Colectivi

Originile partidelor politice Chiar daca termenul a fost folosit mai inainte, despre partide politice incepe sa se vorbeasca din momentul in care...

Elaborarea Politicilor Publice I

CAPITOLUL I CONCEPTE. PRINCIPII. MODELE ALE POLITICILOR PUBLICE CE SUNT POLITICILE PUBLICE? Vorbim adesea despre politicile pe care le...

Actori Politici Colectivi

ACTORI POLITICI COLECTIVI CAP I. Aspecte generale privind partidele politice I.1.Definirea noţiunii de partied politice şi scopul acestora...

Politici Publice

1.Definirea de politici publice din perspectiva autorului individual rational si perspectiva rationalitatii limitate Ce este o politica publica?...

Implementarea unei Politici Publice

Analiza secvenţială analizează procesul de realizare a politicilor publice propunând o împărţire în secvenţe (paşi) a ciclului de realizare a...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Te-ar putea interesa și

Cultura și etica managerială în modelele de management european

TEMA 1 ORIGINILE ŞI PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI CULTURAL Obiective: - să cunoască originile managementului cultural; - să definească și adopte...

Ai nevoie de altceva?