România și Acceptarea ei în UE

Proiect
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 44899
Mărime: 183.75KB (arhivat)
Publicat de: Zaraza Pintilie
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE . p.5
 2. 1. Aspecte generale privind apariţia, evoluţia şi extinderea Comunităţilor Europene
 3. 1.1. Ideea Europei Unite . p.7
 4. 1.1.1. Antichitatea Greco-Romană . p.7
 5. 1.1.2. Precursorii Ideii Europene . p.9
 6. 1.1.3. Proiecte de organizare . p.12
 7. 1.1.4. Perioada Interbelică. . p.14
 8. 1.2. Crearea Comunitătilor Europene . p.16
 9. 1.2.1. Consideraţii preliminare . p.16
 10. 1.2.2. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului . p.17
 11. 1.2.3. Comunitatea Economică Europeană . p.19
 12. 1.2.4. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. . p.21
 13. 1.3. Extinderea Comunitătilor . p.21
 14. 2. Conceptul Integrării Europene . . . p.23
 15. II. ACQUIS-UL COMUNITAR . p.25
 16. 1. Noţiune . p.25
 17. 2. Obiectivele fundamentale ale Comunităţii Europene. Mijloace de realizare a acestora . p.27
 18. 3. Conţinutul Acquis-ului comunitar. . p.32
 19. III. LIBERTĂTILE COMUNITARE . p.34
 20. 1. Delimitări conceptuale . p.34
 21. 2. Libera circulaţie a mărfurilor . p.36
 22. 2.1. Acquis-ul comunitar privind libera circulaţie a mărfurilor . p.36
 23. 2.2. Realizarea Uniunii Vamale . p.41
 24. 2.3. Interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent .p.46
 25. 2.4. Reorganizarea monopolurilor cu character commercial .p.48
 26. 2.5. Aplicarea Acquis-ului comunitar privind libera circulaţie a mărfurilor în România. . p.49
 27. 3. Libera circulaţie a persoanelor . p.53
 28. 3.1. Reglementarea Cetăţeniei Uniunii Europene . p.53
 29. 3.2. Acquis-ul comunitar privind libera circulaţie a persoanelor . p.57
 30. 3.2.1. Conţinutul liberei circulaţii a persoanelor . p.57
 31. 3.2.2. Beneficiarii . p.61
 32. 3.2.2.1. Libera circulaţie a muncitorilor salariaţi . p.61
 33. 3.2.2.2. Muncitorii nesalariaţi, prestatorii şi destinatarii de servicii.
 34. 3.2.2.3. Situaţia persoanelor care nu exercită activităţi economice.
 35. 3.2.3. Politica comunitară privind vizele, azilul şi imigraţia . p.75
 36. 3.2.3.1. Politica în domeniul vizelor . p.75
 37. 3.2.3.2. Controlul frontierelor şi migraţia . p.77
 38. 3.2.3.3. Problemele comunitare legate de azil. . p.78
 39. 3.3. Aplicarea Acquis-ului comunitar privind libera circulaţie a persoanelor în România. . p.78
 40. 4. Libera circulaţie a serviciilor . p.83
 41. 4.1. Acquis-ul comunitar privind libera circulaţie a serviciilor . p.83
 42. 4.2. Raporturile dintre libertatea de stabilire a persoanelor şi libera circulaţie a serviciilor . p.93
 43. 4.3. Modalităţi de realizare a liberei circulaţii a serviciilor . p.96
 44. 4.4. Aplicarea Acquis-ului comunitar privind libera circulaţie a serviciilor în România. . p.100
 45. 5. Libera circulaţie a capitalurilor . p.106
 46. 5.1. Acquis-ul comunitar privind libera circulaţie a capitalurilor . p.106
 47. 5.2. Aplicarea Acquis-ului comunitar privind libera circulaţie a capitalurilor în România. . p.112
 48. IV. CONCLUZII . p.115.
 49. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ . p.119.

Extras din proiect

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa unică de a uni un continent - mult prea mult timp, dezbinat de războaie şi de tot felul de divergenţe - şi de creştere a prestigiului acestuia sau mai bine zis - de reaşezare pe soclul ce i s-a cuvenit dintotdeauna.

După 1990, Consiliul European a pus în discuţie posibilitatea extinderii Uniunii Europene prin cooptarea de noi membrii dintre ţările Europei Centrale şi de Est. În acest scop, toate ţările candidate la aderare au încheiat Acorduri de Asociere cu Uniunea Europeană, care prevăd instaurarea unei zone de comerţ liber şi modalităţile instituţionalizate de dialog între guvernele acestor ţări şi instituţiile comunitare, precum şi domeniile care fac obiectul noilor relaţii dintre cele două părţi. Procesul extinderii UE nu s-a anunţat deloc uşor - iar timpul a confirmat acest lucru -, iar fără a înţelege modul de construcţie şi funcţionare a mecanismelor Uniunii Europene, al politicilor comune, progresele nu pot fi cele aşteptate.

Capacitatea de adaptare a structurilor economice la modificările survenite pe plan european – în special în urma Revoluţiilor din Centrul şi Estul Continentului din anii 1989-1991 – şi-a găsit expresia atât în noile reglemetări adoptate, cât şi în adâncirea progreselor de integrare prin constituirea Uniunii Europene la 7 februarie 1992 prin Tratatul de la Maastricht.

Lărgirea Uniunii Europene prin includerea de noi state, constituie o evoluţie firească a reaşezării structurilor economice continentale în condiţiile transformărilor din economia mondială, reprezentând o garanţie a menţinerii unor ritmuri adecvate şi dorite ale proceselor dezvoltării economice şi expansiunii comerţului internaţional, acestea pentru că, procesele de integrare trebuie să ducă – afirmă profesorul Dumitru Mazilu -, la creşteri economice dinamice, în fiecare ţară membră a Uniunii şi să facă faţă competiţiei comerciale tot mai agresive.

Acest proces complex include reamplasarea continuă a industriilor şi serviciilor în condiţiile dezvoltării exporturilor, dar cu un accent important pus pe libertăţile comunitare – singurele ce pot favoriza o adaptare şi profitalizare maximă a servicilor şi bunurilor pe care Comunitatea le poate oferi.

Acesta este şi motivul pentru care ne-am oprit în proiectul de cercetare privind lucrarea de licenţă, asupra acestui subiect, libertăţile comunitare, în dorinţa de a accentua o dată în plus obiectivele şi politicile comunitare, dar şi mijloacele şi beneficiile pe care aceste libertăţi şi politici le oferă cetăţeanului european.

În cele trei capitole principale ale lucrării, am încercat să surprindem problematica libertăţilor comunitare – destul de complexă şi temelie pentru celelalte puncte ale Acquis-ului comunitar -, fără de care nu putem vorbi de o Piaţă Unică Europeană şi, mai ales, nu putem concepe şi respecta Drepturile fundamentale ale Cetăţeanului European, nu putem garanta bunăstarea în Europa Unită.

Consideraţiile introductive prezintă câteva aspecte generale privind apariţia, evoluţia şi extinderea Comunităţilor Europene, începând cu Ideea Europei Unite, - o idee ce o întâlnim încă din Antichitatea Greco-Romană, şi continuând cu procesul de o jumătate de secol al Creării Comunităţilor Europene, cu principalele Instituţii: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

În finalul primului capitol am introdus câteva lămuriri terminologice asupra conceptului de Integrare Europeană şi viziuni în ceea ce îl priveşte.

Capitolul doi se referă la Acquis-ul comunitar, conţinutul acestuia, lămuriri asupra noţiunii Acquis-ului comunitar dar ne-am oprit şi asupra obiectivelor fundamentale ale Comunităţii Europene, fără de care nu putem contura viziunea clară, prospectivă a ceea ce dorim să făurim în viitor în spaţiul libertăţilor comunitare şi a mediului economic european.

Începând cu capitolul trei – am prezentat cele patru libertăţi comunitare: libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a serviciilor şi a capitalurilor, abordând în cadrul fiecăruia – o analiză a conţinutului acquis-ului comunitar ce se referă la fiecare dintre aceste domenii, dar, mai ales, asupra modului în care acquis-ul comunitar în domeniu a fost aplicat în România în procesul de negociere a ţării noastre cu Uniunea Europeană în privinţa primelor patru capitole ale Acquis-ului comunitar, capitole ce se referă la cele patru libertăţi ce au constituit subiectul lucrării noastre.

Am insistat asupra celei de a doua libertăţi, libera circulaţie a persoanelor, întrucât este un subiect spinos, al cărui interes ne priveşte în mod direct – având în vedere politicile actuale privind migraţia forţei de muncă, din România în spaţiul comunitar. Ne-a preocupat să arătăm cine sunt beneficiarii liberei circulaţii a persoanelor şi cine nu pot fi, care sunt condiţiile impuse de Comunitatea Europeană dar şi politicile actuale privind vizele, azilul şi migraţia.

Concluziile finale pun în evidenţă ideea ce ne-a călăuzit în demersul nostru, aceea că Piaţa Unică reprezintă cea mai importantă realizare a Uniunii Europene, iar Piaţa Unică are la bază cele patru libertăţi fundamentale – libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor şi nu poate funcţiona fără o bună reglementare şi acomodare instituţională a acestor libertăţi.

Preview document

România și Acceptarea ei în UE - Pagina 1
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 2
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 3
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 4
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 5
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 6
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 7
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 8
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 9
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 10
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 11
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 12
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 13
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 14
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 15
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 16
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 17
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 18
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 19
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 20
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 21
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 22
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 23
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 24
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 25
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 26
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 27
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 28
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 29
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 30
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 31
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 32
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 33
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 34
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 35
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 36
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 37
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 38
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 39
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 40
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 41
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 42
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 43
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 44
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 45
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 46
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 47
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 48
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 49
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 50
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 51
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 52
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 53
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 54
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 55
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 56
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 57
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 58
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 59
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 60
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 61
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 62
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 63
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 64
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 65
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 66
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 67
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 68
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 69
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 70
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 71
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 72
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 73
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 74
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 75
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 76
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 77
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 78
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 79
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 80
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 81
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 82
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 83
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 84
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 85
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 86
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 87
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 88
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 89
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 90
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 91
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 92
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 93
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 94
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 95
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 96
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 97
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 98
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 99
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 100
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 101
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 102
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 103
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 104
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 105
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 106
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 107
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 108
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 109
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 110
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 111
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 112
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 113
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 114
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 115
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 116
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 117
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 118
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 119
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 120
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 121
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 122
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 123
România și Acceptarea ei în UE - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Romania si Acceptarea ei in UE.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Vămuirea mărfurilor - regimul vamal și procedura vamală în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordeaza tematica vamuirii marfurilor in Romania. Ea se concentreaza in principal asupra regimurilor vamale si a...

Integrarea României în UE

INTRODUCERE Uniunea Europeana Aparitia Comunitatilor Europene are la baza declaratia ministrului francez de externe Robert Schuman, care la data...

Practică BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată...

Cardul modern de plată în decontările interne și internaționale

INTRODUCERE 56 1.MultiCash. Studiu de caz _ BCR 57 1.1 Introducere: 57 1.2 MULTICASH-BCR,concepte generale si arhitectura 57 Componenta pentru...

Percepția tinerilor asupra fenomenului de emigrare

ARGUMENT Am ales tema ,,Percepţia tinerilor asupra fenomenului de emigrare” deoarece consider că este o temă de actualitate care interesează....

Monografie BRD

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE.PREZENTARE GENERAL Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română Număr de acţiuni 348.450.670...

România în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene 1.1. Crearea Comunităţilor Europene 1....

Monografie BRD

Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare- Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua Bancă din România după totalul...

Ai nevoie de altceva?