Statutul Functionarilor Publici

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Statutul Functionarilor Publici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 101 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Calin Ghioltan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I - Notiuni introductive referitoare la functia si functionarul public 3
1.1. Scoala interbelica 9
1.2. Scoala româneasca postbelica în materie 12

Capitolul II – Functionarul public vazut prin prisma analizei Statutului functionarilor publici si Codului muncii
2.1. Functionarul public – Un alt tip de salariat 14
2.2. Trasaturile definitorii ale salariatului si ale functionarului pulic 16

Capitolul III – Tipuri de functionari publici
3.1. Functionarul de fapt 19
3.2. Categorii de functionari publici 23

Capitolul IV - Cariera si managementul functiei publice
4.1. Gestionarea functiei publice 29
4.2. Recrutarea, selectarea si avansarea functionarilor
publici 33
Capitolul V - Drepturile si îndatoririle functionarilor publici
5.1. Cadrul constitutional al drepturilor si îndatoririlor fundamentale ale persoanelor încadrate în munca 40
5.2. Drepturile functionarilor publici. 43
5.3. Îndatoririle functionarulor publici 51

Capitolul VI – Raspunderea juridica a functionarilor
publici 58

Capitolul VII – Studiu de caz – Functia publica
europeana 80

Concluzii 94

Bibliografie 96

Extras din document

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea ,dar si ca forma organizata a puterii poporului ,adica mecanismul sau aparatul statal .Statul are nu numai putere de comanda sau în principiu de coeziune si de durata, ci este un instrument de organizare constituit dintr-un ansamblu de servicii ce actioneaza prin organele (autoritatiile) sale în vederea atingerii ,în interes public , a “ binelui comun “. deci o colectivitate umana nu poate trai decât dispunând de o administratie ce are ca obiect general satisfacerea nevoilor importante ale vietii aceste comunitati,viata implicând administrarea.

A administra reprezinta o activitate executiva pusa sub semnul comenzii sau a delegarii de atributii , iar când aceasta activitate realizeaza obiectivele slujindu-se de puterea publica prin derogarea de la regulile dreptului comun , ea dobândeste atributele administratiei publice .

Administratia publica, prin intermediul autoritatilor publice ,respecta si ocroteste viata intima,de familie si privata ,potrivit competentelor ce îi revin (Constitutia României,art.26,alin.1).

Administratia publica, în orice societate , reprezinta ‘aparatul de gestiune al problemelor publice “,este un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderente ,a unor abiective majore determinate de elementele de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice în scopul satisfacerii interesului general,prin actiunea puterii publice .Administratia reprezinta, de alt fel ,organizarea oricarui grup social evoluat , instrumentul de coeziune si de coordonare indispensabila,fara de care societatea se dezintegreaza.

Administratia publica, prin însasi natura sa fara filosofie proprie ,este subordonata unor scopuri exterioare , dar ea îsi trage legitimitatea din sistemul de valori dominante, din puterea publica, care fixeaza, în general scopurile si mijloacele pe care trebuie sa le utilizeze pentru atingerea acestor scopuri .Se spune ,astfel, ca “administratia publica este permanent plasata sub nivelul politic , subliniindu-se ca, în sfera administratiei publice , deasupra institutiilor administrative exista institutiile publice care faciliteaza existenta statului si satisfacerea nevoilor comune ale colectivitatii în conformitate cu deciziile institutiilor publice “ .

Ideea esentiala a administratiei este aceea de organizare , “ordinea este buna organizare “(Lithe ),ceea ce releva un alt sens al notiunii acela de organizare ierarhica, în virtutea careia organul ordona sau organizeaza este superior organelor care executa.

În concluzie, notiunea de administratie si acceptiunea de administratie publica desemneaza ansamblul de organe care înfaptuiesc , conduc si executa treburile publice. Administratia cuprinde , în sens larg ,”o activitate “ce semnifica faptul de a administra, de a gestiona si “organul”care exercita o asemenea activitate .

Fisiere in arhiva (2):

  • Fata cuprins.doc
  • Statutul Functionarilor Publici.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Universitatea “Babes-Bolyai” – Cluj Napoca Facultatea de Stiinte Politice si Administrative Colegiul de Administratie Publica Locala - Bistrita