Strategia de Pre-Aderare a Turciei

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 26915
Mărime: 90.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Turcia adoptă acquis-ul Comunitar în etape; modul de abordare este stabilit în următoarele documente:

• Acordul de Asociere dintre Comunitatea Europeană şi Turcia (1963) şi protocolul adiţional din 1970;

• comunicatul Comisiei asupra strategiei Europene pentru Turcia (4 martie 1998);

• Rapoartele Regulate ale Comisiei asupra progresului înregistrat de Turcia în direcţia aderării;

• Decizia Consiliului de pe data de 19 mai 2003 asupra principiilor, priorităţilor, obiectivelor intermediare şi condiţiilor conţinute în Parteneriatul de Aderare cu Turcia.

FUNDAMENTUL

Acordul de Asociere („Acordul de la Ankara”) semnat între Comunitate şi Turcia în 1963 şi protocolul anexat în 1970 stabilesc obiectivele principale în relaţia dintre ele, cum ar fi întărirea relaţiilor comerciale şi economice continue şi echilibrate şi stabilirea, în trei etape, a unei uniuni vamale. Un alt obiectiv al Acordului de la Ankara este libera circulaţie a lucrătorilor. Cu toate acestea, din motive socio-economice, nu a fost posibil să se înfăptuiască acest obiectiv conform unui orar planificat. Decizia Nr. 1/95 a Consiliului de Asociere (31 decembrie 1995) a completat etapa finală a uniunii vamale şi a dat eforturilor depuse de Turcia un impuls semnificativ în vederea alinierii legislaţiei naţionale cu cea a Comunităţii. De fapt, pentru ca uniunea vamală să se încheie fără piedici, Turcia a trebuit să adopte o mare parte a acquis-ului pentru ca acesta să intre în vigoare; îndeosebi, aceasta a avut legătură cu aspecte referitoare la taxele vamale, politica comercială, concurenţă şi protejarea proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale.

La 4 martie 1988, în urma cererii Consiliului European întrunit la Luxemburg (12 şi 13 decembrie 1997), Comisia a adoptat Comunicatul şi Strategia Europeană pentru Turcia. Principalele elemente ale strategiei de pre-aderare pentru Turcia includ apropierea legislativă şi adoptarea acquis-ului. Comunicatul conţine, de asemenea, propunerile de lucru iniţiale pentru implementarea strategiei. Cu excepţia extinderii uniunii vamale în sectorul serviciilor şi în cel al agriculturii, Comunicatul propune cooperarea strânsă între Comunitatea Europeană (EC) şi Turcia şi apropierea legislativă în anumite domenii. Strategia a fost salutată de Consiliul European întrunit la Cardiff (15 şi 16 iunie 1998), unde s-a considerat că Comunicatul „considerat a fi un ambalaj, … asigură platforma pentru dezvoltarea relaţiei noastre pe o bază solidă şi evoluţionistă”.

Ulterior, la 17 iunie 1998, Turcia a replicat cu propriile sale sugestii într-un document intitulat „O strategie pentru dezvoltarea relaţiilor între Turcia şi Uniunea Europeană – propunerile Turciei”, care este în concordanţă cu textul Comunicatului.

Comunicatul de la 4 martie 1998 conţine propuneri care pot fi duse la bun sfârşit în viitor. Mai mult decât atât, Consiliul întrunit la Cardiff a invitat Comisia şi pe autorităţile turce specifice „să înfăptuiască obiectivul de armonizare a legislaţiei şi procedurilor judiciare ale Turciei cu acquis-ul”. La momentul potrivit, va fi nevoie să se facă o examinare directă a legislaţiei Turciei. Consiliul, reamintind de nevoia de suport financiar pentru strategia Europeană, a remarcat „intenţia Comisiei de a critica căile şi mijloacele de sprijinire a implementării strategiei Europene şi de a prezenta propunerile adecvate în vederea sprijinirii acestei acţiuni”. La data de 21 octombrie 1998, Comisia a prezentat două proiecte de reglementare în vederea asigurării unui fond de 50 de milioane de EURO pe an pentru sprijinirea strategiei Europene.

Preview document

Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 1
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 2
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 3
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 4
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 5
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 6
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 7
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 8
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 9
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 10
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 11
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 12
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 13
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 14
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 15
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 16
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 17
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 18
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 19
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 20
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 21
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 22
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 23
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 24
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 25
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 26
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 27
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 28
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 29
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 30
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 31
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 32
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 33
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 34
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 35
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 36
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 37
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 38
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 39
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 40
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 41
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 42
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 43
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 44
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 45
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 46
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 47
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 48
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 49
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 50
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 51
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 52
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 53
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 54
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 55
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 56
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 57
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 58
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 59
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 60
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 61
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 62
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 63
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 64
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 65
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 66
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 67
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 68
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 69
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 70
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 71
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 72
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 73
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 74
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 75
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 76
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 77
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 78
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 79
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 80
Strategia de Pre-Aderare a Turciei - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Strategia de Pre-Aderare a Turciei.doc

Alții au mai descărcat și

Implicațiile Politice ale Aderării Turciei la Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă analizează posibilele impacturi politice şi economice asupra Uniunii Europene pe care le poate avea aderarea Turciei...

Aderarea Turciei la UE

TURCIA Turcia a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeana înca din 1963, dar dupa lovitura de stat militara Uniunea Europeana a înghetat...

Aderarea Turciei la Uniunea Europeană și Problemele pe care Aceasta le Ridică

O abordare geografică şi istorică Localizată la graniţa dintre Europa şi Asia, constituind un pod între două civilizaţii diferite, Turcia încearcă...

Relațiile Uniunii Europene cu Turcia

INTRODUCERE Termenul „internaţional” derivă din latinescul intergentes, care defineşte acea ramură a dreptului numită „dreptul naţiunilor”/jus...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă

Introducere Capitolul 1 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT 1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare...

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Drepturile Omului în Uniunea Europeană

1. Descriere Generală Drepturile omului sunt principii sau norme morale care descriu anumite standarde de comportament uman si sunt protejate în...

Uniunea Europeană în Valuri de Aderare

Introducere Principalele obiective pentru aderare : - promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda...

Extinderea cu Polonia

CAP.1. Incheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana – termeni si date calendaristice Ideea acordurilor de asociere , denumite apoi...

Turcia - Candidatul Perfect pentru Aderarea la UE

Turcia – candidatul perfect pentru aderarea la UE? “Trăim astăzi un punct de cotitură în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia. O Turcie...

Extinderea Uniunii Europene - relațiile sale externe și politica de vecinătate

Uniunea Europeana reprezinta un parteneriat economic si politic unic incheiat intre 27 de tari democratice din Europa. Este un proiect in curs de...

Ai nevoie de altceva?