Succesiunea statelor la tratatele internațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 18842
Mărime: 64.78KB (arhivat)
Publicat de: Cristian R.
Cost: 7 puncte

Extras din proiect

1. Noțiuni generale

În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei existente, s-a pus problema dacă și în ce condiții drepturile și obligațiile existente sunt preluate de noua suveranitate.

Doctrina clasică a dreptului internațional (Grotius, Puffendorf, Vattel) a încadrat această problematică în instituția succesiunii de drept civil, transpusă mecanic din dreptul privat în dreptul internațional public. În dreptul internațional contemporan a apărut, în mod clar, că ceea ce continuă să se denumească convențional succesiunea statelor nu reprezintă o transmisiune succesorală, ci o substituire de suveranități.

Această precizare doctrinală de incontestabilă valoare principală ce modifică soluțiile la care a ajuns practica statelor, soluții care se împart în general în două mari categorii, în funcție de împrejurări concrete ale succesiunii și domeniul în care se produce: statutului succesor nu i se transmit automat drepturile și obligațiile statului predecesor, cel dintâi fiind singurul îndreptățit să decidă pe care dintre ele înțelege să le preia după ce a făcut tabula rasa (clean slate); transmiterea unor asemenea drepturi și obligații prin aplicarea principiului continuității.

Se constată totodată că teoria succesiunii statelor a fost considerată ca cea mai controversată parte a dreptului internațional, în cadrul căreia s-au format puține reguli de drept internațional cu caracter supletiv, soluțiile găsindu-se în reglementările acordurilor aplicabile de la caz la caz. Cu toate acestea, problema codificării acestei materii a devenit o prioritate pentru comunitatea internațională finalizată cu încheierea în 1978 a Convenției de la Viena privind succesiunea statelor la tratate și elaborarea unui proiect - în primă lectură - referitor la succesiunea statelor în alte materii decât tratatele și, în principal, la bunurile și datoriile de stat.

În contextul succesiunii statelor s-a examinat și problema dacă regulile acesteia se aplică și în privința calității de membru în organizațiile internaționale. Soluțiile date de practică converg în sensul că statul succesor (cel care s-a substituit unui alt stat) nu dobândește automat calitatea de membru avută de statul predecesor (statul căruia s-a substituit).

Regulile privind succesiunea statelor s-au înnoit și ele în dreptul internațional contemporan, ca urmare a decolonizării și punerii lor în concordanță cu principiile fundamentale ale acestui drept, care o configurează în chip nou.

Dacă respectarea tratatelor internaționale constituie condiția indispensabilă a unor relații normale, organizate dintre state, aceasta nu înseamnă, însă, că tratatele internaționale au o valabilitate absolută, că ele sunt imuabile.

Servind la consolidarea și dezvoltarea relațiilor pașnice dintre state, tratatele internaționale se supun acelorași factori obiectivi și subiectivi care determină relațiile internaționale, în general, într-o anumită perioadă istorică. Departe de a fi un fenomen static, comunitatea internațională a fost totdeauna terenul unor profunde agitații, frământări secondate de frecvente schimbări în structura sa. Apar noi state, dispar altele, intervin schimbări esențiale în structura internă a diferitelor state.

Aceste transformări și condiții istorice noi au dus la schimbări esențiale și în sistemul tratatelor internaționale, al raporturilor juridice consacrate de aceste tratate, în întinderea și conținutul drepturilor și obligațiilor statelor. Problema pentru știința dreptului internațional este de a lămuri consecințele juridice ale transformărilor intervenite în structura comunității internaționale, în lumina principiilor și normelor dreptului internațional contemporan.

În sistemul dreptului internațional, problemele pe care le ridică schimbările amintite mai sus sunt tratate la capitolul privind succesiunea statelor. În cadrul acestei materii se examinează schimbările care au ca urmare dispariția statelor, formarea de state noi și cazuri de trecere a unor teritorii de la un stat la altul.

După cum se arată în doctrina dreptului internațional, problema succesiuni statelor la tratatele internaționale reprezintă numai un aspect al problemei succesiunii în general, având un caracter controversat.

Regulile de drept internațional în materia succesiunii la tratate au ca obiect reglementarea problemei dacă și în ce măsură un stat succesor devine parte la tratatele care legau statul predecesor.

În dreptul internațional se admite posibilitatea efectuării unei transmisiuni de drepturi și obligații, numai în condițiile unei manifestări de voință a statului suveran, precum și posibilitatea de a refuza succesiunea sau de a se dezangaja de obligațiile oneroase. În acest sens, în Convenția de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor se arată că succesiunea noilor state se exercită pe baza liberului consimțământ al acestora cu privire la preluarea sau respingerea tratatelor preexistente, în condițiile respectării suveranității fiecărui stat asupra bogățiilor naturale ale teritoriului său.

În practica statelor se întâlnesc numeroase cazuri când prevederi referitoare la succesiunea la tratate au fost incluse în acordurile dintre statul predecesor și statul succesor (acorduri de devoluțiune) ori în declarații unilaterale ale statelor succesoare. De asemenea, unele tratate internaționale au inclus clauze care prevăd și participarea unui stat succesor.

Bibliografie

1. Ion M. Anghel - Dreptul tratatelor, vol. II, Ed. Lumina Lex, 1993;

2. Al. C. Aureliu - Principii ale relațiilor dintre state, Ed. Politică,

București, 1966;

3. N. Ecobescu, V. Duculescu - Drepturile și obligațiile fundamentale ale

statelor, Ed. Politică, București, 1976;

4. N. Ecobescu, V. Duculescu - Drept internațional public, Ed. "Hyperion

XXI", București;

5. I. Diaconu - Unele aspecte privind "pacta sunt servanda" ca normă

imperativă a dreptului internațional contemporan în "Revista română

de studii internaționale", Anul VI, 1972, nr. 2-3;

6. V. Duculescu - Succesiunea statelor noi la tratatele încheiate de fosta

metropolă, în "Studii și cercetări juridice", nr. 1/1968;

7. V. Duculescu - Succesiunea statelor la tratate internaționale,

București, Ed. Academiei R.S.R., 1972;

8. V. Duculescu - Dreptul succesiunii statelor. Tratatele internaționale și

probleme ale succesiunii statelor, Ed. Veritas, Târgu-Mureș, 2000;

9. Gr. Geamănu - Principiile fundamentale ale dreptului internațional

contemporan, București, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1967;

10. Gr. Geamănu - Drept internațional public, vol. I, Ed. Didactică și

Pedagogică, București, 1981;

11. Gr. Geamănu - Drept internațional contemporan, Editura didactică și

pedagogică, București, 1975;

12. Marțian Niciu - Drept internațional public, Ed. Servo Sat, Arad, 1999;

13. D. Popescu, A. Năstase - Sistemul principiilor dreptului internațional,

Ed. Academiei R.S.R., 1986;

14. A. Năstase, D. Popescu - Drept internațional public, vol. I, Casa de

Editură și Presă ȘANSA S.R.L., București, 1997;

15. Marian C. Molea - Dreptul tratatelor internaționale, Ed. Academiei

R.S.R., București, 1988;

16. Petre I. Rusu - Despre principiul "pacta sunt servanda" în raporturile

juridice interstatale în "Revista română de drept" nr. 2/1985;

17. L. Takacs - Principiul "pacta sunt servanda" și succesiunea noilor

state în dreptul internațional contemporan în "Principii de drept

internațional public", Ed. Științifică, București, 1968;

18.Ioan Stan - Drept international public, Ed. Agora Oradea 2o1o:

19. http://legeaz.net/dictionar-juridic/principiul-fortei-obligatorii-a-actului-juridic-pacta-sunt-servanda accesat la data de 25.06.2014

Preview document

Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 1
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 2
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 3
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 4
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 5
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 6
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 7
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 8
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 9
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 10
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 11
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 12
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 13
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 14
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 15
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 16
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 17
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 18
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 19
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 20
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 21
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 22
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 23
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 24
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 25
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 26
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 27
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 28
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 29
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 30
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 31
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 32
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 33
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 34
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 35
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 36
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 37
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 38
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 39
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 40
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 41
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 42
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 43
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 44
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 45
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 46
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 47
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 48
Succesiunea statelor la tratatele internațional - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Succesiunea statelor la tratatele international.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Regimul de Drept al Oficiilor Consulare

Regimul de drept al oficiilor consulare § 1. Statutul juridic al postului consular Activitatea consulară este una din cele mai străvechi ramuri...

Dreptul Internațional Public ca Sistem

Dreptul internaţional public a fost definit ca “acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre...

Drept Internațional Public

I. Consideraþii generale asupra Dreptului Internaþional Public Asemenea multora din ramurile ºtiinþei dreptului, Dreptul Internaþional Public a...

Drept internațional

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public Investigarea acestui domeniu impune unele clarificări vizând dreptul internaţional...

Drept internațional public

Notiune Dreptul international public constituie un ansamblu de norme juridice care guverneaza raporturile care se stabilesc în cadrul societatii...

Ai nevoie de altceva?