Terorismul Internațional în Contextul Globalizării

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 23648
Mărime: 186.55KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor NEACSU
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE CATEDRA RELAŢII INTERNAŢIONALE

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. Aspecte teoretico-metodologice în analiza terorismului internaţional şi globalizări 9

§1. Noţiunea, esenţa şi tipologia terorismului internaţional 20

§2. Dimensiunile conceptuale ale globalizării 28

CAPITOLUL II. Terorismul internaţional şi globalizarea 29

§ 1. Cauzele manifestării terorismului internaţional în contextul actual al globalizării 29

§2. Terorismul contemporan ca consecinţe a proceselor globalizării a lumii în secolul XXI 38

CAPITOLUL III. Preîntîmpinarea şi combaterea terorismului internaţional în condiţiile globalizării 48

§1. Colaborarea internaţională în combaterea terorismului 48

§2. Modalităţile de profilaxie şi combatere terorismului în condiţiile Republicii Moldova 57

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 67

BIBLIOGRAFIE 71

ANEXE 79

LISTA ABREVIERILOR 81

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Printre problemele majore cu care se confruntă în permanenţă comunitatea mondială în prim-plan s-a impus terorismul internaţional. Considerat parte inalienabilă a relaţiilor social-economice şi politice, terorismul ia astăzi noi dimensiuni, determinate de procesul globalizării. Globalizarea, proces ce a schimbat întreaga economie şi politică mondială, a influenţat potenţat şi securitatea comunităţii mondiale, totodată servind drept imbold pentru extinderea în timp şi în spaţiu a terorismului internaţional, pentru dezvoltarea metodelor şi mijloacelor de realizare a acestuia.

Terorismul s-a amplificat în volum şi severitate, putere şi influenţă, astfel încât măsurile elaborate de contracarare par a nu fi suficiente pentru a controla situaţia la nivel internaţional. Procesul de globalizare, care a deschis naţiunilor accesul la tehnologii avansate şi a condus la liberalizarea economiilor, a provocat, în acelaşi timp, apariţia unor factori sociali ca inechitatea socială şi marginalizarea, aceştia fiind unele dintre motivele ce au contribuit la formarea mişcărilor extremiste şi izolaţioniste. Terorismul s-a dovedit a fi o problemă mai serioasă decât acum 10-12 ani în urmă, acest fapt se explică prin turbulenţa cu care se dezvoltă civilizaţiile lumii şi marginalizarea la care este supusă o bună parte dintre ele. Actualitatea cercetării, în această ordine de idei, este determinată de condiţiile proceselor de globalizare şi marginalizare ca factori favorabili ai acţiunilor teroriste şi ai mişcărilor izolaţioniste, dinamica terorismului internaţional devine necontrolabilă şi, în dependenţă de regiune, urmăreşte un anumit scop de acţiune.

Reţeaua teroristă contemporană, a cărei activitate este canalizată spre subminarea păcii în Occident, există şi funcţionează în baza noilor principii tehnologice elaborate de ea însăşi în procesul globalizării. Organizaţiile teroriste de astăzi nu mai sunt acele grupe de complotişti slab înarmaţi şi prost asiguraţi, ele reprezintă organizaţii specializate cu venituri de milioane, care îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului divizării muncii, dispunând de lagăre de antrenament, adăposturi, laboratoare, cele mai noi tipuri de arme, mijloace de comunicare şi transport. Ele folosesc pe larg elaborările de ultimă oră în sfera înarmării, materiale şi echipament special, performant.

Se poate afirma că terorismul este un factor perturbator al relaţiilor interstatale şi interetnice, un patogen al sistemului comunitar internaţional. Ameninţarea teroristă este mai mult decît posibilă oriunde şi oricînd şi puţin ce o poate împiedica în atingerea scopurilor. Fiind o formă extremă de exprimare a radicalismului şi extremismului social, etnic şi religios, terorismul cunoaşte o răspîndire fără precedent la scară internaţională. Confruntîndu-se tot mai des cu consecinţele terorismului, comunitatea internaţională a fost pusă în situaţia de a conlucra întru elaborarea unei strategii şi tactici comune de combatere a acestui rău universal.

În legătură cu cele expuse devine tot mai actuală şi necesară elaborarea unor măsuri eficiente internaţionale şi naţionale de combatere a terorismului internaţional, iar de aici şi cercetarea mai profundă a terorismului internaţional ca factor de risc al securităţii internaţionale.

Gradul de cercetare a temei. La problematica terorismului, este de subliniat că au fost elaborate diverse studii şi analize ce se axează pe mai multe direcţii prioritare de cercetare a fenomenului. Merită a fi menţionate lucrările mai multor savanţi şi cercetători străini, lucrări care contribuie la elucidarea problematicii respective. Prin urmare, sunt evidenţiate acele direcţii care au servit în calitate de suport teoretic pentru subiectul trasat cum ar fi: direcţia teoretică, care include lucrările lui Laquer W., Schmid A., Wilkinson P. - terorismul internaţional este studiat nu doar ca un fenomen global, ci şi ca unul multidimensional, contemporan, ca un concept ce se distinge prin trăsături specifice elucidate; direcţia juridico-penală, în care şi-au găsit elucidare lucrările ştiinţifice ale lui Jenkins B., Combs

Preview document

Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 1
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 2
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 3
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 4
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 5
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 6
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 7
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 8
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 9
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 10
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 11
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 12
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 13
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 14
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 15
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 16
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 17
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 18
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 19
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 20
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 21
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 22
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 23
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 24
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 25
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 26
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 27
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 28
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 29
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 30
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 31
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 32
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 33
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 34
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 35
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 36
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 37
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 38
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 39
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 40
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 41
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 42
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 43
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 44
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 45
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 46
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 47
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 48
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 49
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 50
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 51
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 52
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 53
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 54
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 55
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 56
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 57
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 58
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 59
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 60
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 61
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 62
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 63
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 64
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 65
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 66
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 67
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 68
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 69
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 70
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 71
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 72
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 73
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 74
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 75
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 76
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 77
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 78
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 79
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 80
Terorismul Internațional în Contextul Globalizării - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Terorismul International in Contextul Globalizarii.doc

Alții au mai descărcat și

Conceptualizarea Uniunii Europene ca Actor Global

În secolul XXI, ţările care vor înregistra cel mai mare succes vor fi cele care sunt capabile nu numai să se adapteze tendinţelor globale ci să şi...

Organizația teroristă ISIS

Introducere In ultima decada a mileniului, climatul de securitate international a suferit modificari extraordinare. Ani intregi de strategii si...

Conflictul din Nagorno Karabakh și implicațiile sale geopolitice

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimii ani se poate observa la nivel regional un interes sporit pentru ţările din...

Securitatea Internațională

1.1. Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de...

Problemele Rezistenței Contra Terorismului în Lumea Contemporană

INTRODUCERE În lumea contemporană, majoritatea statelor lumii manifestă preocupare pentru redefinirea strategiei lor de securitate în condiţiile...

Terorismul Islamic

Introducere "Am mai vazut oameni ca ei. Sunt moștenitorii tuturor ideologiilor criminale ale secolului XX. Sacrificând vieți omenești pentru a-și...

Terorismul Internațional

Actele de terorism reprezinta diferite actiuni de violenta, prin care persoane sau grupuri de persoane: atenteaza la viata si la integntatea...

Conflictele Secolului XX - Previziuni pentru Secolul XXI

TIPURI DE CONFLICTE DIN SECOLUL XX Secolul XX a ramas în istorie drept cel mai sângeros secol, suprematia sa în acest sens datorându-se celor doua...

Te-ar putea interesa și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

NATO și PESCA

CAPITOLUL 1 DIMENSIUNEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE EUROPEANĂ Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI Actuala arhitectură de...

Falimentul Bancar

Capitolul 1. Rolul băncilor centrale în prevenirea şi gestionarea crizelor bancare 1.1. Responsabilităţile băncilor centrale. Autorizarea şi...

Societatea Europeană a Informației

Această lucrare prezintă lumea contemporană privită prin prisma informaţiei ca şi resursă strategică a societăţi. Informaţia dinamizează evoluţia...

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state....

Problemele Rezistenței Contra Terorismului în Lumea Contemporană

INTRODUCERE În lumea contemporană, majoritatea statelor lumii manifestă preocupare pentru redefinirea strategiei lor de securitate în condiţiile...

Relațiile României cu piața comună și cu Uniunea Europeană

INTRODUCERE Percepţia românească a Europei a fost şi în trecut şi, mai ales, în epoca actuală, foarte diferenţiată, foarte diversificată. Pentru...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Ai nevoie de altceva?