Tratatul de la Lisabona

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 27575
Mărime: 8.05MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Stefanescu
Universitatea Bucureşti Facultatea de Istorie

Cuprins

Introducere.p.3

I.Istoric.p.11

1.Origini.Perspective.p.11

2.Modificări fundamentale.p.18

3.Inovaţiile Tratatului de Reformă.p.24

II.Fundamentele Tratatului simplificat.p.27

1.Dispoziţiile Tratatului.p.28

2.Reforma Pieţei Interne.p.36

III.Drepturile.Principiile.Valorile enunţate în Tratat.p.40

1.Drepturile.p.41

2.Principiile.p.43

3.Valorile.p.44

IV.Modificările privind Instituţiile Uniunii Europene.p.45

1.Parlamentul European.p.46

2.Consiliul European.p.49

3.Consiliul.p.53

4.Comisia Europeană.p.54

5.Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri externe şi Politica de securitate .p.55

6.Celelalte instituţii.p.55

Concluzii.p.58

Bibliografie.p.63

Anexe.p.72

Extras din document

Introducere

Această lucrare nu are pretenţia unei analize detaliate ci doreşte să explice esenţa prevederilor Tratatului de Reformă, cât şi să prezinte un istoric privind încercarea de a adopta o Constituţie Europeană,asemănările şi diferenţele majore între noul Tratat şi proiectul pentru o Constituţie a Europei,perioada de reflecţie şi lucrările Conferinţei Interguvernamentale.

Uniunea Europeană aştepta la 1 ianuarie 2009 intrarea în vigoare a celui mai nou Tratat al său, cel de reformă, numit şi „de la Lisabona”. Datorită dificultăţilor apărute în cadrul procesului de ratificare, acest moment al aplicării lui este pe moment amânat. Ce aduce nou acest Tratat european în domeniul instituţional comunitar ? Dar în celelalte domenii comunitare ? Cum s-a ajuns la necesitatea lui ? Sunt doar câteva întrebări la care am încercat să răspund în cadrul acestui studiu.

Sintetic, se poate afirma că Tratatul de la Lisabona redefineşte rolul Uniunii Europene într-o lume globalizată . Uniunea Europeană se va putea afirma mai bine pe arena internaţională. Ea reprezintă , la ora actuală, un puternic actor, ca dimensiune şi forţa economică, iar Tratatul de la Lisabona îi asigură noi instrumente de acţiune pe plan extern. Un astfel de obiectiv , mult mai evident, l-a avut şi proiectul de Tratat privind instituirea unei Constituţii pentru Europa. Eşecul acestui proiect a dovedit că Europa poate fi victima propriilor ei succese.

Consider de o deosebită importanţă evoluţia Uniunii Europene mai ales ca o dată cu Tratatul de la Lisabona noi dimensiuni marchează orizontul european,pe de-o parte printr-o o serie de reforme instituţionale,ca rezultat al unei extinderi fără precedent, şi pe de altă parte adaptând politicile Uniunii la noua etapă a evoluţiei sale în contextul schimbărilor globale şi în spiritul valorilor împărtăşite în comun.

În această lucrare elementul de prim plan îl reprezintă schimbările primordiale la nivelul Uniunii Europene. Ce ar însemna pentru Uniunea Europeană ca întreg o nouă amânare a reformei instituţionale? Nu trebuie să gândim doar dintr-o perspectivă îngustă, unilaterală,ce se referă doar la interesul fiecărei ţări şi la preferinţele acesteia, deoarece chiar dacă rezultatele nu se văd imediat, deciziile şi politicile la nivelul Uniunii Europene vor avea automat efecte pozitive şi asupra celor ce s-au opus iniţial implementării lor.

Tratatul de la Lisabona, din perspectiva traducerii în limba română, este, după caz, tratat de modificare(limba franceză) şi respectiv, tratat reformator( limba engleză).Deşi cei doi termeni nu pot fi consideraţi sinonimi,în realitate, pe fond, Tratatul de la Lisabona le realizează deopotrivă, pe amândouă:modifică tratatele Uniunii Europene, dar reformează şi instituţiile Uniunii Europene.

În această lucrare voi încerca să demonstrez această constatare pur teoretică, dar, în opinia mea, cu acoperire în textul Tratatului de la Lisabona.

Uniunea Europeană a cunoscut în ultimele două decenii o dezvoltare fără precedent, atât în ceea ce priveşte expansiunea către noi arii geografice cât şi cea a creşterii nivelului integraţionist.”Pentru a putea transpune visul unei Europe puternice ca factor de stabilitate printr-o abordare comunitară transparentă,eficientă,democratică Uniunea a trebuit sa parcurgă o serie de etape instituţionale” .Cea mai exemplificativă în acest sens este succesiunea de tratate care au apărut cu o frecvenţă de aproximativ cinci ani între ele: Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, proiectul de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa şi, acum, Tratatul de la Lisabona. Mai multe motive au stat la baza ritmului accelerat de schimbare prin care a trecut construcţia europeană în ultimii douăzeci de ani. Ele au fost atât de natură internă, comunitară, dar şi de natură externă, respectiv legate de noutăţile petrecute pe scena mondială. În acest ultim caz, este pentru oricine evident că evenimente precum căderea sistemului comunist în Europa de Est sau apariţia unor provocări precum momentul 11 septembrie nu puteau să nu aducă schimbări în modul în care eşafodajul comunitar este construit şi funcţionează.

Modificările ultimilor ani au adus o modificare a raportului de forţe în bătălia veşnică ce s-a dus în domeniul unional, între suveranitatea naţională a statelor membre şi nivelul comunitar de reglementare şi acţiune. Dacă până în anii `80, primul nivel era preponderant iar al doilea axat mai ales pe latura economică, dezvoltările actuale l-au extins pe ultimul şi în arii noi, precum politica externă, cetăţenia, justiţia. O astfel de schimbare a adus după sine un mare entuziasm de partea celor care doresc o Uniune apropiată ca model de statele federale, însă a declanşat şi o reacţie de respingere din ce în ce mai puternică din partea celor care se tem de o astfel de perspectivă.

Preview document

Tratatul de la Lisabona - Pagina 1
Tratatul de la Lisabona - Pagina 2
Tratatul de la Lisabona - Pagina 3
Tratatul de la Lisabona - Pagina 4
Tratatul de la Lisabona - Pagina 5
Tratatul de la Lisabona - Pagina 6
Tratatul de la Lisabona - Pagina 7
Tratatul de la Lisabona - Pagina 8
Tratatul de la Lisabona - Pagina 9
Tratatul de la Lisabona - Pagina 10
Tratatul de la Lisabona - Pagina 11
Tratatul de la Lisabona - Pagina 12
Tratatul de la Lisabona - Pagina 13
Tratatul de la Lisabona - Pagina 14
Tratatul de la Lisabona - Pagina 15
Tratatul de la Lisabona - Pagina 16
Tratatul de la Lisabona - Pagina 17
Tratatul de la Lisabona - Pagina 18
Tratatul de la Lisabona - Pagina 19
Tratatul de la Lisabona - Pagina 20
Tratatul de la Lisabona - Pagina 21
Tratatul de la Lisabona - Pagina 22
Tratatul de la Lisabona - Pagina 23
Tratatul de la Lisabona - Pagina 24
Tratatul de la Lisabona - Pagina 25
Tratatul de la Lisabona - Pagina 26
Tratatul de la Lisabona - Pagina 27
Tratatul de la Lisabona - Pagina 28
Tratatul de la Lisabona - Pagina 29
Tratatul de la Lisabona - Pagina 30
Tratatul de la Lisabona - Pagina 31
Tratatul de la Lisabona - Pagina 32
Tratatul de la Lisabona - Pagina 33
Tratatul de la Lisabona - Pagina 34
Tratatul de la Lisabona - Pagina 35
Tratatul de la Lisabona - Pagina 36
Tratatul de la Lisabona - Pagina 37
Tratatul de la Lisabona - Pagina 38
Tratatul de la Lisabona - Pagina 39
Tratatul de la Lisabona - Pagina 40
Tratatul de la Lisabona - Pagina 41
Tratatul de la Lisabona - Pagina 42
Tratatul de la Lisabona - Pagina 43
Tratatul de la Lisabona - Pagina 44
Tratatul de la Lisabona - Pagina 45
Tratatul de la Lisabona - Pagina 46
Tratatul de la Lisabona - Pagina 47
Tratatul de la Lisabona - Pagina 48
Tratatul de la Lisabona - Pagina 49
Tratatul de la Lisabona - Pagina 50
Tratatul de la Lisabona - Pagina 51
Tratatul de la Lisabona - Pagina 52
Tratatul de la Lisabona - Pagina 53
Tratatul de la Lisabona - Pagina 54
Tratatul de la Lisabona - Pagina 55
Tratatul de la Lisabona - Pagina 56
Tratatul de la Lisabona - Pagina 57
Tratatul de la Lisabona - Pagina 58
Tratatul de la Lisabona - Pagina 59
Tratatul de la Lisabona - Pagina 60
Tratatul de la Lisabona - Pagina 61
Tratatul de la Lisabona - Pagina 62
Tratatul de la Lisabona - Pagina 63
Tratatul de la Lisabona - Pagina 64
Tratatul de la Lisabona - Pagina 65
Tratatul de la Lisabona - Pagina 66
Tratatul de la Lisabona - Pagina 67
Tratatul de la Lisabona - Pagina 68
Tratatul de la Lisabona - Pagina 69
Tratatul de la Lisabona - Pagina 70
Tratatul de la Lisabona - Pagina 71
Tratatul de la Lisabona - Pagina 72
Tratatul de la Lisabona - Pagina 73
Tratatul de la Lisabona - Pagina 74
Tratatul de la Lisabona - Pagina 75
Tratatul de la Lisabona - Pagina 76
Tratatul de la Lisabona - Pagina 77
Tratatul de la Lisabona - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Tratatul de la Lisabona.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul - o amenințare complexă

Argument În lucrarea “Terorismul- o ameninţare complexă” mi-am propus să fac o analiză asupra unui conflict contemporan din perspectiva...

Guvernanța europeană și implicațiile acesteia în sistemul european

După jumătate de secol de construcţie europeană, UE în ansamblul său este mai impunătoare decât fiecare stat membru luat separat: ea exercită o...

România și spațiul Schengen

Argumentați că aderarea României la spațiul Schengen trebuie să fie o prioritate națională. Prezentați minimum 4 argumente în acest sens,...

Tratatul de la Lisabona

„Va veni vremea când toate naţiunile continentului, fără a pierde calităţile lor distincte sau glorioasele lor individualităţi, vor fuziona într-o...

Bipolaritatea și Perioada post-Razboi Rece

Când vine vorba despre relaţiile internaţionale, s-a obişnuit să se folosească mai multe clişee: atunci când se vorbeşte despre sistemul...

Puterea în Relațiile Internaționale după Sfârșitul Războiului Rece

Tema “Puterea în relațiile internaționale după sfârșitul Războilui Rece” are un rol important în exprimarea tendințelor, privitoare la exercitarea...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Istoria relațiilor internaționale - secolul XX

Curs introductiv Definiţii şi domeniul relaţiilor internaţionale Termenul „internaţional” derivă din latinescul intergentes, care defineşte acea...

Te-ar putea interesa și

Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona

Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a adus cu sine o serie de schimbări în politica mondială și a scos la lumină noi traiectorii pe care...

Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Inevitabil, tratatul de la Lisabona este un document foarte lung – peste 300 de pagini în forma sa consolidată, incluzând anexele şi...

Noutăți Aduse de Tratatul de la Lisabona

1.TRATATUL DE LA LISABONA- scurtă prezentare Europa secolului al XXI-lea se confruntă cu o serie de provocări: mondializarea economiei, evoluţia...

Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Uniunea Europeană aştepta la 1 ianuarie 2009 intrarea în vigoare a celui mai nou Tratat al său, cel de reformă, numit şi „de la...

Principiul separației puterilor în stat

INTRODUCERE Citind constituțiile multor state europene și nu numai, am putea fi tentați să punem sub semnul îndoielii însăși existența puterilor...

Integrarea Economică Europeană

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în...

Tratatul de la Lisabona

I.Tratatul - Definitie Tratatul reprezinta “ actul juridic care exprima acordul de vointa intre doua sau mai multe state, sau alte subiecte de...

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona Cadrul economico-politic .Astăzi, mai mult ca niciodată, într-- lume globalizată în evoluţie constantă, Europa trebuie să...

Ai nevoie de altceva?