Uniunea Europeană în Valuri de Aderare

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 13130
Mărime: 162.52KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Introducere Principalele obiective pentru aderare :

- promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999);

- să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, o politică externă şi de securitate comună, implicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţii comune în cadrul organizaţiilor internaţionale);

- să instituie cetăţenia europeană (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională dar o completează, conferind un număr de drepturi civile şi politice cetăţenilor europeni);

- să dezvolte o zonă de libertate, securitate şi justiţie (legată de funcţionarea pieţei interne şi în particular de libera circulaţie a persoanelor);

- să existe şi să se consolideze în baza dreptului comunitar (corpul legislaţiei adoptate de către instituţiile europene, împreună cu tratatele fondatoare);

Cinci instituţii sunt implicate în conducerea Uniunii Europene: Parlamentul European (ales de către popoarele statelor membre), Consiliul (reprezentând guvernele statelor membre), Comisia (executivul şi organismul cu drept de a iniţia legislaţie), Curtea de Justiţie (care asigură compatibilitatea cu dreptul comunitar), Curtea de Conturi (responsabilă de controlul folosirii fondurilor comunitare). Aceste instituţii sunt sprijinite de alte organisme: Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor (organisme consultative care acordă sprijin ca poziţiile diferitelor categorii sociale şi regiuni ale Uniunii Europene să fie luate în considerare), http://www.euro-ombudsman.eu.int/ (care se ocupă de plângerile cetăţenilor cu privire la administraţia la nivel european), Banca Europeană de Investiţii (instituţia financiară a UE) şi http://www.ecb.int/ (răspunzătoare de politica monetară în zona euro).

Procesul de extindere a UE

Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 1951 între şase state europene: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda. După patru valuri de aderări (1973: Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia), UE are acum 15 State Membre şi se pregăteşte pentru cea de a cincea extindere, către Europa Centrală şi de Est. Acest proces are ca scop extinderea paşnică a zonei de stabilitate şi prosperitate către noi membri. În martie 1998 cea de a cincea extindere a fost lansată în mod oficial, cuprinzând următoarele 13 state: Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria şi Turcia.

• 1991: se semnează Acordurile Europene cu Ungaria şi Polonia;

• 1993: se semnează Acordurile Europene cu Bulgaria, Cehia, România şi Slovacia;

• 1994: Ungaria şi Polonia înaintează cererea de aderare la UE

• 1995: se semnează Acordurile Europene cu Estonia, Letonia şi Lituania;

Bulgaria, România, Slovacia, Estonia, Letonia şi Lituania înaintează cererea de aderare la UE

• 1996: Cehia înaintează cererea de aderare la UE; Slovenia semnează Acordul European şi Înaintează cererea de aderare la UE

• 1997: Este adoptata Agenda 2000, care are o secţiune referitoare la extinderea UE; este prezentat punctul de vedere al Comisiei asupra lansării procesului de aderare şi asupra consolidării strategiei de pre-aderare. Sunt publicate opiniile Comisiei cu privire la cererile de aderare la Uniunea Europeană ale ţărilor candidate, bazate pe Criteriile de la Copenhaga

• 1998: Pe 31 martie încep negocierile cu şase state candidate (Cipru, Ungaria, Polonia, Estonia, Republica Ceha şi Slovenia)

• 1998: Pe 4 noiembrie sunt publicate primele Rapoarte Anuale (privind stadiul îndeplinirii criteriilor de aderare).

• 1999: martie, Consiliul European de la Berlin adopta deciziile privind fondurile de pre-aderare şi cheltuielile legate de aderare.

• 1999: 13 octombrie, Comisia Europeană adopta a doua serie de rapoarte anuale şi revizuieşte parteneriatele pentru aderare.

• 1999: 10-11 decembrie, Consiliul European de la Helsinki decide să deschidă negocierile de aderare cu încă şase ţări candidate: Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, România şi Slovacia, şi acordă Turciei statutul de ţară candidată la UE

• 2000: Are loc, la Bruxelles, sesiunea de deschidere a Conferinţelor Interministeriale cu privire la negocierile de aderare ale Maltei, României, Slovaciei, Letoniei, Lituaniei şi Bulgariei. Ţările candidate sunt atenţionate cu privire la importanţa următoarelor aspecte:

o adoptarea oficială şi aplicarea acquis-ului comunitar

o asigurarea unei bune funcţionări a pieţei interne, în concordanţă cu politice Uniunii Europene, o atenţie specială acordându-se domeniilor agriculturii, justiţiei şi afacerilor interne şi protecţiei mediului

o alinierea la practicile Uniunii Europene în ceea ce priveşte relaţiile cu terţe state şi organizaţii internaţionale

De asemenea, statele candidate au primit asigurări ca fiecare cerere de aderare va fi evaluată în funcţie de meritele proprii. Ţările candidate şi-au prezentat obiectivele strategice determinate de aspiraţiile politice, culturale şi socio-economice în perspectiva aderării.

• 2000: 8 noiembrie, Comisia Europeană adoptă o nouă serie de Rapoarte Anuale privind progresul înregistrat de ţările candidate.

• 2000: La summitul de la Nisa, din 7-11 decembrie, Statele Membre au adoptat o nouă formulă instituţională a Uniunii Europene. Tratatul de la Nisa reprezintă o premisă necesară a procesului de extindere, întrucât conţine prevederi referitoare la echilibrul puterii şi procesul decizional în cadrul Uniunii, în contextul unei structuri cu 27 de State Membre.

• 2001: La 26 februarie Tratatul a fost adoptat de către guvernele Statelor Membre. Tratatul va intra în vigoare după ratificarea sa de către toate parlamentele naţionale

• 2001: 13 noiembrie, Comisia Europeană adoptă Rapoartele Anuale şi reînnoieşte Parteneriatele de Aderare.

Preview document

Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 1
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 2
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 3
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 4
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 5
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 6
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 7
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 8
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 9
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 10
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 11
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 12
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 13
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 14
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 15
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 16
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 17
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 18
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 19
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 20
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 21
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 22
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 23
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 24
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 25
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 26
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 27
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 28
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 29
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 30
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 31
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 32
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 33
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 34
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 35
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 36
Uniunea Europeană în Valuri de Aderare - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Uniunea Europeana in Valuri de Aderare.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Experienta Statelor Membre ale UE in Aplicarea Politicii Regionale

1. Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana se constituie intr-o "familie" de state europene democratice care isi unesc eforturile...

Strategii de marketing pe piața unică europeană

Capitolul 1. DIMENSIUNILE PIEŢEI UNICE EUROPENE – PREZENT ŞI PERSPECTIVE Integrarea economică interstatală, care a debutat în perioada...

Performanta Modelului European - Analiza Comparativa a Submodelelor de Economie

1. INTRODUCERE Ideea unei Europe unite a fost susţinută de-a lungul secolelor de împăraţi şi intelectuali deopotrivă, dar numai după cel de-al...

Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional

INTRODUCERE Necesitatea abordării problemei puse în prezenta lucrare a fost impusă de căutarea şi găsirea unor căi şi mecanisme de creare a unei...

Grecia

1. Asezare Grecia continentala ocupa partea cea mai sudica a Peninsulei Balcanice.Tarmurile vestice ale peninsulei sunt scaldate de Marea...

Dinamica Strategiilor de Securitate în Mediul Internațional Contemporan

INTRODUCERE Mediul de securitate contemporan caracterizat de o globalizare fără precedent, impune de la sine un mod plenar de abordare a tuturor...

Monografia Sistemului Bancar din Austria

I.Sistemul bancar austriac I.1. Introducere Situată în plin centrul Europei, Austria este frecvent catalogată drept „inima deschisa” a Bătrânului...

Ai nevoie de altceva?