Uniunea Europeana - Uniune Economica si Monetara

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Uniunea Europeana - Uniune Economica si Monetara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 55 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: dr. conf. Neagu Corina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I
UNIUNEA EUROPEANĂ- etapizarea evoluţiei integrării europene
1.1. Scurt istoric al Uniunii Europene 5
1.2. Sistemul comunitar-organe şi instituţii 8
1.3. Obiectivele Uniunii Europene 15
1.4. Avantajele Uniunii Europene 19
CAPITOLUL II
UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ
2.1. Principalele momente ale formãrii Uniunii Economice şi Monetare 22
2.2. Argumente pro şi contra formãrii Uniunii Economice şi Monetare în spaţiul european
23
2.3. Etapele Uniunii Economice şi Monetare 26
2.4. Sistemul monetar european 31
2.5. Componentele Uniunii Economice şi Monetare 34
2.5.1. Politica monetară comună 34
2.5.2. Politica economică comună 35
2.5.3. Solidaritatea financiară 36
2.5.4. Structura instituţională 37
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ:
IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
3.1. Decalajele economice între România şi Uniunea Europeană
38
3.2. Situaţia economică a României după integrăre - avantaje şi costuri ale integrării 41
CONCLUZII 52
BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

INTRODUCERE

Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de formele tradiţionale de grupare a intereselor de natură economică şi socială la scară societală. Procesul de formare şi consolidare a spaţiului european a presupus o serie de transformări ale structurilor economice şi socio-politice, care s-au concretizat în formele îmbrăcate de-a lungul timpului trecând de la zona de comerţ liber la:

- zona de comerţ;

- uniunea vamalã;

- piaţa comunã;

- piaţa internã;

- uniunea economicã şi monetarã;

- integrarea economicã completã (sau totală).

Uniunea economică şi monetară presupune şi numeroase avantaje, ceea ce m-a determinat să aleg această temă, urmând în conţinutul lucrării să aprofundez şi să analizez aceste avantaje.

Uniunea Europeană tinde către integrarea economică completă care ar presupune parcurgerea tuturor etapelor descrise anterior, spaţiul integrat căpătând trăsături apropiate de cele ale unei economii naţionale: instituţii comune care guvernează cu ajutorul unei legislaţii comune utilizând un buget comun şi adresându-se unei pieţe de producţie şi de desfacere comună, utilizarea unei monede unice şi a unui sistem bancar omogen, a politicilor interne şi externe comune.

În prezent, Uniunea Europeană se află în faza de construcţie a Uniunii economice şi monetare. Din Uniunea economică şi monetară, ca formă de integrare, fac parte toate statele membre ale Uniunii Europene, cu deosebirea că unele dintre ele (Austria , Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, şi Spania) au adoptat moneda Euro- formând zona Euro, două state (Marea Britanie şi Danemarca) beneficiază de clauza outpot, care le permite să aleagă dacă să facă sau nu parte din zona euro, iar celelalte state membre, care au statutul de „stat membru cu derogare de la adoptarea euro” vor trebui să adere la euro într-o perioadă nedeterminată. Privită ca o etapă superioară a integrării multinaţionale, Uniunea economică şi monetară este rezultatul adâncirii, a intensificării integrării şi presupune:

- politică monetară comună;

- strânsă coordonare a politicilor economice ale statelor membre;

- monedă unică;

- liberalizarea fluxurilor de capital;

- un sistem instituţional care să coordoneze şi administreze politica monetară.

Condiţia de bază pentru crearea şi funcţionarea unei forme integrative de tipul uniunii economice şi monetare o constituie existenţa unei pieţe comune a bunurilor şi serviciilor, deşi în cazul Uniunii Europene, Uniunea economică şi monetară este mai degrabă asociată cu piaţa internă unică. Stadiul de Uniune economică şi monetară, care presupune eliminarea cursului de schimb şi aplicarea unei politici monetare comune conduce la diminuarea unor costuri şi riscuri care, anterior, au putut să accentueze sau, după caz, să împiedice interpenetrarea pieţelor de capital, să genereze distorsiuni în funcţionarea pieţei agricole comune sau să nu permită politicii industriale o dezvoltare unitară care să conducă spre o piaţă comună în domeniu.

Este clar că naşterea monedei europene este în mod cert evenimentul financiar mondial cel mai important de la crearea sistemului financiar internaţional

Aceasta este o etapă importantă a construcţiei europene, care se înscrie într-un proces început în urmă cu 50 de ani, o dată cu crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), în 1952, şi semnarea în 1957 a Tratatului de la Roma instituind Comunitatea Economică Europeană.

Fisiere in arhiva (3):

  • coperta licenta.doc
  • Lucrare licenta.doc
  • rezumat.doc

Alte informatii

Lucrare sustinuta la Universitatea DADUBIUS , Galati.