Comunicare și Cultură Organizațională

Proiect
7/10 (7 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 25295
Mărime: 92.47KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Mușat
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Iacob
Proiectul afost sustinut la SNSPA in anul 2008

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. Introducere în teoria şi managementul organizaţiilor.
 2. Importanţa domeniului.
 3. Teorii – concept şi definire.
 4. CAPITOLUL 2. Comunicarea organizaţională.
 5. Comunicarea internă. Tipologia modurilor de comunicare (forme şi mijloace de comunicare).
 6. Categorii de bariere în procesul de comunicare.
 7. Posibilităţi de creştere a eficienţei procesului de comunicare.
 8. Responsabilităţi privind comunicarea internă.
 9. Comunicarea externă.
 10. CAPITOLUL 3. Cultura organizaţiei.
 11. Semnificaţie şi misiune.
 12. Elementele culturii organizaţionale.
 13. Obiectivele culturii organizaţionale.
 14. Etica şi managementul organizaţional. Etica în organizaţie. Etica în afaceri. Managerii şi etica.
 15. CAPITOLUL 4. Studiu de caz la cotidianul „România liberă”.
 16. CAPITOLUL 5. Comunicare şi cultură organizaţională – influenţe reciproce.

Extras din proiect

Moto

„Majoritatea oamenilor culţi îşi vor folosi ştiinţa ca membrii unor organizaţii. De aceea, omul cult va trebui să fie pregătit să trăiască simultan în două culturi – cea a intelectului, a specialiştilor care se concentrează asupra cuvintelor şi ideilor şi cea a managerului care se concentrează asupra oamenilor şi asupra procesului muncii. Intelectualii au nevoie de o organizaţie ca instrument; ea le permite să-şi pună în aplicare cunoştinţele lor specializate. Managerii privesc ştiinţa ca un mijloc prin care organizaţia obţine rezultate. Ambele tabere au dreptate. Ele reprezintă mai curând polii aceleiaşi entităţi, decât o contradicţie. Evident ele au nevoie una de cealaltă.”

Peter F. Drucker

Introducere

Istoria relevă că încă de la începuturile sale, fiinţa umană a avut în permanenţă dimensiuni comunicaţionale şi culturale, care s-au îmbogăţit continuu pe multiple coordonate de evoluţie: individuală şi societală, locală, regională, unilaterală şi multilaterală.

Comunicarea şi cultura sunt manifestări umane care formează obiectul managementului întrucât managementul ştiinţific determină, în toate domeniile şi întotdeauna, o amplificare a performanţelor. În ciuda acestei axiome tot mai larg răspândite sunt încă multe domenii majore ale activităţii umane în care manifestarea ştiinţei managementului profesionist se află într-un stadiu incipient.

Faptul că lucrez într-o instituţie de media unde posturile manageriale sunt deţinute de specialişti care provin din ţări şi, implicit culturi diferite m-a determinat să studiez modul cum acest aspect, cultura, influenţează procesul de comunicare managerială.

Studierea culturii organizaţionale şi a impactului acesteia asupra comunicării într-o instituţie de presă din România a relevat aspectele dramatice pe care le poate declanşa şi dezvolta lipsa de înţelegere a culturii partenerului de afaceri.

Conflictul cultural la nivel managerial, cu evoluţie complicată, chiar dură, şi găsirea unor soluţii optime de rezolvare a crizei au reprezentat elementele care m-au îndemnat să cercetez lucrările publicate pe plan internaţional şi naţional despre această temă.

După căderea regimului comunist în România au apărut primii investitori străini şi s-a declanşat un proces rapid de înfiinţare şi dezvoltare a numeroase organizaţii de afaceri. Crizele la nivel managerial şi-au făcut în mod implacabil apariţia acest fapt fiind uşor vizibil, mai ales prin intermediul mass-media. Nevoia de performanţă managerială şi necesitatea stringentă a rezolvării acestor probleme a determinat dezvoltarea cercetării managementului în învăţământul românesc deoarece s-a dovedit că soluţiile aplicabile pe plan internaţional aceloraşi probleme, nu pot fi întotdeauna o rezolvare de succes a crudelor realităţi româneşti.

În special particularităţile aspectelor socio-economice şi legislative ale ţării noastre dar şi mentalităţile românilor după o lungă şi grea perioadă de regim comunist au dus la concluzia că se impune o amplă cercetare a managementului organizaţiilor româneşti, în general, şi a managementului comunicării şi culturii acestora, în special.

Această lucrare doreşte să atragă atenţia asupra interdependenţelor dintre comunicarea şi cultura managerială în cadrul organizaţiilor din România. Scopul lucrării este găsirea soluţiilor viabile, aplicabile în cazul unei crize culturale şi comunicaţionale în managementul organizaţiilor româneşti care aspiră la performanţă.

Subiectul abordat porneşte de la viziunea managementului organizaţiilor la modul general şi îşi restrânge gradual aria de cercetare spre managementul comunicării şi culturii organizaţiilor ajungând la planul particular: studiul de caz.

Bazele teoretice ale demersului cercetării constituie un sistem de referinţă pentru partea practic-aplicativă şi ajută la soluţionarea concretă a problemei dezbătute în penultimul capitol.

În realizarea lucrării am întâmpinat şi dificultăţi atât din cauza noutăţii temei insuficient teoretizate în lucrările autorilor români (lucrări destul de puţine la număr) cât şi din cauza dificultăţilor de comunicare cu membrii cheie ai organizaţiei studiate.

Una din gravele consecinţe ale comunismului în România este că oamenii, cu cât au petrecut mai mulţi ani de regim totalitar, cu atât sunt mai reticenţi atunci când trebuie să ofere informaţii. Le este frică să ofere datele necesare analizării organizaţiei pentru a nu fi găsiţi răspunzători de divulgarea secretelor manageriale, chiar şi atunci când informaţiile respective nu constituie un secret.

Mulţumiri.

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR

Conducerea, înţeleasă ca dirijare a eforturilor umane – convergente şi solidare – s-a relevat de-a lungul istoriei, îndeosebi ca o artă aparte. Aceasta s-a evidenţiat prin practica şi măiestria conducătorilor de a mobiliza oameni şi resurse, de a orienta, organiza, coordona şi finaliza acţiuni de mare amploare, conferindu-le astfel, reuşită şi eficienţă. O perioadă îndelungată, iniţiaţii în arta conducerii şi-au transmis acumulările conceptuale într-o manieră, mai curând, ezoterică iar preocupările pentru edificarea unei argumentaţii temeinice, ştiinţifice au fost sporadice şi inconsistente.

Apariţia ştiinţei managementului, la începutul secolului al XX, este determinată de atingerea unui anumit nivel de maturizare a societăţii şi denotă un salt evident dinspre fenomenologic înspre legic. Concomitent cu dezvoltarea ştiinţei managementului, homo sapiens operaţionalizează în practică noile elemente teoretico-metodologice, obţinând astfel managementul ştiinţific. El se relevă ca un mediu consistent faţă de conducerea empirică – haotică şi „resursofagă”.

Preview document

Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 1
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 2
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 3
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 4
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 5
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 6
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 7
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 8
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 9
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 10
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 11
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 12
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 13
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 14
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 15
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 16
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 17
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 18
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 19
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 20
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 21
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 22
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 23
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 24
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 25
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 26
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 27
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 28
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 29
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 30
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 31
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 32
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 33
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 34
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 35
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 36
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 37
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 38
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 39
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 40
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 41
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 42
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 43
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 44
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 45
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 46
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 47
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 48
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 49
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 50
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 51
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 52
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 53
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 54
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 55
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 56
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 57
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 58
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 59
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 60
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 61
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 62
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 63
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 64
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 65
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 66
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 67
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 68
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 69
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 70
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 71
Comunicare și Cultură Organizațională - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Comunicare si Cultura Organizationala.doc

Alții au mai descărcat și

Un Model de Comunicare Interna?

Introducere Una dintre cele mai importante activitati din zilele noastre este comunicarea. Ea este însa cu atât mai importanta pentru oranizatii....

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte sau este săracă...

Tehnici de Redactare a Textelor Jurnalistice

The Elements of Style, avându-i ca autori pe William Strunk Jr. si E.B White este manualul care, de la prima ediţie şi până astăzi, a format...

Lobby-ul realizat de către europerlamentarii români la Parlamentul European

Master Relatii Publice An 1 Prin lobbying se întelege activitatea unui grup care incearca sa determine puterea legislativa sau executiva sa adopte...

Managementul Relațiilor Publice

CERCETAREA IN ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE METODE DE CERCETARE Relatiile publice reprezinta un proces in cinci etape. Trebuie definit scopul....

Etică și deontologie profesională

Etica este una din principalele ramuri ale filosofiei si poate fi numita stiinta realitatii morale; încearca elucidarea problemelor morale...

Comunicarea prin Gust

Pornind de la o logica a contextului mai nuantata, neexclusiva, acceptând si gusturi culinare, A.J.Greimas, afirma dupa cum remarca J. M.Flock...

Comportament Organizațional

CAPITOLUL I COMPORTAMENT EFICACE ÎN RELAŢIIE INTERUMANE PROFESIONALE: PERSPECTIVA SISTEMICĂ 1.1. FIRMA / INSTITUŢIA ŞI ORGANIZAŢIA. VIZIUNEA...

Te-ar putea interesa și

Procesul de Comunicare la SC GABIMAR SRL

1. PREZENTARE GENERALĂ A SC GABIMAR SRL 1.1. SCURT ISTORIC; OBIECT DE ACTIVITATE Societatea comercială GABIMAR SRL Turda este persoană juridică...

BRD GSG

CAPITOLUL I. COMUNICAREA FIANCIAR BANCARA 1.1. Băncile și apariția comunicării financiare Comunicarea financiar-bancară a apărut odată cu prima...

Comunicare financiar-bancară - Banca Comercială Română

BANCA COMERCIALA ROMANA 1.Prezentarea succinta a domeniului de activitate: Banca Comercială Română este considerată cea mai puternică bancă din...

Managementul organizațiilor și întreprinderilor mici și mijlocii

CAP.1 ELEMENTE INTRODUCTIVE Practic, nu există lucrări care să nu cuprindă abordări explicite ale organizării activităţii umane. Ideea de mai sus...

Comunicare financiar-bancară BancPost

1. PREZENTAREA FIRMEI 1.1. ISTORIC Bancpost a fost infiintata la 1 iulie 1991, prin Hotarare de Guvern, in urma reorganizarii sectorului...

Comunicarea în organizații

Organizatiile – continut si caracteristici Organizatia nu traieste izolata. Ea functioneaza in mediul sau si gratie lui intretine raporturi...

Comunicare financiar bancară - imaginea Independence Bank

1. IMAGINEA BANCII fii INDEPENDENT. Alege TU! 1.1. Denumirea bancii: “Independence Bank” Cuvantul “Independence” vine din limba engleza si...

Crearea unei culturi organizaționale puternice

ARGUMENT Conceptul de cultura organizationala se refera la tot ceea ce inseamna standarde colective de gandire, atitudini, valori, convingeri,...

Ai nevoie de altceva?