Mijloacele de reglementare pasnica a diferendelor internationale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Mijloacele de reglementare pasnica a diferendelor internationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiintele Comunicarii

Extras din document

Relațiile internaționale actuale sunt dominate de probleme mari care au la baza unele mai vechi, fără a exista, încă, soluții periodice. Poate una dintre cele mai grave probleme este violența (deși, a fost reglementată, nu a dispărut întru totul, ci a căpătat noi forme de manifestare, unele cu un caracter extremist, precum și conflictele interne destructurante sau terorismul internațional).

Conflictele, în opinia autorilor lucrării Sistemul principiilor dreptului internațional , sunt o realitate inevitabilă atât a relațiilor internaționale, cât și în relațiile interumane. De cele mai multe ori, statele pot urmări aceleași interese, însă atingerea scopului final ori obținerea pretențiilor cerute diferă, ceea ce poate genera conflicte.

Obligația statelor, potrivit Magdalenei-Denisa Lungu , de a soluționa diferendele internaționale prin metode sau proceduri care să îndepărteze forța și amenințarea cu forța este un corolar al principiului nerecurgerii la forță și amenințarea cu forța și are o strânsă legătură cu principiul cooperării internaționale. Așadar, aplicarea practică a principiului de soluționare pașnică a diferendelor internaționale are la bază egalitatea în drepturi a statelor care le permite să negocieze de pe poziții egale și să hotărască împreună care ar fi cele mai viabile mijloace în vederea rezolvării fiecărui diferend, stabilind soluțiile cele mai potrivite.

D. Popescu și A. Năstase menționează că principiile fundamentale ale dreptului internațional sunt categoriile istorice apărute și dezvoltate în același timp cu societatea internațională, cu statele și raporturile dintre ele. Acestea reprezintă acordul de înțelegere dintre state, fiind aplicabile universal prin doctrină sau cutumă, iar obiectul lor de reglementare este reprezentat de acordurile dintre state la nivel general având caracter imperativ ce conferă expresivitate și protecție valorii fundamentale între raporturile ce vizează subiecte de drept internațional. Totodată, principiul soluționării pașnice a diferendelor este o practică tradițională a cărei principală funcție este de a implementa proceduri de soluționare pașnică a diferendelor cu caracter internațional.

Diferendul, potrivit Dicționarului român explicativ , este definit ca deosebire de păreri între două sau mai multe persoane, state, etc.

Noțiunea de diferend, conform site-ului RadjCarbune.wordpress.com , are o accepțiune mai largă, înglobând toți ceilalți termeni. În accepțiunea sa largă, termenul de diferend desemnează o neînțelegere, un dezacord sau litigiu între două sau mai multe state cu privire la un drept, pretenții ori interese.

Aceeași sursă mai sus menționată precizează că în anul 1942 Curtea Permanentă de Justiție a definit diferendul ca un dezacord al unei probleme de drept sau de fapt, o opoziție de teze juridice ori de interese dintre state. Așadar, noțiune de diferend este complexa și cuprinde, pe larg, contestațiile, litigiile, divergențele ori conflictele dintre subiecte de drept.

Dicționarul de terminologie de drept internațional definește diferendul internațional, ca fiind diferendul care opune două sau mai multe state sau, în general, două subiecte de ordin statal, sau două subiecte de drept internațional.

Diferendele internaționale, conform site-ului Știucum.com , în funcție de temeiul de drept sau lipsa acestuia, pot fi:

1. diferende juridice - atunci când contradicția este urmare a neînțelegerilor cu privire la interpretarea și aplicarea dreptului pozitiv, precum interpretarea unui tratat, probleme de drept internațional, fapte de încălcare a obligațiilor internaționale, reparația datorată pentru încălcarea unei obligații internaționale;

2. diferende politice - când contradicția nu are temei juridic, reprezentând doar pretenții care nu au corespondent în dreptul pozitiv.

Potrivit sursei mai sus menționată, diferendele internaționale apar:

- între state;

- între raporturile dintre state și organizații internaționale;

- între organizații internaționale.

Michel Virally consideră că reglementarea pașnică a diferendelor statale este unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional hotărât în unanimitate.

Soluționarea pașnică, conform lucrării Drept internațional public , este un deziderat cam tot atât de vechi ca și recurgerea la forță și război pentru tranșarea problemelor între state. Metodele folosite în antichitate pentru rezolvarea pașnică a situațiilor conflictuale, deși în timp au cunoscut unele dezvoltări și perfecționări, nu se deosebesc în mod fundamental de cele folosite azi. Aspectul distinctiv ce deosebește epocile trecute de prezent constă în faptul că, până la adoptarea Pactului Briand/Kelong (1928) - instrument cu semnificație normativă și practică deosebită - , războiul a fost considerat ca principala modalitate de politică externă a statelor, utilizată în mod firesc pentru rezolvarea problemelor litigioase interstatale, fiind admis ca atare și de dreptul internațional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mijloacele de reglementare pasnica a diferendelor internationale.docx

Bibliografie

1. D., Popescu, A., Năstase (coord.), Sistemul principiilor dreptului internațional, Ed. Academiei, București, 1986
2. Magdalena, Denisa, Lungu, Rolul organizațiilor internaționale în soluționarea pașnică, Universul Juridic, București, 2010
3. Petre, Rusu, Dictionar de terminologie uzuala diplomatica si de drept international, Cartea Universitară, București, 2004
4. Michel, Virally, L’organisation mondiale, Librairie Amand Colin Paris, 1972
5. G., Geamănu, Drept internațional public, vol. I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981
6. Carta O.N.U., art. 2
7. Grigore Geamănu, Drept internațional public, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
8. M., Moye, Le droit des Gens moderne, Paris, Sirey, 1920
9. D., Popescu, T., Chebeleu s.a., Soluționarea pașnică a diferendelor internaționale, Editura Academiei RSR, București 1993
10. Robert D. Benjamin, The Mediator Prepares: The Practice of Theory, în John Michael Haynes, Gretchen L. Haynes, Larry Sun Fong (edit.), Mediation: Positive Conflict Management, State University of New York Press, New York, 2004
11. Bianca, Selejan-Gutan, Drept internațional public, Editura Universității "Lucian Blaga" Sibiu, 2003
12. S., Scăunaș, Drept internațional public, Edit. All Beck, București, 2005
13. Irvine S. Gersch, Cathy Casale, Chris Luck, SEN conciliation, în Irvine S. Gersch, Adam Gersch (edit.), Resolving Disagreement in Special Educational Needs. A practical guide to conciliation and mediation, Routledge Falmer, Londra, New York, 2003
14. Florian, Coman, Nicolae,Purdă și Colectivul, Dicționar de drept internațional public, Editura Media, 2002
15. Dumitru Mazilu- Dreptul internațional public, vol. II, Editura Lumina Lex, 2005
16. H., Grotius, Despre dreptul războiului și al păcii, Editura Științifică, București, 1968
Izvoare internet
17. https://dexonline.net/definitie-diferend, site accesat în data de 18.05.2019
18. https://radjcarbune.wordpress.com/2013/05/30/diferend-si-conflict-international-dimensiuni-conceptuale-2/, accesat în data de 18.02.2019
19. http://www.stiucum.com/drept/drept-international/Solutionarea-pasnica-a-diferen51893.php, accesat în data de 18.05.2019
20. http://www.arduph.ro/domenii/conducerea-ostilitatilor/reglementarea-pasnica-a-diferendelor-internationale/, site accesat în data de 18.05.2019
21. https://www.blog.wellcome.ro/consideratii-asupra-calitatilor-necesare-unui-mediator, site accesat în data de 07.05.2019
22. https://www.icj-cij.org/en/basic-documents, site accesat în data de 22.05.2019
23. http://www.aafdutm.ro/revista/anul-i/nr-1/rezolvarea-pa%C8%99nica-a-diferendelor-interna%C8%9Bionale/, accesat în data de 22.05.2019
24. http://www.scrigroup.com/legislatie/drept/REGLEMENTAREA-DIFERENDELOR-INT61458.php, accesat în data de 22.05.2019