Publicitatea Imobiliară

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 46815
Mărime: 141.37KB (arhivat)
Publicat de: Irinel Bogdan
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liliana Popescu

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1
 3. 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric 1
 4. 2.Sisteme actuale de publicitate imobiliară în România 9
 5. 2.1 Sistemul de publicitate personală al registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni 9
 6. 2.2 Sistemul de publicitate reală al cărţii funciare 11
 7. 2.3 Comparaţie între cele două sisteme de publicitate imobiliară 14
 8. Capitolul II
 9. Sistemul unic de publicitate imobiliară 17
 10. 1.Reglementare legală a noului sistem de publicitate imobiliară 17
 11. 2.Comparaţie între prevederile Decretului-Lege nr.115/1938 şi Legea
 12. nr.7/1996 22
 13. 3.Registrul cadastral de publicitate imobiliară 24
 14. 4.Organizarea şi conducerea cadastrului 27
 15. 5.Practică judiciară 29
 16. Capitolul III
 17. Prezentare generală a noilor cărţi funciare 30
 18. 1.Noţiunea şi rolul cărţilor funciare 30
 19. 2.Structura şi obiectul cărţilor funciare 32
 20. 3.Drepturile tabulare 35
 21. 3.1 Drepturile reale imobiliare principale 36
 22. 3.2 Drepturile reale imobiliare accesorii 43
 23. 3.3Corpul de proprietate 45
 24. 4.Principiile cărţii funciare 46
 25. 4.1 Principiul publicităţii integrale 47
 26. 4.2 Principiul efectului translativ sau constitutive de drepturi reale al înscrierii în cartea funciară 49
 27. 4.3 Principiul legalităţii 50
 28. 4.4 Principiul oficialităţii 52
 29. 4.5 Principiul priorităţii 53
 30. 4.6 Principiul relativităţii 54
 31. 4.7 Principiul forţei probante a înscrierii în cartea funciară 55
 32. 4.8 Principiul specialităţii 56
 33. 4.9 Principiul materialităţii 56
 34. 4.10 Principiul neutralităţii 57
 35. Capitolul IV
 36. Sistemul de publicitate reală a cărţii funciare 58
 37. 1. Organizarea şi conducerea cărţilor funciare 58
 38. 2. Înscrierile în cartea funciară 61
 39. 2.1 Întabularea. Practică judiciară 63
 40. 2.2 Înscrierea provizorie. Practică judiciară 67
 41. 2.3 Notarea. Practică judiciară 69
 42. 2.4 Procedura de înscriere 70
 43. 3. Efectele înscrierilor 72
 44. 4. Acţiunile de carte funciară 74
 45. 4.1 Acţiunea în prestaţie tabulară. Practică judiciară 74
 46. 4.2 Acţiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară. Practică judiciară 77
 47. Concluzii 79
 48. Resumé 82
 49. Bibliografie 84
 50. Cuprins 91

Extras din proiect

Capitolul 1

Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară

1.Definiţie, obiect şi scurt istoric

Norma juridică a luat naştere şi s-a dezvoltat pe măsură ce s-a simţit tot mai mult nevoia de a fi apărate actiunile juridice ale oamenilor în cadrul procesului de producţie a bunurilor destinate satisfacerii nevoilor personale. Pornind de la norma morală, prima manifestare a dreptului, s-a ajuns la formarea unui veritabil sistem juridic care poate să menţină echitatea în cadrul raporturilor interumane care se nasc în interiorul circuitului civil. Se tinde spre perfecţionarea sistemului de drept, urmărindu-se apărarea şi delimitarea cât mai bună a drepturilor subiective.

Orice persoană, indiferent că este fizică sau juridică, dar chiar şi societatea, sunt interesate în privinţa protejării drepturilor subiective, prezente sau viitoare. Iar această protecţie poate fi realizată doar dacă este foarte bine cunoscut sistemul de drept şi reglementările pe care acesta le face pentru operaţiunile care vizează drepturile subiective, fapt condiţionat la rândul său de respectarea şi exercitarea cât mai corectă şi mai concisă a dreptului. De aici derivă importanţa realizării unei publicităţii a raporturilor juridice, în special a celor mai importante raporturi juridice patrimoniale.

Ocrotirea drepturilor subiective patrimoniale se înfăptuieşte prin intermediul unor mijloace preventive, concretizate în forma actelor juridice şi publicitatea operaţiunilor juridice care vizează drepturile patrimoniale, dar şi cu ajutorul mijloacelor represive, constând în sancţiuni juridice de natură civilă, penală, administrativă, care sunt prevăzute de lege pentru cazurile de ignorare şi încălcare a drepturilor civile. “Dreptul obiectiv prevede pe de o parte conţinutul juridic şi mijloacele de apărare împotriva oricăror încălcări practice posibile, reglementând statica drepturilor patrimoniale, totodată prevede modurile de dobândire, modificare şi stingere a acestor drepturi în temeiul legii sau prin acte juridice pe de altă parte, realizând dinamica drepturilor patrimoniale. Cu alte cuvinte statica vizează existenţa şi păstrarea drepturilor patrimoniale valabil dobândite, iar dinamica vizează circulaţia acestor drepturi de la naştere până la stingerea lor realizându-se prin aceasta circuitul juridic patrimonial” Scopul publicităţii este tocmai acela de a da siguranţă totală operaţiunilor juridice sub cele două aspecte, atât static, cât şi dinamic.

În ceea ce priveşte forma actelor juridice , se cunoaşte că aceasta este guvernată de principiul consensualismului, fiind o condiţie exterioară generală de manifestare a voinţei juridice a părţilor contractante; este vorba de o condiţie extrinsecă pe care o stabilesc părţile. Deşi art.1295 din Codul civil statuează principiul consensualismului, există totuşi câteva excepţii: în primul rând pentru ca actul juridic să fie valabil trebuie să aibă o formă ad validatem sau ad solemnitatem, ori este cerută forma ad probationem pentru a putea dovedi actul juridic, ori trebuie îndeplinită o formă care să facă opozabil erga omnes acel act juridic.

În cadrul vieţii juridice o valoare foarte importantă o reprezintă fondul funciar. Acest fapt este demonstrat prin istoria dreptului, din care rezultă că până în perioada epocii moderne obiectul normelor juridice îl constituiau drepturile reale , în mod deosebit terenurile. Baza drepturilor reale imobiliare o forma dreptul de proprietate, drept pe care nici o terţă persoană nu are drept să-l atingă în vreun fel.Odată cu naşterea acestui drept real imobiliar apar şi obligaţii a căror încălcare duce la formarea raportului de responsabilitate Însă, pentru a se evita o asemenea situaţie, drepturile reale imobiliare trebuie să se nască şi să se manifeste în mod public, pentru ca toată lumea să le cunoască. Este singurul mijloc prin care s-ar putea pune în aplicare principiile latineşti „Nemo censetur ignorare legem.Nemo ius ignorare censetur” ,astfel că nimeni nu ar putea invoca necunoaşterea acestor drepturi atunci când acestea ar fi încălcate.

Publicitatea imobiliară are menirea de a evita anumite inconveniente în ceea ce priveşte transmiterea unui drept de proprietate sub aspectul clandestinităţii sau în cazul dobândirii altor drepturi reale, fără să fie asigurată publicitatea lor. În caz contrar, un vânzător de rea-credinţă ar putea vinde, consecutiv, acelaşi drept real imobiliar mai multor persoane de bună-credinţă, ajungându-se la starea de incertitudine privind dreptul respectiv. Sistemul de publicitate imobiliară vine să înlăture tocmai astfel de situaţii şi de neajunsuri.

„Publicitatea cărţii fuciare apără numai drepturile terţilor achizitori dobândite cu titlu oneros şi cu bună-credinţă, iar nu şi drepturile dobândite nevalabil de către achizitorul nemijlocit.

Ca o consecinţă a constatării privitoare la reaua credinţă în dobândirea unui imobil, cumpărătorul nu se poate prevala de excepţia referitoare la prescripţia acţiunii în rectificarea cărţii funciare, deoarece potrivit art.36 din Legea de la 27 aprilie 1938 acţiunea în rectificarea, sub rezerva prescripţiei de fond, este imprescriptibilă faţă de dobânditorul nemijlocit, precum şi faţă de terţul care a dobândit cu rea-credinţă dreptul înscris în folosul său( TS, sc., dec.nr.1086/1972, Repertoriu 1969-1975, p.103)”

Organizarea sistemului de publicitate imobiliară se realizează într-o aşa manieră încât adevăraţii proprietari, dobânditorii de bună-credinţă a drepturilor reale, să fie ocrotiţi şi să aibă posibilitatea să-şi apere aceste drepturi.

Definiţia noţiunii de publicitate imobiliară vine să susţină cele afirmate mai sus, aducând un plus de argumentare. Din punct de vedere al analizei juridice, noţiunea de publicitate se manifestă din perspectiva a două aspecte,general şi special, aşa cum reiese din opera citată a domnului profesor Ioan Sabău-Pop.

Preview document

Publicitatea Imobiliară - Pagina 1
Publicitatea Imobiliară - Pagina 2
Publicitatea Imobiliară - Pagina 3
Publicitatea Imobiliară - Pagina 4
Publicitatea Imobiliară - Pagina 5
Publicitatea Imobiliară - Pagina 6
Publicitatea Imobiliară - Pagina 7
Publicitatea Imobiliară - Pagina 8
Publicitatea Imobiliară - Pagina 9
Publicitatea Imobiliară - Pagina 10
Publicitatea Imobiliară - Pagina 11
Publicitatea Imobiliară - Pagina 12
Publicitatea Imobiliară - Pagina 13
Publicitatea Imobiliară - Pagina 14
Publicitatea Imobiliară - Pagina 15
Publicitatea Imobiliară - Pagina 16
Publicitatea Imobiliară - Pagina 17
Publicitatea Imobiliară - Pagina 18
Publicitatea Imobiliară - Pagina 19
Publicitatea Imobiliară - Pagina 20
Publicitatea Imobiliară - Pagina 21
Publicitatea Imobiliară - Pagina 22
Publicitatea Imobiliară - Pagina 23
Publicitatea Imobiliară - Pagina 24
Publicitatea Imobiliară - Pagina 25
Publicitatea Imobiliară - Pagina 26
Publicitatea Imobiliară - Pagina 27
Publicitatea Imobiliară - Pagina 28
Publicitatea Imobiliară - Pagina 29
Publicitatea Imobiliară - Pagina 30
Publicitatea Imobiliară - Pagina 31
Publicitatea Imobiliară - Pagina 32
Publicitatea Imobiliară - Pagina 33
Publicitatea Imobiliară - Pagina 34
Publicitatea Imobiliară - Pagina 35
Publicitatea Imobiliară - Pagina 36
Publicitatea Imobiliară - Pagina 37
Publicitatea Imobiliară - Pagina 38
Publicitatea Imobiliară - Pagina 39
Publicitatea Imobiliară - Pagina 40
Publicitatea Imobiliară - Pagina 41
Publicitatea Imobiliară - Pagina 42
Publicitatea Imobiliară - Pagina 43
Publicitatea Imobiliară - Pagina 44
Publicitatea Imobiliară - Pagina 45
Publicitatea Imobiliară - Pagina 46
Publicitatea Imobiliară - Pagina 47
Publicitatea Imobiliară - Pagina 48
Publicitatea Imobiliară - Pagina 49
Publicitatea Imobiliară - Pagina 50
Publicitatea Imobiliară - Pagina 51
Publicitatea Imobiliară - Pagina 52
Publicitatea Imobiliară - Pagina 53
Publicitatea Imobiliară - Pagina 54
Publicitatea Imobiliară - Pagina 55
Publicitatea Imobiliară - Pagina 56
Publicitatea Imobiliară - Pagina 57
Publicitatea Imobiliară - Pagina 58
Publicitatea Imobiliară - Pagina 59
Publicitatea Imobiliară - Pagina 60
Publicitatea Imobiliară - Pagina 61
Publicitatea Imobiliară - Pagina 62
Publicitatea Imobiliară - Pagina 63
Publicitatea Imobiliară - Pagina 64
Publicitatea Imobiliară - Pagina 65
Publicitatea Imobiliară - Pagina 66
Publicitatea Imobiliară - Pagina 67
Publicitatea Imobiliară - Pagina 68
Publicitatea Imobiliară - Pagina 69
Publicitatea Imobiliară - Pagina 70
Publicitatea Imobiliară - Pagina 71
Publicitatea Imobiliară - Pagina 72
Publicitatea Imobiliară - Pagina 73
Publicitatea Imobiliară - Pagina 74
Publicitatea Imobiliară - Pagina 75
Publicitatea Imobiliară - Pagina 76
Publicitatea Imobiliară - Pagina 77
Publicitatea Imobiliară - Pagina 78
Publicitatea Imobiliară - Pagina 79
Publicitatea Imobiliară - Pagina 80
Publicitatea Imobiliară - Pagina 81
Publicitatea Imobiliară - Pagina 82
Publicitatea Imobiliară - Pagina 83
Publicitatea Imobiliară - Pagina 84
Publicitatea Imobiliară - Pagina 85
Publicitatea Imobiliară - Pagina 86
Publicitatea Imobiliară - Pagina 87
Publicitatea Imobiliară - Pagina 88
Publicitatea Imobiliară - Pagina 89
Publicitatea Imobiliară - Pagina 90
Publicitatea Imobiliară - Pagina 91
Publicitatea Imobiliară - Pagina 92
Publicitatea Imobiliară - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Publicitatea Imobiliara.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Redactare a Textelor Jurnalistice

The Elements of Style, avându-i ca autori pe William Strunk Jr. si E.B White este manualul care, de la prima ediţie şi până astăzi, a format...

Lobby-ul realizat de către europerlamentarii români la Parlamentul European

Master Relatii Publice An 1 Prin lobbying se întelege activitatea unui grup care incearca sa determine puterea legislativa sau executiva sa adopte...

Comunicare noțiuni generale și interpersonală

Definirea comunicării COMUNICAREA: reprezintă un proces de transmitere de informații (fapte, idei, impresii) necesita cel puțin doi poli...

Anti Fumat

1 . Introducere Tutunul este original din Mexic, unde în secolul al VI – lea era folosit pentru anumite ritualuri religioase. Indienii numeau...

Dimensiunea socială a publicității

In societatea de astazi se poate remarca prezenta tot mai pregnanta a publicitatii. Strans legata de comunicarea de masa, aceasta isi trage...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Publicitate imobiliară

1. Consideratii generale Prin notiunea de publicitate imobiliara se intelege totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care se...

Sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de legea 7-1996

I. Noţiunea şi obiectul şi scopul publicităţii imobiliare Publicitatea imobiliară reprezintă un ansamblu de mijloace prevăzute de lege, prin care...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul I - Noţiuni generale Publcitatea imobiliară reprezintă un ansamblu de mijloace prevăzute de lege, prin care se asigură evidenţa,...

Apariția și Evoluția Sistemelor de Publicitate Imobiliară în România

1. Scurt istoric al sistemelor de publicitate imobiliară Originea cuvântului cadastru nu este stabilită cu certitudine, existând mai multe ipoteze...

Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României

Considerații generale : Existența unui sistem de publicitate imobiliară este determinată de necesitatea cunoașterii situației precise a bunurilor...

Ai nevoie de altceva?