Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 5706
Mărime: 60.68KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Herta Steluta
O tema de atestat ce contine formule, notiuni teoretice referitoare la calculul indicatorilor unui parc auto de transport persoane

Cuprins

Argument pag.2

Calculul - Indicatorilor tehnico-economicii pag.3

Metode de îmbunătăţire a indicatorilor pag.13

Calculul costurilor de exploatare pag.16

Fişa tehnologică pag.23

Bibliografie pag.26

Extras din document

ARGUMENT

Lucrarea de faţă urmăreşte să precizeze noţiunile teoretice privind exploatarea automobilelor, să arate căile, mijloacele şi procedeele pentru organizarea ştiinţifică şi obţinerea unei eficienţe maxime a transporturilor auto, în paralel cu îndeplinirea unor condiţiilor indispensabile deplasărilor de călători şi mărfuri: rapiditate, siguranţă, confort.

În ceea ce priveşte organizarea transporturilor, se tratează principii şi procedee noi, cum ar fi: metodele matematice de programare, mecanizarea şi automatizarea procedeelor de întreţinere, de încărcare şi descărcare şi de evidenţă, urmărirea transporturilor prin telecomandă şi altele.

La elaborarea materialului s-a ţinut seama de ultimele realizări pe plan mondial.

Existenţa unui parc însemnat de automobile impune o exploatare corespunzătoare, astfel ca activitatea de transport să aibă eficienţă economică, vehiculele să fie folosite raţional, iar deservirea beneficiarilor transportului auto de călători să fie ireproşabilă.

Întocmirea planului de transport pentru călători ţine seamă de nevoile de deplasare ale populaţiei. În acest scop se studiază datele statistice, cererile organelor locale, ale instituţiilor şi ale populaţiei şi se fac anchete şi cercetări pe trasee. De asemenea, se ţine seamă de coeficientul de neregularitate a traficului, în perioada de planificare, de necesităţile de asigurare a traficului în perioadele de vârf şi a păstrării de rezerve în unele cazuri, pentru a face faţă unor sarcini deosebite.

Pentru organizarea corectă şi uniformă a activităţii parcului auto precum şi pentru urmărirea rezultatelor privitoare la utilizarea parcului şi a transporturilor efectuate se folosesc o serie de noţiuni şi indicatori tehnico-economici.

În această lucrare am calculat aceşti indicatori pentru un parc auto constituit din 60 autobuze, pentru o perioadă de 365 zile calendaristice, autobuzele s-au împărţit în două categorii cu locuri diferite de 36 locuri şi 30 locuri.

De faptul cum am reuşit să întocmesc această documentaţie rămâne la aprecierea „Comisiei de examinare”.

Sper că prin cele prezentate şi susţinute să se reflecte volumul de cunoştinţe teoretice şi practice acumulate pe parcursul celor patru ani studiaţi în cadrul Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA”- Deva .

CAPITOLUL 1

Indicatorii tehnico-economici în transporturile de persoane

În vederea bunei organizări şi urmăriri a activităţii din ramura transporturilor auto se realizează diferiţi indicatori tehnico economici,care,în principal,pot fi grupaţi în trei categorii:

- indicatori ai timpului de utilizare a automobilului;

- indicatori ai utilizării parcursului automobilului;

- indicatori ai utilizării capacităţii de transport a automobilului.

Pentru definirea indicatorilor tehnico-economici specifici activităţii transportului auto se vor expune în cele ce urmează noţiuni strâns legate de aceştia, şi anume:

- Automobile zile-inventar(Azi) cuprind totalitatea automobilelor-zile-activ (în circulaţie) şi automobilelor-zile aflate în diferite imobilizări din cauze tehnice, de exploatare şi alte cauze.

- Automobile-zile-active (Aza) cuprind totalitatea automobilelor-zile aflate în circulaţie , indiferent de durata lucrului în afara garajului .

- Automobile-zile-bune(Azb) cuprind totalitatea automobilelor-zile aflate în stare tehnică corespunzătoare nevoilor exploatării , indiferent că ele sunt sau nu în circulaţie. Valoarea automobilelor zile-bune este întotdeauna mai mare sau egală cu valoarea automobilelor zile-active, deci:

Azb Aza

- Automobile-zile-staţionari(Azs) cuprind totalitatea automobilelor zile aflate în diferite imobilizări din cauze tehnice, de exploatare şi din alte cauze

Noţiunile de mai sus exprimă aspectele diferite ale utilizării parcului în automobile-zile , fără să ţină seama de felul cum un automobil este exploatat pe parcursul celor 24 de ore de lucru posibile ale unei zile.

Preview document

Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 1
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 2
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 3
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 4
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 5
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 6
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 7
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 8
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 9
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 10
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 11
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 12
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 13
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 14
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 15
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 16
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 17
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 18
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 19
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 20
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 21
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 22
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 23
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 24
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 25
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 26
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 27
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 28
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 29
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 30
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 31
Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze.doc

Alții au mai descărcat și

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de...

Amenajarea Parcurilor de Autovehicule

INTRODUCERE În această teză o să fac o încercare de a descrie tot ce se referă la studiul privind parcurile de autovehicule a şi mă voi strădui să...

Elaborarea graficului de circulație pe o secție de circulație A-B

CAPITOLUL 1 .PROIECT LA TRAFIC IN RETELE CU ACCES REGLEMENTAT Pe secţia de circulaţie A - B se cunoaşte numărul de perechi trenuri de călători,...

Transport de Pasageri

INTRODUCERE Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a...

Sistemul de poziționare globală prin satelit - GPS - aplicații în navigația rutieră

1. GPS – SISTEM DE POZITIONARE GLOBALA Acest sistem, proiectat şi exploatat iniţial de Departamentul Apărării (D.O.D) al Statelor Unite, este...

Reconstituirea accidentelor de circulație

PARTEA I ELEMENTE DE DINAMICA ACCIDENTULUI 1.1. Cercetarea retrospective a accidentelor de circulatie: Scopul cercetarii Accidentul de...

Parcul de autovehicule

În majoritatea cazurilor, cînd se pune problema organizării unui parc de autovehicule, aceasta se face în clădiri deja existente, fapt care...

Autobuze

1. INTRODUCERE Activitatea de transport interurban este coordonata de C.T.A. care are în subordine I.T.A. din fiecare judet. În cadrul I.T.A....

Te-ar putea interesa și

Contribuții privind perfecționarea structurii și mentenanței parcului rulant în cadrul IM Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chișinău

Introducere În lucrarea dată va este analizată ÎM Parcul Urban de Autobuze, care executa transport de pasageri pe întreg teritoriu al municipiului...

Calculul tehnologic al procesului de transport de mărfuri și pasageri

Calculul tehnologic al procesului de transport de marfuri Datele inițiale: Volumul de transport Q = 230000 tone Perioada de îndeplinire a...

Tehnologia organizării transportului de pasageri

Introducere Transportul auto are o însemnătate deosebită pentru economia şi populaţia Republicii Moldova, care alături de alte tipuri de...

Transport de pasageri

La momentul actual sistemul de transport al Republicii Moldova lasă de dorit. Dat fiind faptul că nivelul dezvoltării socio - economic al...

Managementul Transporturilor 2

MULTIPLE CHOICE 1) Care este tara cu ponderea maxima a transporturilor in PIB ? 1 SUA 2 Germania 3 Grecia 4 Spania 5 România ANS: 5 2)...

Teoria Sistemelor de Transport

Teoria sistemelor de transport (T.S.T.) Literatura: 1. .. >@:CB «@C7>2K5 02B><>18;L=K5 ?5@52>7:8». 2. .. 8:>;8= «2B>B@0=A?>@B=K9...

Ai nevoie de altceva?