Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 11 fișiere: doc, ppt
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 19782
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Drăgan
UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI TRANSPORT NAVAL

Cuprins

Introducere .

Capitolul 1. Convenţii IMO privind securitatea maritimă şi siguranţa navigaţiei .

1.1. Scurt istoric .

1.2. Statutul Convenţiei SOLAS .

1.3. Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare .

1.4. Scopul Convenţiei .

1.5. Conţinutul Convenţiei .

1.6. Modificarea Convenţiei SOLAS .

1.7. Protocoale .

1.8. Amendamente .

1.9. Codul ISPS .

Capitolul 2. Reflectarea în reglementările interne a convenţiilor privind securitatea maritimă şi siguranţa navigaţiei .

2.1. Constituirea unor structuri cu atribuţii pe linia siguranţei navigaţiei prevăzute de normele internaţionale .

2.2. Reguli cu privire la sosirea şi manevra navelor în porturi .

2.3. Reguli de siguranţă pentru navele aflate în port, radă sau în navigaţie .

2.4. Reguli la plecarea navelor din port .

Capitolul 3. Obligaţiile implementate prin codurile privind ocrotirea vieţii umane pe mare .

3.1. Obligaţiile companiei .

3.2. Obligaţiile comandantului .

3.3. Obligaţiile echipajului .

3.4. Obligaţiile tehnice ale unei nave .

3.5. Inspecţiile şi documentele implementate prin Convenţia SOLAS 1974 .

Concluzii .

Bibloiografie .

Extras din document

INTRODUCERE

Istoria dezvoltării civilizaţiei aduce dovezi certe care demonstrează că navigaţia a fost una dintre cele mai vechi îndeletniciri a omului. Evoluţia ei a fost lentă şi calea maritimă a fost întotdeauna plină de primejdii iar omul care-şi desfăşoară activitatea pe navă este lipsit de avantajele celui care îşi desfăşoară activitatea pe uscat. Dar, cu toate aceste riscuri şi privaţiuni, marea l-a atras pe om, iar omul a căutat să o înfrunte şi să o supună. Se poate spune că navele actuale, dotate cu echipament de înalt nivel tehnic şi care oferă un confort sporit, reprezintă o concentrare colectivă, în scopul efectuării transportului maritim în deplină siguranţă pentru om, navă şi marfa aflată la bord.

Dacă problema transporturilor mărfurilor în traficul maritim era privită cu deosebită atenţie încă din antichitate, cu atât mai mult se pune accentul în zilele noastre ca această problemă să fie fundamentată pe baze ştiinţifice, pentru că oamenii sunt puşi, astăzi, să conducă şi să exploateze coloşii care străbat mările, în condiţii de deplină siguranţă şi cu o eficienţă maximă. De aceea, pe măsura intensificării transportului pe mare, prin dezvoltarea social-economică a popoarelor, a devenit necesară şi s-a impus treptat perfecţionarea organizării acestei activităţi, realizarea unor măsuri cât mai eficiente de siguranţă şi asigurare a navelor, mărfurilor şi echipajelor şi instituirea unui cadru juridic cât mai adecvat, care să permită desfăşurarea normală a comerţului maritim.

Se poate afirma fără rezerve că necesitatea transportului maritim a condus la o largă cooperare internaţională oficializată sub egida organismelor ONU, destinată să asigure:

- siguranţa navelor şi a vieţii umane pe mare;

- evitarea accidentelor şi organizarea asistenţei şi salvării maritime;

- asigurarea mărfurilor, navelor şi persoanelor;

- unificarea legislaţiei şi metodologiei în comerţul maritim;

- şi, ceea ce este corolarul tuturor măsurilor, stabilirea pentru comerţul maritim a unui cadru juridic şi economic adecvat, echitabil, durabil şi operativ, pe fondul cooperării internaţionale, care să garanteze funcţionalitatea sau egalitatea, în drepturi şi obligaţii ale naţiunilor şi partenerilor, condiţii în care principiul avantajului reciproc poate asigura rentabilitate echitabilă în cadrul comunităţii internaţionale.

Siguranţa navigaţiei are trei elemente de bază aflate în interdependenţă:

- omul, ca subiect al convenţiilor internaţionale privind siguranţa navigaţiei ;

- mărfurile, ca obiect al acestor convenţii;

- navele, ca mijloc de transport maritim al mărfurilor.

Navele de transport maritim trebuie să îndeplinească anumite condiţii tehnico-constructive, care să-i asigure rezistenţa la solicitările mării pentru zona de navigaţie corespunzătoare clasei sale şi stabilită prin certificatul de clasă. Realizarea condiţiilor tehnico-constructive garantează în principal siguranţa navei şi, implicit, a mărfii şi a echipajului. Împreună cu alte condiţii privind completarea echipajului şi buna sa calificare profesională, asigurarea proviziilor, combustibilului, pieselor de schimb etc., condiţiile tehnico-constructive asigură navei aşa-numita „bună stare de navigabilitate”. Acest fapt a determinat reglementarea şi normarea acestor condiţii prin convenţii internaţionale.

În eforturile sale de a promova un grad mai mare de securitate în navigaţia maritimă şi de eficacitate pentru transportul maritim, statele transportatoare au realizat cadrul necesar adoptării de instrumente juridice cu caracter internaţional în materie, diversificate dar răspunzând în ansamblul lor unor necesităţi de ordin practic. Într-adevăr, elaborarea şi adoptarea de convenţii internaţionale multilaterale, de reglemente, culegeri de norme practice şi directive a fost stimulată de nevoile imperioase ale practicii, de dezvoltarea masivă a transportului maritim cu coordonatele sale esenţiale: creşterea numărului de nave şi a volumului de mărfuri transportate.

Pentru elaborarea şi aplicarea cadrului juridic şi organizatoric privind navigaţia maritimă în apele internaţionale a fost creata Organizaţia Maritimă Internaţională (I.M.O.) ca organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) în problema maritimă şi are ca obiective:

1. Asigurarea siguranţei navigaţiei şi ocrotirea vieţii umane pe mare - activitatea este coordonată de către M.S.C (Comitetul Securităţii Maritime).

2. Protecţia mediului marin, activitatea este coordonata de M.E.P.C (Comitetul Protecţiei Mediului Marin).

I.M.O îşi rezolvă obiectivele prin convenţii internaţionale pe care le propune membrilor printre care şi România, spre semnare şi aplicare.

După semnarea de către un stat a unei convenţii, statul respectiv devine "Stat Parte" la convenţia respectiva.

Convenţiile Internaţionale sunt menţinute la nivelul obiectivelor lor prin:

- protocoale;

- amendamente (care le menţin moderne şi actuale).

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse, Organizaţia Maritimă Internaţională, în decursul celor peste 50 de ani de activitate, a promovat adoptarea a aproximativ 30 de convenţii internaţionale şi a adoptat un număr mare de coduri şi recomandări asupra unor probleme variate referitoare la securitatea maritimă, siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării.

Convenţia este o înţelegere încheiata între state prin care sunt reglementate probleme privind relaţiile dintr-un anumit domeniu. Are un caracter mai specializat decât tratatul, domeniile de reglementare sunt de aceea mai variate , iar angajamentele asumate sunt de un nivel mai scăzut decât cele din tratate. Ratificarea este de asemenea necesara(1).

Preview document

Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 1
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 2
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 3
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 4
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 5
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 6
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 7
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 8
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 9
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 10
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 11
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 12
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 13
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 14
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 15
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 16
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 17
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 18
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 19
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 20
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 21
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 22
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 23
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 24
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 25
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 26
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 27
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 28
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 29
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 30
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 31
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 32
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 33
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 34
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 35
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 36
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 37
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 38
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 39
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 40
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 41
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 42
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 43
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 44
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 45
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 46
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 47
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 48
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 49
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 50
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 51
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 52
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 53
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 54
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 55
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 56
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 57
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 58
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 59
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 60
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 61
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 62
Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974 - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • A. Coperta.doc
 • B. Pagina 2.doc
 • C. declaratie.doc
 • D. Cuprins.doc
 • E. Introducere.doc
 • F. Cap 1.doc
 • G. Cap 2.doc
 • H. Cap 3.doc
 • I. Concluzii.doc
 • J. Bibliografie.doc
 • POINT.ppt

Alții au mai descărcat și

Procedura oficială de evaluare a siguranței

Siguranța navelor a fost o preocupare pentru marinari timp de secole. Conceptele de stabilitate a navei, posibilitatea de răsturnare, precum și...

Rolul managementului siguranței în operarea navelor

Ca formă a comerțului internațional cu servicii , transportul naval este supus tot mai mult procesului de liberalizare progresivă a schimburilor...

Proiect la Transporturi Interne si Internationale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Transportul maritim internațional - evoluții, piața și perspective

Introducere Transportul maritim este coloana vertebrala a comertului international si a economiei mondiale. In jur de 80 la suta din comertul...

Instalatii de Control si Comanda a Circulatiei

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Porturi și Canaluri Navigabile

PARTEA I CAPITOLUL I PORTUL MARITIM ŞI FLUVIAL – CONDIŢIE OBLIGATORIE PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT NAVAL 1.1...

Te-ar putea interesa și

Concepte privind operațiunile legate de transportul - depozitarea transferul și predarea substanțelor cu statut special

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă a implicat o creştere fără precedent a comerţului...

Notiunea de Port Sigur si Implicatiile Acesteia asupra Activitatii Portuare

CAP .1. SCURT ISTORIC AL PIETEI MARITIME MONDIALE 1.1. Importanta economica a activitatii de transport maritim Istoria activitatii de transport...

Bune practici de promovare a transportului multimodal în Europa de Sud-Est

CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica în...

Plan de Securitate pentru SC Daewoo-Mangalia Heavy-Industries SA

CAPITOLUL I 1.1 Referinţe Planul de securitate al S.C.„Daewoo-Mangalia Heavy Industries”S.A.este întocmit în concordanţă cu actele normative...

Transport multimodal

Tema Să se proiecteze un sistem de transport multimodal pentru ruta Piteşti – Edinburgh pentru un volum anual de mărfuri Q_a. Q_a=50 000(1+0,1*n)...

Activități consulare privind realizarea și asigurarea drepturilor cetățenilor aflați în străinătate

Funcţionarii consulari Problema dreptului internaţional public, a dreptului diplomatic şi a dreptului consular în special, a constituit în...

Rolul managementului siguranței în operarea navelor

Ca formă a comerțului internațional cu servicii , transportul naval este supus tot mai mult procesului de liberalizare progresivă a schimburilor...

Aplicarea Codului ISM în România

Aplicarea Codului ISM în România Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului este imputernicit de catre Guvernul României, sa duca...

Ai nevoie de altceva?