Determinarea Tehnologiei Organizarii Lucrului Mijloacelor de Transport si Conducatorilor Auto pe Liniile Magistrale - Chisinau – Novara - Chisinau

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Determinarea Tehnologiei Organizarii Lucrului Mijloacelor de Transport si Conducatorilor Auto pe Liniile Magistrale - Chisinau – Novara - Chisinau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, bak de 32 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ala Oprea, Vasile Russu, Tudor Alcaz

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

I. Introducere
II. Sarcina
III. Elaborarea proiectului
1. Caracteristica generală al materialului rulant al întreprinderii
2. Aprecierea autovehiculului în corespundere cu condiţiile necesare de transport a mărfii indicate în variantă şi cerinţele de circulaţie prin ţările de tranzit şi destinaţie
3. Caracteristica încărcăturii. Alegerea tarei pentru transportarea încărcăturii.
4. Etapele de încărcare-descărcare
5. Determinarea traseului de deplasare şi a punctelor vamale de trecere
6. Întocmirea graficului de circulaţie a autovehiculului şi devizul de lucru al conducătorului auto
7. Calculul indicilor tehnico-exploataţionali ai procesului de transport
8. Calculul indicilor economici
IV. Concluzii
V. Bibliografie

Extras din document

I. INTRODUCERE

Transportul auto are o semnificaţie deosebita pentru relaţiile economice, politice şi culturale dintre ţările lumii servind drept acel instrument de legătură ce îndeplineşte şi realizează aspectul tehnologic al acestor relaţii. Necesitatea de a colabora, a face comerţ cu alte state este foarte importantă şi de aceea organizarea şi coordonarea corectă a transportului auto este o problemă, soluţionarea căreia cere implicare tuturor organizaţiilor de trafic auto internaţional. În ultimii ani unificarea ţărilor Europei duce la unificarea traficului auto intern şi extern, şi respectiv la unificarea documentelor însoţitoare şi statutare a transportărilor auto internaţionale.

Însemnătatea productivă a transportului este determinată de necesitatea obiectivă de deplasare a încărcăturilor din locurile de producere către consumatori. Scopul primordial al transportului fiind satisfacerea deplină, calitativă şi la vreme a necesităţilor economiei naţionale şi a societăţii.

Odată cu creşterea numărului întreprinderilor specializate în realizarea produselor importate şi a staţiilor de prelucrare a mărfurilor, în tempouri foarte mari a crescut şi volumul de lucru a staţiilor de transport auto. De aceea ritmul de creştere a productivităţii lucrului în domeniul prestării serviciilor prin intermediul transportului trebuie să depăşească fluxurile de mărfuri.

Metodele de organizare a transportărilor auto sunt elaborate în conformitate cu cerinţele sistemului de producere şi consum, deservit de transport, precum şi în baza coordonării activităţii tuturor participanţilor la procesul de transportare. Elaborarea şi implimentarea diferitor procese tehnologice de prelucrare a mărfurilor asigură creşterea vitezei de distribuire a încărcăturilor şi o utilizare mai efectivă a resurselor tehnice a transportului.

Aplicarea acestor metode şi procese tehnologice în practică sunt extrem de necesare, la momentul dat, pentru relansarea economiei Republicii Moldova.

Reglementari in domeniu:

Cadrul juridic

Republica Moldova este parte la următoarele acorduri relevante încheiate sub egida Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite:

- Acordul European privind transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), 1957;

- Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), 1990;

- Acordul privind transportul internaţional al mărfurilor perisabile şi echipamentul special folosit pentru acest transport (ATP), 1970.

Moldova participă activ în activitatea CEMT (Conferinţa Europeană a Miniştrilor Transporturilor), prin intermediul căreia sunt distribuite carnete (autorizaţii multelatelare) CEMT ce oferă posibilitatea operatorilor moldoveni de a efectua mai simplu transporturi în ţările membre CEMT.

Se află la etapa finală procedura de semnare de către Republica Moldova a Acordului INTERBUS, ce reglementează efectuarea transportului internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul. Se va aplica în cadrul Uniunii Europene şi în ţările membre CEMT din Europa Centrală şi de Est.

În domeniul transporturilor rutiere au fost elaborate şi au intrat în vigoare următoarele acte normative:

- Constituţia Republicii Moldova;

- Codul Civil al Republicii Moldova;

- Legea Republicii Moldova nr. 1194-XIII cu privire la transporturi, din 21 mai 1997, prin care sunt stabilite bazele juridice de organizare a activităţii de transport şi este stabilit sistemul naţional de transport;

- Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.116-XIV, din 29 iulie 1998, prin care este reglementată activitatea în domeniul transporturilor rutiere şi sunt stabilite drepturile, obligaţiile şi răspunderea operatorilor de transport rutier şi a beneficiarelor acestor servicii;

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 713 din 27 iulie 1999, pentru aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere;

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 08 noiembrie 1999, pentru reorganizarea sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registru de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora;

Fisiere in arhiva (3):

  • Determinarea Tehnologiei Organizarii Lucrului Mijloacelor de Transport si Conducatorilor Auto pe Liniile Magistrale - Chisinau - Novara - Chisinau
    • GRAFIC.bak
    • MINISTERG.doc
    • Proiect_2007.doc

Alte informatii

Tehnologia organizarii si transportarii marfurilor pe rute auto internationale. Ruta: Chişinău - Novara - Chişinău. UTM, FIMM, TrI