Dinamica Accidentelor Rutiere

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Dinamica Accidentelor Rutiere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 172 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion gheorghiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

Cap. I - Bazele teoretice ale dinamicii autovehiculelor.pag. 4
I.1 Cauzele accidentelor de circulaţie.pag. 5
I.2 Siguranţa circulaţiei rutiere.pag. 8
I.2.1 Elemente de securitate privind autovehiculul.pag. 8
I.2.2 Elemente de securitate privind calea rutieră.pag. 11
I.2.3 Elemente de securitate privind conducătorul auto.pag. 12
I.3 Omul – factor integrator al sistemului ergonomic: om-vehicul-mediu de deplasare.pag. 12
Cap. II – Conducătorul auto. Pietonul.pag. 15
II.1 Conducătorul auto.pag. 16
II.1.1 Capacitatea de efort fizic.pag. 18
II.1.2 Percepţia.pag. 19
II.1.3 Raţionamentul.pag. 22
II.1.4 Decizia.pag. 22
II.1.5 Emotivitatea.pag. 23
II.1.6 Întârzierea fiziologică.pag. 24
II.1.7 Întârzierea la frânare.pag. 25
II.1.8 Examinarea medicală şi testarea conducătorilor de autovehicule şi a persoanelor care doresc să deţină permis de conducere auto.pag. 27
II.2 Pietonul.pag. 29
Cap. III – Dinamica accidentelor de circulaţie.pag. 36
Cap. IV – Elemente din dinamica autovehiculului.pag. 64
IV.1 Forţele care acţionează asupra roţii.pag. 65
IV.1.1 Forţele care acţionează asupra roţii conduse.pag. 66
IV.1.2 Forţele care acţionează asupra roţii antrenate.pag. 67
IV.1.3 Forţele care acţionează asupra roţii frânate.pag. 68
IV.2 Interacţiunea dintre pneu şi calea de rulare.pag. 68
IV.2.1 Suprafaţa de contact dintre pneu şi cale.pag. 69
IV.2.2 Mişcarea relativă dintre pneu şi cale.pag. 70
IV.2.3 Presiunea normală pe suprafaţa de contact dintre pneu şi cale.pag. 72
IV.3 Influenţa condiţiilor de drum şi a interacţiunii pneu-cale asupra siguranţei traficului.pag. 74
IV.3.1 Maneabilitatea autovehiculelor.pag. 78
IV.3.2 Maneabilitatea autovehiculelor la mersul rectiliniu.pag. 81
IV.3.3 Stabilitatea longitudinală la urcare.pag. 82
IV.3.4 Stabilitatea la coborârea pantei.pag. 84
IV.3.5 Stabilitatea transversală.pag. 85
IV.4 Rezistenţa la rulare.pag. 86
IV.4.1 Rezistenţa la rularea roţilor.pag. 87
IV.4.2 Rezistenţa aerului.pag. 89
IV.4.3 Rezistenţa datorită pantei.pag. 90
IV.4.4 Rezistenţa la demarare.pag. 91
IV.5 Frânarea autovehiculului.pag. 92
Cap. V – Expertizarea evenimentului rutier.pag. 93
V.1 Introducere în analiza accidentelor de circulaţie.pag. 94
V.1.1 Urme la locul accidentului.pag. 94
V.1.2 Urmele pneurilor.pag. 95
V.1.3 Urme de contact (frecare, comprimare).pag. 99
V.1.3.1 Direcţia de deplasare.pag. 99
V.1.3.2 Poziţia autovehiculelor în momentul impactului. pag. 99
V.1.3.3 Traiectoriile autovehiculului după impact.pag. 100
V.1.3.4 Tipul autovehiculului.pag. 101
V.1.3.5 Starea dinamică a autovehiculului înaintea impactului.pag. 101
V.1.4 Urme provenite prin proiectare.pag. 101
V.1.4.1 Părţi componente desprinse din autovehicule.pag. 102
V.1.4.2 Părţi desprinse din încărcătura autovehiculelor.pag. 102
V.1.5 Urme de lichide.pag. 103
V.1.6 Repartizarea urmelor la locul accidentului.pag. 103
V.1.7 Fotografia judiciar operativă.pag. 104
V.1.8 Noţiuni de topografie anatomică şi de medicină legală.pag. 104
V.1.9 Studiul impactului autovehicul – pieton.pag. 112
V.2 Determinarea vitezei autovehiculului cu ajutorul diagramei tahograf.pag. 121
V.2.1 Determinarea vitezei iniţiale după urmele de frânare.pag. 122
V.2.1.1 Determinarea vitezei iniţiale, frânare cu toate roţile, urmele de frânare continui, profilul longitudinal al drumului înclinat.pag. 123
V.2.1.2 Calculul vitezei iniţiale în cazul în care autovehiculul frânat parcurge mai multe porţiuni de drum cu rezistenţe la rulare.pag. 124
V.3 Timpul de oprire.pag. 125
V.4 Spaţiul de oprire.pag. 127
Cap. VI – Metodologia întocmirii expertizei tehnice auto.130
VI.1 Stabilirea obiectului expertizei tehnice auto.131
VI.2 Studierea materialului necesar efectuării expertizei tehnice.133
VI.3 Analiza zonei producerii evenimentului rutier.133
VI.4 Raportul de expertiză tehnică auto.133
VI.4.1 Conţinutul raportului de expertiză tehnică.134
VI.5 Raporturi de expertiză tehnică.135
Cap. VII – Concluzii finale.165
Bibliografie.167

Extras din document

CAPITOLUL I

BAZELE TEORETICE ALE EXPERTIZEI JUDICIARE

I.1. CAUZELE ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE

Circulaţia pe drumurile publice este o activitate complexă cu adânci implicaţii în viaţa oamenilor. De aceea, se acţionează permanent, prin toate mijloacele, ca aceasta să se desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă atât pentru viaţa cetăţenilor de la cei mai mici, până la cei mai mari, cât şi pentru integritatea bunurilor materiale. Cu toate condiţiile create pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a traficului, ritmul şi proporţiile în care evoluează circulaţia rutieră, pe de o parte şi comportamentul unor participanţi la trafic, pe de altă parte, determină producerea evenimentelor de circulaţie cu toate consecinţele negative ce decurg din acestea.

Accidentul de circulaţie – considerat un adevărat flagel al civilizaţiei moderne, paradox unanim acceptat şi recunoscut al civilizaţiei secolului nostru – se află în plină dezbatere şi studiere implicând abordarea în tot complexul său de elemente tehnico-organizatorice, medicale şi sociale.

Se are în vedere faptul că, accidentele produse în cadrul traficului rutier figurează în prezent printre primele cauze de deces de pe întreg globul pământesc, urmând după bolile cardio-vasculare şi după cele provocate de tumori ale corpului omenesc.

Analizele statistice întăresc concluzia că accidentele nu sunt imprevizibile sau inevitabile, cu toate că apariţia lor este aleatoare. Principalele cauze ale accidentelor de circulaţie datorate conducătorilor auto sunt următoarele :

• excesul de viteză

• efectuarea greşită a manevrelor de depăşire

• nerespectarea normelor privind acordarea priorităţii

• consumul de alcool

• neverificarea stării tehnice

• starea de oboseală a conducătorului auto.

Factorii care concură la producerea accidentelor rutiere se pot grupa în două mari categorii :-factori externi

-factori interni.

Din categoria factorilor externi fac parte starea tehnică a autovehiculului, starea căii rutiere, condiţiile meteorologice şi de vizibilitate.

Dintre sistemele autovehiculului care concură la siguranţa circulaţiei şi necesită o verificare periodică amintim : -sistemul de direcţie,

-sistemul de frânare,

-sistemul de iluminare,

-sistemul de rulare.

Eficacitatea unui sistem rutier – ca factor extern care concură la producerea accidentelor rutiere – se poate aprecia în funcţie de următorii parametri :

• intensitatea circulaţiei

• viteza medie de circulaţie

• numărul de evenimente de circulaţie.

Intensitatea circulaţiei este un indicator de bază în aprecierea fluxului de trafic şi este neuniformă în timp, modificându-se în anumite ore din zi, zile ale săptămânii şi luni ale anului, ceea ce influenţează negativ desfăşurarea traficului, favorizând producerea accidentelor. Odată cu creşterea intensităţii şi a vitezei de circulaţie apare pericolul accidentării autovehiculelor care circulă pe aceeaşi bandă datorită frânărilor bruşte şi distanţei insuficiente dintre autovehiculele care se succed .

Importante circumstanţe care influenţează fiziologia conducerii şi limitele de adaptabilitate ale subiectului la condiţiile activităţii de conducere create de caracteristicile geometrice şi topometrice ale căilor rutiere, cum sunt : declinitatea, lăţimea, curbura, natura şi starea îmbrăcămintei căii, indicatoarele, refugiile, spaţiile verzi, etc.

Astfel, reducerea lăţimii benzii de circulaţie produce un efect psihologic asupra conducătorului auto materializat prin micşorarea capacităţii de conducere cu 15-25 % faţă de situaţia când ar circula pe o bandă cu lăţimea de 3,5 metri.

Pantele şi rampele precum şi curbele reduc apreciabil vizibilitatea în plan şi în profilul în lung, aceste elemente geometrice ale drumului fiind generatoare de evenimente rutiere mai ales în cazul manevrei de depăşire pe aceste sectoare de drum.

Datorită înclinării transversale a şoselelor în curbă, valorile reacţiunilor normale la roţile din dreapta şi la cele din stânga ale autovehiculelor vor diferi între ele, cerinţele de securitate a circulaţiei indicând realizarea unui echilibru dinamic al acestor forţe. Dacă la virajul în curbe, asupra roţilor se exercită forţe de antrenare sau de frânare, limita superioară a reacţiunilor transversale (forţa de ghidare laterală a roţii) se micşorează. De aceea, în cazul real de deplasare a autovehiculelor în curbe, pierderea stabilităţii transversale se produce începând cu roţile motoare, la raze de viraj mai mari sau la unghiuri de înclinare transversală mai mici decât cele determinate prin calcule.

Starea căii rutiere influenţează, de asemenea, capacitatea de conducere auto şi-atunci când nu este corespunzătoare – creează pericole pentru siguranţa traficului. La deplasarea autovehiculului pe un drum în stare rea – cu suprafaţa carosabilă deteriorată – valoarea aderenţei la un anumit moment poate să nu fie aceeaşi la toate roţile, ceea ce măreşte probabilitatea apariţiei derapajului. Formarea unor denivelări mari în îmbrăcămintea drumului, nesemnalizate, determină – mai ales în timpul circulaţiei cu viteze mari – producerea unor defecţiuni la sistemele de direcţie sau de rulare ce duc la pierderea controlului volanului şi, implicit, la intrarea în coliziuni cu alte autovehicule sau părăsirea suprafeţei carosabile.

Intersecţiile la acelaşi nivel sunt printre cele mai importante elemente care limitează şi adesea întrerup influenţa traficului pe un drum, fiind locuri generatoare de evenimente rutiere. S-a constatat că abundenţa de indicatoare, reclame şi diverse panouri distrag atenţia conducătorului auto şi chiar îl obosesc, aşa cum circulaţia pe aliniamente lungi şi monotone poate provoca uneori adormirea conducătorului auto.

Fisiere in arhiva (2):

  • Pr 1.doc
  • Pr 2.doc

Alte informatii

pentru cei interesati