Dinamica accidentelor rutiere

Proiect
7.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 172 în total
Cuvinte : 43410
Mărime: 2.76MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion gheorghiu
pentru cei interesati

Cuprins

Cap. I - Bazele teoretice ale dinamicii autovehiculelor.pag. 4

I.1 Cauzele accidentelor de circulaţie.pag. 5

I.2 Siguranţa circulaţiei rutiere.pag. 8

I.2.1 Elemente de securitate privind autovehiculul.pag. 8

I.2.2 Elemente de securitate privind calea rutieră.pag. 11

I.2.3 Elemente de securitate privind conducătorul auto.pag. 12

I.3 Omul – factor integrator al sistemului ergonomic: om-vehicul-mediu de deplasare.pag. 12

Cap. II – Conducătorul auto. Pietonul.pag. 15

II.1 Conducătorul auto.pag. 16

II.1.1 Capacitatea de efort fizic.pag. 18

II.1.2 Percepţia.pag. 19

II.1.3 Raţionamentul.pag. 22

II.1.4 Decizia.pag. 22

II.1.5 Emotivitatea.pag. 23

II.1.6 Întârzierea fiziologică.pag. 24

II.1.7 Întârzierea la frânare.pag. 25

II.1.8 Examinarea medicală şi testarea conducătorilor de autovehicule şi a persoanelor care doresc să deţină permis de conducere auto.pag. 27

II.2 Pietonul.pag. 29

Cap. III – Dinamica accidentelor de circulaţie.pag. 36

Cap. IV – Elemente din dinamica autovehiculului.pag. 64

IV.1 Forţele care acţionează asupra roţii.pag. 65

IV.1.1 Forţele care acţionează asupra roţii conduse.pag. 66

IV.1.2 Forţele care acţionează asupra roţii antrenate.pag. 67

IV.1.3 Forţele care acţionează asupra roţii frânate.pag. 68

IV.2 Interacţiunea dintre pneu şi calea de rulare.pag. 68

IV.2.1 Suprafaţa de contact dintre pneu şi cale.pag. 69

IV.2.2 Mişcarea relativă dintre pneu şi cale.pag. 70

IV.2.3 Presiunea normală pe suprafaţa de contact dintre pneu şi cale.pag. 72

IV.3 Influenţa condiţiilor de drum şi a interacţiunii pneu-cale asupra siguranţei traficului.pag. 74

IV.3.1 Maneabilitatea autovehiculelor.pag. 78

IV.3.2 Maneabilitatea autovehiculelor la mersul rectiliniu.pag. 81

IV.3.3 Stabilitatea longitudinală la urcare.pag. 82

IV.3.4 Stabilitatea la coborârea pantei.pag. 84

IV.3.5 Stabilitatea transversală.pag. 85

IV.4 Rezistenţa la rulare.pag. 86

IV.4.1 Rezistenţa la rularea roţilor.pag. 87

IV.4.2 Rezistenţa aerului.pag. 89

IV.4.3 Rezistenţa datorită pantei.pag. 90

IV.4.4 Rezistenţa la demarare.pag. 91

IV.5 Frânarea autovehiculului.pag. 92

Cap. V – Expertizarea evenimentului rutier.pag. 93

V.1 Introducere în analiza accidentelor de circulaţie.pag. 94

V.1.1 Urme la locul accidentului.pag. 94

V.1.2 Urmele pneurilor.pag. 95

V.1.3 Urme de contact (frecare, comprimare).pag. 99

V.1.3.1 Direcţia de deplasare.pag. 99

V.1.3.2 Poziţia autovehiculelor în momentul impactului. pag. 99

V.1.3.3 Traiectoriile autovehiculului după impact.pag. 100

V.1.3.4 Tipul autovehiculului.pag. 101

V.1.3.5 Starea dinamică a autovehiculului înaintea impactului.pag. 101

V.1.4 Urme provenite prin proiectare.pag. 101

V.1.4.1 Părţi componente desprinse din autovehicule.pag. 102

V.1.4.2 Părţi desprinse din încărcătura autovehiculelor.pag. 102

V.1.5 Urme de lichide.pag. 103

V.1.6 Repartizarea urmelor la locul accidentului.pag. 103

V.1.7 Fotografia judiciar operativă.pag. 104

V.1.8 Noţiuni de topografie anatomică şi de medicină legală.pag. 104

V.1.9 Studiul impactului autovehicul – pieton.pag. 112

V.2 Determinarea vitezei autovehiculului cu ajutorul diagramei tahograf.pag. 121

V.2.1 Determinarea vitezei iniţiale după urmele de frânare.pag. 122

V.2.1.1 Determinarea vitezei iniţiale, frânare cu toate roţile, urmele de frânare continui, profilul longitudinal al drumului înclinat.pag. 123

V.2.1.2 Calculul vitezei iniţiale în cazul în care autovehiculul frânat parcurge mai multe porţiuni de drum cu rezistenţe la rulare.pag. 124

V.3 Timpul de oprire.pag. 125

V.4 Spaţiul de oprire.pag. 127

Cap. VI – Metodologia întocmirii expertizei tehnice auto.130

VI.1 Stabilirea obiectului expertizei tehnice auto.131

VI.2 Studierea materialului necesar efectuării expertizei tehnice.133

VI.3 Analiza zonei producerii evenimentului rutier.133

VI.4 Raportul de expertiză tehnică auto.133

VI.4.1 Conţinutul raportului de expertiză tehnică.134

VI.5 Raporturi de expertiză tehnică.135

Cap. VII – Concluzii finale.165

Bibliografie.167

Extras din document

CAPITOLUL I

BAZELE TEORETICE ALE EXPERTIZEI JUDICIARE

I.1. CAUZELE ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE

Circulaţia pe drumurile publice este o activitate complexă cu adânci implicaţii în viaţa oamenilor. De aceea, se acţionează permanent, prin toate mijloacele, ca aceasta să se desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă atât pentru viaţa cetăţenilor de la cei mai mici, până la cei mai mari, cât şi pentru integritatea bunurilor materiale. Cu toate condiţiile create pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a traficului, ritmul şi proporţiile în care evoluează circulaţia rutieră, pe de o parte şi comportamentul unor participanţi la trafic, pe de altă parte, determină producerea evenimentelor de circulaţie cu toate consecinţele negative ce decurg din acestea.

Accidentul de circulaţie – considerat un adevărat flagel al civilizaţiei moderne, paradox unanim acceptat şi recunoscut al civilizaţiei secolului nostru – se află în plină dezbatere şi studiere implicând abordarea în tot complexul său de elemente tehnico-organizatorice, medicale şi sociale.

Se are în vedere faptul că, accidentele produse în cadrul traficului rutier figurează în prezent printre primele cauze de deces de pe întreg globul pământesc, urmând după bolile cardio-vasculare şi după cele provocate de tumori ale corpului omenesc.

Analizele statistice întăresc concluzia că accidentele nu sunt imprevizibile sau inevitabile, cu toate că apariţia lor este aleatoare. Principalele cauze ale accidentelor de circulaţie datorate conducătorilor auto sunt următoarele :

• excesul de viteză

• efectuarea greşită a manevrelor de depăşire

• nerespectarea normelor privind acordarea priorităţii

• consumul de alcool

• neverificarea stării tehnice

• starea de oboseală a conducătorului auto.

Factorii care concură la producerea accidentelor rutiere se pot grupa în două mari categorii :-factori externi

-factori interni.

Din categoria factorilor externi fac parte starea tehnică a autovehiculului, starea căii rutiere, condiţiile meteorologice şi de vizibilitate.

Dintre sistemele autovehiculului care concură la siguranţa circulaţiei şi necesită o verificare periodică amintim : -sistemul de direcţie,

-sistemul de frânare,

-sistemul de iluminare,

-sistemul de rulare.

Eficacitatea unui sistem rutier – ca factor extern care concură la producerea accidentelor rutiere – se poate aprecia în funcţie de următorii parametri :

• intensitatea circulaţiei

• viteza medie de circulaţie

• numărul de evenimente de circulaţie.

Intensitatea circulaţiei este un indicator de bază în aprecierea fluxului de trafic şi este neuniformă în timp, modificându-se în anumite ore din zi, zile ale săptămânii şi luni ale anului, ceea ce influenţează negativ desfăşurarea traficului, favorizând producerea accidentelor. Odată cu creşterea intensităţii şi a vitezei de circulaţie apare pericolul accidentării autovehiculelor care circulă pe aceeaşi bandă datorită frânărilor bruşte şi distanţei insuficiente dintre autovehiculele care se succed .

Importante circumstanţe care influenţează fiziologia conducerii şi limitele de adaptabilitate ale subiectului la condiţiile activităţii de conducere create de caracteristicile geometrice şi topometrice ale căilor rutiere, cum sunt : declinitatea, lăţimea, curbura, natura şi starea îmbrăcămintei căii, indicatoarele, refugiile, spaţiile verzi, etc.

Astfel, reducerea lăţimii benzii de circulaţie produce un efect psihologic asupra conducătorului auto materializat prin micşorarea capacităţii de conducere cu 15-25 % faţă de situaţia când ar circula pe o bandă cu lăţimea de 3,5 metri.

Pantele şi rampele precum şi curbele reduc apreciabil vizibilitatea în plan şi în profilul în lung, aceste elemente geometrice ale drumului fiind generatoare de evenimente rutiere mai ales în cazul manevrei de depăşire pe aceste sectoare de drum.

Datorită înclinării transversale a şoselelor în curbă, valorile reacţiunilor normale la roţile din dreapta şi la cele din stânga ale autovehiculelor vor diferi între ele, cerinţele de securitate a circulaţiei indicând realizarea unui echilibru dinamic al acestor forţe. Dacă la virajul în curbe, asupra roţilor se exercită forţe de antrenare sau de frânare, limita superioară a reacţiunilor transversale (forţa de ghidare laterală a roţii) se micşorează. De aceea, în cazul real de deplasare a autovehiculelor în curbe, pierderea stabilităţii transversale se produce începând cu roţile motoare, la raze de viraj mai mari sau la unghiuri de înclinare transversală mai mici decât cele determinate prin calcule.

Starea căii rutiere influenţează, de asemenea, capacitatea de conducere auto şi-atunci când nu este corespunzătoare – creează pericole pentru siguranţa traficului. La deplasarea autovehiculului pe un drum în stare rea – cu suprafaţa carosabilă deteriorată – valoarea aderenţei la un anumit moment poate să nu fie aceeaşi la toate roţile, ceea ce măreşte probabilitatea apariţiei derapajului. Formarea unor denivelări mari în îmbrăcămintea drumului, nesemnalizate, determină – mai ales în timpul circulaţiei cu viteze mari – producerea unor defecţiuni la sistemele de direcţie sau de rulare ce duc la pierderea controlului volanului şi, implicit, la intrarea în coliziuni cu alte autovehicule sau părăsirea suprafeţei carosabile.

Intersecţiile la acelaşi nivel sunt printre cele mai importante elemente care limitează şi adesea întrerup influenţa traficului pe un drum, fiind locuri generatoare de evenimente rutiere. S-a constatat că abundenţa de indicatoare, reclame şi diverse panouri distrag atenţia conducătorului auto şi chiar îl obosesc, aşa cum circulaţia pe aliniamente lungi şi monotone poate provoca uneori adormirea conducătorului auto.

Preview document

Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 1
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 2
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 3
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 4
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 5
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 6
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 7
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 8
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 9
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 10
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 11
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 12
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 13
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 14
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 15
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 16
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 17
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 18
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 19
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 20
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 21
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 22
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 23
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 24
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 25
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 26
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 27
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 28
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 29
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 30
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 31
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 32
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 33
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 34
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 35
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 36
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 37
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 38
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 39
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 40
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 41
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 42
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 43
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 44
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 45
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 46
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 47
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 48
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 49
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 50
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 51
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 52
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 53
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 54
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 55
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 56
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 57
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 58
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 59
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 60
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 61
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 62
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 63
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 64
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 65
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 66
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 67
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 68
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 69
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 70
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 71
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 72
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 73
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 74
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 75
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 76
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 77
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 78
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 79
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 80
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 81
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 82
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 83
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 84
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 85
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 86
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 87
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 88
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 89
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 90
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 91
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 92
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 93
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 94
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 95
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 96
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 97
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 98
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 99
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 100
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 101
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 102
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 103
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 104
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 105
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 106
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 107
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 108
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 109
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 110
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 111
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 112
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 113
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 114
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 115
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 116
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 117
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 118
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 119
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 120
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 121
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 122
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 123
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 124
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 125
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 126
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 127
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 128
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 129
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 130
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 131
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 132
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 133
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 134
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 135
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 136
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 137
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 138
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 139
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 140
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 141
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 142
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 143
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 144
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 145
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 146
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 147
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 148
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 149
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 150
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 151
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 152
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 153
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 154
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 155
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 156
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 157
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 158
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 159
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 160
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 161
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 162
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 163
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 164
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 165
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 166
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 167
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 168
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 169
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 170
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 171
Dinamica accidentelor rutiere - Pagina 172

Conținut arhivă zip

  • Pr 1.doc
  • Pr 2.doc

Alții au mai descărcat și

Raport expertiza dinamică a accidentelor II

1. INTRODUCERE 1.1. METODOLOGIA ÎNTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE AUTO Culegerea datelor primare Expertiza tehnică auto are un rol deosebit de...

Proiectarea generală și functională, privind dinamica tracțiunii și ambreiajului pentru autoturism de tip SUV

Sa se efectueze proiectarea generala, functionala, privind dinamica tractiunii si ambreiajului pentru un automobil avand urmatoarele...

Înființarea unui service auto

Rezumatul lucrării Creşterea continuă a parcului de autovehicule din România, reprezintă o oportunitate, în vederea construirii şi administrării...

Proiectarea generală, funcțională privind dinamica tracțiunii și consumul de combustibil pentru un autovehicul

Tema de proiect Auto Sa se efectueze proiectarea generala, functionala privind dinamica tractiunii si consumul de combustibil pentru un...

Reconstituirea accidentelor de circulație

PARTEA I ELEMENTE DE DINAMICA ACCIDENTULUI 1.1. Cercetarea retrospective a accidentelor de circulatie: Scopul cercetarii Accidentul de...

Modelarea, sistematizarea și optimizarea circulației rutiere

Modul de echivalare a vehiculelor fizice in vehicule etalon, precum si calculul intensitatii orare a traficului sunt necesare la: -determinarea...

Proiectarea intersecțiilor semaforizate

Datele au fost culese in timpul unei ore. Autovehiculele s-au numarat in intervale de 15 minute. Dupa ce au fost colectat toate datele, am...

Proiect dinamica autovehiculelor

Capitolul 1. Alegerea si analiza unor modele similare de autoturisme. Stabilirea modelului de autoturism ce se va proiecta. 1.1 Alegerea modelelor...

Te-ar putea interesa și

Managementul educației rutiere

Despre lucrare Lucrarea de disertatie a fost realizata printr-o stransa conlucrare intre student si profesorul coordonator. Aceasta este o lucrare...

Studiul Accidentelor Autovehicul-Pieton

De mai bine de un secol automobilul împreună cu tot ceea ce este legat de el, a polarizat imense capacităţi intelectuale, financiare, de producţie...

Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași

ARGUMENT Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica aprecierii erorilor şi...

Raport expertiza dinamică a accidentelor II

1. INTRODUCERE 1.1. METODOLOGIA ÎNTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE AUTO Culegerea datelor primare Expertiza tehnică auto are un rol deosebit de...

Analiza accidentelor de circulație - Studiul impactului autovehicul - pieton

INTRODUCERE IN TEHNICA INVESTIGARII ACCIDENTELOR RUTIERE De mai bine de un secol automobilul împreună cu tot ceea ce este legat de el, a polarizat...

Reconstituirea accidentelor de circulație

PARTEA I ELEMENTE DE DINAMICA ACCIDENTULUI 1.1. Cercetarea retrospective a accidentelor de circulatie: Scopul cercetarii Accidentul de...

Cercetarea la fata locului a accidentelor de trafic rutier

CAP. I. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA RUTIERĂ 1.1. Definirea noțiunilor: accident de circulație și accident de circulație rutieră...

Dinamica Accidentelor Rutiere pe Raza Județului Iași

DINAMICA ACCIDENTELOR RUTIERE SRUDIU COMPARATIV 2007/2008 - IANUARIE 2009 Unii soferi se bazeaza pe experienta, altii pe controlul pe care il au...

Ai nevoie de altceva?