Dinamica Autovehiculelor

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Dinamica Autovehiculelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

Enunţul temei de proiect
Cap.1. Alegerea modelelor similare
1.1 Consideraţii generale
1.2 Prezentarea modelelor similare şi caracteristicile lor
1.3 Analiza modelelor similare
1.4 Prezentarea caracteristicilor constructive ale modelului de proiectat
Cap.2. Predeterminarea caracteristicilor dimensional-masice ale autovehiculelor precum şi de subansamblelor acestuia
2.1 Metoda de lucru
2.2 Determinarea dimensiunilor de gabarit
2.3 Determinarea dimensiunilor ce reflecta capacitatea de trecere a autovehiculului
2.4 Determinarea maselor autovehiculului şi ale subansamblelor acestuia
2.4.1 Determinarea masei proprii
2.4.2 Determinarea maselor subansamblelor
Cap.3. Predeterminarea formei şi dimensiunilor spaţiilor utile şi a cabinei.
3.1 Predeterminare formei spaţiului util
3.2 Forma şi dimensiunea postului de conducere
3.3 Dimensionarea cabinei
3.4 Verificarea vizibilităţii
Cap.4. Schiţa de organizare generală
Cap.5. Determinarea poziţiei centrului de masa al autovehiculului, a încărcărilor pe punţi şi a parametrilor ce definesc capacitatea de trecere
5.1 Determinarea poziţiei centrului de greutate
5.2 Determinarea încărcărilor pe punţi
5.3 Determinarea parametrilor ce definesc capacitatea de trecere autovehiculului
Cap.6. Analiza comparativă a variantelor constructive şi alegerea variantei optime
6.1 Analiza comparativă a celor 3 variante
6.2 Alegerea variantei optime de organizare generală
Cap.7. Alegerea anvelopelor şi a jantelor. S1tabilirea principalelor parametrii
7.1 Alegerea anvelopelor
7.2 Alegerea jantei
7.3 Stabilirea principalelor parametrii ai pneului
Cap.8. Stabilirea coeficientului de rezistenţa la înaintare
8.1 Coeficientul de rezistenţa la rulare a pneului
8.2 Cuplul maestru şi coeficientul de rezistenţa a aerului
8.3 Randamentul transmisiei
Cap.9. Determinarea rezistenţelor la înaintare şi a puterilor corespunzătoare
9.1 Rezistenţa la rulare
9.2 Rezistenţa la urcarea pantei
9.3 Rezistenţa aerului
Cap.10. Predeterminarea caracteristicilor de turaţie ale motorului din condiţia de viteza maxima în palier
10.1 Alegerea parametrilor necesari
10.2 Calculul puterii şi a momentului
10.3 Caracteristica externa de turaţie a motorului predeterminată de puterea maximă în palier
Cap.11. Predeterminarea caracteristicilor de turaţie ale motorului, şi din condiţia de pantă maximă în priza directă
11.1 Predeterminarea caracteristicilor externe
11.2 Alegerea motorului
11.3 Definitivarea caracteristicilor externe ale motorului
Cap.12. Predeterminare şi definitivarea raportului de transmisie al angrenajului în unghi
12.1 Predeterminare raportului de transmisie
12.2 Definitivarea raportului de transmisie
Cap.13. Determinarea rapoartelor de transmitere ale transmisiei mecanice în trepte
13.1 Determinarea raportului de transmitere a primei trepte
13.2 Etajarea schimbătorului de viteze
13.2.1 Etajarea în progresie geometrică
13.2.2 Etajarea în progresie aritmetică
13.2.3 Etajarea în progresie armonică
13.3 Conectarea rapoartelor de transmitere
13.3.1 Pentru progresie geometrică
13.3.2 Pentru progresie aritmetică
13.3.3 Pentru progresie armonică
Cap.14. Determinarea caracteristicii de tracţiune, a caracteristicii dinamice, a caracteristicii puterilor, şi a acceleraţiilor.
14.1 Determinarea caracteristicilor fără ajutorul programului de calcul
Cap.15. Analiza calităţilor dinamice de tracţiune ale autovehiculelor, pentru cele şase variante de transmisii
Cap.16. Determinarea caracteristicilor de demarare
16.1 Determinarea caracteristicilor folosind metoda treptelor
16.2 Parametrii sintetici de demarare
Cap.17. Determinare caracteristicii de consum ale autovehiculului, inclusiv când bate vântul
Cap.18. Determinarea regimului de mişcare şi a consumul de combustibil în diverse stări de mişcare
Concluzii generale
Bibliografie

Extras din document

Să se efectueze proiectarea generală, funcţională, privind dinamica tracţiunii şi consumul de combustibil al unui autovehicul, având următoarele caracteristici:

- Tipul autovehiculului: autocamion;

- Caroserie: furgon-vagon;

- Sarcina utilă maximă constructivă: 2500 kg;

- Viteza maximă în paliere: 95km/h;

- Panta maximă în priza directă: 4,75%;

- Panta maximă: 34 %

- Alte particularităţi: M.A.C

Proiectul va conţine doua părţi:

A – Memoriul tehnic justificativ

B – Materialul grafic

A- va cuprinde:

1. Alegerea unui număr adecvat (minim 4-5) de automobile similare, analiza particularităţilor constructive şi a principalelor parametrii dimensionali, masice, şi energetice

2. Predeterminare principalelor parametrilor dimensionali şi masice ale autovehiculelor de proiectat, precum şi a subansamblelor acestuia

3. Predeterminarea formei şi dimensiunilor spaţiului util inclusiv, ale exteriorului cabinei în cazul autocamionului

4. Întocmirea schiţei de organizare generală în 3 variante semnificative

5. Determinarea poziţiei centrului de masă al autovehiculului, pentru cele 3 variante atât la sarcină utilă maximă constructivă, cât şi la sarcina nulă. Determinarea încărcărilor pe punţi şi a parametrilor ce definesc capacitatea de trecere şi stabilitatea longitudinală a autovehiculului în strânsă legătura cu pantă maximă impusă în tema de proiectare.

6. Analiza comparativa a celor 3 variante, alegerea celei optime şi precizarea formei autovehiculului.

7. Alegerea anvelopelor, camerelor de aer, şi a jantelor considerându-se cel puţin doua variante. Stabilirea principalelor parametrii ale pneurilor aleşi.

8. Stabilirea coeficientului de rezistenţa la rulare a pneurilor, coeficientul de rezistenţa a aerului, a ariei secţiunii transversale maximă şi a randamentului transmisiei,

9. Determinarea rezistenţei la înaintare şi a puterilor corespunzătoare în funcţie de viteza autovehiculului (se va considera drumul cu pantă nulă, cu panta egală cu pantă maximă pe care o poate urca autovehicul). La deplasare în palier se vor considera şi situaţiile în care deplasarea se face cu vânt, viteza acestuia egală cu 15km/h, bătând în acelaşi sens cu sensul deplasării, şi respectiv în sens invers.

10. Predeterminarea caracteristicilor de turaţie, la sarcina totală a motorului, din condiţia de viteza maximă în palier.

11. Predeterminare caracteristicii de turaţie la sarcina totală a motorului şi din condiţia de pantă maximă în priza directă. Predeterminarea caracteristicii externe de frânare, alegerea motorului, determinarea caracteristicii sale de turaţie şi precizarea, eventual determinare parametrilor principali ai motorului.

12. Predeterminarea şi definitivarea raportului de transmitere al angrenajului în punţi

13. Determinarea raportului de transmitere al transmisiei mecanice în trepte. Se vor considera doua variante pentru numărul de trepte ale schimbătorului de viteze, şi trei variante pentru etajarea schimbătorului de viteze ( etajare în progresie geometrică, aritmetică şi armonică)

14. Determinare caracteristicii de tracţiune, a caracteristicilor dinamice, a caracteristicilor puterilor şi a caracteristicii acceleraţiilor. Elaborarea unui program de calcul pentru determinare mărimilor necesare pentru construcţia caracteristicilor menţionate inclusiv pentru determinare vitezei maxime (la elaborarea programului, în memoriu se deschide algoritmul de calcul, şi se comentează programul definitiv)

15. Analiza calităţilor dinamice de tracţiune, ale autovehiculelor pentru cele 6 variante ale transmisiei şi alegerea celei mai adecvate.

16. Determinare caracteristicilor de demarare ; pentru varianta optimă aleasă anterior.

17. Determinarea caracteristicilor de consum ale autovehiculului inclusiv şi când este vânt.

18. Determinarea regimului de mişcare şi a consumul de combustibil la deplasare pe un drum având caracteristicile date în funcţie de tipul autovehiculului, în diverse stări de mişcare.

19. Consideraţii generale

B Materialul grafic va cuprinde:

1. Schiţa de organizare generală a autovehiculului în 1variante

2. Desenul interior al cabinei, sau al spaţiului pentru pasageri în cel puţin 2 vederi

3. Desenul de ansamblu al autovehiculului în 3 vederi şi desenul bordurii jantei

4. Reprezentarea grafică ale: Variaţia rezistenţei la înaintare şi a pantelor corespunzătoare în funcţie de viteză, caracteristica de turaţie la sarcină totală (predeterminată şi definitivată), caracteristicilor externe relative, caracteristica externa de frânare, caracteristica definitivă a efortului de transmitere a angrenajului în unghi, caracteristica de tracţiune, caracteristica dinamică, caracteristica puterilor şi acceleraţilor pentru cele şase variante, caracteristica de demarare, caracteristica de consum, caracteristici complexe pentru studiul mişcării în cazul variantei optime

CAPITOLUL 1

Alegerea modelelor similare

1.1 Consideraţii generale

Autocamionul din tema de proiectarea este un autovehicul comercial destinat transportului de bunuri, în cazul de faţă, de alimente. Acest fapt determină anumite particularităţi constructive specifice ce vor fi considerate în activitatea de proiectare.

Transportul de alimente, nu este o activitate standardizată, dar este controlată de anumite norme impuse din considerente de protecţie a consumatorului. Astfel se impune, de exemplu, stocarea produsului interiorul autovehiculului în lăzi sau navete concepute astfel încât produsele alimentare sa nu depăşească înălţimea pereţilor acestora.

Aceste navete sunt concepute pentru a nu fi posibilă introducerea uneia în interiorul celeilalte, de asemenea este interzis contactul cu solul, iar interiorul compartimentului în care sunt transportate (în autovehicul) trebuie să fie din material metalic şi închis pentru a se păstra un nivel maxim de igienă.

În România, exista astfel de navete, realizate dintr-un material plastic, în interiorul căruia pot fi stocate diverse alimente în general există o limită de 3kg de alimente pe navetă.

O astfel de cutie are aproximativ 1,5 kg, greutate care împreună cu dimensiunile ei, vor determina volumul util al autovehiculului de proiectat.

Dimensiunile acestei lăzi sunt prezentate în figura 1.1

Fig.1.1 Dimensiunile lăzii de alimente

Caroseria de tip furgon-vagon este complet închisă în timpul mersului, iar deschiderea se face numai la încărcare şi descărcare.

Pentru alegerea modelelor similare se vor ţine cont de condiţiile menţionate anterior şi de condiţiile alea capacităţii de trecere impuse în tema de proiect.

Modelele similare sunt autofurgoane destinate transportului de bunuri, daca este posibil alimentare, la care sarcina utilă şi volumul utile sunt în concordanţa cu sarcina impusă în tema de proiect şi volumul determinat de dimensiunile lăzilor.

De asemenea, performanţele dinamice ale acestor modele trebuie să fie cât mai apropiate de cele date.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dinamica Autovehiculelor.doc