Planificarea transpportului urban

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Planificarea transpportului urban.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 48 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anatolie Cujba

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

Introducere 3
I MOBILITATEA POPULAȚIEI DIN SECTORUL CENTRU
1.1 Cererea de călătorie din sectorul Centru ...6
1.2 Organizarea circulației în sectorului Centru 16
1.3 Dotarea sectorului Centru cu rute de transport public .17
1.4 Harta rutelor din sectorul Centru .22
1.5 Propuneri privind perfecționarea organizării circulației cu transport public de rută ...28
II AUDITUL SIGURANȚEI ȘI PERFECȚIONAREA TRAFICULUI RUTIER ÎN SECTORUL CENTRU
2.1 Auditul siguranței traficului rutier ...34
2.2 Analiza organizării circulației rutire la unele sectoare periculoase, problematice a sectorului Centru 41
2.3 Elaborarea propunerilor pentru îmbunătățirea traficului rutier 45
Concluzii și recomandări 47
Bibliografia

Extras din document

Introducere

Complexul de transport urban este un mecanism amplu, viu și dinamic.Ca urmare, toate problemele și inițierile privind perfecționarea și reorganizarea pot fi examinate numai prin prisma unei abordări sistemice și aplicate în practică numai în complex.

Problemele prioritare ale transportului urban din mun. Chișinău sunt direct sau indirect legate de eficientizarea utilizării resurselor energetice.

Procesele de transformare radicală a sferelor economice și sociale, formarea piețelor de produse și servicii, începutul integrării țării în sistemul economic mondial sunt de neimaginat fără crearea unui sistem de transport fiabil în funcționare, economic, sigur și ecologic, orientat spre satisfacerea intereselor cetățeanului, întreprinzătorului, pieței și a societății în întregime.

Urmează să fie recunoscut faptul că la momentul actual sistemul de transport al Republicii Moldova încă nu corespunde acestor cerințe. În acest domeniu sunt necesare în continuare transformări și investiții capitale valorifice. Liberalizarea sistemului tarifar, creșterea prețurilor a tuturor tipurilor de resurse energetice, creșterea numărului de transportatori privați și independenți, care activează sub formă de întreprinderi mici și mijlocii, cât și alți factori au cauzat formarea și dezvoltarea pieței actuale a serviciilor de transport.

În prezent, transportul public de pasageri reprezintă una din ramurile cele mai importante din gospodăria municipală. Activitatea transportului public de pasageri și măsurile întreprinse pentru aceasta sunt considerate de către stat ca fiind de importanță socială deosebită, ceea ce și demonstrează actualitatea acestui studiu.

La etapa actuală a dezvoltării orașelor, una din sarcinile principale este crearea unui sistem de transport public de pasageri sigur, accesibil, economic, fiabil și ecologic. Reformarea sistemului de transport public necesită nu doar reglementări la nivel de stat a funcționării întreprinderilor de transport, dar și argumentarea metodelor și resurselor de optimizare organizațională a activității lui.

Rolul important al transportului de pasageri în economia orașului și realizarea serviciilor social importante pentru populație, dictează necesitatea aplicării unor măsuri armonioase, echilibrate și eficiente în acest domeniu.

Scopul studiului dat constă nu doar în elaborarea strategiilor de investiții în sistemul de transport public și măsuri de reducere a cheltuielilor de exploatare a mijloacelor de transport, dar și anume optimizarea activității transportului public, în rezultat obținându-se o creștere a calității deservirii fluxului de pasageri.

Una din particularitățile dezvoltării societății contemporane, este timpul înalt de creștere a populației cît în oraș atît prin suburbiille orașului. Cu creșterea numărului populației de la oraș se mărește teritoriul și se schimbă înfățișarea orașului, se mărește intensitatea mișcării mijloacelor de transport.

Dezvoltarea și extinderea orașelor moderne a determinat și creșterea necesității pentru procese de planificare mai sustenabile și mai integrate, care ar face față complexității mobilității urbane.

Importanța politico-administrativă, atractivitatea mediului de viață urban și extinderea constantă a fondului locativ determină creșterea constantă a numărului de locuitori și de vizitatori ai orașului. În rezultat, Municipiul Chișinău este supus unor provocări majore în domeniul mobilității. Ineficiența sistemului de transport public stimulează locuitorii orașului să își procure și să utilizeze tot mai des autoturismele personale, fapt care generează o presiune în creștere pe rețeaua rutieră urbană dar și pe întreaga infrastructură urbană (trotuare, spații verzi, spații publice deschise folosite în calitate de parcări). În lipsa unor reforme de modernizare și eficientizare, sistemul de transport municipal nu poate asigura confortul și mobilitatea necesară. În combinație cu infrastructura pietonală degradată, acest fenomen determină creșterea constantă a numărului de autoturisme private în municipiu și utilizarea intensă a acestora. În rezultat, orașul Chișinău este tot mai afectat de probleme precum suprasolicitarea rețelelor și infrastructurii stradale, ambuteiaje, parcări neautorizate pe trotuare și pe spații verzi și creșterea nivelului de poluare a mediului.

Transportul urban este unul din principalele elemente de aranjament a orașelor. Dezvoltarea lui este legată de creșterea populației și de starea materială, deoarece folosirea de transport permite de economisi timpul pentru călătorie la serviciu, studii etc. Necesitățile în călătorii se ivesc cînd distanța dintre punctul inițial și cel final a rutei este mai mare de 1 km.

Particularătățile transportărilor pasagerilor în oraș aduce la schimbarea numărului pasagerilor în timpul zilei. În orașele medii și mari în orele de vîrf se efectuează transportarea a mai multor de jumătate a pasagerilor. Această particularitate trebuie de luat în considerație atît la organizarea circulației cît și la alegerea materialului rulant. La numărul transportărilor suburbane se atîrnă nu numai transportările între orașe dar și transportările suburbane, determinate de condiții specifice ce aduc la mari neregularități în necesitatea mijloacelor de transport în timpul zilei, în timpul săptămînii, pe anotimpuri.

În ultimii ani se vede o tendință spre micșorarea lungimii rutelor de autobuze. Pe rutele cu lungime pînă la 300 - 400 km, transportul auto are unele avantaje:

- posibilitatea de a se opri în orice punct;

- vitezele relativ mari de circulație;

mobilitate înaltă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planificarea transpportului urban.docx

Bibliografie

1. https://www.chisinau.md/
2. https://statistica.gov.md/
3. http://viitorul.org/files/library/studiu_transport.pdf
4. https://politia.md/
5. https://www.fest.md/
6. https://politia.md/sites/default/files/accidenta_-_inp_in_rm_pentru_09_2020.pdf
7. http://saferoads.md/information/DTP-ro.pdf
8. http://akademos.asm.md/files/Caracteristicile%20transportului%20public%20urban%20de%20calatori.pdf