Proiect practică CFR Constanța

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 6 fișiere: doc, xls
Pagini : 161 în total
Cuvinte : 67655
Mărime: 4.86MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

I. STRUCTURA DISTRICTULUI

1. NOTIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRASTRUCTURA FEROVIARA

• Elementele infrastructurii feroviare

-Identificarea elementelor de infrastructura feroviara aferente districtului – infrastructura feroviara de pe raza districtului SCB Constanta se compune din urmatoarele elemente:

-liniile ferate de circulatie, manevra, evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii precum si terenurile situate de o parte si de alta a axei caii ferate;

-patru poduri de cale ferata, situate astfel:

-la intrarea in statia Agigea Ecluza peste Canalul Dunare- Marea Neagra , în capatul X;

-peste sosea acces plaja lacTechirghiol, la iesirea din statia Ef Nord , în capatul Y.

-peste canal scurgere si deversare a aluviunilor in statia Costinesti capatul X

-peste liniile de cale ferata care fac accesul in Portul Constanta statia Cta oras capatul Y

-totalitatea elementelor instalatiilor fixe de siguranta (macazurile, semnalele circuitele de cale, instalatia autostop din cale tip INDUSI, reteaua de cabluri electrice de semnalizare, reteaua de picheti si distribuitori, instalatia BAT,SATsi BLA) permit conducerea operativa a circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare;

-cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate.

-Zona de siguranta si zona de protectie

-Zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, în limita de 20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului. Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii acesteia. In zona de protectie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrari, potrivit reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor.

-In zona de protectie a infrastructurii feroviare se interzice:

-amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

-utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;

-efectuarea oricaror lucrari, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic;

-depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului feroviar.

-In zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale si utilaje necesare intretinerii acesteia, în scopul eliminarii consecintelor evenimentelor de cale ferata sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulatiei feroviare.

-Pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, compania nationala care administreaza infrastructura feroviara este în drept sa utilizeze zona de protectie pentru instalarea de parazapezi.

-Revizia si controlul tehnic a caii, constructiilor si instalatiilor feroviare

-Programare, organizare, efectuare, finalizare

-Programarea reviziilor si controlul tehnic a caii, constructiilor si instalatiilor feroviare este realizata de catre sefii de district SCB, L, LC si EA-ELF astfel: înainte de începerea unui nou an, seful de district întocmeste programul cadru anual de realizare a reviziilor la instalatiile de pe raza districtului sau precum si programul cadru anual propriu pentru parcursul anului care urmeaza. Aceste programe sunte înaintate conducerii Sectiei CT1 Constanta unde sunt verificate de catre inginerul SCB si aprobat de seful sectiei CT. în cea de a doua parte a lunii în curs, seful de district întocmeste programul de revizie a instalatiilor de pe raza districtului si programul sau de lucru pentru luna urmatoare, programe ce sunt verificate de catre inginerul SCB si aprobate de seful sectiei CT.

-Spre sfârsitul unei zile de lucru, seful de district stabileste pentru a doua zi materialele necesare bunei desfasurari a reviziilor programate precum si personalul care urmeaza sa desfasoare activitatile stabilite în programul de lucru;

-La începutul zilei de lucru, seful de district face instructajul zilnic întregului personal din subordine, desemneaza personalul care urmeaza sa desfasoare reviziile la instalatii stabilite în programul de lucru pentru ziua respectiva, împarte materialele necesare desfasurarii reviziilor si, dupa caz, da indicatii despre efectuarea reviziilor;

-Electromecanicul desemnat de catre seful de district înscrie în Registrul de Revizie al Liniilor si Instalatiilor de Siguranta Circulatiei (RRLISC) cu numar, data si ora de începere a reviziei la instalatia programata, dupa care, efectueaza toate operatiile înscrise în Instructia de serviciu nr. 351 pentru tipul reviziei si instalatiei respective. Se noteaza rezultatele masuratorilor electrice efectuate, materialele înlocuite precum si eventualele deficiente constatate. Toate aceste vor fi aduse la cunostinta sefulu de district;

-Dupa terminarea efectuarii operatiilor specifice tipului de revizie, se face proba de concordanta dintre aparatul de comanda si teren, se plumbuiesc în totalitate elementele instalatiei respective si se înscrie în RRLISC cu numar, ora si data terminarii reviziei.

• Conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca orice instalatie de centralizare: - instalatiile de centralizare de toate tipurile trebuie sa asigure zavorârea reciproca a macazurilor si semnalelor astfel încât sa nu permita:

-punerea pe “liber” a semnalelor corespunzatoare parcursului comandat, daca macazurile care intra în acest parcurs, precum si macazurile care acopera parcursul nu sunt asezate si zavorâte în pozitia corecta, iar semnalele de acoperire ale parcursurilor incompatibile nu sunt blocate pe “oprire”;

-manevrarea macazurilor care intra în parcursul comandat, precum si macazurile care acopera parcursul sau puterea pe “liber” a semnalului unui parcurs incompatibil, atunci când semnalul care acopera parcursul comandat este pus pe “liber”;

-deszavorârea macazurilor din parcurs, înainte de a fi depasite de tren, chiar daca semnalul care a comandat parcursul a fost adus pe “oprire”.

2. ROLUL DISTRICTULUI SCB ÎN ACTIVITATEA UNITATII FEROVIARE

• Locul în organigrama unitatii feroviare – conform Anexa 1.

• Activitatea repartizata în structura unitatii feroviare – întretinerea si repararea instalatiilor de semnalizare, centralizare si bloc de pe raza districtului SCB Constanta:

-instalatia CED tip CR3 din statia Constant;

-instalatia CED tip CR2 din statia Agigea Nord;

-instalatia CED tip CR3 din statia Agigea Ecluza;

instalatia CED tip CR din statia Eforie Sud

instalatia CED tip CR3 din statia Ferryboat

instalatia ATM din statia Eforie Nord

instalatia ATM din statia Costinesti

instalatia ATM din halta Neptun

instalatia ATM din statia Mangalia

• Importanta activitatii districtului SCB în exploatarea cailor ferate

-asigura buna functionare a instalatiilor SCB în prevenirii accidentelor si incidentelor feroviare;

-participa la siguranta circulatiei trenurilor si securitatea transporturilor.

• Schita cu evidenta instalatiilor SCB de pe raza districtului – conform Anexa 2

• Functiile cu responsabilitati în siguranta circulatiei aferente personalului districtului SCB Constanta sunt:

-sef district SCB – 1 om

-electromecanic SCB 1A – 1 om

-electromecanic SCB specialist – 6 oameni;

-electromecanic SCB I – 4 oameni;

-electromecanic SCB II – 3 oameni;

-montator SCB I – 3 oameni.

• Organizarea pe echipe de lucru a activitatii districtului SCB si fronturile de lucru afectate – personalul districtului SCB Constanta este repartizat astfel încât sa cuprinda toata activitatea de întretinere si reparare a instalatiilor SCB:

-4 electromecanici sp si 1 electromecanic I si 1 cuprind programul de tura permanenta în statia Constanta (regim 12h/24h – 12h/48h) ;

-1 electromecanic IA,2 electromecanici II si un montator I care efectueaza programul de revizie tehnica a instalatiilor in statia Constanta în perioada 07:30 – 15:30, în zilele lucratoare ale saptamânii ;

-1 electromecanic specialist si 1 electromecanic I care efectueaza programul de revizie tehnica a instalatiilor SCB din statia Ferry Boat în perioada 07:30 – 15:30, în zilele lucratoare ale saptamânii ;

-1 electromecanic I, care efectueaza programul de revizie tehnica a instalatiilor SCB din statia Agigea Nord, În perioada 07:30 – 15:30, în zilele lucratoare ale saptamânii ;

-1 electromecanic sp care efectueaza programul de revizie tehnica a instalatiilor din statia Agigea Ecluza si statia Eforie Nord în perioada 07:30 – 15:30, în zilele lucratoare ale saptamânii);

-1 electromecanic sp si 2 montatori I care efectueaza programul de revizie tehnica a instalatiilor din statiile Eforie Sud, Costinesti, Neptun si Mangalia, in perioada07:30-15:30 in zilele lucratoare a saptamanii

-1 electromecanic II cu atributii de PDM care desfasoara activitate de birou si distribuire materiale din magazia districtului.

Preview document

Proiect practică CFR Constanța - Pagina 1
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 2
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 3
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 4
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 5
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 6
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 7
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 8
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 9
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 10
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 11
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 12
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 13
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 14
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 15
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 16
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 17
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 18
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 19
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 20
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 21
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 22
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 23
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 24
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 25
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 26
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 27
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 28
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 29
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 30
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 31
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 32
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 33
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 34
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 35
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 36
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 37
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 38
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 39
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 40
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 41
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 42
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 43
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 44
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 45
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 46
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 47
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 48
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 49
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 50
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 51
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 52
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 53
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 54
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 55
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 56
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 57
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 58
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 59
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 60
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 61
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 62
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 63
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 64
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 65
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 66
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 67
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 68
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 69
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 70
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 71
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 72
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 73
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 74
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 75
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 76
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 77
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 78
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 79
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 80
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 81
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 82
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 83
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 84
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 85
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 86
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 87
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 88
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 89
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 90
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 91
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 92
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 93
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 94
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 95
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 96
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 97
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 98
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 99
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 100
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 101
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 102
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 103
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 104
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 105
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 106
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 107
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 108
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 109
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 110
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 111
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 112
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 113
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 114
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 115
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 116
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 117
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 118
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 119
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 120
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 121
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 122
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 123
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 124
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 125
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 126
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 127
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 128
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 129
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 130
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 131
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 132
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 133
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 134
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 135
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 136
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 137
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 138
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 139
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 140
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 141
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 142
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 143
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 144
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 145
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 146
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 147
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 148
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 149
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 150
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 151
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 152
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 153
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 154
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 155
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 156
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 157
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 158
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 159
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 160
Proiect practică CFR Constanța - Pagina 161

Conținut arhivă zip

  • anexe_1.doc
  • anexe_2.doc
  • anexe_3.doc
  • anexe_4.doc
  • Evidenta instalatiilor constanta.xls
  • Proiect Practica CFR Constanta.doc

Alții au mai descărcat și

Simularea unui bloc de linie automată ce conține bariere

Capitolul I Tema Simularea unui bloc de linie cu 3 sectoare si o bariera in dreptul celui de-al doilea sector, la circulatia intre statii pentru...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Lucrare de practică - SC Isaf SA

Scurt istoric Intreprinderea a fost infiintata in anul 1951 de catre administratia Cailor Ferate Române avand ca principal obiectiv executia si...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Ai nevoie de altceva?