Proiectul de organizare a sectorului de caroserie in cadrul statiei de service auto

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectul de organizare a sectorului de caroserie in cadrul statiei de service auto.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 41 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

INTRODUCERE.
CAPITOLUL 1. PARTEA DE PROIECTARE.
1.1.Destinaţia sectorului de caroserie în cadrul staţiei de service auto şi schema procesului tehnologic.
1.2. Selectarea datelor iniţiale şi normative.
1.3.Calcularea manoperi a SSA.
1.3.1. Calculul manoperei anuale a lucrătorilor de ÎT şi RC.
1.3.2. Calculul manoperei anuale a lucrătorilor de curăţire-spălare.
1.3.3. Calculul manoperei anuale a lucrătorilor de pregătire-realizare.
1.3.4. Repartizarea manoperei anuale pe tipuri de lucrări şi sectoare de producţie.
1.3.5 Calculul manoperei anuale în sectorul de caroserie proiectat.
1.3.6. Calculul manoperei anuale a lucrărilor auxiliare.
1.4. Calculul numărului de muncitori productivi în sectorul de caroserie în cadrul staţiei de service auto.
1.5. Calculul numărului de posturi.
1.6. Selectarea utilajului tehnologic şi a invetarului de producţie pentru sectorul de caroserie în cadrul staţiei de service auto.
1.7. Calculul suprafeţei de producţie a sectorului de caroserie în cadrul staţiei de service auto.
1.8. Cerinţele generale în construcţie.
CAPITOLUL 2. PARTEA TEHNOLOGICĂ.
2.1. Destinaţia, construcţia uşii din faţă a autoturismului <<MERCEDES-BENZ>>, (pînă la anii 1987).
2.2. Defecţiunile posibile, simptomele şi cauzele apariţiei acestora.
2.3. Cerinţele tehnice a caroseriei autoturismului Mercedes-Benz (pînă la anii 1987), materialele şi instrumental utilizat.
2.4. Planul operaţiilor procesului de reparaţie curentă a mînerului interior a uşii la autoturismul <<MERCEDES-BENZ>>, (pînă la anii 1987).
2.5. Normarea tehnică a operaţiilor menţionate.
2.6. Elaborarea fişelor tehnologice şi de schiţă a procesului tehnologic.
BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

INTRODUCERE

În timpul actual datorită unei perfecţionări şi dezvoltări considerabile pe plan economic şi industrial, numărul trasportului auto creşte considerabil pe timp ce trece, atît în Republica Moldova cît şi în întreaga lume.

Ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, au loc diverse accidente, în care au de suferit atît participanţii la trafic cît şi mijloacele de transport.

În majoritatea cazurilor accidentelor date au de suferit în primul rînd caroseriile automobilelor. Ele în primul rînd sunt deformate şi are loc modificarea parametrilor lor geometrice.Ca urmare a acestui fapt, sunt constituite staţii de service auto în cadrul cărora sunt organizate sectoare de deservire a caroseriei.

Caroseriia este una din cele mai importante detalii ale unui automobil. Nu numai importantă, dar şi costisitoare şi totodată cea mai vulnerabilă. De aceia termenul de viabilitate a unui automobil este caracterizat anume de caroseria sa.

Caroseria automobilului uneşte în sine toate mecanismele şi sistemele într–o sistemă unică. Tot ce constituie un automobil este bazat pe caroserie.

Chiar şi în stare statică asupra caroseriei unui automobil acţionează diverse forţe statice. În mişcare acţionează asupra caroseriei la fel şi alte forţe dinamice: forţa de accelerare, forţa de frînare, forţa de inerţie la virare şi altele.

Caroseria prima primeşte asupra sa toate solicitările produse în urma accidentelor. În aceste cazuri în sarcina caroseriei stă păstrarea în siguranţă a pasagerilor participanţi la trafic.În perioada exploatării în diverse condiţii climaterice, caroseria automobilului se supune condiţiilor climaterice nefavorabile.

În ce mai mare măsură se supune condiţiilor nefavorabile piesele şi nodurile din partea de jos a caroseriei, precum şi aripile.

În decursul exploatării la caroserie pot să apară diverse deformări, care necesită reparaţie.

De aceea actualitatea proiectului propus în lucrarea dată este destul de importantă în domeniul operaţiilor de Întreţinere Tehnică şi Reparaţiei Curente a automobilelor.

CAPITOLUL 1. PARTEA DE PROIECTARE.

1.1. Destinaţia sectorului de caroserie în cadrul staţiei de service auto şi schema procesului tehnologic.

Sectorul de caroserie este destinat pentru înlăturarea defectelor caroseriei apărute în decursul exploatării.

În sectorul de caroserie se îndeplinesc lucrări legate cu restabilirea caroseriei, repararea formelor ei iniţiale şi totodată menţinerea caroseriei şi mecanismelor ei în stare tehnică bună.

Pe sector se petrec lucrări de tinighigerie, sudare şi armare.

Care includ operaţiile de demontare-montare, îndreptarea şi sudarea caroseriei şi a mecanismelor. Pe sector la fel se pot îndeplini lucrări de reparaţie a radiatoarelor, rezervoarelor de combustibil, resoarelor şi discurilor de la roţi.

În afară de lucrările menţionate mai sus, pe sector se pot confecţiona detalii ale caroseriei: panele, plasturi, ş.a. În zona reparaţiei tehnice pot fi alocate locuri pentru automobilele ce se pregătesc pentru reparaţie, pentru a mări productivitatea muncii în atelier.

Automobilul este adus în sector de obicei pe roţi. Caroseriile avariate pot fi aduse pe cărucioare speciale. În aceste cazuri caroseriile sunt scoase la posturile de reparaţie tehnică.

Lucrările de tinighigerie prevăd îndeplinirea lucrărilor de reparaţie a aripilor, uşilor şi a altor părţi ale caroseriei (înlăturarea rupturilor, crăpăturilor, deformărilor) şi totodată pregătirea detaliilor simple, în locul celor ieşite din funcţiune.

Lucrările de demontare-montare includ în sine demontarea uşilor, a panelelor aparate, a părţilor caroseriei, mecanismelor, parbrizelor şi a altor detalii. Demontarea parţială a caroseriei pentru repararea detaliilor sale se îndeplineşte în volumul lucrărilor.

Montarea caroseriei după reparaţie, ca şi instalarea detaliilor pe caroserie (uşi, aripi, panele) este legată de lucrările de ajustare. Pentru acest scop sunt folosite diferite seturi de instrumente.

Lucrări de îndreptare în dependenţă de caracterul defecţiunilor sunt legate cu înlăturarea deformaţiilor şi înlăturarea deformărilor geometrice a caroseriei.

Lucrările de sudare sunt legate strîns de lucrările de tinighigerie. La sectorul caroseriei se foloseşte sudarea cu gaze, electrosudare, şi sudarea punctată.

Sudarea la reparaţii se foloseşte la înlăturarea părţilor deformate ale caroseriei pentru instalarea părţilor noi şi totodată pentru sudarea crăpăturilor, rupturilor cu sau fără aplicarea plasturilor.

Lucrările de armare prevede repararea tuturor mecanismelor caroseriei şi totodată lucrări de reparare a geamurilor şi înlocuire.

Mecanismul reparat este instalat la locul său şi reglat. Pentru instalarea geamurilor sunt folosite instrumente speciale.

Sectorul de caroserie este aprovizionat cu documentaţia necesară la fel şi cu hărţi tehnologice pentru lucrările principale.

Fisiere in arhiva (4):

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Capitolul 1.doc
  • CAPITOLUL 2.doc
  • Proiectul de organizare a sectorului de caroserie in cadrul statiei de service auto.doc

Bibliografie

1. „Obslujivanie normî tehnologhicescogo proictirovania predpriatii avtomobilinogo transporta ONTP – 01 – 91” – M.; 1991.
2. Napolschii G. M. „ Tehnologhicescoie obslujivania” – M.: Transport, 1985.
3. Fastovţev G.F. „Organizaţia tehnicescogo obslujivania i remonta legcovîh avtomobilei” – M.: Transport 1991.
4. Colesnic P.A., Şeinin V.A. „Tehnicescoe obslujivanie i remonta avtomobilei” – M./”Transport” 1985.
5. Cazacin A.A. „Tehnicescoe obslujivanie avtomobilei” – M./”Transport” 1985.
6. „Tipovîe proiectî rabocih mest na avtotrasportnom predpriatii” – M.:Transport 1977.
7. „Tehnologhicescoie oborudovanie dlea tehnocescogo obslijivania i remonta legcovîh avtomobilei” M./”Transport” 1988.
8. Coporcean A. „ Proiectarea tehnologică a întreprinderilor de transport auto. Îndrumar metodic pentru lucrări practice, proiectele de an şi diplomă.” Chişinău: UTM, 2001.
9. Coporcean A. „Documentaţie tehnologică pentru reparaţia şi deservirea tehnică a autovehiculelor. Îndrumar metodic pentru lucrări practice, proiectele de an şi diplomă.” Chişinău: UTM, 1999.
10. „Mercedes W123. Remont i tehnicescoie obslujivanie” Moscova, 1995.
11. „Avtomobili Mercedes – Benz seria W124. Rucovodstvo po remontu” Moscva, 1996.
12. Mihailovschii E.V., Serebreacov C.B., Tur E. Ia. „ Ustroistvo avtomobilea” M.: „Maşinostroienie”1981.
13. I-O. T. Ciutamenko; A.A. Fedorcenko ”Kuzov avtomobilea”.